ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 96
9 9.38
8 8.33
32 33.33
17 17.71
11 11.46
19 19.79
77 80.21%
2  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 20
4 20.00
2 10.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
6 30.00
14 70.00%
3  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 65
10 15.38
13 20.00
0 0.00
22 33.85
0 0.00
20 30.77
45 69.23%
4  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 31
5 16.13
7 22.58
6 19.35
3 9.68
0 0.00
10 32.26
21 67.74%
5  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 61
21 34.43
1 1.64
8 13.11
10 16.39
0 0.00
21 34.43
40 65.57%
6  โรงเรียนวัดจันทราราม 46
7 15.22
0 0.00
0 0.00
23 50.00
0 0.00
16 34.78
30 65.22%
7  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 214
14 6.54
12 5.61
37 17.29
26 12.15
49 22.90
76 35.51
138 64.49%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 22
5 22.73
0 0.00
9 40.91
0 0.00
0 0.00
8 36.36
14 63.64%
9  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 163
18 11.04
4 2.45
26 15.95
22 13.50
30 18.40
63 38.65
100 61.35%
10  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 70
12 17.14
9 12.86
12 17.14
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
11  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
6 9.84
9 14.75
13 21.31
2 3.28
2 3.28
29 47.54
32 52.46%
12  โรงเรียนวัดบ้านแก 116
21 18.10
12 10.34
10 8.62
9 7.76
5 4.31
59 50.86
57 49.14%
13  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
4 11.11
8 22.22
4 11.11
1 2.78
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
14  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
4 18.18
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
15  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 92
12 13.04
6 6.52
21 22.83
0 0.00
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
16  โรงเรียนวัดหลวง 24
2 8.33
1 4.17
5 20.83
2 8.33
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
17  โรงเรียนวัดสามขาว 79
8 10.13
7 8.86
17 21.52
0 0.00
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
18  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
16 17.20
13 13.98
7 7.53
0 0.00
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
19  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 83
8 9.64
7 8.43
9 10.84
8 9.64
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
20  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
16 10.60
10 6.62
15 9.93
13 8.61
4 2.65
93 61.59
58 38.41%
21  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 96
6 6.25
1 1.04
10 10.42
7 7.29
11 11.46
61 63.54
35 36.46%
22  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 58
6 10.34
0 0.00
14 24.14
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
23  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 145
8 5.52
3 2.07
14 9.66
11 7.59
14 9.66
95 65.52
50 34.48%
24  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 99
3 3.03
4 4.04
26 26.26
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
25  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
9 13.43
4 5.97
44 65.67
23 34.33%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 82
6 7.32
7 8.54
7 8.54
5 6.10
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
27  โรงเรียนวัดรัตนาราม 83
1 1.20
4 4.82
22 26.51
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
28  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 80
1 1.25
2 2.50
8 10.00
4 5.00
11 13.75
54 67.50
26 32.50%
29  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
6 3.33
9 5.00
35 19.44
2 1.11
6 3.33
122 67.78
58 32.22%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 90
8 8.89
20 22.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 80
12 15.00
4 5.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
32  โรงเรียนวัดสามโก้ 74
5 6.76
5 6.76
7 9.46
4 5.41
2 2.70
51 68.92
23 31.08%
33  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 181
12 6.63
0 0.00
26 14.36
6 3.31
11 6.08
126 69.61
55 30.39%
34  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 66
4 6.06
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
35  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 120
8 6.67
10 8.33
18 15.00
0 0.00
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 67
4 5.97
5 7.46
11 16.42
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
37  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
38  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 61
11 18.03
7 11.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
39  โรงเรียนวัดยาง 76
5 6.58
2 2.63
15 19.74
0 0.00
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
40  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 83
7 8.43
0 0.00
17 20.48
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
41  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 35
1 2.86
1 2.86
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
42  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 109
7 6.42
7 6.42
17 15.60
0 0.00
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 113
7 6.19
10 8.85
15 13.27
0 0.00
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
44  โรงเรียนวัดเกษทอง 97
4 4.12
0 0.00
23 23.71
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
45  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
46  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
14 11.02
5 3.94
7 5.51
8 6.30
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
47  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 184
14 7.61
8 4.35
27 14.67
0 0.00
0 0.00
135 73.37
49 26.63%
48  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 76
0 0.00
0 0.00
20 26.32
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
49  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 61
5 8.20
7 11.48
4 6.56
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
50  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
51  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 139
13 9.35
9 6.47
6 4.32
4 2.88
4 2.88
103 74.10
36 25.90%
52  โรงเรียนวัดลั่นทม 105
6 5.71
0 0.00
12 11.43
0 0.00
9 8.57
78 74.29
27 25.71%
53  โรงเรียนวัดกำแพง 47
1 2.13
1 2.13
10 21.28
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
54  โรงเรียนวัดสว่าง 47
1 2.13
0 0.00
8 17.02
2 4.26
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
55  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 68
7 10.29
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
56  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 44
2 4.55
1 2.27
7 15.91
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
57  โรงเรียนวัดบุญเกิด 48
5 10.42
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
58  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 70
3 4.29
4 5.71
9 12.86
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
59  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 83
0 0.00
4 4.82
16 19.28
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
60  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
16 11.11
2 1.39
16 11.11
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
61  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 102
7 6.86
3 2.94
14 13.73
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
156 10.22
1168 76.54
358 23.46%
63  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 43
4 9.30
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
64  โรงเรียนวัดมหานาม 147
14 9.52
4 2.72
16 10.88
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
65  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 657
16 2.44
18 2.74
116 17.66
0 0.00
1 0.15
506 77.02
151 22.98%
66  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 88
3 3.41
2 2.27
15 17.05
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
67  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 110
