ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองขาม 61
17 27.87
16 26.23
8 13.11
12 19.67
8 13.11
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 56
16 28.57
9 16.07
7 12.50
12 21.43
12 21.43
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองไทร 51
15 29.41
11 21.57
9 17.65
10 19.61
6 11.76
0 0.00
51 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 57
6 10.53
16 28.07
17 29.82
8 14.04
5 8.77
5 8.77
52 91.23%
5  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 125
18 14.40
14 11.20
11 8.80
32 25.60
24 19.20
26 20.80
99 79.20%
6  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 65
9 13.85
2 3.08
9 13.85
11 16.92
11 16.92
23 35.38
42 64.62%
7  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 205
28 13.66
19 9.27
14 6.83
43 20.98
24 11.71
77 37.56
128 62.44%
8  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 118
18 15.25
18 15.25
15 12.71
13 11.02
7 5.93
47 39.83
71 60.17%
9  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 120
19 15.83
14 11.67
19 15.83
10 8.33
10 8.33
48 40.00
72 60.00%
10  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 171
16 9.36
9 5.26
20 11.70
25 14.62
29 16.96
72 42.11
99 57.89%
11  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 100
3 3.00
12 12.00
11 11.00
16 16.00
10 10.00
48 48.00
52 52.00%
12  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 134
25 18.66
22 16.42
20 14.93
0 0.00
0 0.00
67 50.00
67 50.00%
13  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1148
96 8.36
98 8.54
141 12.28
96 8.36
141 12.28
576 50.17
572 49.83%
14  โรงเรียนบ้านซับจำปา 159
18 11.32
10 6.29
20 12.58
17 10.69
14 8.81
80 50.31
79 49.69%
15  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 245
44 17.96
25 10.20
26 10.61
15 6.12
8 3.27
127 51.84
118 48.16%
16  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 138
17 12.32
14 10.14
30 21.74
4 2.90
1 0.72
72 52.17
66 47.83%
17  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 275
17 6.18
15 5.45
33 12.00
32 11.64
30 10.91
148 53.82
127 46.18%
18  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 129
15 11.63
16 12.40
22 17.05
4 3.10
1 0.78
71 55.04
58 44.96%
19  โรงเรียนบ้านบัวชุม 281
20 7.12
8 2.85
35 12.46
28 9.96
35 12.46
155 55.16
126 44.84%
20  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 278
20 7.19
23 8.27
55 19.78
7 2.52
18 6.47
155 55.76
123 44.24%
21  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 180
17 9.44
20 11.11
25 13.89
11 6.11
6 3.33
101 56.11
79 43.89%
22  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 97
14 14.43
7 7.22
16 16.49
4 4.12
1 1.03
55 56.70
42 43.30%
23  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 328
30 9.15
30 9.15
49 14.94
30 9.15
2 0.61
187 57.01
141 42.99%
24  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 58
5 8.62
2 3.45
17 29.31
0 0.00
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
25  โรงเรียนบ้านห้วยนา 34
2 5.88
6 17.65
5 14.71
1 2.94
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
26  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 81
4 4.94
7 8.64
16 19.75
5 6.17
1 1.23
48 59.26
33 40.74%
27  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 73
11 15.07
6 8.22
12 16.44
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
28  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 157
20 12.74
22 14.01
17 10.83
2 1.27
1 0.64
95 60.51
62 39.49%
29  โรงเรียนบ้านดงน้อย 84
3 3.57
0 0.00
17 20.24
3 3.57
10 11.90
51 60.71
33 39.29%
30  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 60
3 5.00
5 8.33
14 23.33
0 0.00
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
31  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 42
2 4.76
3 7.14
11 26.19
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
32  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 257
16 6.23
8 3.11
21 8.17
18 7.00
32 12.45
162 63.04
95 36.96%
33  โรงเรียนวัดดำรงบุล 223
9 4.04
6 2.69
28 12.56
15 6.73
24 10.76
141 63.23
82 36.77%
34  โรงเรียนบ้านคลอง 161
31 19.25
6 3.73
7 4.35
11 6.83
3 1.86
103 63.98
58 36.02%
35  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 181
22 12.15
7 3.87
32 17.68
0 0.00
0 0.00
120 66.30
61 33.70%
36  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 158
15 9.49
4 2.53
28 17.72
6 3.80
0 0.00
105 66.46
53 33.54%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 57
5 8.77
3 5.26
9 15.79
0 0.00
2 3.51
38 66.67
19 33.33%
38  โรงเรียนวัดโคกสลุง 317
44 13.88
20 6.31
38 11.99
3 0.95
0 0.00
212 66.88
105 33.12%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
19 14.29
9 6.77
12 9.02
2 1.50
1 0.75
90 67.67
43 32.33%
40  โรงเรียนบ้านวังทอง 322
27 8.39
14 4.35
18 5.59
24 7.45
21 6.52
218 67.70
104 32.30%
41  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 81
8 9.88
3 3.70
0 0.00
6 7.41
9 11.11
55 67.90
26 32.10%
42  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 126
8 6.35
8 6.35
9 7.14
8 6.35
7 5.56
86 68.25
40 31.75%
43  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90
6 6.67
7 7.78
12 13.33
3 3.33
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
44  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41
2 4.88
4 9.76
3 7.32
3 7.32
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
45  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 126
