ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 244
19 7.79
22 9.02
20 8.20
125 51.23
23 9.43
35 14.34
209 85.66%
2  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 557
113 20.29
0 0.00
211 37.88
30 5.39
0 0.00
203 36.45
354 63.55%
3  โรงเรียนเชียงรากน้อย 783
29 3.70
56 7.15
80 10.22
85 10.86
136 17.37
397 50.70
386 49.30%
4  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 54
0 0.00
2 3.70
23 42.59
0 0.00
0 0.00
29 53.70
25 46.30%
5  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 110
27 24.55
2 1.82
20 18.18
1 0.91
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
6  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 130
13 10.00
14 10.77
13 10.00
13 10.00
4 3.08
73 56.15
57 43.85%
7  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 85
12 14.12
0 0.00
24 28.24
1 1.18
0 0.00
48 56.47
37 43.53%
8  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 392
27 6.89
16 4.08
90 22.96
9 2.30
27 6.89
223 56.89
169 43.11%
9  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 95
8 8.42
10 10.53
22 23.16
0 0.00
0 0.00
55 57.89
40 42.11%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์ 49
7 14.29
5 10.20
3 6.12
3 6.12
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
11  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
22 11.28
10 5.13
34 17.44
0 0.00
1 0.51
128 65.64
67 34.36%
12  โรงเรียนวัดทำใหม่ 90
18 20.00
7 7.78
1 1.11
4 4.44
0 0.00
60 66.67
30 33.33%
13  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 369
14 3.79
27 7.32
48 13.01
6 1.63
26 7.05
248 67.21
121 32.79%
14  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 43
9 20.93
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
15  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 31
2 6.45
3 9.68
5 16.13
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
16  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 81
3 3.70
4 4.94
11 13.58
6 7.41
2 2.47
55 67.90
26 32.10%
17  โรงเรียนคชเวกวิทยา 47
9 19.15
0 0.00
5 10.64
0 0.00
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
18  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 75
8 10.67
0 0.00
9 12.00
6 8.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
19  โรงเรียนโคกตาพรหม 66
4 6.06
6 9.09
9 13.64
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
20  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
3 8.57
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
21  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 53
9 16.98
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
22  โรงเรียนวัดเทพมงคล 83
0 0.00
0 0.00
10 12.05
4 4.82
9 10.84
60 72.29
23 27.71%
23  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 157
16 10.19
18 11.46
5 3.18
4 2.55
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 108
3 2.78
11 10.19
14 12.96
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
25  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 351
27 7.69
7 1.99
55 15.67
1 0.28
0 0.00
261 74.36
90 25.64%
26  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 36
4 11.11
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
27  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 28
2 7.14
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
28  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90
7 7.78
4 4.44
11 12.22
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
29  โรงเรียนวัดสามเรือน 82
1 1.22
17 20.73
2 2.44
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
30  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 91
7 7.69
9 9.89
2 2.20
3 3.30
1 1.10
69 75.82
22 24.18%
31  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 50
2 4.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
32  โรงเรียนวิทยานนท์ 241
28 11.62
17 7.05
9 3.73
2 0.83
0 0.00
185 76.76
56 23.24%
33  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 88
4 4.55
3 3.41
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
34  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 58
5 8.62
6 10.34
2 3.45
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
35  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 27
0 0.00
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
36  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99
6 6.06
0 0.00
14 14.14
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
37  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 72
4 5.56
3 4.17
6 8.33
3 4.17
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
38  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 129
6 4.65
4 3.10
18 13.95
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
39  โรงเรียนวัดสนามไชย 139
9 6.47
2 1.44
12 8.63
4 2.88
3 2.16
109 78.42
30 21.58%
40  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 152
15 9.87
5 3.29
9 5.92
3 1.97
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
41  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 67
5 7.46
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
42  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 298
32 10.74
11 3.69
14 4.70
2 0.67
0 0.00
239 80.20
59 19.80%
43  โรงเรียนวัดโบสถ์ 138
7 5.07
2 1.45
18 13.04
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
44  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405
55 13.58
10 2.47
9 2.22
5 1.23
0 0.00
326 80.49
79 19.51%
45  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
46  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 125
3 2.40
20 16.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 183
7 3.83
6 3.28
21 11.48
1 0.55
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
48  โรงเรียนบางไทร 144
8 5.56
11 7.64
6 4.17
1 0.69
1 0.69
117 81.25
27 18.75%
49  โรงเรียนวัดบางบาล 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
50  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 256
26 10.16
10 3.91
11 4.30
1 0.39
0 0.00
208 81.25
48 18.75%
51  โรงเรียนศรีบางไทร 311
2 0.64
10 3.22
43 13.83
2 0.64
0 0.00
254 81.67
57 18.33%
52  โรงเรียนวัดขวิด 117
