ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
41 47.13
20 22.99
8 9.20
10 11.49
8 9.20
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
11 18.03
9 14.75
19 31.15
12 19.67
10 16.39
0 0.00
61 100.00%
3  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
4 6.90
0 0.00
8 13.79
35 60.34
0 0.00
11 18.97
47 81.03%
4  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 62
10 16.13
13 20.97
0 0.00
21 33.87
0 0.00
18 29.03
44 70.97%
5  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 32
5 15.63
7 21.88
6 18.75
3 9.38
0 0.00
11 34.38
21 65.63%
6  โรงเรียนวัดยาง 73
9 12.33
2 2.74
14 19.18
4 5.48
15 20.55
29 39.73
44 60.27%
7  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 69
12 17.39
9 13.04
12 17.39
5 7.25
3 4.35
28 40.58
41 59.42%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 23
4 17.39
0 0.00
9 39.13
0 0.00
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
9  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 20
3 15.00
1 5.00
3 15.00
3 15.00
1 5.00
9 45.00
11 55.00%
10  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 215
5 2.33
8 3.72
41 19.07
14 6.51
49 22.79
98 45.58
117 54.42%
11  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 111
18 16.22
6 5.41
9 8.11
19 17.12
6 5.41
53 47.75
58 52.25%
12  โรงเรียนวัดหลวง 23
2 8.70
2 8.70
5 21.74
2 8.70
1 4.35
11 47.83
12 52.17%
13  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 59
24 40.68
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
30 50.85
29 49.15%
14  โรงเรียนวัดรางฉนวน 103
21 20.39
8 7.77
18 17.48
3 2.91
0 0.00
53 51.46
50 48.54%
15  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 56
7 12.50
4 7.14
15 26.79
0 0.00
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
16  โรงเรียนวัดสามขาว 79
2 2.53
7 8.86
16 20.25
3 3.80
6 7.59
45 56.96
34 43.04%
17  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
13 9.70
11 8.21
24 17.91
7 5.22
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
18  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 147
9 6.12
4 2.72
17 11.56
13 8.84
17 11.56
87 59.18
60 40.82%
19  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 3011
135 4.48
41 1.36
393 13.05
176 5.85
434 14.41
1832 60.84
1179 39.16%
20  โรงเรียนวัดคำหยาด 92
15 16.30
13 14.13
7 7.61
0 0.00
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
21  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 91
7 7.69
12 13.19
7 7.69
5 5.49
3 3.30
57 62.64
34 37.36%
22  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
23  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 196
20 10.20
0 0.00
51 26.02
0 0.00
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
24  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 86
5 5.81
3 3.49
21 24.42
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
25  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
7 4.64
5 3.31
20 13.25
12 7.95
7 4.64
100 66.23
51 33.77%
26  โรงเรียนวัดรัตนาราม 84
1 1.19
3 3.57
24 28.57
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
27  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 213
13 6.10
0 0.00
52 24.41
6 2.82
0 0.00
142 66.67
71 33.33%
28  โรงเรียนวัดบุญเกิด 47
7 14.89
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 63
7 11.11
0 0.00
12 19.05
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
30  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 16
1 6.25
1 6.25
3 18.75
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
31  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 148
16 10.81
11 7.43
10 6.76
5 3.38
4 2.70
102 68.92
46 31.08%
32  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 52
5 9.62
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
33  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
6 3.33
9 5.00
36 20.00
2 1.11
1 0.56
126 70.00
54 30.00%
34  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
17 13.39
5 3.94
7 5.51
9 7.09
0 0.00
89 70.08
38 29.92%
35  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
36  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 68
4 5.88
2 2.94
14 20.59
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
37  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 119
8 6.72
10 8.40
17 14.29
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
38  โรงเรียนวัดกำแพง 48
2 4.17
2 4.17
10 20.83
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
39  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 151
0 0.00
6 3.97
16 10.60
22 14.57
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
40  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 105
5 4.76
4 3.81
18 17.14
3 2.86
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
41  โรงเรียนวัดสามโก้ 74
5 6.76
5 6.76
5 6.76
4 5.41
2 2.70
53 71.62
21 28.38%
42  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 114
9 7.89
5 4.39
17 14.91
1 0.88
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
43  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 106
7 6.60
3 2.83
11 10.38
2 1.89
6 5.66
77 72.64
29 27.36%
44  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 74
4 5.41
1 1.35
15 20.27
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
45  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 200
7 3.50
16 8.00
28 14.00
3 1.50
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 63
2 3.17
0 0.00
14 22.22
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
47  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 176
6 3.41
2 1.14
37 21.02
2 1.14
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
48  โรงเรียนวัดยางทอง 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
49  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 147
10 6.80
11 7.48
16 10.88
2 1.36
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
50  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 183
15 8.20
8 4.37
25 13.66
0 0.00
0 0.00
135 73.77
48 26.23%
51  โรงเรียนวัดยางช้าย 142
14 9.86
1 0.70
18 12.68
4 2.82
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
52  โรงเรียนวัดละมุด 104
6 5.77
1 0.96
18 17.31
0 0.00
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
53  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 76
0 0.00
0 0.00
19 25.00
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 81
6 7.41
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
55  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 54
1 1.85
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
56  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
6 7.59
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
57  โรงเรียนวัดลานช้าง 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
58  โรงเรียนกระทุ่มราย 80
3 3.75
2 2.50
12 15.00
1 1.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
59  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
156 10.22
1168 76.54
358 23.46%
60  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 88
0 0.00
4 4.55
16 18.18
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
61  โรงเรียนวัดมหานาม 150
14 9.33
4 2.67
16 10.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
62  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
24 14.20
6 3.55
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
63  โรงเรียนวัดต้นทอง 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
64  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 111
7 6.31
3 2.70
14 12.61
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
65  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
66  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
67  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 663
23 3.47
16 2.41
101 15.23
1 0.15
0 0.00
522 78.73
141 21.27%
68  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 137
1 0.73
0 0.00
28 20.44
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
