ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257
8 3.11
16 6.23
46 17.90
80 31.13
1 0.39
106 41.25
151 58.75%
2  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14
3 21.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
3  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106
9 8.49
10 9.43
20 18.87
10 9.43
3 2.83
54 50.94
52 49.06%
4  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45
8 17.78
0 0.00
11 24.44
0 0.00
3 6.67
23 51.11
22 48.89%
5  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74
10 13.51
1 1.35
13 17.57
5 6.76
4 5.41
41 55.41
33 44.59%
6  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802
110 13.72
55 6.86
185 23.07
0 0.00
0 0.00
452 56.36
350 43.64%
7  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85
17 20.00
6 7.06
12 14.12
1 1.18
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
8  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31
4 12.90
1 3.23
6 19.35
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
9  โรงเรียนวัดกระแชง 125
13 10.40
7 5.60
17 13.60
12 9.60
3 2.40
73 58.40
52 41.60%
10  โรงเรียนบางไทร 147
22 14.97
8 5.44
30 20.41
0 0.00
0 0.00
87 59.18
60 40.82%
11  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64
2 3.13
6 9.38
16 25.00
2 3.13
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171
10 5.85
7 4.09
20 11.70
7 4.09
25 14.62
102 59.65
69 40.35%
13  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23
4 17.39
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
14  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121
17 14.05
12 9.92
17 14.05
1 0.83
0 0.00
74 61.16
47 38.84%
15  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124
13 10.48
0 0.00
32 25.81
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
16  โรงเรียนโคกตาพรหม 67
2 2.99
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
17  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 63
7 11.11
0 0.00
15 23.81
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
18  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105
14 13.33
0 0.00
22 20.95
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
19  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47
10 21.28
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
20  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344
21 6.10
26 7.56
42 12.21
13 3.78
14 4.07
228 66.28
116 33.72%
21  โรงเรียนวัดยม 151
16 10.60
13 8.61
21 13.91
0 0.00
0 0.00
101 66.89
50 33.11%
22  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 383
9 2.35
20 5.22
76 19.84
21 5.48
0 0.00
257 67.10
126 32.90%
23  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73
5 6.85
2 2.74
9 12.33
6 8.22
2 2.74
49 67.12
24 32.88%
24  โรงเรียนเชียงรากน้อย 873
78 8.93
47 5.38
54 6.19
28 3.21
79 9.05
587 67.24
286 32.76%
25  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139
14 10.07
7 5.04
19 13.67
5 3.60
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
26  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 326
38 11.66
2 0.61
64 19.63
0 0.00
0 0.00
222 68.10
104 31.90%
27  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 127
8 6.30
6 4.72
25 19.69
1 0.79
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
28  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 371
26 7.01
19 5.12
43 11.59
14 3.77
13 3.50
256 69.00
115 31.00%
29  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156
19 12.18
11 7.05
12 7.69
4 2.56
1 0.64
109 69.87
47 30.13%
30  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103
15 14.56
0 0.00
14 13.59
2 1.94
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
31  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37
1 2.70
3 8.11
6 16.22
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
32  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 123
0 0.00
7 5.69
27 21.95
2 1.63
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
33  โรงเรียนรอซีดี 275
24 8.73
8 2.91
43 15.64
5 1.82
0 0.00
195 70.91
80 29.09%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112
1 0.89
6 5.36
25 22.32
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
35  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123
14 11.38
1 0.81
14 11.38
3 2.44
3 2.44
88 71.54
35 28.46%
36  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 39
4 10.26
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271
27 9.96
28 10.33
0 0.00
10 3.69
11 4.06
195 71.96
76 28.04%
38  โรงเรียนวัดบ้านแค 167
23 13.77
0 0.00
23 13.77
0 0.00
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
39  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143
18 12.59
6 4.20
14 9.79
1 0.70
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
40  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66
5 7.58
0 0.00
11 16.67
1 1.52
1 1.52
48 72.73
18 27.27%
41  โรงเรียนวัดแจ้ง 77
3 3.90
1 1.30
11 14.29
0 0.00
6 7.79
56 72.73
21 27.27%
42  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 72
1 1.39
3 4.17
13 18.06
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
43  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57
3 5.26
0 0.00
12 21.05
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
44  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61
0 0.00
6 9.84
10 16.39
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
45  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126
12 9.52
4 3.17
17 13.49
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
46  โรงเรียนวัดวังชะโด 100
1 1.00
1 1.00
14 14.00
3 3.00
7 7.00
74 74.00
26 26.00%
47  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287
9 3.14
6 2.09
59 20.56
0 0.00
0 0.00
213 74.22
74 25.78%
48  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74
5 6.76
5 6.76
9 12.16
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
49  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156
13 8.33
6 3.85
11 7.05
4 2.56
6 3.85
116 74.36
40 25.64%
50  โรงเรียนวัดกลาง 98
3 3.06
0 0.00
17 17.35
5 5.10
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