7 6.36
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
68  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
25 14.79
6 3.55
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
69  โรงเรียนวัดยางทอง 45
1 2.22
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
70  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 150
19 12.67
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
71  โรงเรียนวัดลานช้าง 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
72  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
73  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 200
0 0.00
0 0.00
42 21.00
0 0.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
74  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 112
4 3.57
1 0.89
17 15.18
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
75  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 58
0 0.00
1 1.72
10 17.24
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
76  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 138
6 4.35
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
77  โรงเรียนวัดละมุด 102
4 3.92
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
78  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 142
8 5.63
0 0.00
18 12.68
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
79  โรงเรียนวัดต้นทอง 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
80  โรงเรียนวัดทำนบ 88
8 9.09
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
82  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 73
2 2.74
1 1.37
8 10.96
0 0.00
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
83  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 3018
88 2.92
34 1.13
374 12.39
7 0.23
31 1.03
2484 82.31
534 17.69%
84  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 92
5 5.43
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
85  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 138
2 1.45
4 2.90
13 9.42
2 1.45
3 2.17
114 82.61
24 17.39%
86  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
87  โรงเรียนวัดท่าโขลง 76
1 1.32
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
88  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 88
5 5.68
0 0.00
6 6.82
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
89  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 77
8 10.39
4 5.19
0 0.00
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
90  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 146
10 6.85
3 2.05
10 6.85
0 0.00
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
91  โรงเรียนวัดบ้านพราน 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
92  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 70
5 7.14
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
93  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
0 0.00
2 2.38
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
94  โรงเรียนวัดรางฉนวน 105
4 3.81
4 3.81
8 7.62
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
95  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 75
1 1.33
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
96  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
97  โรงเรียนวัดข่อย 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
98  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
3 2.24
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
99  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
100  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 201
3 1.49
0 0.00
18 8.96
7 3.48
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
101  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
102  โรงเรียนวัดสิทธาราม 156
1 0.64
5 3.21
15 9.62
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
103  โรงเรียนวัดท่า 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
104  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
4 2.94
6 4.41
4 2.94
4 2.94
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
105  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 54
0 0.00
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
107  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 214
0 0.00
0 0.00
27 12.62
0 0.00
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
108  โรงเรียนวัดไผ่วง 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
109  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
110  โรงเรียนวัดถนน 126
0 0.00
0 0.00
15 11.90
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
111  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 143
1 0.70
2 1.40
9 6.29
1 0.70
4 2.80
126 88.11
17 11.89%
112  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
113  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 94
0 0.00
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
114  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 189
6 3.17
5 2.65
11 5.82
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
115  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 173
7 4.05
2 1.16
11 6.36
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
116  โรงเรียนกระทุ่มราย 78
1 1.28
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
117  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
118  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 287
7 2.44
7 2.44
12 4.18
3 1.05
3 1.05
255 88.85
32 11.15%
119  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
2 1.82
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
120  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 120
5 4.17
1 0.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
121  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 187
9 4.81
1 0.53
8 4.28
1 0.53
1 0.53
167 89.30
20 10.70%
122  โรงเรียนวัดเอกราช 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
123  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 104
0 0.00
2 1.92
8 7.69
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
124  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 188
4 2.13
0 0.00
8 4.26
5 2.66
0 0.00
171 90.96
17 9.04%
125  โรงเรียนวัดทางพระ 116
0 0.00
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
126  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 87
0 0.00
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
127  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
128  โรงเรียนวัดนางเล่ว 144
2 1.39
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
130  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
1 1.01
92 92.93
7 7.07%
131  โรงเรียนวัดศาลาดิน 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
132  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 65
0 0.00
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
133  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
134  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
135  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
136  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
137  โรงเรียนวัดป่ามุนี 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
138  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
0 0.00
5 3.57
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
139  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
2 1.67
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
140  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 204
0 0.00
1 0.49
2 0.98
1 0.49
0 0.00
200 98.04
4 1.96%
141  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,498 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  817 4.42
เตี้ย  451 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,048 11.07
ผอมและเตี้ย  299 1.62
อ้วนและเตี้ย  386 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,497 78.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,001 คน


21.63%


Powered By www.thaieducation.net