9 7.14
8 6.35
18 14.29
1 0.79
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
46  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 109
14 12.84
4 3.67
13 11.93
0 0.00
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
47  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 53
4 7.55
3 5.66
8 15.09
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
48  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 104
7 6.73
12 11.54
10 9.62
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
49  โรงเรียนช่องสาริกา 141
5 3.55
5 3.55
10 7.09
8 5.67
11 7.80
102 72.34
39 27.66%
50  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 76
6 7.89
6 7.89
9 11.84
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
51  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
52  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 38
6 15.79
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
53  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 133
5 3.76
4 3.01
21 15.79
1 0.75
4 3.01
98 73.68
35 26.32%
54  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 101
6 5.94
2 1.98
18 17.82
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
55  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 90
5 5.56
4 4.44
14 15.56
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
56  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 55
2 3.64
1 1.82
7 12.73
1 1.82
3 5.45
41 74.55
14 25.45%
57  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 422
28 6.64
13 3.08
65 15.40
1 0.24
0 0.00
315 74.64
107 25.36%
58  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 327
10 3.06
8 2.45
19 5.81
16 4.89
29 8.87
245 74.92
82 25.08%
59  โรงเรียนบ้านหนองจาน 80
8 10.00
5 6.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
60  โรงเรียนวัดหนองนา 161
11 6.83
7 4.35
19 11.80
2 1.24
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
61  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 124
4 3.23
8 6.45
17 13.71
1 0.81
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
62  โรงเรียนบ้านดีลัง 247
12 4.86
6 2.43
12 4.86
6 2.43
23 9.31
188 76.11
59 23.89%
63  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 124
13 10.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 12.90
95 76.61
29 23.39%
64  โรงเรียนบ้านซับโศก 142
10 7.04
5 3.52
8 5.63
5 3.52
5 3.52
109 76.76
33 23.24%
65  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 225
11 4.89
11 4.89
10 4.44
1 0.44
19 8.44
173 76.89
52 23.11%
66  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 153
10 6.54
9 5.88
15 9.80
1 0.65
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
67  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 364
20 5.49
22 6.04
41 11.26
0 0.00
0 0.00
281 77.20
83 22.80%
68  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 119
14 11.76
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
69  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 168
14 8.33
6 3.57
11 6.55
2 1.19
5 2.98
130 77.38
38 22.62%
70  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 215
8 3.72
11 5.12
12 5.58
17 7.91
0 0.00
167 77.67
48 22.33%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 55
2 3.64
4 7.27
2 3.64
0 0.00
4 7.27
43 78.18
12 21.82%
72  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 78
5 6.41
1 1.28
6 7.69
5 6.41
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
73  โรงเรียนบ้านเขารวก 101
2 1.98
3 2.97
17 16.83
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
74  โรงเรียนบ้านวังแขม 73
3 4.11
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
75  โรงเรียนบ้านยางโทน 78
3 3.85
7 8.97
5 6.41
1 1.28
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
76  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 386
14 3.63
12 3.11
53 13.73
0 0.00
0 0.00
307 79.53
79 20.47%
77  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 49
6 12.24
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
78  โรงเรียนบ้านสระเพลง 177
7 3.95
6 3.39
23 12.99
0 0.00
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
79  โรงเรียนพรหมรังษี 356
7 1.97
28 7.87
34 9.55
2 0.56
1 0.28
284 79.78
72 20.22%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 114
12 10.53
2 1.75
6 5.26
2 1.75
1 0.88
91 79.82
23 20.18%
81  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 169
3 1.78
5 2.96
15 8.88
0 0.00
11 6.51
135 79.88
34 20.12%
82  โรงเรียนบ้านยางราก 226
7 3.10
7 3.10
26 11.50
3 1.33
2 0.88
181 80.09
45 19.91%
83  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 86
6 6.98
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
84  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 228
14 6.14
10 4.39
4 1.75
12 5.26
4 1.75
184 80.70
44 19.30%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 195
11 5.64
7 3.59
17 8.72
2 1.03
0 0.00
158 81.03
37 18.97%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 81
0 0.00
10 12.35
0 0.00
5 6.17
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
87  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 87
3 3.45
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
88  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
89  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 219
13 5.94
6 2.74
19 8.68
0 0.00
0 0.00
181 82.65
