ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 27
3 11.11
2 7.41
6 22.22
3 11.11
6 22.22
7 25.93
20 74.07%
3  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 165
33 20.00
6 3.64
62 37.58
14 8.48
7 4.24
43 26.06
122 73.94%
4  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 106
13 12.26
16 15.09
11 10.38
1 0.94
30 28.30
35 33.02
71 66.98%
5  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257
16 6.23
0 0.00
45 17.51
97 37.74
0 0.00
99 38.52
158 61.48%
6  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 29
3 10.34
1 3.45
8 27.59
1 3.45
2 6.90
14 48.28
15 51.72%
7  โรงเรียนวัดกระแชง 127
17 13.39
8 6.30
32 25.20
4 3.15
2 1.57
64 50.39
63 49.61%
8  โรงเรียนวัดวังชะโด 95
14 14.74
13 13.68
5 5.26
13 13.68
0 0.00
50 52.63
45 47.37%
9  โรงเรียนวัดปราสาททอง 61
6 9.84
6 9.84
2 3.28
12 19.67
2 3.28
33 54.10
28 45.90%
10  โรงเรียนศรีบางไทร 310
13 4.19
5 1.61
50 16.13
18 5.81
50 16.13
174 56.13
136 43.87%
11  โรงเรียนเชียงรากน้อย 783
17 2.17
42 5.36
70 8.94
76 9.71
120 15.33
458 58.49
325 41.51%
12  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 59
4 6.78
5 8.47
14 23.73
1 1.69
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
13  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 86
12 13.95
0 0.00
21 24.42
1 1.16
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
14  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 77
12 15.58
2 2.60
2 2.60
5 6.49
8 10.39
48 62.34
29 37.66%
15  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 109
21 19.27
1 0.92
18 16.51
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
16  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 129
11 8.53
11 8.53
10 7.75
10 7.75
5 3.88
82 63.57
47 36.43%
17  โรงเรียนวัดทางยาว 88
11 12.50
1 1.14
16 18.18
4 4.55
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
18  โรงเรียนโคกตาพรหม 66
5 7.58
3 4.55
16 24.24
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
19  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 75
9 12.00
6 8.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
20  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 165
8 4.85
7 4.24
24 14.55
8 4.85
11 6.67
107 64.85
58 35.15%
21  โรงเรียนวัดโพธิ์ 43
7 16.28
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
22  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 450
43 9.56
10 2.22
88 19.56
6 1.33
9 2.00
294 65.33
156 34.67%
23  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 52
6 11.54
4 7.69
2 3.85
4 7.69
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
24  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 171
15 8.77
12 7.02
32 18.71
0 0.00
0 0.00
112 65.50
59 34.50%
25  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 357
23 6.44
28 7.84
43 12.04
13 3.64
15 4.20
235 65.83
122 34.17%
26  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 113
12 10.62
7 6.19
15 13.27
3 2.65
1 0.88
75 66.37
38 33.63%
27  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 196
22 11.22
7 3.57
34 17.35
1 0.51
1 0.51
131 66.84
65 33.16%
28  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 400
20 5.00
18 4.50
29 7.25
30 7.50
34 8.50
269 67.25
131 32.75%
29  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 87
2 2.30
5 5.75
13 14.94
2 2.30
5 5.75
60 68.97
27 31.03%
30  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155
15 9.68
6 3.87
22 14.19
5 3.23
0 0.00
107 69.03
48 30.97%
31  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 146
11 7.53
10 6.85
9 6.16
12 8.22
2 1.37
102 69.86
44 30.14%
32  โรงเรียนวิทยานนท์ 228
21 9.21
8 3.51
25 10.96
13 5.70
0 0.00
161 70.61
67 29.39%
33  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 583
17 2.92
2 0.34
65 11.15
23 3.95
64 10.98
412 70.67
171 29.33%
34  โรงเรียนวัดเชิงท่า 94
8 8.51
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
35  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 176
20 11.36
9 5.11
21 11.93
0 0.00
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
36  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128
8 6.25
0 0.00
28 21.88
0 0.00
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
37  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 75
1 1.33
1 1.33
15 20.00
4 5.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
38  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 70
3 4.29
2 2.86
12 17.14
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
39  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 180
18 10.00
5 2.78
24 13.33
0 0.00
1 0.56
132 73.33
48 26.67%
40  โรงเรียนวัดกลาง 102
6 5.88
0 0.00
10 9.80
8 7.84
3 2.94
75 73.53
27 26.47%
41  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 70
10 14.29
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
42  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67
10 14.93
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
43  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 384
46 11.98
41 10.68
8 2.08
0 0.00
0 0.00
289 75.26
95 24.74%
44  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 73
2 2.74
0 0.00
16 21.92
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
45  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 45
3 6.67
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
46  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 78
7 8.97
1 1.28
10 12.82
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
47  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 152
12 7.89
6 3.95
12 7.89
2 1.32
5 3.29
115 75.66
37 24.34%
48  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 33
1 3.03
2 6.06
3 9.09
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
49  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 94
