ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 93.33
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62
1 1.61
5 8.06
51 82.26
3 4.84
2 3.23
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนวัดดำรงบุล 199
31 15.58
53 26.63
54 27.14
34 17.09
27 13.57
0 0.00
199 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 109
35 32.11
22 20.18
13 11.93
3 2.75
14 12.84
22 20.18
87 79.82%
5  โรงเรียนบ้านหนองขาม 61
15 24.59
9 14.75
8 13.11
10 16.39
6 9.84
13 21.31
48 78.69%
6  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 205
28 13.66
19 9.27
14 6.83
43 20.98
24 11.71
77 37.56
128 62.44%
7  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 53
28 52.83
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
20 37.74
33 62.26%
8  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 275
17 6.18
15 5.45
33 12.00
65 23.64
30 10.91
115 41.82
160 58.18%
9  โรงเรียนบ้านห้วยนา 37
13 35.14
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
10  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 99
3 3.03
10 10.10
11 11.11
15 15.15
10 10.10
50 50.51
49 49.49%
11  โรงเรียนบ้านซับจำปา 158
23 14.56
12 7.59
30 18.99
12 7.59
1 0.63
80 50.63
78 49.37%
12  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 57
10 17.54
4 7.02
13 22.81
1 1.75
0 0.00
29 50.88
28 49.12%
13  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 245
44 17.96
25 10.20
26 10.61
15 6.12
8 3.27
127 51.84
118 48.16%
14  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1138
55 4.83
38 3.34
267 23.46
153 13.44
22 1.93
603 52.99
535 47.01%
15  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 171
14 8.19
7 4.09
15 8.77
21 12.28
22 12.87
92 53.80
79 46.20%
16  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 51
2 3.92
4 7.84
8 15.69
2 3.92
7 13.73
28 54.90
23 45.10%
17  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 152
17 11.18
16 10.53
20 13.16
14 9.21
0 0.00
85 55.92
67 44.08%
18  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 153
23 15.03
20 13.07
17 11.11
7 4.58
0 0.00
86 56.21
67 43.79%
19  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 279
23 8.24
39 13.98
43 15.41
3 1.08
12 4.30
159 56.99
120 43.01%
20  โรงเรียนบ้านวังทอง 321
22 6.85
14 4.36
65 20.25
9 2.80
28 8.72
183 57.01
138 42.99%
21  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 82
4 4.88
7 8.54
16 19.51
5 6.10
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
22  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 97
12 12.37
7 7.22
15 15.46
4 4.12
1 1.03
58 59.79
39 40.21%
23  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 124
7 5.65
6 4.84
33 26.61
3 2.42
0 0.00
75 60.48
49 39.52%
24  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 420
55 13.10
27 6.43
36 8.57
18 4.29
30 7.14
254 60.48
166 39.52%
25  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 157
20 12.74
22 14.01
17 10.83
2 1.27
1 0.64
95 60.51
62 39.49%
26  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 132
14 10.61
13 9.85
9 6.82
14 10.61
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200
14 7.00
5 2.50
16 8.00
19 9.50
21 10.50
125 62.50
75 37.50%
28  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 102
16 15.69
2 1.96
19 18.63
0 0.00
1 0.98
64 62.75
38 37.25%
29  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 78
11 14.10
2 2.56
7 8.97
6 7.69
3 3.85
49 62.82
29 37.18%
30  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 125
13 10.40
10 8.00
17 13.60
5 4.00
1 0.80
79 63.20
46 36.80%
31  โรงเรียนบ้านดงน้อย 85
9 10.59
0 0.00
10 11.76
6 7.06
6 7.06
54 63.53
31 36.47%
32  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 182
22 12.09
10 5.49
34 18.68
0 0.00
0 0.00
116 63.74
66 36.26%
33  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 56
9 16.07
2 3.57
0 0.00
1 1.79
8 14.29
36 64.29
20 35.71%
34  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 110
14 12.73
4 3.64
14 12.73
7 6.36
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
35  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 255
17 6.67
12 4.71
54 21.18
7 2.75
0 0.00
165 64.71
90 35.29%
36  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 168
3 1.79
9 5.36
22 13.10
7 4.17
18 10.71
109 64.88
59 35.12%
37  โรงเรียนช่องสาริกา 147
8 5.44
17 11.56
8 5.44
8 5.44
8 5.44
98 66.67
49 33.33%
38  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 126
8 6.35
8 6.35
9 7.14
8 6.35
7 5.56
86 68.25
40 31.75%
39  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 83
12 14.46
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
40  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 144
12 8.33
11 7.64
17 11.81
5 3.47
0 0.00
99 68.75
45 31.25%
41  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 74
9 12.16
6 8.11
8 10.81
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
42  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 39
3 7.69
2 5.13
5 12.82
2 5.13
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
43  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 91
7 7.69
6 6.59
12 13.19
2 2.20
