ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 753
108 14.34
33 4.38
85 11.29
141 18.73
69 9.16
317 42.10
436 57.90%
2  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27
4 14.81
5 18.52
4 14.81
1 3.70
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
3  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 218
14 6.42
92 42.20
7 3.21
0 0.00
0 0.00
105 48.17
113 51.83%
4  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 124
12 9.68
15 12.10
27 21.77
10 8.06
0 0.00
60 48.39
64 51.61%
5  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 202
23 11.39
5 2.48
20 9.90
28 13.86
25 12.38
101 50.00
101 50.00%
6  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134
30 22.39
16 11.94
0 0.00
13 9.70
7 5.22
68 50.75
66 49.25%
7  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 82
11 13.41
25 30.49
4 4.88
0 0.00
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
8  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 69
12 17.39
7 10.14
6 8.70
5 7.25
3 4.35
36 52.17
33 47.83%
9  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124
5 4.03
13 10.48
5 4.03
18 14.52
18 14.52
65 52.42
59 47.58%
10  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 121
16 13.22
11 9.09
14 11.57
13 10.74
2 1.65
65 53.72
56 46.28%
11  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 65
9 13.85
5 7.69
13 20.00
2 3.08
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
12  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 71
5 7.04
0 0.00
11 15.49
5 7.04
11 15.49
39 54.93
32 45.07%
13  โรงเรียนบ้านชุมนาก 116
29 25.00
5 4.31
11 9.48
7 6.03
0 0.00
64 55.17
52 44.83%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 77
10 12.99
6 7.79
6 7.79
7 9.09
5 6.49
43 55.84
34 44.16%
15  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 42
16 38.10
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
16  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 73
9 12.33
7 9.59
13 17.81
0 0.00
1 1.37
43 58.90
30 41.10%
17  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 64
4 6.25
0 0.00
18 28.13
4 6.25
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
18  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 121
8 6.61
13 10.74
26 21.49
1 0.83
1 0.83
72 59.50
49 40.50%
19  โรงเรียนบ้านบึงลาด 54
2 3.70
2 3.70
15 27.78
2 3.70
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
20  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 163
12 7.36
24 14.72
13 7.98
14 8.59
0 0.00
100 61.35
63 38.65%
21  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 125
9 7.20
27 21.60
9 7.20
2 1.60
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
22  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 64
0 0.00
6 9.38
0 0.00
13 20.31
5 7.81
40 62.50
24 37.50%
23  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75
4 5.33
8 10.67
9 12.00
5 6.67
2 2.67
47 62.67
28 37.33%
24  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 273
36 13.19
21 7.69
44 16.12
0 0.00
0 0.00
172 63.00
101 37.00%
25  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 109
5 4.59
14 12.84
19 17.43
2 1.83
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
26  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 96
19 19.79
2 2.08
13 13.54
1 1.04
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
27  โรงเรียนบ้านคลองเตย 140
8 5.71
16 11.43
27 19.29
0 0.00
0 0.00
89 63.57
51 36.43%
28  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 171
18 10.53
11 6.43
23 13.45
10 5.85
0 0.00
109 63.74
62 36.26%
29  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 604
59 9.77
75 12.42
73 12.09
8 1.32
2 0.33
387 64.07
217 35.93%
30  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 92
4 4.35
7 7.61
13 14.13
1 1.09
8 8.70
59 64.13
33 35.87%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 107
11 10.28
0 0.00
23 21.50
2 1.87
2 1.87
69 64.49
38 35.51%
32  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 107
22 20.56
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
33  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82
2 2.44
3 3.66
8 9.76
5 6.10
11 13.41
53 64.63
29 35.37%
34  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 82
8 9.76
4 4.88
9 10.98
4 4.88
4 4.88
53 64.63
29 35.37%
35  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
36  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83
9 10.84
9 10.84
2 2.41
9 10.84
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
37  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 257
17 6.61
0 0.00
46 17.90
25 9.73
0 0.00
169 65.76
88 34.24%
38  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 41
5 12.20
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
39  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 135
13 9.63
8 5.93
24 17.78
1 0.74
0 0.00
89 65.93
46 34.07%
40  โรงเรียนบ้านสามขา 80
5 6.25
8 10.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
41  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 122
10 8.20
7 5.74
22 18.03
0 0.00
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
42  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 47
4 8.51
4 8.51
7 14.89
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
43  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129
15 11.63
12 9.30
12 9.30
2 1.55
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
44  โรงเรียนบ้านช่องลม 54
3 5.56
3 5.56
10 18.52
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
45  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 58
2 3.45
4 6.90
11 18.97
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
46  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106
18 16.98
3 2.83
9 8.49
2 1.89
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
47  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 153
6 3.92
2 1.31
18 11.76
8 5.23
12 7.84
107 69.93
46 30.07%
48  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 50
2 4.00
3 6.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
49  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 100
20 20.00
4 4.00
5 5.00
1 1.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
50  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 40
0 0.00
9 22.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
51  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 208
10 4.81
2 0.96
37 17.79
5 2.40
8 3.85
146 70.19
62 29.81%
52  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 98
8 8.16
6 6.12
15 15.31
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
53  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 157
15 9.55
6 3.82
11 7.01
9 5.73
5 3.18
111 70.70
46 29.30%
54  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86
9 10.47
3 3.49
11 12.79
1 1.16
1 1.16
61 70.93
25 29.07%
55  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 140
7 5.00
6 4.29
26 18.57
1 0.71
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
56  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 42
6 14.29
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
57  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 53
7 13.21
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
58  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 85
4 4.71
1 1.18
18 21.18
1 1.18