69  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
1 2.33
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
70  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 103
8 7.77
0 0.00
12 11.65
0 0.00
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
71  โรงเรียนวัดเกษทอง 94
1 1.06
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
72  โรงเรียนวัดถนน 124
13 10.48
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
73  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 75
4 5.33
1 1.33
8 10.67
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
74  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
0 0.00
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
75  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 94
5 5.32
1 1.06
11 11.70
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
76  โรงเรียนวัดข่อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
77  โรงเรียนวัดลั่นทม 100
4 4.00
3 3.00
7 7.00
5 5.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
78  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 74
5 6.76
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
79  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 87
3 3.45
2 2.30
8 9.20
2 2.30
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
80  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
81  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 80
4 5.00
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
82  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
3 4.35
5 7.25
4 5.80
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
83  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 88
5 5.68
0 0.00
6 6.82
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
84  โรงเรียนวัดสว่าง 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
85  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 100
6 6.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
2 2.00
83 83.00
17 17.00%
86  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
6 4.41
3 2.21
14 10.29
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
87  โรงเรียนวัดท่าโขลง 77
1 1.30
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
88  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 125
7 5.60
5 4.00
6 4.80
3 2.40
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
89  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
90  โรงเรียนวัดทำนบ 86
3 3.49
2 2.33
8 9.30
0 0.00
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
91  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 15.85
69 84.15
13 15.85%
92  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 205
0 0.00
0 0.00
32 15.61
0 0.00
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
93  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 136
2 1.47
1 0.74
18 13.24
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
94  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 78
1 1.28
2 2.56
8 10.26
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
95  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
96  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 88
0 0.00
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
97  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 125
6 4.80
11 8.80
1 0.80
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
98  โรงเรียนวัดท่า 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
99  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
100  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 292
6 2.05
2 0.68
33 11.30
0 0.00
0 0.00
251 85.96
41 14.04%
101  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
102  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 136
8 5.88
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
103  โรงเรียนวัดสิทธาราม 155
1 0.65
5 3.23
15 9.68
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
104  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
3 4.48
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
105  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 86
5 5.81
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
1 1.27
2 2.53
69 87.34
10 12.66%
108  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
1 1.03
1 1.03
8 8.25
0 0.00
2 2.06
85 87.63
12 12.37%
109  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 73
0 0.00
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
110  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 188
5 2.66
4 2.13
13 6.91
1 0.53
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
111  โรงเรียนวัดบ้านพราน 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
112  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 142
1 0.70
2 1.41
9 6.34
1 0.70
4 2.82
125 88.03
17 11.97%
113  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 92
3 3.26
0 0.00
7 7.61
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
114  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
115  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
116  โรงเรียนวัดบ้านแก 115
3 2.61
3 2.61
4 3.48
2 1.74
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
117  โรงเรียนวัดเอกราช 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
118  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
119  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
120  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 116
4 3.45
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
121  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
122  โรงเรียนวัดศาลาดิน 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
123  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
124  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 69
0 0.00
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
125  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 185
4 2.16
0 0.00
7 3.78
5 2.70
0 0.00
169 91.35
16 8.65%
126  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 175
5 2.86
2 1.14
8 4.57
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
127  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
128  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
1 0.91
1 0.91
7 6.36
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
129  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 160
2 1.25
2 1.25
5 3.13
2 1.25
2 1.25
147 91.88
13 8.13%
130  โรงเรียนวัดทางพระ 114
0 0.00
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
131  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 51
0 0.00
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
132  โรงเรียนวัดนางเล่ว 146
2 1.37
0 0.00
9 6.16
0 0.00
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
133  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
134  โรงเรียนวัดจันทราราม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
135  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
136  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
137  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
138  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
139  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
3 2.50
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
140  โรงเรียนวัดป่ามุนี 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
141  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
142  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดไผ่วง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,277 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  873 4.78
เตี้ย  436 2.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,130 11.65
ผอมและเตี้ย  492 2.69
อ้วนและเตี้ย  766 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,580 74.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,697 คน


25.70%


Powered By www.thaieducation.net