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
44  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 135
16 11.85
7 5.19
16 11.85
1 0.74
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
45  โรงเรียนบ้านสระเพลง 178
5 2.81
17 9.55
29 16.29
0 0.00
0 0.00
127 71.35
51 28.65%
46  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
47  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 86
6 6.98
0 0.00
18 20.93
0 0.00
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
48  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 162
10 6.17
5 3.09
5 3.09
15 9.26
10 6.17
117 72.22
45 27.78%
49  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 162
20 12.35
1 0.62
23 14.20
0 0.00
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
50  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
6 11.54
5 9.62
0 0.00
0 0.00
3 5.77
38 73.08
14 26.92%
51  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 64
10 15.63
0 0.00
6 9.38
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
52  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 177
12 6.78
17 9.60
9 5.08
7 3.95
2 1.13
130 73.45
47 26.55%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 106
0 0.00
0 0.00
14 13.21
14 13.21
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
54  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 138
7 5.07
5 3.62
19 13.77
1 0.72
4 2.90
102 73.91
36 26.09%
55  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 115
2 1.74
3 2.61
24 20.87
0 0.00
1 0.87
85 73.91
30 26.09%
56  โรงเรียนบ้านคลอง 167
15 8.98
0 0.00
23 13.77
5 2.99
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
57  โรงเรียนบ้านบัวชุม 285
12 4.21
9 3.16
51 17.89
0 0.00
0 0.00
213 74.74
72 25.26%
58  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 40
0 0.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
59  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 77
2 2.60
5 6.49
9 11.69
2 2.60
1 1.30
58 75.32
19 24.68%
60  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 198
8 4.04
0 0.00
29 14.65
11 5.56
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
61  โรงเรียนวัดหนองนา 161
11 6.83
7 4.35
19 11.80
2 1.24
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
62  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83
8 9.64
5 6.02
7 8.43
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
63  โรงเรียนบ้านดีลัง 247
12 4.86
6 2.43
12 4.86
6 2.43
23 9.31
188 76.11
59 23.89%
64  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 126
8 6.35
6 4.76
12 9.52
4 3.17
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
65  โรงเรียนบ้านนาโสม 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
5 8.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
10 7.52
0 0.00
15 11.28
2 1.50
4 3.01
102 76.69
31 23.31%
67  โรงเรียนบ้านซับโศก 138
8 5.80
8 5.80
8 5.80
4 2.90
4 2.90
106 76.81
32 23.19%
68  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 119
14 11.76
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
69  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 98
6 6.12
2 2.04
14 14.29
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
70  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 59
0 0.00
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
71  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 364
20 5.49
22 6.04
37 10.16
0 0.00
0 0.00
285 78.30
79 21.70%
72  โรงเรียนพรหมรังษี 351
8 2.28
28 7.98
36 10.26
3 0.85
1 0.28
275 78.35
76 21.65%
73  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 98
10 10.20
3 3.06
3 3.06
3 3.06
2 2.04
77 78.57
21 21.43%
74  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 57
4 7.02
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
75  โรงเรียนบ้านวังแขม 73
3 4.11
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
76  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 327
23 7.03
13 3.98
8 2.45
23 7.03
0 0.00
260 79.51
67 20.49%
77  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 386
14 3.63
12 3.11
53 13.73
0 0.00
0 0.00
307 79.53
79 20.47%
78  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 201
9 4.48
1 0.50
13 6.47
0 0.00
18 8.96
160 79.60
41 20.40%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 183
10 5.46
10 5.46
13 7.10
3 1.64
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 180
13 7.22
4 2.22
12 6.67
4 2.22
2 1.11
145 80.56
35 19.44%
81  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 326
6 1.84
11 3.37
40 12.27
5 1.53
0 0.00
264 80.98
62 19.02%
82  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 91
8 8.79
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
83  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 54
4 7.41
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
84  โรงเรียนบ้านยางโทน 74
2 2.70
5 6.76
5 6.76
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 127
4 3.15
1 0.79
14 11.02
3 2.36
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
86  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 100
0 0.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
87  โรงเรียนบ้านเขาราบ 125
