ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองจอก 364
8 2.20
9 2.47
347 95.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
364 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 16
3 18.75
3 18.75
4 25.00
4 25.00
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 148
29 19.59
29 19.59
51 34.46
24 16.22
15 10.14
0 0.00
148 100.00%
4  โรงเรียนวัดห้วงหิน 48
12 25.00
14 29.17
8 16.67
6 12.50
8 16.67
0 0.00
48 100.00%
5  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 240
39 16.25
31 12.92
25 10.42
70 29.17
56 23.33
19 7.92
221 92.08%
6  โรงเรียนวัดยายดา 11
2 18.18
2 18.18
3 27.27
1 9.09
2 18.18
1 9.09
10 90.91%
7  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 41
4 9.76
8 19.51
9 21.95
4 9.76
3 7.32
13 31.71
28 68.29%
8  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 502
67 13.35
82 16.33
95 18.92
40 7.97
42 8.37
176 35.06
326 64.94%
9  โรงเรียนวัดมาบข่า 722
26 3.60
53 7.34
55 7.62
138 19.11
189 26.18
261 36.15
461 63.85%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 168
24 14.29
28 16.67
7 4.17
24 14.29
20 11.90
65 38.69
103 61.31%
11  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 476
106 22.27
29 6.09
81 17.02
18 3.78
38 7.98
204 42.86
272 57.14%
12  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 323
59 18.27
37 11.46
46 14.24
21 6.50
11 3.41
149 46.13
174 53.87%
13  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 171
29 16.96
21 12.28
37 21.64
0 0.00
0 0.00
84 49.12
87 50.88%
14  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1940
168 8.66
54 2.78
322 16.60
222 11.44
218 11.24
956 49.28
984 50.72%
15  โรงเรียนบ้านชะวึก 145
6 4.14
43 29.66
15 10.34
3 2.07
6 4.14
72 49.66
73 50.34%
16  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 379
19 5.01
33 8.71
27 7.12
19 5.01
89 23.48
192 50.66
187 49.34%
17  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 314
61 19.43
27 8.60
22 7.01
22 7.01
5 1.59
177 56.37
137 43.63%
18  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3429
280 8.17
154 4.49
563 16.42
114 3.32
240 7.00
2078 60.60
1351 39.40%
19  โรงเรียนวัดตาขัน 199
38 19.10
15 7.54
19 9.55
4 2.01
2 1.01
121 60.80
78 39.20%
20  โรงเรียนบ้านมาบเตย 263
38 14.45
29 11.03
17 6.46
14 5.32
3 1.14
162 61.60
101 38.40%
21  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 110
15 13.64
10 9.09
8 7.27
4 3.64
4 3.64
69 62.73
41 37.27%
22  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209
28 2.32
133 11.00
61 5.05
161 13.32
64 5.29
762 63.03
447 36.97%
23  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 115
13 11.30
3 2.61
14 12.17
12 10.43
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
24  โรงเรียนวัดท่าเรือ 429
21 4.90
11 2.56
49 11.42
32 7.46
39 9.09
277 64.57
152 35.43%
25  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 544
50 9.19
40 7.35
58 10.66
21 3.86
17 3.13
358 65.81
186 34.19%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 451
33 7.32
0 0.00
53 11.75
33 7.32
35 7.76
297 65.85
154 34.15%
27  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 382
26 6.81
26 6.81
53 13.87
11 2.88
11 2.88
255 66.75
127 33.25%
28  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 152
11 7.24
7 4.61
27 17.76
4 2.63
0 0.00
103 67.76
49 32.24%
29  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 495
51 10.30
29 5.86
72 14.55
2 0.40
2 0.40
339 68.48
156 31.52%
30  โรงเรียนบ้านยายจั่น 301
21 6.98
35 11.63
33 10.96
4 1.33
1 0.33
207 68.77
94 31.23%
31  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 290
15 5.17
15 5.17
36 12.41
15 5.17
9 3.10
200 68.97
90 31.03%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 648
133 20.52
23 3.55
33 5.09
8 1.23
0 0.00
451 69.60
197 30.40%
33  โรงเรียนวัดชากผักกูด 156
11 7.05
11 7.05
25 16.03
0 0.00
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1332
106 7.96
95 7.13
78 5.86
32 2.40
88 6.61
933 70.05
399 29.95%
35  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1066
86 8.07
60 5.63
76 7.13
41 3.85
51 4.78
752 70.54
314 29.46%
36  โรงเรียนวัดชากหมาก 428
27 6.31
33 7.71
22 5.14
17 3.97
26 6.07
303 70.79
125 29.21%
37  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 176
10 5.68
17 9.66
22 12.50
2 1.14
0 0.00
125 71.02
51 28.98%
38  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135
