ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดต้นทอง 36
8 22.22
1 2.78
4 11.11
23 63.89
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 54
10 18.52
7 12.96
19 35.19
8 14.81
10 18.52
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนวัดโคศุภราช 97
48 49.48
21 21.65
11 11.34
10 10.31
7 7.22
0 0.00
97 100.00%
4  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
12 20.69
15 25.86
8 13.79
11 18.97
0 0.00
12 20.69
46 79.31%
5  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 48
5 10.42
11 22.92
0 0.00
16 33.33
0 0.00
16 33.33
32 66.67%
6  โรงเรียนวัดละมุด 95
10 10.53
10 10.53
12 12.63
12 12.63
12 12.63
39 41.05
56 58.95%
7  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 30
14 46.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
13 43.33
17 56.67%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 20
1 5.00
0 0.00
7 35.00
3 15.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2827
184 6.51
116 4.10
417 14.75
300 10.61
533 18.85
1277 45.17
1550 54.83%
10  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 38
5 13.16
6 15.79
6 15.79
3 7.89
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
11  โรงเรียนวัดยาง 69
19 27.54
2 2.90
7 10.14
0 0.00
6 8.70
35 50.72
34 49.28%
12  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 81
10 12.35
3 3.70
25 30.86
0 0.00
1 1.23
42 51.85
39 48.15%
13  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 52
7 13.46
6 11.54
11 21.15
0 0.00
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
14  โรงเรียนวัดม่วงคัน 188
25 13.30
10 5.32
38 20.21
6 3.19
7 3.72
102 54.26
86 45.74%
15  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
9 10.71
4 4.76
22 26.19
3 3.57
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
16  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
8 25.81
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
17  โรงเรียนวัดหลวง 21
2 9.52
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
18  โรงเรียนกระทุ่มราย 76
4 5.26
4 5.26
18 23.68
4 5.26
1 1.32
45 59.21
31 40.79%
19  โรงเรียนวัดสามขาว 79
13 16.46
4 5.06
14 17.72
1 1.27
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
20  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 148
10 6.76
8 5.41
24 16.22
9 6.08
7 4.73
90 60.81
58 39.19%
21  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 100
8 8.00
10 10.00
21 21.00
0 0.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
22  โรงเรียนวัดทางพระ 86
0 0.00
2 2.33
31 36.05
0 0.00
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
23  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 142
15 10.56
8 5.63
26 18.31
5 3.52
0 0.00
88 61.97
54 38.03%
24  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 82
2 2.44
4 4.88
16 19.51
6 7.32
3 3.66
51 62.20
31 37.80%
25  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 40
0 0.00
7 17.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
26  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 215
4 1.86
8 3.72
24 11.16
12 5.58
32 14.88
135 62.79
80 37.21%
27  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 97
14 14.43
7 7.22
12 12.37
3 3.09
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
28  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 73
12 16.44
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
29  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 187
24 12.83
7 3.74
37 19.79
0 0.00
0 0.00
119 63.64
68 36.36%
30  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 127
23 18.11
7 5.51
7 5.51
6 4.72
3 2.36
81 63.78
46 36.22%
31  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 189
21 11.11
12 6.35
27 14.29
5 2.65
1 0.53
123 65.08
66 34.92%
32  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 273
17 6.23
9 3.30
40 14.65
7 2.56
22 8.06
178 65.20
95 34.80%
33  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
16 17.20
6 6.45
10 10.75
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
34  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 186
24 12.90
12 6.45
27 14.52
1 0.54
0 0.00
122 65.59
64 34.41%
35  โรงเรียนวัดขุมทอง 24
5 20.83
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
36  โรงเรียนวัดลานช้าง 45
1 2.22
0 0.00
10 22.22
2 4.44
2 4.44
30 66.67
15 33.33%
37  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 45
6 13.33
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
38  โรงเรียนวัดรัตนาราม 80
2 2.50
0 0.00
24 30.00
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
39  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 62
8 12.90
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
40  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 119
8 6.72
4 3.36
23 19.33
2 1.68
1 0.84
81 68.07
38 31.93%
41  โรงเรียนวัดกำแพง 44
2 4.55
2 4.55
10 22.73
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
42  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 85
9 10.59
2 2.35
16 18.82
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
43  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 85
16 18.82
0 0.00
9 10.59
0 0.00
2 2.35
58 68.24
27 31.76%
44  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 193
7 3.63
1 0.52
30 15.54
20 10.36
3 1.55
132 68.39
61 31.61%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 86
10 11.63
0 0.00
17 19.77
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
46  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
12 25.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
47  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 167
9 5.39
2 1.20
39 23.35
1 0.60
1 0.60
115 68.86
52 31.14%
48  โรงเรียนวัดบ้านแก 104
11 10.58
5 4.81
12 11.54
4 3.85
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
49  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
12 8.33
1 0.69
28 19.44
3 2.08
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
50  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 142
16 11.27
7 4.93
16 11.27
2 1.41
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
51  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 112
16 14.29
1 0.89
16 14.29
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
52  โรงเรียนวัดท่าโขลง 69
3 4.35
3 4.35
13 18.84
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
53  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 171
16 9.36
11 6.43
19 11.11
2 1.17
1 0.58
122 71.35
49 28.65%
54  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 69
4 5.80
0 0.00
15 21.74
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
55  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 44
1 2.27
1 2.27
10 22.73
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
56  โรงเรียนวัดสามโก้ 70
2 2.86
2 2.86
10 14.29
4 5.71
1 1.43
51 72.86
19 27.14%
57  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 63
2 3.17
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
58  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1527
36 2.36
67 4.39
143 9.36
44 2.88
122 7.99
1115 73.02
412 26.98%
59  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 71
0 0.00
1 1.41
18 25.35
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 68
1 1.47
6 8.82
9 13.24
0 0.00
2 2.94
50 73.53
18 26.47%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 126
8 6.35
6 4.76
14 11.11
5 3.97
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
62  โรงเรียนวัดรางฉนวน 92
13 14.13
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
63  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 140
2 1.43
3 2.14
26 18.57
3 2.14
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
64  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 71
1 1.41
4 5.63
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
66  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 107
5 4.67
5 4.67
8 7.48
4 3.74
5 4.67
80 74.77
27 25.23%
67  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 123
12 9.76
4 3.25