8 8.51
7 7.45
4 4.26
3 3.19
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
50  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90
5 5.56
4 4.44
12 13.33
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 253
9 3.56
0 0.00
34 13.44
0 0.00
16 6.32
194 76.68
59 23.32%
52  โรงเรียนวัดบางบาล 35
2 5.71
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
53  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 361
34 9.42
2 0.55
46 12.74
0 0.00
0 0.00
279 77.29
82 22.71%
54  โรงเรียนวัดสนามไชย 133
10 7.52
2 1.50
10 7.52
3 2.26
5 3.76
103 77.44
30 22.56%
55  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
56  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 163
12 7.36
7 4.29
7 4.29
5 3.07
5 3.07
127 77.91
36 22.09%
57  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 86
1 1.16
1 1.16
11 12.79
3 3.49
3 3.49
67 77.91
19 22.09%
58  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 69
5 7.25
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
59  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 129
6 4.65
4 3.10
18 13.95
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
60  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 83
3 3.61
3 3.61
11 13.25
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ 145
6 4.14
3 2.07
15 10.34
5 3.45
2 1.38
114 78.62
31 21.38%
62  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 85
4 4.71
2 2.35
11 12.94
0 0.00
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
63  โรงเรียนวัดโบสถ์ 137
9 6.57
6 4.38
13 9.49
1 0.73
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
64  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48
5 10.42
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
65  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 130
4 3.08
5 3.85
13 10.00
3 2.31
1 0.77
104 80.00
26 20.00%
66  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 101
12 11.88
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
67  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 874
54 6.18
52 5.95
31 3.55
24 2.75
9 1.03
704 80.55
170 19.45%
68  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
69  โรงเรียนวัดเชิงเลน 278
13 4.68
2 0.72
35 12.59
3 1.08
1 0.36
224 80.58
54 19.42%
70  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 26
0 0.00
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
71  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 125
3 2.40
20 16.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
72  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 47
2 4.26
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
73  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 101
3 2.97
1 0.99
13 12.87
2 1.98
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
74  โรงเรียนวัดคู้สลอด 117
5 4.27
5 4.27
8 6.84
2 1.71
2 1.71
95 81.20
22 18.80%
75  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 75
2 2.67
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
76  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 255
10 3.92
12 4.71
23 9.02
2 0.78
0 0.00
208 81.57
47 18.43%
77  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 289
20 6.92
9 3.11
10 3.46
11 3.81
3 1.04
236 81.66
53 18.34%
78  โรงเรียนบางไทร 142
6 4.23
9 6.34
6 4.23
2 1.41
3 2.11
116 81.69
26 18.31%
79  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 66
3 4.55
2 3.03
6 9.09
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
80  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 50
1 2.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
81  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
82  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 142
6 4.23
6 4.23
12 8.45
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
83  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
84  โรงเรียนวัดสุนทราราม 110
5 4.55
3 2.73
7 6.36
3 2.73
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
85  โรงเรียนวัดสง่างาม 87
5 5.75
4 4.60
4 4.60
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
86  โรงเรียนวัดแจ้ง 87
2 2.30
3 3.45
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
87  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
88  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 153
7 4.58
0 0.00
17 11.11
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
89  โรงเรียนวัดทำใหม่ 86
7 8.14
4 4.65
0 0.00
2 2.33
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
90  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
91  โรงเรียนวัดขวิด 114
0 0.00
0 0.00
17 14.91
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
92  โรงเรียนรอซีดี 302
0 0.00
4 1.32
30 9.93
11 3.64
0 0.00
257 85.10
45 14.90%
93  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 122
5 4.10
2 1.64
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
94  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 281
7 2.49
8 2.85
14 4.98
8 2.85
4 1.42
240 85.41
41 14.59%
95  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 144
9 6.25
1 0.69
9 6.25
2 1.39
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
96  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 257
13 5.06
13 5.06
8 3.11
2 0.78
1 0.39
220 85.60
37 14.40%
97  โรงเรียนคอตัน 98
1 1.02
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
98  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
99  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
100  โรงเรียนวัดบ้านแค 171
12 7.02
5 2.92
6 3.51
1 0.58
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
101  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 115
4 3.48
5 4.35
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