2 1.71
0 0.00
19 16.24
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
53  โรงเรียนวัดกลาง 101
5 4.95
7 6.93
6 5.94
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
54  โรงเรียนวัดสง่างาม 86
6 6.98
4 4.65
4 4.65
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
55  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 155
6 3.87
6 3.87
12 7.74
2 1.29
1 0.65
128 82.58
27 17.42%
56  โรงเรียนวัดแจ้ง 93
2 2.15
3 3.23
11 11.83
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
57  โรงเรียนวัดบางเคียน 169
16 9.47
7 4.14
4 2.37
2 1.18
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
58  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 35
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
59  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
60  โรงเรียนวัดเชิงท่า 100
3 3.00
11 11.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
61  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 279
16 5.73
9 3.23
9 3.23
10 3.58
3 1.08
232 83.15
47 16.85%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 102
10 9.80
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
63  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
64  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 254
14 5.51
17 6.69
8 3.15
2 0.79
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
65  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 844
52 6.16
52 6.16
1 0.12
24 2.84
5 0.59
710 84.12
134 15.88%
66  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 63
3 4.76
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
67  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์ 145
12 8.28
3 2.07
5 3.45
3 2.07
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
69  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 64
4 6.25
1 1.56
2 3.13
3 4.69
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
70  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 158
9 5.70
10 6.33
4 2.53
1 0.63
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
71  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 166
15 9.04
1 0.60
5 3.01
3 1.81
1 0.60
141 84.94
25 15.06%
72  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 354
15 4.24
0 0.00
38 10.73
0 0.00
0 0.00
301 85.03
53 14.97%
73  โรงเรียนวัดทางยาว 87
8 9.20
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
74  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128
7 5.47
6 4.69
6 4.69
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
75  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 183
14 7.65
6 3.28
6 3.28
0 0.00
1 0.55
156 85.25
27 14.75%
76  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
0 0.00
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
77  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 461
27 5.86
12 2.60
23 4.99
5 1.08
0 0.00
394 85.47
67 14.53%
78  โรงเรียนคอตัน 98
8 8.16
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
79  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 77
2 2.60
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
80  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 63
2 3.17
1 1.59
5 7.94
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
81  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 91
2 2.20
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
82  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 252
10 3.97
7 2.78
13 5.16
6 2.38
0 0.00
216 85.71
36 14.29%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
84  โรงเรียนวัดบ้านแค 169
13 7.69
5 2.96
5 2.96
1 0.59
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
85  โรงเรียนวัดกระแชง 127
6 4.72
0 0.00
11 8.66
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
86  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 163
13 7.98
6 3.68
3 1.84
1 0.61
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
87  โรงเรียนวัดบ้านแพน 284
16 5.63
8 2.82
13 4.58
3 1.06
0 0.00
244 85.92
40 14.08%
88  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 115
3 2.61
7 6.09
6 5.22
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
90  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 152
8 5.26
1 0.66
9 5.92
2 1.32
1 0.66
131 86.18
21 13.82%
91  โรงเรียนวัดยม 167
12 7.19
3 1.80
7 4.19
0 0.00
1 0.60
144 86.23
23 13.77%
92  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 51
0 0.00
5 9.80
0 0.00
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
93  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248
10 4.03
8 3.23
15 6.05
0 0.00
1 0.40
214 86.29
34 13.71%
94  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 95
0 0.00
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
95  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147
10 6.80
2 1.36
8 5.44
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
96  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 163
5 3.07
3 1.84
11 6.75
2 1.23
1 0.61
141 86.50
22 13.50%
97  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 89
8 8.99
3 3.37
0 0.00
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
98  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 171
15 8.77
3 1.75
5 2.92
0 0.00
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
99  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
100  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 85
10 11.76
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
101  โรงเรียนวัดวังชะโด 93
3 3.23
3 3.23
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
102  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 86
2 2.33
3 3.49
6 6.98
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
103  โรงเรียนวัดเชิงเลน 282
11 3.90
8 2.84
17 6.03
0 0.00
0 0.00
246 87.23
36 12.77%
104  โรงเรียนรอซีดี 300
7 2.33
19 6.33
10 3.33
2 0.67
0 0.00
262 87.33
38 12.67%
105  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
106  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 88
5 5.68
3 3.41
3 3.41
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
