ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3
0 0.00
1 33.33
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 31
20 64.52
0 0.00
5 16.13
2 6.45
1 3.23
3 9.68
28 90.32%
3  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 48
4 8.33
10 20.83
0 0.00
15 31.25
0 0.00
19 39.58
29 60.42%
4  โรงเรียนวัดโพทูล 20
1 5.00
0 0.00
7 35.00
3 15.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
5  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2827
184 6.51
116 4.10
417 14.75
300 10.61
533 18.85
1277 45.17
1550 54.83%
6  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 38
5 13.16
6 15.79
6 15.79
3 7.89
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
7  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 173
14 8.09
7 4.05
34 19.65
20 11.56
12 6.94
86 49.71
87 50.29%
8  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 41
2 4.88
4 9.76
12 29.27
2 4.88
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
9  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 81
10 12.35
3 3.70
25 30.86
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
10  โรงเรียนวัดม่วงคัน 188
26 13.83
9 4.79
35 18.62
9 4.79
7 3.72
102 54.26
86 45.74%
11  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 53
5 9.43
4 7.55
7 13.21
4 7.55
4 7.55
29 54.72
24 45.28%
12  โรงเรียนวัดยาง 68
15 22.06
2 2.94
6 8.82
0 0.00
6 8.82
39 57.35
29 42.65%
13  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 85
13 15.29
5 5.88
18 21.18
0 0.00
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
14  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 50
2 4.00
4 8.00
10 20.00
1 2.00
4 8.00
29 58.00
21 42.00%
15  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
5 10.87
6 13.04
8 17.39
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
16  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 56
4 7.14
4 7.14
12 21.43
2 3.57
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
17  โรงเรียนวัดรางฉนวน 92
19 20.65
6 6.52
9 9.78
2 2.17
0 0.00
56 60.87
36 39.13%
18  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 87
14 16.09
0 0.00
19 21.84
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
19  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 120
4 3.33
4 3.33
30 25.00
7 5.83
0 0.00
75 62.50
45 37.50%
20  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 97
15 15.46
6 6.19
14 14.43
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
21  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 159
15 9.43
14 8.81
22 13.84
7 4.40
1 0.63
100 62.89
59 37.11%
22  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 73
12 16.44
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
23  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 187
24 12.83
7 3.74
37 19.79
0 0.00
0 0.00
119 63.64
68 36.36%
24  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
15 16.13
6 6.45
12 12.90
0 0.00
0 0.00
60 64.52
33 35.48%
25  โรงเรียนวัดทางพระ 86
7 8.14
1 1.16
22 25.58
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
26  โรงเรียนวัดลั่นทม 98
8 8.16
4 4.08
18 18.37
3 3.06
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
27  โรงเรียนกระทุ่มราย 76
4 5.26
4 5.26
14 18.42
3 3.95
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
28  โรงเรียนวัดต้นทอง 36
6 16.67
1 2.78
5 13.89
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
29  โรงเรียนวัดหลวง 21
1 4.76
3 14.29
3 14.29
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
30  โรงเรียนวัดละมุด 94
14 14.89
1 1.06
0 0.00
10 10.64
6 6.38
63 67.02
31 32.98%
31  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 62
8 12.90
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
32  โรงเรียนวัดรัตนาราม 81
2 2.47
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
33  โรงเรียนวัดสามโก้ 70
2 2.86
3 4.29
11 15.71
5 7.14
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
34  โรงเรียนวัดบ้านพราน 77
9 11.69
5 6.49
10 12.99
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
35  โรงเรียนวัดบ้านแก 104
11 10.58
5 4.81
12 11.54
4 3.85
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
36  โรงเรียนวัดขุมทอง 23
5 21.74
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
37  โรงเรียนวัดกำแพง 43
2 4.65
2 4.65
9 20.93
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
38  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 80
5 6.25
5 6.25
9 11.25
4 5.00
1 1.25
56 70.00
24 30.00%
39  โรงเรียนวัดโคศุภราช 97
9 9.28
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
40  โรงเรียนวัดสว่าง 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
2 4.55
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
41  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 166
5 3.01
6 3.61
36 21.69
0 0.00
2 1.20
117 70.48
49 29.52%
42  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 82
2 2.44
2 2.44
14 17.07
4 4.88
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
43  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
44  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 206
6 2.91
8 3.88
44 21.36
2 0.97
0 0.00
146 70.87
60 29.13%
45  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 55
4 7.27
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
46  โรงเรียนวัดท่าโขลง 69
3 4.35
3 4.35
13 18.84
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
47  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 131
7 5.34
0 0.00
30 22.90
0 0.00
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
48  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 83
3 3.61
1 1.20
19 22.89
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
49  โรงเรียนวัดงิ้วราย 113
6 5.31
9 7.96
9 7.96
7 6.19
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
50  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1527
36 2.36
67 4.39
143 9.36
44 2.88
122 7.99
1115 73.02
412 26.98%
51  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 71
0 0.00
1 1.41
18 25.35
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 64
1 1.56
5 7.81
9 14.06
0 0.00
2 3.13
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 275
17 6.18
8 2.91
47 17.09
1 0.36
0 0.00
202 73.45
73 26.55%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 126
8 6.35
6 4.76
14 11.11
5 3.97
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
55  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 42
1 2.38
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
56  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 111
13 11.71
1 0.90
15 13.51
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
57  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 142
11 7.75
6 4.23
17 11.97
2 1.41
1 0.70
105 73.94
37 26.06%
58  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
59  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 85
3 3.53
5 5.88
13 15.29
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
60  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 140
2 1.43
3 2.14
26 18.57
3 2.14
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
61  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 149
5 3.36
9 6.04
24 16.11
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 71
1 1.41
4 5.63
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
63  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 120
5 4.17
5 4.17
19 15.83
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
64  โรงเรียนวัดยางช้าย 148
10 6.76
1 0.68
26 17.57
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
65  โรงเรียนวัดลานช้าง 45
0 0.00
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 58
6 10.34
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
67  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 106
6 5.66
4 3.77
6 5.66
5 4.72
4 3.77
81 76.42
25 23.58%
68  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
69  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 47
3 6.38
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
70  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 90
6 6.67
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
71  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 687
19 2.77
14 2.04
125 18.20
0 0.00
1 0.15
528 76.86
159 23.14%