38 17.35%
90  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 99
0 0.00
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130
4 3.08
0 0.00
14 10.77
4 3.08
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
92  โรงเรียนบ้านเขาราบ 125
3 2.40
1 0.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
93  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
94  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 89
0 0.00
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
95  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 156
5 3.21
6 3.85
6 3.85
4 2.56
3 1.92
132 84.62
24 15.38%
96  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80
2 2.50
3 3.75
2 2.50
2 2.50
3 3.75
68 85.00
12 15.00%
97  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 40
0 0.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองบง 87
8 9.20
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
99  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 115
4 3.48
0 0.00
12 10.43
0 0.00
1 0.87
98 85.22
17 14.78%
100  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 61
1 1.64
1 1.64
6 9.84
0 0.00
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
101  โรงเรียนบ้านหัวลำ 217
7 3.23
7 3.23
8 3.69
8 3.69
2 0.92
185 85.25
32 14.75%
102  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 79
4 5.06
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
103  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 147
10 6.80
1 0.68
9 6.12
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
104  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 52
0 0.00
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
105  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 92
1 1.09
2 2.17
3 3.26
1 1.09
5 5.43
80 86.96
12 13.04%
106  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
107  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 103
3 2.91
3 2.91
5 4.85
0 0.00
1 0.97
91 88.35
12 11.65%
108  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 181
10 5.52
0 0.00
10 5.52
0 0.00
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
109  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
110  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 86
4 4.65
3 3.49
2 2.33
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
111  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 461
8 1.74
7 1.52
15 3.25
9 1.95
9 1.95
413 89.59
48 10.41%
112  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 116
5 4.31
1 0.86
3 2.59
2 1.72
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
113  โรงเรียนบ้านเนินทอง 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 83
1 1.20
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
115  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 52
2 3.85
1 1.92
1 1.92
0 0.00
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
116  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 64
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
117  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 185
1 0.54
1 0.54
14 7.57
0 0.00
0 0.00
169 91.35
16 8.65%
118  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 129
1 0.78
1 0.78
9 6.98
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
119  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
2 2.27
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
120  โรงเรียนบ้านซับไทร 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
121  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
2 2.78
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
122  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 87
1 1.15
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
123  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
124  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 200
2 1.00
2 1.00
7 3.50
0 0.00
0 0.00
189 94.50
11 5.50%
125  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
126  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 112
1 0.89
1 0.89
2 1.79
1 0.89
1 0.89
106 94.64
6 5.36%
127  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.53
1 1.18
81 95.29
4 4.71%
128  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
129  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
130  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 108
1 0.93
1 0.93
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
131  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
132  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 203
3 1.48
0 0.00
3 1.48
0 0.00
0 0.00
197 97.04
6 2.96%
133  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 69
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
134  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 128
0 0.00
1 0.78
1 0.78
1 0.78
0 0.00
125 97.66
3 2.34%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านนาโสม 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,959 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,228 6.48
เตี้ย  911 4.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,820 9.60
ผอมและเตี้ย  696 3.67
อ้วนและเตี้ย  683 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,621 71.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,338 คน


28.16%


Powered By www.thaieducation.net