51  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
52  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 155
0 0.00
7 4.52
27 17.42
5 3.23
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
53  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 24
0 0.00
2 8.33
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
54  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 137
6 4.38
5 3.65
21 15.33
1 0.73
1 0.73
103 75.18
34 24.82%
55  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248
7 2.82
0 0.00
38 15.32
0 0.00
16 6.45
187 75.40
61 24.60%
56  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 156
9 5.77
7 4.49
22 14.10
0 0.00
0 0.00
118 75.64
38 24.36%
57  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 577
22 3.81
16 2.77
98 16.98
4 0.69
0 0.00
437 75.74
140 24.26%
58  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434
22 5.07
12 2.76
70 16.13
1 0.23
0 0.00
329 75.81
105 24.19%
59  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59
3 5.08
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
60  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51
4 7.84
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
61  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234
11 4.70
3 1.28
26 11.11
9 3.85
5 2.14
180 76.92
54 23.08%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65
1 1.54
1 1.54
10 15.38
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
63  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
2 6.45
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
64  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
10 5.13
7 3.59
25 12.82
2 1.03
0 0.00
151 77.44
44 22.56%
65  โรงเรียนวิทยานนท์ 231
18 7.79
8 3.46
25 10.82
0 0.00
0 0.00
180 77.92
51 22.08%
66  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
67  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147
9 6.12
5 3.40
11 7.48
7 4.76
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
68  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122
5 4.10
7 5.74
13 10.66
1 0.82
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
69  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273
19 6.96
14 5.13
9 3.30
11 4.03
5 1.83
215 78.75
58 21.25%
70  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99
3 3.03
2 2.02
14 14.14
2 2.02
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38
0 0.00
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
72  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 67
8 11.94
0 0.00
3 4.48
2 2.99
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
73  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
74  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77
1 1.30
0 0.00
13 16.88
2 2.60
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
75  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 58
2 3.45
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
76  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186
9 4.84
8 4.30
21 11.29
0 0.00
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
77  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74
4 5.41
4 5.41
7 9.46
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
78  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 65
4 6.15
2 3.08
4 6.15
2 3.08
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
79  โรงเรียนวัดเชิงท่า 85
2 2.35
3 3.53
11 12.94
1 1.18
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
80  โรงเรียนศรีบางไทร 307
9 2.93
5 1.63
47 15.31
0 0.00
0 0.00
246 80.13
61 19.87%
81  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 153
3 1.96
7 4.58
20 13.07
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
82  โรงเรียนวัดคู้สลอด 104
4 3.85
2 1.92
13 12.50
1 0.96
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
83  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47
4 8.51
1 2.13
2 4.26
1 2.13
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
84  โรงเรียนวัดบางบาล 42
4 9.52
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
85  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100
5 5.00
1 1.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
86  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 547
21 3.84
10 1.83
52 9.51
15 2.74
5 0.91
444 81.17
103 18.83%
87  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70
5 7.14
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
88  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
5 7.58
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์ 139
4 2.88
4 2.88
13 9.35
4 2.88
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
90  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 135
2 1.48
0 0.00
20 14.81
2 1.48
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
91  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
4 4.44
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
92  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171
16 9.36
1 0.58
13 7.60
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
93  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 403
12 2.98
9 2.23
13 3.23
17 4.22
19 4.71
333 82.63
70 17.37%
94  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 617
0 0.00
25 4.05
76 12.32
4 0.65
1 0.16
511 82.82
106 17.18%
95  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 235
21 8.94
8 3.40
6 2.55
5 2.13
0 0.00
195 82.98
40 17.02%
96  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 83
1 1.20
6 7.23
4 4.82
1 1.20
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
97  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 156
10 6.41
0 0.00
16 10.26
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
98  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 66
3 4.55
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
99  โรงเรียนวัดทำใหม่ 79
0 0.00
0 0.00
6 7.59
7 8.86
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
100  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98
