ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 165
27 16.36
5 3.03
53 32.12
10 6.06
7 4.24
63 38.18
102 61.82%
3  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 258
16 6.20
0 0.00
45 17.44
85 32.95
0 0.00
112 43.41
146 56.59%
4  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 27
2 7.41
2 7.41
4 14.81
2 7.41
4 14.81
13 48.15
14 51.85%
5  โรงเรียนวัดกระแชง 127
17 13.39
8 6.30
32 25.20
4 3.15
2 1.57
64 50.39
63 49.61%
6  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 29
3 10.34
1 3.45
7 24.14
1 3.45
2 6.90
15 51.72
14 48.28%
7  โรงเรียนวัดวังชะโด 95
14 14.74
13 13.68
5 5.26
13 13.68
0 0.00
50 52.63
45 47.37%
8  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 160
6 3.75
5 3.13
29 18.13
7 4.38
18 11.25
95 59.38
65 40.63%
9  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 85
12 14.12
0 0.00
21 24.71
1 1.18
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
10  โรงเรียนวัดทางยาว 88
11 12.50
1 1.14
17 19.32
4 4.55
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์ 43
5 11.63
1 2.33
6 13.95
3 6.98
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
12  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 77
11 14.29
2 2.60
2 2.60
5 6.49
8 10.39
49 63.64
28 36.36%
13  โรงเรียนเชียงรากน้อย 783
16 2.04
36 4.60
63 8.05
65 8.30
103 13.15
500 63.86
283 36.14%
14  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 75
9 12.00
6 8.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
15  โรงเรียนศรีบางไทร 310
8 2.58
4 1.29
42 13.55
14 4.52
42 13.55
200 64.52
110 35.48%
16  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 171
15 8.77
12 7.02
32 18.71
0 0.00
0 0.00
112 65.50
59 34.50%
17  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 50
5 10.00
4 8.00
2 4.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
18  โรงเรียนโคกตาพรหม 66
5 7.58
3 4.55
14 21.21
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
19  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 130
10 7.69
10 7.69
9 6.92
9 6.92
5 3.85
87 66.92
43 33.08%
20  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 198
22 11.11
7 3.54
34 17.17
1 0.51
1 0.51
133 67.17
65 32.83%
21  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 154
17 11.04
5 3.25
23 14.94
4 2.60
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
22  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 450
35 7.78
9 2.00
89 19.78
9 2.00
0 0.00
308 68.44
142 31.56%
23  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 116
10 8.62
7 6.03
15 12.93
3 2.59
1 0.86
80 68.97
36 31.03%
24  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 357
20 5.60
24 6.72
43 12.04
10 2.80
12 3.36
248 69.47
109 30.53%
25  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 59
4 6.78
3 5.08
10 16.95
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
26  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 146
11 7.53
10 6.85
9 6.16
12 8.22
2 1.37
102 69.86
44 30.14%
27  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 87
2 2.30
4 4.60
12 13.79
2 2.30
6 6.90
61 70.11
26 29.89%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 106
7 6.60
7 6.60
12 11.32
0 0.00
5 4.72
75 70.75
31 29.25%
29  โรงเรียนวัดเชิงท่า 94
8 8.51
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
30  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 126
8 6.35
0 0.00
28 22.22
0 0.00
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
31  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 176
20 11.36
9 5.11
20 11.36
0 0.00
0 0.00
127 72.16
49 27.84%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 36
2 5.56
2 5.56
4 11.11
2 5.56
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
33  โรงเรียนวิทยานนท์ 228
21 9.21
8 3.51
25 10.96
9 3.95
0 0.00
165 72.37
63 27.63%
34  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 70
3 4.29
2 2.86
12 17.14
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
35  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 583
14 2.40
2 0.34
60 10.29
20 3.43
60 10.29
427 73.24
156 26.76%
36  โรงเรียนวัดปราสาททอง 61
2 3.28
5 8.20
1 1.64
7 11.48
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
37  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67
10 14.93
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
38  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 381
46 12.07
41 10.76
9 2.36
0 0.00
0 0.00
285 74.80
96 25.20%
39  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 76
2 2.63
2 2.63
13 17.11
2 2.63
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
40  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 400
15 3.75
10 2.50
23 5.75
24 6.00
27 6.75
301 75.25
99 24.75%
41  โรงเรียนรอซีดี 296
20 6.76
13 4.39
31 10.47
9 3.04
0 0.00
223 75.34
73 24.66%
42  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 78
7 8.97
1 1.28
10 12.82
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
43  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 152
11 7.24
6 3.95
13 8.55
3 1.97
4 2.63
115 75.66
37 24.34%
44  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 70
9 12.86
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
45  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
46  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 179
15 8.38
4 2.23
23 12.85
0 0.00
1 0.56
136 75.98
43 24.02%
47  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 88
5 5.68
4 4.55
12 13.64
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
48  โรงเรียนวัดโบสถ์ 137
10 7.30
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
49  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 253
