ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 96
9 9.38
8 8.33
32 33.33
17 17.71
11 11.46
19 19.79
77 80.21%
2  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 20
4 20.00
2 10.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
6 30.00
14 70.00%
3  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 65
10 15.38
13 20.00
0 0.00
22 33.85
0 0.00
20 30.77
45 69.23%
4  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 31
5 16.13
7 22.58
6 19.35
3 9.68
0 0.00
10 32.26
21 67.74%
5  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 61
21 34.43
1 1.64
8 13.11
10 16.39
0 0.00
21 34.43
40 65.57%
6  โรงเรียนวัดจันทราราม 46
7 15.22
0 0.00
0 0.00
23 50.00
0 0.00
16 34.78
30 65.22%
7  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 214
14 6.54
12 5.61
37 17.29
26 12.15
49 22.90
76 35.51
138 64.49%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 22
5 22.73
0 0.00
9 40.91
0 0.00
0 0.00
8 36.36
14 63.64%
9  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 163
18 11.04
4 2.45
26 15.95
22 13.50
30 18.40
63 38.65
100 61.35%
10  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 70
12 17.14
9 12.86
12 17.14
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
11  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
6 9.84
9 14.75
13 21.31
2 3.28
2 3.28
29 47.54
32 52.46%
12  โรงเรียนวัดบ้านแก 116
21 18.10
12 10.34
10 8.62
9 7.76
5 4.31
59 50.86
57 49.14%
13  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
4 11.11
8 22.22
4 11.11
1 2.78
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
14  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
4 18.18
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
15  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 92
12 13.04
6 6.52
21 22.83
0 0.00
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
16  โรงเรียนวัดหลวง 24
2 8.33
1 4.17
5 20.83
2 8.33
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
17  โรงเรียนวัดสามขาว 79
8 10.13
7 8.86
17 21.52
0 0.00
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
18  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
16 17.20
13 13.98
7 7.53
0 0.00
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
19  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 83
8 9.64
7 8.43
9 10.84
8 9.64
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
20  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
16 10.60
10 6.62
15 9.93
13 8.61
4 2.65
93 61.59
58 38.41%
21  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 96
6 6.25
1 1.04
10 10.42
7 7.29
11 11.46
61 63.54
35 36.46%
22  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 58
6 10.34
0 0.00
14 24.14
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
23  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 145
8 5.52
3 2.07
14 9.66
11 7.59
14 9.66
95 65.52
50 34.48%
24  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 99
3 3.03
4 4.04
26 26.26
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
25  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
9 13.43
4 5.97
44 65.67
23 34.33%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 82
6 7.32
7 8.54
7 8.54
5 6.10
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
27  โรงเรียนวัดรัตนาราม 83
1 1.20
4 4.82
22 26.51
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
28  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 80
1 1.25
2 2.50
8 10.00
4 5.00
11 13.75
54 67.50
26 32.50%
29  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
6 3.33
9 5.00
35 19.44
2 1.11
6 3.33
122 67.78
58 32.22%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 90
8 8.89
20 22.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 80
12 15.00
4 5.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
32  โรงเรียนวัดสามโก้ 74
5 6.76
5 6.76
7 9.46
4 5.41
2 2.70
51 68.92
23 31.08%
33  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 181
12 6.63
0 0.00
26 14.36
6 3.31
11 6.08
126 69.61
55 30.39%
34  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 66
4 6.06
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
35  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 120
8 6.67
10 8.33
18 15.00
0 0.00
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 67
4 5.97
5 7.46
11 16.42
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
37  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
38  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 61
11 18.03
7 11.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
39  โรงเรียนวัดยาง 76
5 6.58
2 2.63
15 19.74
0 0.00
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
40  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 83
7 8.43
0 0.00
17 20.48
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
41  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 35
1 2.86
1 2.86
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
42  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 109
7 6.42
7 6.42
17 15.60
0 0.00
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 113
7 6.19
10 8.85
15 13.27
0 0.00
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
44  โรงเรียนวัดเกษทอง 97
4 4.12
0 0.00
23 23.71
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
45  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
46  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
14 11.02
5 3.94
7 5.51
8 6.30
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
47  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 184
14 7.61
8 4.35
27 14.67
0 0.00
0 0.00
135 73.37
49 26.63%
48  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 76
0 0.00
0 0.00
20 26.32
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
49  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 61
5 8.20
7 11.48
4 6.56
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
50  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
51  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 139
13 9.35
9 6.47
6 4.32
4 2.88
4 2.88
103 74.10
36 25.90%
52  โรงเรียนวัดลั่นทม 105
6 5.71
0 0.00
12 11.43
0 0.00
9 8.57
78 74.29
27 25.71%
53  โรงเรียนวัดกำแพง 47
1 2.13
1 2.13
10 21.28
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
54  โรงเรียนวัดสว่าง 47
1 2.13
0 0.00
8 17.02
2 4.26
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
55  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 68
7 10.29
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
56  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 44
2 4.55
1 2.27
7 15.91
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
57  โรงเรียนวัดบุญเกิด 48
5 10.42
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
58  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 70
3 4.29
4 5.71
9 12.86
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
59  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 83
0 0.00
4 4.82
16 19.28
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
60  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
16 11.11
2 1.39
16 11.11
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
61  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 102
7 6.86
3 2.94
14 13.73
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
156 10.22
1168 76.54
358 23.46%
63  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 43
4 9.30
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
64  โรงเรียนวัดมหานาม 147
14 9.52
4 2.72
16 10.88
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
65  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 657
16 2.44
18 2.74
116 17.66
0 0.00
1 0.15
506 77.02
151 22.98%
66  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 88
3 3.41
2 2.27
15 17.05
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
67  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 110
