ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
15 24.59
7 11.48
16 26.23
10 16.39
13 21.31
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
41 47.13
21 24.14
8 9.20
10 11.49
7 8.05
0 0.00
87 100.00%
3  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
4 6.90
0 0.00
8 13.79
35 60.34
0 0.00
11 18.97
47 81.03%
4  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 62
10 16.13
12 19.35
0 0.00
19 30.65
0 0.00
21 33.87
41 66.13%
5  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 34
5 14.71
7 20.59
6 17.65
3 8.82
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
6  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 69
12 17.39
6 8.70
13 18.84
5 7.25
4 5.80
29 42.03
40 57.97%
7  โรงเรียนวัดโพทูล 23
4 17.39
0 0.00
9 39.13
0 0.00
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
8  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
3 13.64
1 4.55
10 45.45
12 54.55%
9  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 215
5 2.33
8 3.72
41 19.07
14 6.51
49 22.79
98 45.58
117 54.42%
10  โรงเรียนวัดยาง 73
9 12.33
2 2.74
13 17.81
1 1.37
13 17.81
35 47.95
38 52.05%
11  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 111
12 10.81
8 7.21
18 16.22
17 15.32
0 0.00
56 50.45
55 49.55%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
13 9.70
11 8.21
24 17.91
7 5.22
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
13  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 54
4 7.41
2 3.70
16 29.63
0 0.00
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
14  โรงเรียนวัดรางฉนวน 103
14 13.59
11 10.68
13 12.62
3 2.91
0 0.00
62 60.19
41 39.81%
15  โรงเรียนวัดคำหยาด 92
15 16.30
13 14.13
7 7.61
0 0.00
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
16  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 57
18 31.58
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2981
93 3.12
41 1.38
393 13.18
134 4.50
434 14.56
1886 63.27
1095 36.73%
18  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 205
14 6.83
0 0.00
54 26.34
7 3.41
0 0.00
130 63.41
75 36.59%
19  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
20  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 196
20 10.20
0 0.00
51 26.02
0 0.00
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
21  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 79
9 11.39
4 5.06
15 18.99
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
22  โรงเรียนวัดบุญเกิด 47
7 14.89
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
23  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 63
7 11.11
0 0.00
12 19.05
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
24  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 147
7 4.76
3 2.04
13 8.84
10 6.80
13 8.84
101 68.71
46 31.29%
25  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 16
1 6.25
1 6.25
3 18.75
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
26  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
6 3.33
9 5.00
36 20.00
2 1.11
2 1.11
125 69.44
55 30.56%
27  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
7 4.64
6 3.97
20 13.25
6 3.97
7 4.64
105 69.54
46 30.46%
28  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 86
3 3.49
2 2.33
20 23.26
1 1.16
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
29  โรงเรียนวัดสามโก้ 73
4 5.48
6 8.22
9 12.33
2 2.74
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
30  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
31  โรงเรียนวัดกำแพง 48
2 4.17
2 4.17
10 20.83
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
32  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 151
0 0.00
6 3.97
16 10.60
22 14.57
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
33  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 114
10 8.77
4 3.51
19 16.67
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
34  โรงเรียนวัดรัตนาราม 84
0 0.00
0 0.00
24 28.57
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
35  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 117
8 6.84
10 8.55
15 12.82
0 0.00
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
36  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 147
12 8.16
7 4.76
21 14.29
1 0.68
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 62
2 3.23
0 0.00
14 22.58
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
38  โรงเรียนวัดยางทอง 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
39  โรงเรียนวัดหลวง 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
40  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
15 11.81
3 2.36
6 4.72
9 7.09
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
41  โรงเรียนวัดละมุด 104
3 2.88
1 0.96
22 21.15
0 0.00
1 0.96
77 74.04
27 25.96%
42  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 51
3 5.88
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 83
5 6.02
8 9.64
3 3.61
2 2.41
3 3.61
62 74.70
21 25.30%
44  โรงเรียนวัดยางช้าย 143
10 6.99
0 0.00
23 16.08
3 2.10
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
45  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
1 1.79
3 5.36
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
46  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 89
4 4.49
5 5.62
9 10.11
3 3.37
1 1.12
67 75.28
22 24.72%
47  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 53
1 1.89
0 0.00
12 22.64
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
48  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 183
13 7.10
7 3.83
24 13.11
0 0.00
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
49  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 75
4 5.33
3 4.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
50  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 75
0 0.00
0 0.00
18 24.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
51  โรงเรียนวัดลานช้าง 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
52  โรงเรียนกระทุ่มราย 80
3 3.75
2 2.50
12 15.00
1 1.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
54  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
156 10.22
1168 76.54
358 23.46%
55  โรงเรียนวัดมหานาม 150
14 9.33
4 2.67
16 10.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
56  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
6 7.50
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
57  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 663
19 2.87
15 2.26
112 16.89
1 0.15
1 0.15
515 77.68
148 22.32%
58  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
24 14.20
6 3.55
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
59  โรงเรียนวัดต้นทอง 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
60  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 106
5 4.72
3 2.83
8 7.55
2 1.89
5 4.72
83 78.30
23 21.70%
61  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 176
5 2.84
2 1.14
29 16.48
2 1.14
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
62  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
63  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 136
0 0.00
0 0.00
28 20.59
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
64  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 205
8 3.90
3 1.46
29 14.15
2 0.98
0 0.00
163 79.51
42 20.49%
65  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 88
0 0.00
4 4.55
14 15.91
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
66  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 69
2 2.90
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
67  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 74
5 6.76
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
68  โรงเรียนวัดสามขาว 79
0 0.00
0 0.00
16 20.25
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
