ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 7
2 28.57
0 0.00
4 57.14
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 13
1 7.69
2 15.38
4 30.77
3 23.08
3 23.08
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 119
6 5.04
4 3.36
14 11.76
5 4.20
89 74.79
1 0.84
118 99.16%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44
3 6.82
5 11.36
20 45.45
0 0.00
0 0.00
16 36.36
28 63.64%
5  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 154
17 11.04
13 8.44
10 6.49
31 20.13
23 14.94
60 38.96
94 61.04%
6  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 23
3 13.04
7 30.43
2 8.70
2 8.70
0 0.00
9 39.13
14 60.87%
7  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 74
33 44.59
0 0.00
5 6.76
5 6.76
2 2.70
29 39.19
45 60.81%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 742
110 14.82
33 4.45
85 11.46
141 19.00
69 9.30
304 40.97
438 59.03%
9  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 123
17 13.82
12 9.76
25 20.33
7 5.69
9 7.32
53 43.09
70 56.91%
10  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 206
2 0.97
105 50.97
5 2.43
0 0.00
0 0.00
94 45.63
112 54.37%
11  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 72
9 12.50
9 12.50
3 4.17
7 9.72
9 12.50
35 48.61
37 51.39%
12  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 100
3 3.00
5 5.00
24 24.00
2 2.00
15 15.00
51 51.00
49 49.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 77
10 12.99
8 10.39
6 7.79
7 9.09
5 6.49
41 53.25
36 46.75%
14  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 61
10 16.39
9 14.75
7 11.48
2 3.28
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
15  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 124
11 8.87
11 8.87
23 18.55
6 4.84
5 4.03
68 54.84
56 45.16%
16  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 166
23 13.86
13 7.83
13 7.83
20 12.05
5 3.01
92 55.42
74 44.58%
17  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 132
13 9.85
4 3.03
24 18.18
3 2.27
14 10.61
74 56.06
58 43.94%
18  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 120
24 20.00
26 21.67
1 0.83
0 0.00
1 0.83
68 56.67
52 43.33%
19  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 98
15 15.31
8 8.16
14 14.29
3 3.06
2 2.04
56 57.14
42 42.86%
20  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 291
45 15.46
28 9.62
51 17.53
0 0.00
0 0.00
167 57.39
124 42.61%
21  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 73
10 13.70
7 9.59
13 17.81
0 0.00
1 1.37
42 57.53
31 42.47%
22  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 69
13 18.84
16 23.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
23  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 112
7 6.25
2 1.79
16 14.29
8 7.14
11 9.82
68 60.71
44 39.29%
24  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 133
24 18.05
9 6.77
0 0.00
8 6.02
11 8.27
81 60.90
52 39.10%
25  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 167
28 16.77
17 10.18
10 5.99
8 4.79
0 0.00
104 62.28
63 37.72%
26  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 133
10 7.52
11 8.27
28 21.05
1 0.75
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
27  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 114
26 22.81
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
72 63.16
42 36.84%
28  โรงเรียนบ้านปางตาไว 150
33 22.00
10 6.67
7 4.67
4 2.67
0 0.00
96 64.00
54 36.00%
29  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 269
11 4.09
9 3.35
24 8.92
19 7.06
32 11.90
174 64.68
95 35.32%
30  โรงเรียนบ้านชุมนาก 122
22 18.03
6 4.92
13 10.66
2 1.64
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
31  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 159
0 0.00
3 1.89
23 14.47
3 1.89
26 16.35
104 65.41
55 34.59%
32  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 67
4 5.97
5 7.46
13 19.40
1 1.49
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
33  โรงเรียนบ้านคลองเตย 141
11 7.80
11 7.80
26 18.44
0 0.00
0 0.00
93 65.96
48 34.04%
34  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 151
15 9.93
2 1.32
9 5.96
17 11.26
6 3.97
102 67.55
49 32.45%
35  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 56
4 7.14
2 3.57
12 21.43
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
36  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 125
4 3.20
6 4.80
7 5.60
10 8.00
13 10.40
85 68.00
40 32.00%
37  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 122
10 8.20
10 8.20
7 5.74
12 9.84
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 121
8 6.61
0 0.00
22 18.18
5 4.13
3 2.48
83 68.60
38 31.40%
39  โรงเรียนบ้านสามขา 80
7 8.75
6 7.50
11 13.75
1 1.25
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
40  โรงเรียนบ้านชายเคือง 155
8 5.16
5 3.23
11 7.10
7 4.52
17 10.97
107 69.03
48 30.97%
41  โรงเรียนบ้านบึงลาด 55
2 3.64
1 1.82
14 25.45
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
42  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
2 5.13
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
43  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75
10 13.33
0 0.00
10 13.33
2 2.67
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
44  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 92
1 1.09
5 5.43
22 23.91
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
45  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 145
16 11.03
4 2.76
16 11.03
4 2.76
4 2.76
101 69.66
44 30.34%
46  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 623
35 5.62
67 10.75
67 10.75
19 3.05
1 0.16
434 69.66
189 30.34%
47  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 81
0 0.00
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
48  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 55
6 10.91
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
49  โรงเรียนบ้านคลองไพร 87
3 3.45
11 12.64
11 12.64
0 0.00
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
50  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 162
7 4.32
10 6.17
29 17.90
0 0.00
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
51  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 74
0 0.00
0 0.00
20 27.03
1 1.35
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
52  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 135
16 11.85
12 8.89
10 7.41
0 0.00
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
53  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 79
12 15.19
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
54  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 48
2 4.17
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
55  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 159
7 4.40
17 10.69
13 8.18
6 3.77
0 0.00
116 72.96
43 27.04%
56  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 52
2 3.85
1 1.92
10 19.23
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
57  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 82
6 7.32
16 19.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
58  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 180
22 12.22
3 1.67
23 12.78
0 0.00
0 0.00
132 73.33
48 26.67%
59  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 190
18 9.47
7 3.68
25 13.16
0 0.00
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
60  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 184
14 7.61
1 0.54
14 7.61
16 8.70
2 1.09
137 74.46
47 25.54%
61  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 211
21 9.95
12 5.69
16 7.58
3 1.42
1 0.47
158 74.88
53 25.12%
62  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 140
8 5.71
6 4.29
17 12.14
3 2.14
1 0.71
105 75.00
35 25.00%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 68
16 23.53
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
64  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 132
5 3.79
11 8.33
13 9.85
4 3.03
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