7 6.36
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
68  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
25 14.79
6 3.55
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
69  โรงเรียนวัดยางทอง 45
1 2.22
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
70  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 150
19 12.67
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
71  โรงเรียนวัดลานช้าง 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
72  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
73  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 200
0 0.00
0 0.00
42 21.00
0 0.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
74  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 112
4 3.57
1 0.89
17 15.18
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
75  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 58
0 0.00
1 1.72
10 17.24
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
76  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 138
6 4.35
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
77  โรงเรียนวัดละมุด 102
4 3.92
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
78  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 142
8 5.63
0 0.00
18 12.68
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
79  โรงเรียนวัดต้นทอง 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
80  โรงเรียนวัดทำนบ 88
8 9.09
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
82  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 73
2 2.74
1 1.37
8 10.96
0 0.00
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
83  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 3018
88 2.92
34 1.13
374 12.39
7 0.23
31 1.03
2484 82.31
534 17.69%
84  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 92
5 5.43
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
85  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 138
2 1.45
4 2.90
13 9.42
2 1.45
3 2.17
114 82.61
24 17.39%
86  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
87  โรงเรียนวัดท่าโขลง 76
1 1.32
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
88  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 88
5 5.68
0 0.00
6 6.82
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
89  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 77
8 10.39
4 5.19
0 0.00
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
90  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 146
10 6.85
3 2.05
10 6.85
0 0.00
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
91  โรงเรียนวัดบ้านพราน 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
92  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 70
5 7.14
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
93  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
0 0.00
2 2.38
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
94  โรงเรียนวัดรางฉนวน 105
4 3.81
4 3.81
8 7.62
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
95  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 75
1 1.33
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
96  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
97  โรงเรียนวัดข่อย 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
98  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
3 2.24
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
99  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
100  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 201
3 1.49
0 0.00
18 8.96
7 3.48
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
101  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
102  โรงเรียนวัดสิทธาราม 156
1 0.64
5 3.21
15 9.62
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
103  โรงเรียนวัดท่า 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
104  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
4 2.94
6 4.41
4 2.94
4 2.94
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
105  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 54
0 0.00
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
107  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 214
0 0.00
0 0.00
27 12.62
0 0.00
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
108  โรงเรียนวัดไผ่วง 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
109  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
110  โรงเรียนวัดถนน 126
0 0.00
0 0.00
15 11.90
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
111  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 143
1 0.70
2 1.40
9 6.29
1 0.70
4 2.80
126 88.11
17 11.89%
112  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
113  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 94
0 0.00
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
114  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 189
6 3.17
5 2.65
11 5.82
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
115  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 173
7 4.05
2 1.16
11 6.36
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
116  โรงเรียนกระทุ่มราย 78
1 1.28
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
117  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
118  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 287
7 2.44
7 2.44
12 4.18
3 1.05
3 1.05
255 88.85
32 11.15%
119  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
2 1.82
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
120  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 120
5 4.17
1 0.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
121  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 187
9 4.81
1 0.53
8 4.28
1 0.53
1 0.53
167 89.30
20 10.70%
122  โรงเรียนวัดเอกราช 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
123  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 104
0 0.00
2 1.92
8 7.69
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
124  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 188
4 2.13
0 0.00
8 4.26
5 2.66
0 0.00
171 90.96
17 9.04%
125  โรงเรียนวัดทางพระ 116
0 0.00
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
126  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 87
0 0.00
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
127  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
128  โรงเรียนวัดนางเล่ว 144
2 1.39
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
130  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
1 1.01
92 92.93
7 7.07%
131  โรงเรียนวัดศาลาดิน 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
132  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 65
0 0.00
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
133  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
134  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
135  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
136  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
137  โรงเรียนวัดป่ามุนี 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
138  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
0 0.00
5 3.57
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
139  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
2 1.67
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
140  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 204
0 0.00
1 0.49
2 0.98
1 0.49
0 0.00
200 98.04
4 1.96%
141  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,498 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  817 4.42
เตี้ย  451 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,048 11.07
ผอมและเตี้ย  299 1.62
อ้วนและเตี้ย  386 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,497 78.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,001 คน


21.63%


Powered By www.thaieducation.net