ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดต้นทอง 36
8 22.22
1 2.78
4 11.11
23 63.89
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 54
10 18.52
7 12.96
19 35.19
8 14.81
10 18.52
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนวัดโคศุภราช 97
48 49.48
21 21.65
11 11.34
10 10.31
7 7.22
0 0.00
97 100.00%
4  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
12 20.69
15 25.86
8 13.79
11 18.97
0 0.00
12 20.69
46 79.31%
5  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 48
5 10.42
11 22.92
0 0.00
16 33.33
0 0.00
16 33.33
32 66.67%
6  โรงเรียนวัดละมุด 95
10 10.53
10 10.53
12 12.63
12 12.63
12 12.63
39 41.05
56 58.95%
7  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 30
14 46.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
13 43.33
17 56.67%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 20
1 5.00
0 0.00
7 35.00
3 15.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2827
184 6.51
116 4.10
417 14.75
300 10.61
533 18.85
1277 45.17
1550 54.83%
10  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 38
5 13.16
6 15.79
6 15.79
3 7.89
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
11  โรงเรียนวัดยาง 69
19 27.54
2 2.90
7 10.14
0 0.00
6 8.70
35 50.72
34 49.28%
12  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 81
10 12.35
3 3.70
25 30.86
0 0.00
1 1.23
42 51.85
39 48.15%
13  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 52
7 13.46
6 11.54
11 21.15
0 0.00
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
14  โรงเรียนวัดม่วงคัน 188
25 13.30
10 5.32
38 20.21
6 3.19
7 3.72
102 54.26
86 45.74%
15  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
9 10.71
4 4.76
22 26.19
3 3.57
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
16  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
8 25.81
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
17  โรงเรียนวัดหลวง 21
2 9.52
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
18  โรงเรียนกระทุ่มราย 76
4 5.26
4 5.26
18 23.68
4 5.26
1 1.32
45 59.21
31 40.79%
19  โรงเรียนวัดสามขาว 79
13 16.46
4 5.06
14 17.72
1 1.27
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
20  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 148
10 6.76
8 5.41
24 16.22
9 6.08
7 4.73
90 60.81
58 39.19%
21  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 100
8 8.00
10 10.00
21 21.00
0 0.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
22  โรงเรียนวัดทางพระ 86
0 0.00
2 2.33
31 36.05
0 0.00
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
23  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 142
15 10.56
8 5.63
26 18.31
5 3.52
0 0.00
88 61.97
54 38.03%
24  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 82
2 2.44
4 4.88
16 19.51
6 7.32
3 3.66
51 62.20
31 37.80%
25  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 40
0 0.00
7 17.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
26  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 215
4 1.86
8 3.72
24 11.16
12 5.58
32 14.88
135 62.79
80 37.21%
27  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 97
14 14.43
7 7.22
12 12.37
3 3.09
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
28  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 73
12 16.44
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
29  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 187
24 12.83
7 3.74
37 19.79
0 0.00
0 0.00
119 63.64
68 36.36%
30  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 127
23 18.11
7 5.51
7 5.51
6 4.72
3 2.36
81 63.78
46 36.22%
31  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 189
21 11.11
12 6.35
27 14.29
5 2.65
1 0.53
123 65.08
66 34.92%
32  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 273
17 6.23
9 3.30
40 14.65
7 2.56
22 8.06
178 65.20
95 34.80%
33  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
16 17.20
6 6.45
10 10.75
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
34  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 186
24 12.90
12 6.45
27 14.52
1 0.54
0 0.00
122 65.59
64 34.41%
35  โรงเรียนวัดขุมทอง 24
5 20.83
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
36  โรงเรียนวัดลานช้าง 45
1 2.22
0 0.00
10 22.22
2 4.44
2 4.44
30 66.67
15 33.33%
37  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 45
6 13.33
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
38  โรงเรียนวัดรัตนาราม 80
2 2.50
0 0.00
24 30.00
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
39  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 62
8 12.90
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
40  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 119
8 6.72
4 3.36
23 19.33
2 1.68
1 0.84
81 68.07
38 31.93%
41  โรงเรียนวัดกำแพง 44
2 4.55
2 4.55
10 22.73
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
42  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 85
9 10.59
2 2.35
16 18.82
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
43  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 85
16 18.82
0 0.00
9 10.59
0 0.00
2 2.35
58 68.24
27 31.76%
44  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 193
7 3.63
1 0.52
30 15.54
20 10.36
3 1.55
132 68.39
61 31.61%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 86
10 11.63
0 0.00
17 19.77
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
46  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
12 25.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
47  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 167
9 5.39
2 1.20
39 23.35
1 0.60
1 0.60
115 68.86
52 31.14%
48  โรงเรียนวัดบ้านแก 104
11 10.58
5 4.81
12 11.54
4 3.85
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
49  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
12 8.33
1 0.69
28 19.44
3 2.08
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
50  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 142
16 11.27
7 4.93
16 11.27
2 1.41
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
51  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 112
16 14.29
1 0.89
16 14.29
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
52  โรงเรียนวัดท่าโขลง 69
3 4.35
3 4.35
13 18.84
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
53  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 171
16 9.36
11 6.43
19 11.11
2 1.17
1 0.58
122 71.35
49 28.65%
54  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 69
4 5.80
0 0.00
15 21.74
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
55  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 44
1 2.27
1 2.27
10 22.73
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
56  โรงเรียนวัดสามโก้ 70
2 2.86
2 2.86
10 14.29
4 5.71
1 1.43
51 72.86
19 27.14%
57  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 63
2 3.17
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
58  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1527
36 2.36
67 4.39
143 9.36
44 2.88
122 7.99
1115 73.02
412 26.98%
59  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 71
0 0.00
1 1.41
18 25.35
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 68
1 1.47
6 8.82
9 13.24
0 0.00
2 2.94
50 73.53
18 26.47%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 126
8 6.35
6 4.76
14 11.11
5 3.97
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
62  โรงเรียนวัดรางฉนวน 92
13 14.13
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
63  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 140
2 1.43
3 2.14
26 18.57
3 2.14
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
64  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 71
1 1.41
4 5.63
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
66  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 107
5 4.67
5 4.67
8 7.48
4 3.74
5 4.67
80 74.77
27 25.23%
67  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 123
12 9.76
4 3.25
