ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพรหมรังษี 316
81 25.63
84 26.58
37 11.71
61 19.30
11 3.48
42 13.29
274 86.71%
2  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282
48 17.02
34 12.06
48 17.02
21 7.45
82 29.08
49 17.38
233 82.62%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 199
21 10.55
17 8.54
33 16.58
21 10.55
33 16.58
74 37.19
125 62.81%
4  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 65
15 23.08
9 13.85
9 13.85
7 10.77
0 0.00
25 38.46
40 61.54%
5  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 46
16 34.78
0 0.00
9 19.57
2 4.35
1 2.17
18 39.13
28 60.87%
6  โรงเรียนช่องสาริกา 154
23 14.94
27 17.53
8 5.19
26 16.88
6 3.90
64 41.56
90 58.44%
7  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 66
14 21.21
7 10.61
17 25.76
0 0.00
0 0.00
28 42.42
38 57.58%
8  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39
11 28.21
0 0.00
8 20.51
1 2.56
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 71
10 14.08
6 8.45
13 18.31
5 7.04
2 2.82
35 49.30
36 50.70%
10  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 98
12 12.24
12 12.24
11 11.22
8 8.16
6 6.12
49 50.00
49 50.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 164
10 6.10
3 1.83
30 18.29
12 7.32
26 15.85
83 50.61
81 49.39%
12  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55
11 20.00
6 10.91
10 18.18
0 0.00
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
13  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 403
41 10.17
20 4.96
87 21.59
11 2.73
38 9.43
206 51.12
197 48.88%
14  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142
18 12.68
14 9.86
23 16.20
14 9.86
0 0.00
73 51.41
69 48.59%
15  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 316
23 7.28
23 7.28
55 17.41
23 7.28
29 9.18
163 51.58
153 48.42%
16  โรงเรียนบ้านวังทอง 318
44 13.84
29 9.12
47 14.78
21 6.60
11 3.46
166 52.20
152 47.80%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 101
7 6.93
7 6.93
6 5.94
12 11.88
12 11.88
57 56.44
44 43.56%
18  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 140
18 12.86
14 10.00
12 8.57
16 11.43
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
19  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262
32 12.21
25 9.54
38 14.50
5 1.91
12 4.58
150 57.25
112 42.75%
20  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 480
42 8.75
19 3.96
29 6.04
61 12.71
54 11.25
275 57.29
205 42.71%
21  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 122
8 6.56
16 13.11
27 22.13
1 0.82
0 0.00
70 57.38
52 42.62%
22  โรงเรียนวัดดำรงบุล 221
22 9.95
3 1.36
24 10.86
25 11.31
20 9.05
127 57.47
94 42.53%
23  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 132
13 9.85
8 6.06
29 21.97
5 3.79
0 0.00
77 58.33
55 41.67%
24  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 83
4 4.82
0 0.00
16 19.28
9 10.84
5 6.02
49 59.04
34 40.96%
25  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 22
2 9.09
1 4.55
6 27.27
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 64
6 9.38
0 0.00
14 21.88
6 9.38
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
27  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148
23 15.54
7 4.73
17 11.49
6 4.05
6 4.05
89 60.14
59 39.86%
28  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201
24 11.94
4 1.99
25 12.44
17 8.46
8 3.98
123 61.19
78 38.81%
29  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 231
20 8.66
44 19.05
18 7.79
6 2.60
1 0.43
142 61.47
89 38.53%
30  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 98
14 14.29
8 8.16
15 15.31
0 0.00
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
31  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 129
18 13.95
3 2.33
23 17.83
2 1.55
1 0.78
82 63.57
47 36.43%
32  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 74
3 4.05
1 1.35
18 24.32
4 5.41
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 100
0 0.00
0 0.00
25 25.00
8 8.00
2 2.00
65 65.00
35 35.00%
34  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 58
6 10.34
5 8.62
8 13.79
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
35  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 177
33 18.64
9 5.08
18 10.17
0 0.00
0 0.00
117 66.10
60 33.90%
36  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 182
26 14.29
12 6.59
14 7.69
9 4.95
0 0.00
121 66.48
61 33.52%
37  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 106
11 10.38
7 6.60
2 1.89
7 6.60
8 7.55
71 66.98
35 33.02%
38  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 170
2 1.18
9 5.29
21 12.35
7 4.12
17 10.00
114 67.06
56 32.94%
39  โรงเรียนบ้านนาโสม 56
2 3.57
0 0.00
13 23.21
3 5.36
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
40  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 75
10 13.33
8 10.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
41  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 73
5 6.85
4 5.48
13 17.81
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
42  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 123
13 10.57
6 4.88
9 7.32
10 8.13
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
43  โรงเรียนวัดหนองนา 156
18 11.54
7 4.49
21 13.46
2 1.28
0 0.00
108 69.23
48 30.77%
44  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128
0 0.00
0 0.00
30 23.44
9 7.03
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
45  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 53
4 7.55
0 0.00
12 22.64
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
46  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 156
9 5.77
5 3.21
29 18.59
4 2.56
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
47  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 71
12 16.90
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
48  โรงเรียนบ้านหนองไทร 41
3 7.32
4 9.76
3 7.32
1 2.44
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
49  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 137
16 11.68
7 5.11
17 12.41
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
50  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 178
9 5.06
5 2.81
9 5.06
14 7.87
14 7.87
127 71.35
51 28.65%
51  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 85
6 7.06
5 5.88
11 12.94
2 2.35
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
52  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85
8 9.41
2 2.35
10 11.76
4 4.71
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
53  โรงเรียนบ้านดงน้อย 79
6 7.59
1 1.27
10 12.66
5 6.33
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
54  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92
7 7.61
5 5.43
10 10.87
3 3.26
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
55  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 238
12 5.04
16 6.72
33 13.87
3 1.26
0 0.00
174 73.11
64 26.89%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138
18 13.04
17 12.32
1 0.72
1 0.72
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
57  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 97
11 11.34
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
58  โรงเรียนบ้านเขารวก 94
7 7.45
3 3.19
15 15.96
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
59  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 103
14 13.59
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
60  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1102
79 7.17
54 4.90
77 6.99
35 3.18
42 3.81
815 73.96
287 26.04%
61  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 154
9 5.84
2 1.30
25 16.23
4 2.60
