ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 96
30 31.25
16 16.67
19 19.79
15 15.63
13 13.54
3 3.13
93 96.88%
2  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 65
11 16.92
14 21.54
0 0.00
24 36.92
0 0.00
16 24.62
49 75.38%
3  โรงเรียนวัดจันทราราม 46
7 15.22
0 0.00
0 0.00
27 58.70
0 0.00
12 26.09
34 73.91%
4  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 20
4 20.00
2 10.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
6 30.00
14 70.00%
5  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 59
20 33.90
1 1.69
8 13.56
11 18.64
0 0.00
19 32.20
40 67.80%
6  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 31
7 22.58
5 16.13
6 19.35
3 9.68
0 0.00
10 32.26
21 67.74%
7  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 216
14 6.48
12 5.56
37 17.13
26 12.04
49 22.69
78 36.11
138 63.89%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 22
5 22.73
0 0.00
9 40.91
0 0.00
0 0.00
8 36.36
14 63.64%
9  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 70
16 22.86
9 12.86
8 11.43
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
10  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
6 9.84
9 14.75
12 19.67
2 3.28
2 3.28
30 49.18
31 50.82%
11  โรงเรียนวัดหลวง 24
2 8.33
3 12.50
4 16.67
3 12.50
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
12  โรงเรียนวัดบ้านแก 116
21 18.10
12 10.34
10 8.62
9 7.76
4 3.45
60 51.72
56 48.28%
13  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
4 11.11
8 22.22
4 11.11
1 2.78
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
14  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
4 18.18
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
15  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 166
7 4.22
9 5.42
17 10.24
16 9.64
26 15.66
91 54.82
75 45.18%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 80
16 20.00
4 5.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
47 58.75
33 41.25%
17  โรงเรียนวัดคำหยาด 90
16 17.78
14 15.56
7 7.78
0 0.00
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
18  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 76
1 1.32
3 3.95
9 11.84
4 5.26
13 17.11
46 60.53
30 39.47%
19  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
15 9.93
10 6.62
17 11.26
13 8.61
4 2.65
92 60.93
59 39.07%
20  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 83
8 9.64
7 8.43
9 10.84
8 9.64
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
21  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
8 4.44
11 6.11
39 21.67
2 1.11
9 5.00
111 61.67
69 38.33%
22  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
27 35.06
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
23  โรงเรียนวัดรัตนาราม 83
1 1.20
4 4.82
25 30.12
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
24  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
1 1.49
2 2.99
8 11.94
9 13.43
4 5.97
43 64.18
24 35.82%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 113
11 9.73
11 9.73
18 15.93
0 0.00
0 0.00
73 64.60
40 35.40%
26  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 58
7 12.07
0 0.00
11 18.97
1 1.72
1 1.72
38 65.52
20 34.48%
27  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 145
9 6.21
3 2.07
13 8.97
12 8.28
13 8.97
95 65.52
50 34.48%
28  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 18
2 11.11
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 86
6 6.98
7 8.14
8 9.30
5 5.81
2 2.33
58 67.44
28 32.56%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 90
8 8.89
20 22.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
31  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 181
14 7.73
0 0.00
27 14.92
6 3.31
11 6.08
123 67.96
58 32.04%
32  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 35
1 2.86
1 2.86
8 22.86
0 0.00
1 2.86
24 68.57
11 31.43%
33  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 67
5 7.46
5 7.46
11 16.42
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
34  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 99
3 3.03
2 2.02
9 9.09
5 5.05
12 12.12
68 68.69
31 31.31%
35  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 99
3 3.03
1 1.01
26 26.26
1 1.01
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
36  โรงเรียนวัดสามขาว 81
6 7.41
0 0.00
17 20.99
2 2.47
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
37  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 117
8 6.84
10 8.55
18 15.38
0 0.00
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
38  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
17 13.39
5 3.94
7 5.51
10 7.87
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
39  โรงเรียนวัดสว่าง 49
3 6.12
0 0.00
9 18.37
2 4.08
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
41  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 78
4 5.13
0 0.00
19 24.36
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
42  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 68
5 7.35
2 2.94
6 8.82
2 2.94
5 7.35
48 70.59
20 29.41%
43  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 63
7 11.11
7 11.11
4 6.35
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
44  โรงเรียนวัดสามโก้ 71
6 8.45
4 5.63
5 7.04
3 4.23
2 2.82
51 71.83
20 28.17%
45  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 108
6 5.56
8 7.41
16 14.81
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
46  โรงเรียนวัดยาง 76
5 6.58
2 2.63
14 18.42
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
47  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 184
14 7.61
9 4.89
27 14.67
0 0.00
0 0.00
134 72.83
50 27.17%
48  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 104
9 8.65
4 3.85
15 14.42
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
49  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 68
8 11.76
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
50  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 661
38 5.75
23 3.48
85 12.86
27 4.08
0 0.00
488 73.83
173 26.17%
51  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
52  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 139
13 9.35
9 6.47
6 4.32
4 2.88
4 2.88
103 74.10
36 25.90%
53  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 90
11 12.22
2 2.22
10 11.11
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
54  โรงเรียนวัดกำแพง 47
1 2.13
1 2.13
10 21.28
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
55  โรงเรียนวัดเกษทอง 98
3 3.06
0 0.00
22 22.45
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
56  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 83
0 0.00
4 4.82
17 20.48
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
57  โรงเรียนวัดบุญเกิด 48
5 10.42
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
58  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 112
10 8.93
2 1.79
15 13.39
1 0.89
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
59  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 90
3 3.33
2 2.22
16 17.78
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
60  โรงเรียนวัดละมุด 103
6 5.83
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
61  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71
3 4.23
4 5.63
9 12.68
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
62  โรงเรียนวัดลานช้าง 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
63  โรงเรียนวัดลั่นทม 107
6 5.61
0 0.00
10 9.35
0 0.00
9 8.41
82 76.64
25 23.36%
64  โรงเรียนวัดมหานาม 148
13 8.78
4 2.70
17 11.49
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
148 9.70
1176 77.06
350 22.94%
66  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 110
7 6.36
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
67  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
68  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
25 14.79
6 3.55
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