8 3.16
0 0.00
32 12.65
0 0.00
18 7.11
195 77.08
58 22.92%
50  โรงเรียนวัดสนามไชย 133
10 7.52
2 1.50
10 7.52
3 2.26
5 3.76
103 77.44
30 22.56%
51  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 361
34 9.42
2 0.55
45 12.47
0 0.00
0 0.00
280 77.56
81 22.44%
52  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 163
12 7.36
7 4.29
7 4.29
5 3.07
5 3.07
127 77.91
36 22.09%
53  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48
5 10.42
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์ 145
5 3.45
3 2.07
15 10.34
5 3.45
2 1.38
115 79.31
30 20.69%
55  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 152
7 4.61
0 0.00
24 15.79
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
56  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
57  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90
6 6.67
5 5.56
4 4.44
3 3.33
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
58  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
59  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 130
4 3.08
5 3.85
13 10.00
3 2.31
1 0.77
104 80.00
26 20.00%
60  โรงเรียนวัดเชิงเลน 274
13 4.74
2 0.73
35 12.77
3 1.09
1 0.36
220 80.29
54 19.71%
61  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 874
54 6.18
52 5.95
31 3.55
24 2.75
9 1.03
704 80.55
170 19.45%
62  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 125
3 2.40
20 16.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
63  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 73
0 0.00
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
64  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
65  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 101
11 10.89
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
66  โรงเรียนวัดคู้สลอด 117
5 4.27
5 4.27
8 6.84
2 1.71
2 1.71
95 81.20
22 18.80%
67  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
68  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 289
19 6.57
9 3.11
11 3.81
11 3.81
3 1.04
236 81.66
53 18.34%
69  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
70  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 50
2 4.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
71  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
72  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 85
3 3.53
1 1.18
10 11.76
0 0.00
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
73  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 86
1 1.16
1 1.16
9 10.47
3 3.49
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
74  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 75
2 2.67
1 1.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
75  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 122
6 4.92
1 0.82
14 11.48
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
76  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 142
6 4.23
6 4.23
12 8.45
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
77  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
78  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
79  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
80  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 103
1 0.97
1 0.97
13 12.62
2 1.94
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
81  โรงเรียนวัดสง่างาม 86
5 5.81
4 4.65
4 4.65
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
82  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 74
2 2.70
1 1.35
5 6.76
2 2.70
2 2.70
62 83.78
12 16.22%
83  โรงเรียนบางไทร 142
6 4.23
7 4.93
6 4.23
2 1.41
2 1.41
119 83.80
23 16.20%
84  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 340
11 3.24
6 1.76
6 1.76
15 4.41
17 5.00
285 83.82
55 16.18%
85  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 88
2 2.27
1 1.14
9 10.23
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
86  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 83
1 1.20
2 2.41
9 10.84
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
87  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
88  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 66
4 6.06
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
89  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 73
2 2.74
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
90  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
91  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 245
12 4.90
14 5.71
7 2.86
2 0.82
1 0.41
209 85.31
36 14.69%
92  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 281
7 2.49
8 2.85
14 4.98
8 2.85
4 1.42
240 85.41
41 14.59%
93  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 255
8 3.14
10 3.92
19 7.45
0 0.00
0 0.00
218 85.49
37 14.51%
94  โรงเรียนคอตัน 98
1 1.02
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
95  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
96  โรงเรียนวัดขวิด 114
0 0.00
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
97  โรงเรียนวัดบ้านแค 171
12 7.02
5 2.92
6 3.51
1 0.58
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
98  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 115
4 3.48
5 4.35
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
100  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 159
2 1.26
2 1.26
16 10.06
2 1.26
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
101  โรงเรียนวัดแจ้ง 87
1 1.15
3 3.45
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
102  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 96
0 0.00
3 3.13
10 10.42
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