72  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 74
4 5.41
3 4.05
10 13.51
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
73  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 189
3 1.59
2 1.06
37 19.58
1 0.53
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
74  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 66
6 9.09
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
75  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 75
0 0.00
0 0.00
8 10.67
1 1.33
8 10.67
58 77.33
17 22.67%
76  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
5 8.62
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
78  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 94
3 3.19
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
79  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
80  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
1 2.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
81  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 64
5 7.81
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
82  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 97
8 8.25
0 0.00
7 7.22
0 0.00
6 6.19
76 78.35
21 21.65%
83  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
2 7.14
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
85  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 85
3 3.53
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
86  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 52
7 13.46
1 1.92
1 1.92
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
87  โรงเรียนวัดทำนบ 76
6 7.89
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
88  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 110
7 6.36
7 6.36
9 8.18
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
89  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 187
16 8.56
2 1.07
21 11.23
0 0.00
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
90  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
1 3.45
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
91  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 87
2 2.30
3 3.45
10 11.49
3 3.45
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
92  โรงเรียนวัดสิทธาราม 167
9 5.39
5 2.99
20 11.98
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
93  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 74
3 4.05
4 5.41
7 9.46
1 1.35
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
94  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 169
5 2.96
23 13.61
4 2.37
2 1.18
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
95  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 186
9 4.84
5 2.69
23 12.37
0 0.00
0 0.00
149 80.11
37 19.89%
96  โรงเรียนวัดหนองยาง 148
1 0.68
0 0.00
0 0.00
8 5.41
20 13.51
119 80.41
29 19.59%
97  โรงเรียนวัดราชปักษี 87
3 3.45
0 0.00
12 13.79
1 1.15
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
98  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 72
0 0.00
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
99  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 88
5 5.68
0 0.00
7 7.95
3 3.41
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
100  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 140
2 1.43
1 0.71
24 17.14
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
101  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
102  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 105
5 4.76
1 0.95
13 12.38
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
103  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 79
2 2.53
3 3.80
8 10.13
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
104  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 144
0 0.00
3 2.08
24 16.67
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
105  โรงเรียนวัดป่ามุนี 102
7 6.86
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
106  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
1 3.70
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
107  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 100
4 4.00
0 0.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
108  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 125
8 6.40
5 4.00
8 6.40
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
109  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 119
7 5.88
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
110  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
111  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 188
0 0.00
7 3.72
22 11.70
2 1.06
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
112  โรงเรียนวัดเกษทอง 91
0 0.00
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
113  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 129
7 5.43
5 3.88
4 3.10
3 2.33
2 1.55
108 83.72
21 16.28%
114  โรงเรียนวัดสามขาว 80
2 2.50
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
115  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 130
3 2.31
0 0.00
18 13.85
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
116  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
1 1.06
79 84.04
15 15.96%
117  โรงเรียนวัดถนน 115
4 3.48
2 1.74
12 10.43
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
118  โรงเรียนวัดข่อย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
119  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
3 2.14
18 12.86
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
120  โรงเรียนวัดมหานาม 143
0 0.00
0 0.00
21 14.69
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
121  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 102
5 4.90
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
122  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 95
1 1.05
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
123  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
124  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
0 0.00
3 2.36
7 5.51
0 0.00
7 5.51
110 86.61
17 13.39%
125  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
126  โรงเรียนวัดท่าตลาด 135
5 3.70
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
127  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 143
0 0.00
2 1.40
15 10.49
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
128  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
129  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 135
5 3.70
2 1.48
6 4.44
0 0.00
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
130  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
131  โรงเรียนวัดศาลาดิน 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
132  โรงเรียนวัดเอกราช 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
133  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
134  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 164
5 3.05
1 0.61
9 5.49
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
135  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 69
0 0.00
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
136  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
137  โรงเรียนวัดจันทราราม 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
138  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
139  โรงเรียนวัดนางเล่ว 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 6.54
143 93.46
10 6.54%
140  โรงเรียนวัดยางทอง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
141  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
142  โรงเรียนวัดไผ่วง 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
143  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 175
0 0.00
1 0.57
6 3.43
0 0.00
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
144  โรงเรียนวัดท่า 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,744 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  936 5.28
เตี้ย  547 3.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,375 13.38
ผอมและเตี้ย  529 2.98
อ้วนและเตี้ย  781 4.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,576 70.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,168 คน


29.13%


Powered By www.thaieducation.net