10 7.41
9 6.67
12 8.89
8 5.93
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
39  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2088
183 8.76
0 0.00
420 20.11
0 0.00
0 0.00
1485 71.12
603 28.88%
40  โรงเรียนวัดสระแก้ว 344
28 8.14
23 6.69
17 4.94
15 4.36
9 2.62
252 73.26
92 26.74%
41  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 225
21 9.33
12 5.33
19 8.44
5 2.22
3 1.33
165 73.33
60 26.67%
42  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 61
6 9.84
2 3.28
6 9.84
2 3.28
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
43  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 535
35 6.54
20 3.74
40 7.48
25 4.67
18 3.36
397 74.21
138 25.79%
44  โรงเรียนวัดละหารไร่ 136
6 4.41
5 3.68
9 6.62
14 10.29
1 0.74
101 74.26
35 25.74%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 286
21 7.34
18 6.29
34 11.89
0 0.00
0 0.00
213 74.48
73 25.52%
46  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 688
24 3.49
25 3.63
87 12.65
0 0.00
38 5.52
514 74.71
174 25.29%
47  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 202
10 4.95
5 2.48
21 10.40
15 7.43
0 0.00
151 74.75
51 25.25%
48  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 217
20 9.22
18 8.29
16 7.37
0 0.00
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
49  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 178
24 13.48
8 4.49
11 6.18
1 0.56
0 0.00
134 75.28
44 24.72%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 45
1 2.22
5 11.11
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
51  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 283
31 10.95
11 3.89
27 9.54
0 0.00
0 0.00
214 75.62
69 24.38%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 153
5 3.27
6 3.92
26 16.99
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
53  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 170
15 8.82
7 4.12
13 7.65
5 2.94
1 0.59
129 75.88
41 24.12%
54  โรงเรียนวัดน้ำคอก 371
21 5.66
18 4.85
43 11.59
7 1.89
0 0.00
282 76.01
89 23.99%
55  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 340
28 8.24
10 2.94
31 9.12
8 2.35
4 1.18
259 76.18
81 23.82%
56  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 815
25 3.07
38 4.66
118 14.48
4 0.49
0 0.00
630 77.30
185 22.70%
57  โรงเรียนวัดเนินพระ 905
41 4.53
28 3.09
135 14.92
0 0.00
0 0.00
701 77.46
204 22.54%
58  โรงเรียนบ้านปากแพรก 277
32 11.55
7 2.53
21 7.58
2 0.72
0 0.00
215 77.62
62 22.38%
59  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 154
1 0.65
6 3.90
26 16.88
1 0.65
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
60  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441
29 6.58
15 3.40
41 9.30
11 2.49
0 0.00
345 78.23
96 21.77%
61  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
5 4.50
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
62  โรงเรียนวัดแกลงบน 128
11 8.59
2 1.56
7 5.47
5 3.91
1 0.78
102 79.69
26 20.31%
63  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 295
12 4.07
20 6.78
14 4.75
10 3.39
2 0.68
237 80.34
58 19.66%
64  โรงเรียนวัดมาบชลูด 435
19 4.37
12 2.76
17 3.91
22 5.06
15 3.45
350 80.46
85 19.54%
65  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 113
11 9.73
6 5.31
5 4.42
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 219
18 8.22
9 4.11
15 6.85
0 0.00
0 0.00
177 80.82
42 19.18%
67  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124
6 4.84
6 4.84
7 5.65
3 2.42
1 0.81
101 81.45
23 18.55%
68  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 217
7 3.23
6 2.76
27 12.44
0 0.00
0 0.00
177 81.57
40 18.43%
69  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 419
23 5.49
0 0.00
30 7.16
23 5.49
0 0.00
343 81.86
76 18.14%
70  โรงเรียนบ้านหนองบอน 254
10 3.94
11 4.33
19 7.48
6 2.36
0 0.00
208 81.89
46 18.11%
71  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 144
11 7.64
0 0.00
14 9.72
1 0.69
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
72  โรงเรียนบ้านเขาลอย 74
4 5.41
1 1.35
5 6.76
3 4.05
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
73  โรงเรียนวัดหนองกรับ 195
14 7.18
8 4.10
11 5.64
0 0.00
0 0.00
162 83.08
33 16.92%
74  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
0 0.00
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
75  โรงเรียนบ้านพยูน 147
9 6.12
3 2.04
10 6.80