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
59  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 219
10 4.57
7 3.20
17 7.76
19 8.68
8 3.65
158 72.15
61 27.85%
60  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 166
10 6.02
14 8.43
22 13.25
0 0.00
0 0.00
120 72.29
46 27.71%
61  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83
7 8.43
1 1.20
14 16.87
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
62  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 47
5 10.64
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
63  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 97
3 3.09
4 4.12
4 4.12
7 7.22
8 8.25
71 73.20
26 26.80%
64  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 106
6 5.66
4 3.77
18 16.98
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
65  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 50
4 8.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
66  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 85
4 4.71
5 5.88
12 14.12
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
67  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 132
9 6.82
11 8.33
13 9.85
1 0.76
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
68  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 203
26 12.81
5 2.46
19 9.36
2 0.99
0 0.00
151 74.38
52 25.62%
69  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 102
7 6.86
0 0.00
8 7.84
10 9.80
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59
3 5.08
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
71  โรงเรียนบ้านพัดโบก 150
10 6.67
5 3.33
23 15.33
0 0.00
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
72  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 52
1 1.92
3 5.77
9 17.31
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
73  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108
3 2.78
3 2.78
6 5.56
4 3.70
11 10.19
81 75.00
27 25.00%
74  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 49
6 12.24
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
75  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74
11 14.86
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
76  โรงเรียนบ้านหัวรัง 157
14 8.92
6 3.82
16 10.19
2 1.27
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
77  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 96
5 5.21
8 8.33
10 10.42
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
78  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 118
8 6.78
6 5.08
14 11.86
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
79  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 48
2 4.17
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
80  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119
1 0.84
2 1.68
22 18.49
0 0.00
2 1.68
92 77.31
27 22.69%
81  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 125
11 8.80
0 0.00
11 8.80
3 2.40
3 2.40
97 77.60
28 22.40%
82  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 54
4 7.41
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
83  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 149
4 2.68
5 3.36
24 16.11
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
84  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 77
6 7.79
1 1.30
6 7.79
2 2.60
2 2.60
60 77.92
17 22.08%
85  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 137
11 8.03
10 7.30
8 5.84
1 0.73
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
86  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 69
0 0.00
4 5.80
10 14.49
0 0.00
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
87  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 89
0 0.00
3 3.37
16 17.98
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
88  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
89  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 33
6 18.18
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
90  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
91  โรงเรียนบ้านสามแยก 71
5 7.04
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
92  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 67
3 4.48
1 1.49
6 8.96
3 4.48
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
93  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 154
16 10.39
3 1.95
11 7.14
2 1.30
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
94  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 121
9 7.44
4 3.31
12 9.92
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
95  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 136
5 3.68
12 8.82
9 6.62
2 1.47
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
97  โรงเรียนบ้านนิคม 60
2 3.33
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
98  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 135
6 4.44
3 2.22
13 9.63
2 1.48
3 2.22
108 80.00
27 20.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 120
8 6.67
0 0.00
10 8.33
2 1.67
4 3.33
96 80.00
24 20.00%
100  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
101  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 95
5 5.26
4 4.21
10 10.53
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 196
5 2.55
10 5.10
22 11.22
1 0.51
1 0.51
157 80.10
39 19.90%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 207
12 5.80
7 3.38
21 10.14
1 0.48
0 0.00
166 80.19
41 19.81%
104  โรงเรียนบ้านปางลับแล 41
5 12.20
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
105  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 203
6 2.96
9 4.43
23 11.33
0 0.00
0 0.00
165 81.28
38 18.72%
106  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 141
1 0.71
7 4.96
18 12.77
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
107  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
108  โรงเรียนบ้านหนองจอก 137
5 3.65
2 1.46
11 8.03
2 1.46
5 3.65
112 81.75
25 18.25%
109  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 165
4 2.42
6 3.64
3 1.82
17 10.30
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
110  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 116
10 8.62
2 1.72
4 3.45
5 4.31
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
111  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89
2 2.25
1 1.12
12 13.48
0 0.00
1 1.12
73 82.02
16 17.98%
112  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 151
5 3.31
7 4.64
13 8.61
2 1.32
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
113  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62
7 11.29
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
114  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 137
2 1.46
4 2.92
13 9.49
3 2.19
2 1.46
113 82.48
24 17.52%
115  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 80
1 1.25
2 2.50
11 13.75
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
116  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132
5 3.79
6 4.55
12 9.09
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
117  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 163
4 2.45
4 2.45
10 6.13
0 0.00
10 6.13
135 82.82
28 17.18%
118  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 70
0 0.00
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
119  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 126