14 11.38
1 0.81
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
68  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
1 1.79
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 130
4 3.08
0 0.00
28 21.54
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
70  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 169
5 2.96
30 17.75
3 1.78
3 1.78
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
71  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 685
25 3.65
17 2.48
124 18.10
0 0.00
0 0.00
519 75.77
166 24.23%
72  โรงเรียนวัดหนองยาง 149
7 4.70
0 0.00
23 15.44
6 4.03
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
73  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
2 4.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
74  โรงเรียนวัดยางทอง 46
4 8.70
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
75  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 59
6 10.17
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
76  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
77  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 90
6 6.67
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
78  โรงเรียนวัดงิ้วราย 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
9 7.96
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
79  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
80  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 81
2 2.47
0 0.00
14 17.28
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
81  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 86
1 1.16
5 5.81
13 15.12
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
82  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
83  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 83
7 8.43
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
84  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 74
4 5.41
3 4.05
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
85  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 125
10 8.00
7 5.60
9 7.20
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
86  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 107
7 6.54
7 6.54
9 8.41
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
88  โรงเรียนวัดป่ามุนี 96
7 7.29
0 0.00
12 12.50
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
89  โรงเรียนวัดสิทธาราม 168
9 5.36
5 2.98
20 11.90
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
90  โรงเรียนวัดท่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
91  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 139
2 1.44
1 0.72
24 17.27
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
92  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
93  โรงเรียนวัดราชปักษี 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
1 1.20
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
94  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
95  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 73
0 0.00
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
96  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 63
4 6.35
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
97  โรงเรียนวัดทำนบ 74
11 14.86
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
98  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 130
4 3.08
0 0.00
20 15.38
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
99  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 175
0 0.00
0 0.00
32 18.29
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
100  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 102
5 4.90
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
101  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 75
7 9.33
1 1.33
3 4.00
0 0.00
2 2.67
62 82.67
13 17.33%
102  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 29
2 6.90
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
103  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 88
1 1.14
0 0.00
11 12.50
2 2.27
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
104  โรงเรียนวัดถนน 113
4 3.54
6 5.31
9 7.96
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
105  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
106  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 188
0 0.00
7 3.72
22 11.70
2 1.06
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
107  โรงเรียนวัดเกษทอง 91
0 0.00
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
108  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
1 1.06
79 84.04
15 15.96%
109  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
110  โรงเรียนวัดข่อย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
111  โรงเรียนวัดมหานาม 143
0 0.00
0 0.00
21 14.69
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
112  โรงเรียนวัดจันทราราม 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
113  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 123
6 4.88
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
114  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
115  โรงเรียนวัดลั่นทม 98
0 0.00
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
116  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
117  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 77
2 2.60
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
118  โรงเรียนวัดท่าตลาด 135
5 3.70
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
119  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 142
0 0.00
2 1.41
15 10.56
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
120  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
121  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 95
0 0.00
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
122  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
124  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
125  โรงเรียนวัดศาลาดิน 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
126  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
127  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 100
1 1.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
128  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 162
0 0.00
0 0.00
16 9.88
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
129  โรงเรียนวัดเอกราช 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
131  โรงเรียนวัดสว่าง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
132  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 105
0 0.00
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
133  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
7 5.51
117 92.13
10 7.87%
134  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
135  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
136  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 164
4 2.44
2 1.22
5 3.05
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
137  โรงเรียนวัดบ้านพราน 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.85
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
138  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
139  โรงเรียนวัดนางเล่ว 155
0 0.00
1 0.65
6 3.87
0 0.00
0 0.00
148 95.48
7 4.52%
140  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 136
4 2.94
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
141  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
0 0.00
5 3.57
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
142  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
143  โรงเรียนวัดไผ่วง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,065 6.00
เตี้ย  594 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,350 13.24
ผอมและเตี้ย  589 3.32
อ้วนและเตี้ย  807 4.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,341 69.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,405 คน


30.46%


Powered By www.thaieducation.net