103  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 179
10 5.59
5 2.79
6 3.35
3 1.68
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
104  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
105  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 90
3 3.33
5 5.56
3 3.33
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
106  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121
5 4.13
4 3.31
7 5.79
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
107  โรงเรียนวัดยม 162
1 0.62
0 0.00
20 12.35
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
108  โรงเรียนวัดทำใหม่ 86
6 6.98
3 3.49
0 0.00
2 2.33
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
109  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
110  โรงเรียนวัดกลาง 102
3 2.94
0 0.00
5 4.90
4 3.92
1 0.98
89 87.25
13 12.75%
111  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
112  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 579
24 4.15
6 1.04
37 6.39
5 0.86
1 0.17
506 87.39
73 12.61%
113  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
114  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
115  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 116
3 2.59
1 0.86
10 8.62
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
116  โรงเรียนวัดสามเพลง 83
0 0.00
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
117  โรงเรียนวัดสุนทราราม 110
4 3.64
2 1.82
5 4.55
2 1.82
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
118  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 78
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
119  โรงเรียนวัดบางบาล 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
120  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 144
6 4.17
1 0.69
8 5.56
1 0.69
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
121  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
122  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 103
0 0.00
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
123  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
124  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
125  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 70
1 1.43
5 7.14
0 0.00
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
126  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 231
8 3.46
5 2.16
10 4.33
0 0.00
0 0.00
208 90.04
23 9.96%
127  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122
4 3.28
1 0.82
5 4.10
0 0.00
2 1.64
110 90.16
12 9.84%
128  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
129  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
130  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 155
0 0.00
12 7.74
3 1.94
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
131  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
132  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 122
4 3.28
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
133  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100
1 1.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
134  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 574
9 1.57
11 1.92
28 4.88
1 0.17
0 0.00
525 91.46
49 8.54%
135  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 82
3 3.66
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
136  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 176
4 2.27
3 1.70
8 4.55
0 0.00
0 0.00
161 91.48
15 8.52%
137  โรงเรียนวัดเทพมงคล 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
138  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
139  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156
4 2.56
0 0.00
9 5.77
0 0.00
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
140  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 119
0 0.00
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
141  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
142  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
143  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 58
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 177
2 1.13
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
145  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 159
4 2.52
0 0.00
5 3.14
1 0.63
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
146  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
147  โรงเรียนวัดบางเคียน 166
2 1.20
1 0.60
3 1.81
1 0.60
3 1.81
156 93.98
10 6.02%
148  โรงเรียนวัดสามเรือน 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
149  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 819
18 2.20
1 0.12
19 2.32
0 0.00
0 0.00
781 95.36
38 4.64%
150  โรงเรียนวัดบ้านแพน 393
4 1.02
2 0.51
7 1.78
1 0.25
3 0.76
376 95.67
17 4.33%
151  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 182
1 0.55
0 0.00
2 1.10
2 1.10
2 1.10
175 96.15
7 3.85%
152  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
153  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
154  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
155  โรงเรียนวัดหัวเวียง 132
0 0.00
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
131 99.24
1 0.76%
156  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดไทรน้อย 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,139 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,024 4.63
เตี้ย  595 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 8.46
ผอมและเตี้ย  498 2.25
อ้วนและเตี้ย  405 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,745 80.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,394 คน


19.85%


Powered By www.thaieducation.net