6 4.76
4 3.17
9 7.14
2 1.59
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
120  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 132
14 10.61
2 1.52
5 3.79
1 0.76
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
121  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 90
5 5.56
8 8.89
2 2.22
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
122  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 139
5 3.60
1 0.72
17 12.23
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
123  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121
1 0.83
0 0.00
7 5.79
7 5.79
5 4.13
101 83.47
20 16.53%
124  โรงเรียนบ้านคลองขุด 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
3 5.45
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
125  โรงเรียนบ้านชายเคือง 159
8 5.03
2 1.26
12 7.55
4 2.52
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
126  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 209
3 1.44
0 0.00
30 14.35
0 0.00
1 0.48
175 83.73
34 16.27%
127  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
128  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87
2 2.30
3 3.45
8 9.20
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
129  โรงเรียนบ้านวังบัว 218
10 4.59
0 0.00
25 11.47
0 0.00
0 0.00
183 83.94
35 16.06%
130  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 108
2 1.85
3 2.78
12 11.11
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
131  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143
6 4.20
4 2.80
11 7.69
0 0.00
1 0.70
121 84.62
22 15.38%
132  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156
12 7.69
2 1.28
10 6.41
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
133  โรงเรียนบ้านปางตาไว 150
8 5.33
4 2.67
8 5.33
3 2.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
134  โรงเรียนบ้านดงเย็น 85
8 9.41
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
135  โรงเรียนบ้านหนองหิน 79
6 7.59
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
136  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
137  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
138  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 127
1 0.79
1 0.79
9 7.09
4 3.15
4 3.15
108 85.04
19 14.96%
139  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109
5 4.59
5 4.59
6 5.50
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
140  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253
9 3.56
6 2.37
18 7.11
4 1.58
0 0.00
216 85.38
37 14.62%
141  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 151
5 3.31
3 1.99
13 8.61
1 0.66
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
142  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62
3 4.84
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
143  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 189
7 3.70
5 2.65
12 6.35
3 1.59
0 0.00
162 85.71
27 14.29%
144  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
2 4.08
42 85.71
7 14.29%
145  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 232
18 7.76
0 0.00
15 6.47
0 0.00
0 0.00
199 85.78
33 14.22%
146  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 106
3 2.83
4 3.77
8 7.55
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
147  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64
2 3.13
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
148  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 123
4 3.25
4 3.25
9 7.32
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
149  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 59
5 8.47
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
150  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 172
5 2.91
0 0.00
17 9.88
0 0.00
1 0.58
149 86.63
23 13.37%
151  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 99
3 3.03
1 1.01
9 9.09
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
152  โรงเรียนบ้านหนองบอน 119
0 0.00
0 0.00
1 0.84
5 4.20
9 7.56
104 87.39
15 12.61%
153  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
154  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
155  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 83
0 0.00
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
156  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 118
3 2.54
3 2.54
6 5.08
1 0.85
1 0.85
104 88.14
14 11.86%
157  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 169
8 4.73
3 1.78
8 4.73
1 0.59
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
158  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 192
6 3.13
0 0.00
16 8.33
0 0.00
0 0.00
170 88.54
22 11.46%
159  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 137
1 0.73
4 2.92
8 5.84
1 0.73
1 0.73
122 89.05
15 10.95%
160  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
161  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77
2 2.60
0 0.00
5 6.49
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
162  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
163  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 108
6 5.56
2 1.85
3 2.78
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
164  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 80
1 1.25
0 0.00
0 0.00
1 1.25
6 7.50
72 90.00
8 10.00%
165  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 163
3 1.84
5 3.07
1 0.61
3 1.84
4 2.45
147 90.18
16 9.82%
166  โรงเรียนบ้านรังแถว 52
4 7.69
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
167  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 125
3 2.40
3 2.40
4 3.20
1 0.80
1 0.80
113 90.40
12 9.60%
168  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 94
2 2.13
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
169  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 116
1 0.86
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
170  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
1 1.33
2 2.67
68 90.67
7 9.33%
171  โรงเรียนบ้านหนองโมก 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
172  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
173  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
174  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 135
2 1.48
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
175  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
176  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 93
3 3.23
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
177  โรงเรียนบ้านวังพลับ 94
1 1.06
1 1.06
3 3.19
0 0.00
1 1.06
88 93.62
6 6.38%
178  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 101
0 0.00
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
179  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
180  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
181  โรงเรียนบ้านช้างคับ 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
182  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%

 

จำนวนนักเรียน  20,301 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,321 6.51
เตี้ย  881 4.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,034 10.02
ผอมและเตี้ย  542 2.67
อ้วนและเตี้ย  307 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,216 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,085 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net