69  โรงเรียนวัดเกษทอง 94
2 2.13
0 0.00
17 18.09
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
70  โรงเรียนวัดลั่นทม 100
4 4.00
3 3.00
9 9.00
4 4.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
71  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 105
8 7.62
0 0.00
12 11.43
0 0.00
1 0.95
84 80.00
21 20.00%
72  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 108
5 4.63
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
73  โรงเรียนวัดถนน 124
11 8.87
4 3.23
9 7.26
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
74  โรงเรียนวัดข่อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
75  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 105
2 1.90
3 2.86
13 12.38
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
76  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 100
6 6.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
2 2.00
81 81.00
19 19.00%
77  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 148
7 4.73
5 3.38
7 4.73
5 3.38
4 2.70
120 81.08
28 18.92%
78  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 96
6 6.25
1 1.04
10 10.42
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
79  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 80
1 1.25
3 3.75
8 10.00
0 0.00
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
80  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 125
6 4.80
6 4.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
81  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
82  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
83  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 80
4 5.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
84  โรงเรียนวัดท่าตลาด 132
6 4.55
3 2.27
14 10.61
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
85  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
3 4.35
5 7.25
4 5.80
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
86  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 75
4 5.33
1 1.33
6 8.00
2 2.67
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
87  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 88
5 5.68
0 0.00
6 6.82
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
88  โรงเรียนวัดท่าโขลง 77
0 0.00
0 0.00
11 14.29
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
89  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
90  โรงเรียนวัดทำนบ 86
3 3.49
2 2.33
2 2.33
6 6.98
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
91  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 15.85
69 84.15
13 15.85%
92  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 205
0 0.00
0 0.00
32 15.61
0 0.00
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
93  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 122
7 5.74
5 4.10
6 4.92
1 0.82
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
94  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 136
2 1.47
1 0.74
18 13.24
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
95  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
96  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
97  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 102
0 0.00
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
98  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 188
10 5.32
4 2.13
12 6.38
1 0.53
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
99  โรงเรียนวัดท่า 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
100  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
101  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 136
9 6.62
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
102  โรงเรียนวัดสิทธาราม 155
1 0.65
5 3.23
15 9.68
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
103  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 89
0 0.00
1 1.12
11 12.36
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
104  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
3 3.09
1 1.03
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
105  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนวัดบ้านพราน 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
108  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 142
1 0.70
2 1.41
9 6.34
1 0.70
4 2.82
125 88.03
17 11.97%
109  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
2 2.99
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
110  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
111  โรงเรียนวัดบ้านแก 115
4 3.48
4 3.48
3 2.61
2 1.74
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
112  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 285
4 1.40
3 1.05
25 8.77
0 0.00
0 0.00
253 88.77
32 11.23%
113  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 90
4 4.44
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
114  โรงเรียนวัดสว่าง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
115  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
116  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
117  โรงเรียนวัดเอกราช 67
4 5.97
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
118  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
119  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 160
3 1.88
3 1.88
5 3.13
2 1.25
2 1.25
145 90.63
15 9.38%
120  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
1 0.91
2 1.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
121  โรงเรียนวัดศาลาดิน 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
122  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
123  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
124  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
125  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 86
3 3.49
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
126  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
127  โรงเรียนวัดทางพระ 113
0 0.00
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
128  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 117
4 3.42
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
129  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 172
4 2.33
2 1.16
7 4.07
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
130  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 93
0 0.00
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
131  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
132  โรงเรียนวัดนางเล่ว 146
2 1.37
0 0.00
8 5.48
0 0.00
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
133  โรงเรียนวัดจันทราราม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
134  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 185
2 1.08
0 0.00
6 3.24
4 2.16
0 0.00
173 93.51
12 6.49%
135  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
136  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
137  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
138  โรงเรียนวัดบ้านป่า 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
139  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
3 2.50
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
140  โรงเรียนวัดป่ามุนี 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
141  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
142  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดไผ่วง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,201 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  777 4.27
เตี้ย  389 2.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,131 11.71
ผอมและเตี้ย  417 2.29
อ้วนและเตี้ย  748 4.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,739 75.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,462 คน


24.52%


Powered By www.thaieducation.net