2 2.04
0 0.00
14 14.29
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
101  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309
9 2.91
16 5.18
22 7.12
3 0.97
0 0.00
259 83.82
50 16.18%
102  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 56
1 1.79
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
103  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100
1 1.00
4 4.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
104  โรงเรียนคอตัน 94
4 4.26
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
105  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 134
8 5.97
0 0.00
9 6.72
0 0.00
4 2.99
113 84.33
21 15.67%
106  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 154
5 3.25
4 2.60
15 9.74
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
107  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71
3 4.23
2 2.82
5 7.04
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
108  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
109  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
110  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 151
4 2.65
3 1.99
16 10.60
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
111  โรงเรียนคชเวกวิทยา 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
45 84.91
8 15.09%
112  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 146
1 0.68
6 4.11
11 7.53
4 2.74
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
113  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147
7 4.76
2 1.36
12 8.16
1 0.68
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
114  โรงเรียนวัดทางยาว 87
0 0.00
0 0.00
12 13.79
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
115  โรงเรียนวัดขวิด 114
1 0.88
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
116  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
117  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
118  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 84
2 2.38
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
119  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143
4 2.80
3 2.10
12 8.39
1 0.70
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
120  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119
6 5.04
0 0.00
10 8.40
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
121  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
122  โรงเรียนวัดสง่างาม 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
123  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
124  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
125  โรงเรียนวัดบางเคียน 157
0 0.00
1 0.64
16 10.19
0 0.00
1 0.64
139 88.54
18 11.46%
126  โรงเรียนวัดสามเพลง 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
127  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90
0 0.00
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
128  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
129  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83
0 0.00
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
130  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
131  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 137
5 3.65
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
132  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258
6 2.33
2 0.78
13 5.04
3 1.16
2 0.78
232 89.92
26 10.08%
133  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
18 90.00
2 10.00%
134  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121
3 2.48
2 1.65
6 4.96
0 0.00
1 0.83
109 90.08
12 9.92%
135  โรงเรียนวัดสามเรือน 72
1 1.39
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
136  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
137  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 106
3 2.83
1 0.94
6 5.66
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
138  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
139  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64
1 1.56
2 3.13
1 1.56
1 1.56
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
140  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76
2 2.63
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
141  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109
1 0.92
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
142  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
1 1.43
2 2.86
64 91.43
6 8.57%
143  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
144  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
145  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
146  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
147  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
148  โรงเรียนวัดบ้านแพน 387
8 2.07
3 0.78
12 3.10
3 0.78
0 0.00
361 93.28
26 6.72%
149  โรงเรียนวัดสนามไชย 134
2 1.49
0 0.00
7 5.22
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
150  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
151  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
152  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95
1 1.05
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
153  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 70
1 1.43
2 2.86
1 1.43
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
154  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.82
67 94.37
4 5.63%
155  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
156  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
157  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
158  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 193
0 0.00
0 0.00
3 1.55
0 0.00
3 1.55
187 96.89
6 3.11%

 

จำนวนนักเรียน  21,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,144 5.37
เตี้ย  649 3.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,476 11.63
ผอมและเตี้ย  405 1.90
อ้วนและเตี้ย  263 1.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,354 76.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,937 คน


23.19%


Powered By www.thaieducation.net