102  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
1 2.78
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
103  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
104  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 159
2 1.26
2 1.26
16 10.06
2 1.26
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
105  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
106  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 88
2 2.27
0 0.00
9 10.23
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
107  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
108  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 179
10 5.59
6 3.35
5 2.79
3 1.68
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
109  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 97
0 0.00
3 3.09
10 10.31
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
110  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 582
27 4.64
6 1.03
39 6.70
5 0.86
1 0.17
504 86.60
78 13.40%
111  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 90
3 3.33
5 5.56
3 3.33
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
112  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121
5 4.13
4 3.31
7 5.79
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
113  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 340
16 4.71
9 2.65
8 2.35
5 1.47
6 1.76
296 87.06
44 12.94%
114  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
115  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
116  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
117  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
118  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 116
3 2.59
1 0.86
10 8.62
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
119  โรงเรียนวัดสามเพลง 83
0 0.00
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
120  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
121  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
122  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121
2 1.65
1 0.83
10 8.26
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
123  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
124  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
125  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
126  โรงเรียนวัดยม 166
1 0.60
0 0.00
16 9.64
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
127  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 177
5 2.82
3 1.69
10 5.65
0 0.00
0 0.00
159 89.83
18 10.17%
128  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 69
1 1.45
5 7.25
0 0.00
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
129  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
1 1.25
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
130  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235
8 3.40
5 2.13
10 4.26
0 0.00
0 0.00
212 90.21
23 9.79%
131  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 156
0 0.00
11 7.05
4 2.56
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
132  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
133  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 101
1 0.99
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
134  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 574
9 1.57
11 1.92
30 5.23
1 0.17
0 0.00
523 91.11
51 8.89%
135  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 83
3 3.61
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
136  โรงเรียนวัดเทพมงคล 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
137  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
138  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
139  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156
4 2.56
0 0.00
9 5.77
0 0.00
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
140  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 124
4 3.23
6 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
141  โรงเรียนวัดบางเคียน 164
4 2.44
1 0.61
8 4.88
0 0.00
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
142  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
143  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
144  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 159
6 3.77
1 0.63
4 2.52
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
145  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 177
2 1.13
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
146  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
147  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 217
2 0.92
1 0.46
6 2.76
2 0.92
2 0.92
204 94.01
13 5.99%
148  โรงเรียนวัดสามเรือน 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
149  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
150  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 182
0 0.00
2 1.10
4 2.20
1 0.55
2 1.10
173 95.05
9 4.95%
151  โรงเรียนวัดบ้านแพน 391
5 1.28
2 0.51
8 2.05
2 0.51
2 0.51
372 95.14
19 4.86%
152  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
153  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
154  โรงเรียนวัดหัวเวียง 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
155  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
156  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดไทรน้อย 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,634 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,098 5.08
เตี้ย  655 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,943 8.98
ผอมและเตี้ย  544 2.51
อ้วนและเตี้ย  461 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,933 78.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,701 คน


21.73%


Powered By www.thaieducation.net