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
76  โรงเรียนวัดกระเฉท 253
4 1.58
9 3.56
18 7.11
4 1.58
0 0.00
218 86.17
35 13.83%
77  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 181
4 2.21
6 3.31
13 7.18
1 0.55
1 0.55
156 86.19
25 13.81%
78  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 196
6 3.06
3 1.53
13 6.63
4 2.04
1 0.51
169 86.22
27 13.78%
79  โรงเรียนวัดหนองพะวา 397
10 2.52
0 0.00
29 7.30
0 0.00
13 3.27
345 86.90
52 13.10%
80  โรงเรียนวัดตากวน 530
32 6.04
5 0.94
32 6.04
0 0.00
0 0.00
461 86.98
69 13.02%
81  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 108
9 8.33
0 0.00
4 3.70
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
82  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 124
4 3.23
4 3.23
2 1.61
4 3.23
2 1.61
108 87.10
16 12.90%
83  โรงเรียนวัดตะพงนอก 698
14 2.01
27 3.87
47 6.73
0 0.00
0 0.00
610 87.39
88 12.61%
84  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1241
0 0.00
44 3.55
70 5.64
39 3.14
0 0.00
1088 87.67
153 12.33%
85  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 84
4 4.76
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
86  โรงเรียนวัดธงหงส์ 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
87  โรงเรียนวัดบ้านดอน 601
10 1.66
21 3.49
10 1.66
22 3.66
0 0.00
538 89.52
63 10.48%
88  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 162
5 3.09
3 1.85
8 4.94
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
89  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1348
6 0.45
10 0.74
115 8.53
2 0.15
0 0.00
1215 90.13
133 9.87%
90  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 84
3 3.57
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
91  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 109
1 0.92
2 1.83
6 5.50
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
92  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
93  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 311
4 1.29
5 1.61
9 2.89
4 1.29
0 0.00
289 92.93
22 7.07%
94  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 157
0 0.00
1 0.64
9 5.73
1 0.64
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
95  โรงเรียนวัดในไร่ 303
8 2.64
3 0.99
4 1.32
4 1.32
2 0.66
282 93.07
21 6.93%
96  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 493
4 0.81
1 0.20
11 2.23
12 2.43
2 0.41
463 93.91
30 6.09%
97  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
98  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 125
0 0.00
0 0.00
4 3.20
3 2.40
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
99  โรงเรียนบ้านคลองทราย 168
3 1.79
4 2.38
2 1.19
0 0.00
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
100  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 77
0 0.00
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
101  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
2 1.89
1 0.94
101 95.28
5 4.72%
102  โรงเรียนวัดเกาะ 176
3 1.70
1 0.57
4 2.27
0 0.00
0 0.00
168 95.45
8 4.55%
103  โรงเรียนบ้านมาบตอง 203
0 0.00
0 0.00
9 4.43
0 0.00
0 0.00
194 95.57
9 4.43%
104  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 147
0 0.00
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
105  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 123
3 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.63
118 95.93
5 4.07%
106  โรงเรียนวัดพลา 359
7 1.95
3 0.84
3 0.84
1 0.28
0 0.00
345 96.10
14 3.90%
107  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 219
0 0.00
2 0.91
3 1.37
1 0.46
0 0.00
213 97.26
6 2.74%
108  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 163
0 0.00
0 0.00
4 2.45
0 0.00
0 0.00
159 97.55
4 2.45%
109  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
110  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 136
1 0.74
0 0.00
1 0.74
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 191
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
191 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  40,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,607 6.46
เตี้ย  1,794 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,303 10.66
ผอมและเตี้ย  1,454 3.60
อ้วนและเตี้ย  1,419 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,790 71.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,577 คน


28.68%


Powered By www.thaieducation.net