107  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
108  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 182
7 3.85
4 2.20
11 6.04
0 0.00
0 0.00
160 87.91
22 12.09%
109  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 149
7 4.70
6 4.03
5 3.36
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
110  โรงเรียนวัดสามเพลง 83
0 0.00
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
111  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 573
23 4.01
12 2.09
33 5.76
1 0.17
0 0.00
504 87.96
69 12.04%
112  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 75
0 0.00
2 2.67
4 5.33
3 4.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
113  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100
5 5.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
114  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 179
9 5.03
6 3.35
6 3.35
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
115  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 104
0 0.00
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
116  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
117  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 583
45 7.72
5 0.86
15 2.57
1 0.17
0 0.00
517 88.68
66 11.32%
118  โรงเรียนวัดสุนทราราม 107
1 0.93
4 3.74
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
119  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 161
2 1.24
7 4.35
9 5.59
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
120  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
121  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 177
6 3.39
5 2.82
7 3.95
1 0.56
0 0.00
158 89.27
19 10.73%
122  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 28
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
123  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 159
9 5.66
1 0.63
7 4.40
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
124  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 77
0 0.00
3 3.90
3 3.90
1 1.30
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
125  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 127
5 3.94
1 0.79
7 5.51
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
126  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 79
0 0.00
2 2.53
5 6.33
0 0.00
1 1.27
71 89.87
8 10.13%
127  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 159
4 2.52
3 1.89
9 5.66
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
128  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 70
4 5.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
129  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 70
4 5.71
2 2.86
0 0.00
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
130  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 111
5 4.50
2 1.80
4 3.60
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
131  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235
8 3.40
5 2.13
10 4.26
0 0.00
0 0.00
212 90.21
23 9.79%
132  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
133  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 55
0 0.00
3 5.45
1 1.82
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
134  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121
5 4.13
3 2.48
3 2.48
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
135  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
0 0.00
1 1.25
73 91.25
7 8.75%
136  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 46
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
137  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 119
3 2.52
3 2.52
4 3.36
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
138  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
139  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 113
4 3.54
2 1.77
3 2.65
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
140  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 63
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
141  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
142  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
143  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 68
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
144  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 83
3 3.61
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
145  โรงเรียนวัดคู้สลอด 113
1 0.88
3 2.65
4 3.54
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
146  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
147  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 177
1 0.56
0 0.00
11 6.21
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
148  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
149  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
150  โรงเรียนวัดหัวเวียง 134
0 0.00
0 0.00
3 2.24
0 0.00
5 3.73
126 94.03
8 5.97%
151  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121
2 1.65
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
152  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
153  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 62
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
154  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 125
1 0.80
2 1.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
155  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 46
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
156  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
157  โรงเรียนวัดไทรน้อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
158  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%

 

จำนวนนักเรียน  21,669 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,282 5.92
เตี้ย  769 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,617 7.46
ผอมและเตี้ย  423 1.95
อ้วนและเตี้ย  262 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,316 79.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,353 คน


20.09%


Powered By www.thaieducation.net