3 2.40
1 0.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
88  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 116
9 7.76
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
89  โรงเรียนบ้านยางราก 228
3 1.32
7 3.07
26 11.40
0 0.00
1 0.44
191 83.77
37 16.23%
90  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 81
5 6.17
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
91  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 40
0 0.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
92  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 141
7 4.96
4 2.84
10 7.09
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
93  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 101
4 3.96
5 4.95
6 5.94
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
94  โรงเรียนบ้านเนินทอง 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
95  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 139
11 7.91
5 3.60
1 0.72
3 2.16
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
96  โรงเรียนบ้านหัวลำ 217
7 3.23
6 2.76
8 3.69
8 3.69
2 0.92
186 85.71
31 14.29%
97  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 224
7 3.13
5 2.23
20 8.93
0 0.00
0 0.00
192 85.71
32 14.29%
98  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 227
11 4.85
5 2.20
3 1.32
10 4.41
2 0.88
196 86.34
31 13.66%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 83
1 1.20
2 2.41
5 6.02
3 3.61
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
100  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
101  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
102  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 462
8 1.73
9 1.95
18 3.90
9 1.95
11 2.38
407 88.10
55 11.90%
103  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 93
4 4.30
2 2.15
4 4.30
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
104  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
105  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 83
1 1.20
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
106  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 65
2 3.08
2 3.08
0 0.00
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
107  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
3 3.23
1 1.08
83 89.25
10 10.75%
108  โรงเรียนบ้านเขารวก 103
1 0.97
3 2.91
6 5.83
1 0.97
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
109  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
110  โรงเรียนบ้านหนองบง 88
5 5.68
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
111  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 187
3 1.60
0 0.00
16 8.56
0 0.00
0 0.00
168 89.84
19 10.16%
112  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 79
2 2.53
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
113  โรงเรียนบ้านซับไทร 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
114  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124
5 4.03
0 0.00
4 3.23
2 1.61
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
115  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 87
2 2.30
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
116  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 40
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
117  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
118  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
119  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
3 5.17
54 93.10
4 6.90%
120  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
121  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
122  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 112
1 0.89
1 0.89
2 1.79
1 0.89
1 0.89
106 94.64
6 5.36%
123  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
124  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
125  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
126  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 108
1 0.93
1 0.93
2 1.85
1 0.93
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
127  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 125
1 0.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.20
120 96.00
5 4.00%
128  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
129  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
130  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
131  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 202
0 0.00
0 0.00
3 1.49
0 0.00
0 0.00
199 98.51
3 1.49%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 194
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
194 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดโคกสลุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,515 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,174 6.34
เตี้ย  802 4.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,009 10.85
ผอมและเตี้ย  717 3.87
อ้วนและเตี้ย  466 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,347 72.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,168 คน


27.91%


Powered By www.thaieducation.net