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
62  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 105
2 1.90
7 6.67
16 15.24
1 0.95
1 0.95
78 74.29
27 25.71%
63  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366
30 8.20
13 3.55
48 13.11
1 0.27
1 0.27
273 74.59
93 25.41%
64  โรงเรียนบ้านหัวลำ 186
17 9.14
13 6.99
9 4.84
7 3.76
1 0.54
139 74.73
47 25.27%
65  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 63
1 1.59
2 3.17
7 11.11
4 6.35
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
66  โรงเรียนบ้านเขาราบ 126
25 19.84
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
67  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55
0 0.00
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
68  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
69  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100
1 1.00
3 3.00
17 17.00
0 0.00
2 2.00
77 77.00
23 23.00%
70  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 76
7 9.21
3 3.95
4 5.26
0 0.00
3 3.95
59 77.63
17 22.37%
71  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 188
11 5.85
0 0.00
14 7.45
0 0.00
17 9.04
146 77.66
42 22.34%
72  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
73  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 42
3 7.14
2 4.76
1 2.38
2 4.76
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
74  โรงเรียนบ้านเนินทอง 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
75  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 85
5 5.88
1 1.18
9 10.59
3 3.53
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
76  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 81
5 6.17
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
77  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287
32 11.15
8 2.79
18 6.27
0 0.00
0 0.00
229 79.79
58 20.21%
78  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 192
14 7.29
0 0.00
19 9.90
5 2.60
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
79  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 46
3 6.52
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
80  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79
2 2.53
1 1.27
12 15.19
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
81  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 154
11 7.14
0 0.00
9 5.84
9 5.84
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
82  โรงเรียนบ้านคลอง 160
12 7.50
0 0.00
18 11.25
0 0.00
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
83  โรงเรียนบ้านวังแขม 70
4 5.71
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
84  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 126
7 5.56
0 0.00
16 12.70
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
85  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
3 4.84
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
86  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143
10 6.99
5 3.50
7 4.90
2 1.40
1 0.70
118 82.52
25 17.48%
87  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
88  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 88
1 1.14
4 4.55
7 7.95
2 2.27
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
89  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 136
8 5.88
6 4.41
7 5.15
2 1.47
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
90  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 191
4 2.09
4 2.09
20 10.47
0 0.00
4 2.09
159 83.25
32 16.75%
91  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 85
6 7.06
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
92  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 96
0 0.00
3 3.13
9 9.38
3 3.13
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
93  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 71
0 0.00
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
94  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 79
4 5.06
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
95  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
96  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 218
13 5.96
10 4.59
3 1.38
7 3.21
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
97  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
98  โรงเรียนบ้านยางราก 206
7 3.40
8 3.88
15 7.28
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
99  โรงเรียนบ้านดีลัง 222
9 4.05
6 2.70
15 6.76
1 0.45
0 0.00
191 86.04
31 13.96%
100  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
101  โรงเรียนบ้านหนองจาน 81
3 3.70
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
102  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217
7 3.23
5 2.30
12 5.53
4 1.84
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
103  โรงเรียนบ้านซับโศก 127
5 3.94
3 2.36
3 2.36
4 3.15
1 0.79
111 87.40
16 12.60%
104  โรงเรียนบ้านหนองบง 81
1 1.23
3 3.70
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
105  โรงเรียนบ้านซับไทร 42
1 2.38
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
107  โรงเรียนบ้านยางโทน 75
0 0.00
6 8.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
108  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114
4 3.51
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
109  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 119
4 3.36
1 0.84
5 4.20
2 1.68
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
110  โรงเรียนบ้านสระเพลง 190
4 2.11
3 1.58
11 5.79
0 0.00
0 0.00
172 90.53
18 9.47%
111  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
112  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
113  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 79
0 0.00
3 3.80
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
114  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256
14 5.47
4 1.56
3 1.17
0 0.00
0 0.00
235 91.80
21 8.20%
115  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 117
4 3.42
0 0.00
4 3.42
0 0.00
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
116  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
117  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 54
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
118  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191
6 3.14
0 0.00
8 4.19
0 0.00
0 0.00
177 92.67
14 7.33%
119  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 87
0 0.00
1 1.15
5 5.75
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
120  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
121  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
123  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
124  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 206
0 0.00
2 0.97
5 2.43
0 0.00
0 0.00
199 96.60
7 3.40%
125  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
126  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
127  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านซับจำปา 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านบัวชุม 264
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
264 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 324
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
324 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,077 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,344 7.43
เตี้ย  801 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,746 9.66
ผอมและเตี้ย  604 3.34
อ้วนและเตี้ย  487 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,095 72.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,982 คน


27.56%


Powered By www.thaieducation.net