69  โรงเรียนวัดยางทอง 45
1 2.22
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
70  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 59
2 3.39
2 3.39
9 15.25
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
71  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 75
1 1.33
0 0.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
72  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 136
6 4.41
1 0.74
22 16.18
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
73  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
74  โรงเรียนวัดทำนบ 88
9 10.23
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
75  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
76  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 148
16 10.81
0 0.00
14 9.46
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
77  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 79
8 10.13
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
78  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
16 11.11
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
79  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 3018
149 4.94
35 1.16
383 12.69
7 0.23
33 1.09
2411 79.89
607 20.11%
80  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 145
9 6.21
6 4.14
11 7.59
3 2.07
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
81  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 138
6 4.35
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
82  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
83  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 49
5 10.20
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
84  โรงเรียนวัดต้นทอง 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
85  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 138
3 2.17
4 2.90
13 9.42
2 1.45
3 2.17
113 81.88
25 18.12%
86  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 92
5 5.43
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
87  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 200
0 0.00
0 0.00
34 17.00
0 0.00
0 0.00
166 83.00
34 17.00%
88  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 77
8 10.39
4 5.19
0 0.00
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
89  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
4 4.49
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
90  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
91  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
1 1.19
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
92  โรงเรียนวัดท่าโขลง 78
1 1.28
1 1.28
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
93  โรงเรียนวัดบ้านพราน 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
94  โรงเรียนวัดรางฉนวน 101
4 3.96
4 3.96
8 7.92
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
95  โรงเรียนวัดข่อย 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
96  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
97  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
2 2.06
1 1.03
9 9.28
1 1.03
1 1.03
83 85.57
14 14.43%
98  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 70
0 0.00
1 1.43
8 11.43
0 0.00
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
99  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
3 2.24
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
100  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 86
1 1.16
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
101  โรงเรียนกระทุ่มราย 79
1 1.27
3 3.80
6 7.59
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
102  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 94
0 0.00
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
103  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 204
3 1.47
0 0.00
18 8.82
7 3.43
0 0.00
176 86.27
28 13.73%
104  โรงเรียนวัดถนน 126
0 0.00
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
105  โรงเรียนวัดสิทธาราม 157
1 0.64
5 3.18
15 9.55
0 0.00
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
106  โรงเรียนวัดท่า 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
107  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 188
9 4.79
1 0.53
10 5.32
5 2.66
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
108  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
109  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 212
0 0.00
0 0.00
27 12.74
0 0.00
0 0.00
185 87.26
27 12.74%
110  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 173
8 4.62
2 1.16
12 6.94
0 0.00
0 0.00
151 87.28
22 12.72%
111  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
112  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 120
6 5.00
1 0.83
8 6.67
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
113  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
114  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 190
7 3.68
5 2.63
11 5.79
0 0.00
0 0.00
167 87.89
23 12.11%
115  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 133
1 0.75
0 0.00
13 9.77
2 1.50
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
116  โรงเรียนวัดเอกราช 67
4 5.97
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
117  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 143
1 0.70
2 1.40
9 6.29
1 0.70
4 2.80
126 88.11
17 11.89%
118  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 287
9 3.14
0 0.00
13 4.53
4 1.39
8 2.79
253 88.15
34 11.85%
119  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
3 2.73
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
120  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
4 2.94
0 0.00
11 8.09
1 0.74
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
121  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
3 4.23
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
122  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 187
9 4.81
1 0.53
8 4.28
1 0.53
1 0.53
167 89.30
20 10.70%
123  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
124  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
125  โรงเรียนวัดไผ่วง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
126  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 104
0 0.00
2 1.92
7 6.73
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
127  โรงเรียนวัดทางพระ 116
0 0.00
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
128  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
129  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
130  โรงเรียนวัดนางเล่ว 144
2 1.39
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
131  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
132  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 99
0 0.00
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
133  โรงเรียนวัดศาลาดิน 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
134  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
135  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
136  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
137  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
138  โรงเรียนวัดป่ามุนี 105
1 0.95
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
139  โรงเรียนวัดบ้านป่า 142
0 0.00
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
140  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
2 1.67
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
141  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 203
0 0.00
1 0.49
2 0.99
1 0.49
0 0.00
199 98.03
4 1.97%
142  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  942 5.11
เตี้ย  457 2.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,036 11.06
ผอมและเตี้ย  335 1.82
อ้วนและเตี้ย  392 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,255 77.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,162 คน


22.60%


Powered By www.thaieducation.net