14 11.38
1 0.81
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
68  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
1 1.79
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 130
4 3.08
0 0.00
28 21.54
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
70  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 169
5 2.96
30 17.75
3 1.78
3 1.78
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
71  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 685
25 3.65
17 2.48
124 18.10
0 0.00
0 0.00
519 75.77
166 24.23%
72  โรงเรียนวัดหนองยาง 149
7 4.70
0 0.00
23 15.44
6 4.03
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
73  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
2 4.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
74  โรงเรียนวัดยางทอง 46
4 8.70
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
75  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 59
6 10.17
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
76  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
77  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 90
6 6.67
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
78  โรงเรียนวัดงิ้วราย 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
9 7.96
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
79  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
80  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 81
2 2.47
0 0.00
14 17.28
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
81  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 86
1 1.16
5 5.81
13 15.12
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
82  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
83  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 83
7 8.43
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
84  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 74
4 5.41
3 4.05
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
85  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 125
10 8.00
7 5.60
9 7.20
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
86  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 107
7 6.54
7 6.54
9 8.41
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
88  โรงเรียนวัดป่ามุนี 96
7 7.29
0 0.00
12 12.50
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
89  โรงเรียนวัดสิทธาราม 168
9 5.36
5 2.98
20 11.90
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
90  โรงเรียนวัดท่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
91  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 139
2 1.44
1 0.72
24 17.27
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
92  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
93  โรงเรียนวัดราชปักษี 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
1 1.20
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
94  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
95  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 73
0 0.00
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
96  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 63
4 6.35
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
97  โรงเรียนวัดทำนบ 74
11 14.86
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
98  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 130
4 3.08
0 0.00
20 15.38
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
99  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 175
0 0.00
0 0.00
32 18.29
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
100  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 102
5 4.90
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
101  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 75
7 9.33
1 1.33
3 4.00
0 0.00
2 2.67
62 82.67
13 17.33%
102  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 29
2 6.90
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
103  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 88
1 1.14
0 0.00
11 12.50
2 2.27
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
104  โรงเรียนวัดถนน 113
4 3.54
6 5.31
9 7.96
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
105  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
106  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 188
0 0.00
7 3.72
22 11.70
2 1.06
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
107  โรงเรียนวัดเกษทอง 91
0 0.00
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
108  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
1 1.06
79 84.04
15 15.96%
109  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
110  โรงเรียนวัดข่อย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
111  โรงเรียนวัดมหานาม 143
0 0.00
0 0.00
21 14.69
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
112  โรงเรียนวัดจันทราราม 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
113  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 123
6 4.88
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
114  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
115  โรงเรียนวัดลั่นทม 98
0 0.00
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
116  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
117  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 77
2 2.60
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
118  โรงเรียนวัดท่าตลาด 135
5 3.70
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
119  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 142
0 0.00
2 1.41
15 10.56
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
120  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
121  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 95
0 0.00
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
122  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
124  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
125  โรงเรียนวัดศาลาดิน 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
126  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
127  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 100
1 1.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
128  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 162
0 0.00
0 0.00
16 9.88
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
129  โรงเรียนวัดเอกราช 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
131  โรงเรียนวัดสว่าง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
132  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 105
0 0.00
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
133  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
7 5.51
117 92.13
10 7.87%
134  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
135  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
136  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 164
4 2.44
2 1.22
5 3.05
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
137  โรงเรียนวัดบ้านพราน 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.85
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
138  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
139  โรงเรียนวัดนางเล่ว 155
0 0.00
1 0.65
6 3.87
0 0.00
0 0.00
148 95.48
7 4.52%
140  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 136
4 2.94
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
141  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
0 0.00
5 3.57
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
142  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
143  โรงเรียนวัดไผ่วง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,065 6.00
เตี้ย  594 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,350 13.24
ผอมและเตี้ย  589 3.32
อ้วนและเตี้ย  807 4.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,341 69.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,405 คน


30.46%


Powered By www.thaieducation.net