65  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 112
10 8.93
5 4.46
7 6.25
3 2.68
3 2.68
84 75.00
28 25.00%
66  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 161
5 3.11
23 14.29
12 7.45
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
67  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 118
11 9.32
3 2.54
15 12.71
0 0.00
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
68  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 102
6 5.88
3 2.94
16 15.69
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
69  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 206
4 1.94
10 4.85
26 12.62
4 1.94
6 2.91
156 75.73
50 24.27%
70  โรงเรียนบ้านวังบัว 217
17 7.83
7 3.23
28 12.90
0 0.00
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
71  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 42
3 7.14
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
72  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 119
20 16.81
3 2.52
4 3.36
1 0.84
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
73  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 118
5 4.24
4 3.39
17 14.41
1 0.85
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
74  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 114
3 2.63
8 7.02
14 12.28
0 0.00
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
75  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 93
1 1.08
6 6.45
8 8.60
1 1.08
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
76  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253
10 3.95
13 5.14
21 8.30
5 1.98
8 3.16
196 77.47
57 22.53%
77  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
78  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 49
2 4.08
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
79  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 54
7 12.96
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
80  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 90
11 12.22
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
81  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 82
3 3.66
6 7.32
5 6.10
2 2.44
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
82  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 220
8 3.64
10 4.55
7 3.18
23 10.45
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
83  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 129
3 2.33
2 1.55
11 8.53
4 3.10
8 6.20
101 78.29
28 21.71%
84  โรงเรียนบ้านนิคม 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
85  โรงเรียนบ้านปางลับแล 51
4 7.84
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
86  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 103
5 4.85
5 4.85
7 6.80
2 1.94
3 2.91
81 78.64
22 21.36%
87  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
3 4.55
3 4.55
52 78.79
14 21.21%
88  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 95
2 2.11
2 2.11
7 7.37
2 2.11
7 7.37
75 78.95
20 21.05%
89  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 138
2 1.45
15 10.87
11 7.97
1 0.72
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
90  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
91  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 112
10 8.93
2 1.79
10 8.93
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
92  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 133
3 2.26
7 5.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
93  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 56
5 8.93
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
94  โรงเรียนบ้านหัวรัง 143
10 6.99
4 2.80
12 8.39
2 1.40
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
95  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
96  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 108
4 3.70
4 3.70
13 12.04
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
97  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
98  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 127
7 5.51
6 4.72
10 7.87
1 0.79
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
99  โรงเรียนบ้านหนองโมก 80
3 3.75
3 3.75
9 11.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
100  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 161
9 5.59
13 8.07
8 4.97
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
101  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
1 1.15
0 0.00
14 16.09
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
102  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 115
8 6.96
0 0.00
13 11.30
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
103  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 137
7 5.11
3 2.19
11 8.03
2 1.46
2 1.46
112 81.75
25 18.25%
104  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44
1 2.27
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
105  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 89
7 7.87
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
106  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 56
5 8.93
0 0.00
4 7.14
0 0.00
1 1.79
46 82.14
10 17.86%
107  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 103
9 8.74
4 3.88
3 2.91
1 0.97
1 0.97
85 82.52
18 17.48%
108  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 151
5 3.31
12 7.95
9 5.96
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
109  โรงเรียนบ้านรังแถว 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
110  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 60
2 3.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
111  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 79
7 8.86
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
112  โรงเรียนบ้านดงเย็น 79
8 10.13
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
113  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
114  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
115  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 172
14 8.14
4 2.33
9 5.23
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
116  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 80
1 1.25
2 2.50
9 11.25
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
117  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 211
4 1.90
8 3.79
19 9.00
0 0.00
0 0.00
180 85.31
31 14.69%
118  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
119  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 236
3 1.27
2 0.85
20 8.47
7 2.97
2 0.85
202 85.59
34 14.41%
120  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 174
0 0.00
4 2.30
21 12.07
0 0.00
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
121  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 188
8 4.26
1 0.53
17 9.04
1 0.53
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
122  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
123  โรงเรียนบ้านสามแยก 70
6 8.57
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
124  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
125  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 98
3 3.06
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
126  โรงเรียนบ้านช่องลม 57
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
127  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 102
2 1.96
8 7.84
4 3.92
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
128  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
2 3.77
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
129  โรงเรียนบ้านสามเรือน 129
2 1.55
2 1.55
13 10.08
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
130  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
1 0.82
5 4.10
9 7.38
1 0.82
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
131  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 88
1 1.14
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
132  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 208
7 3.37
0 0.00
17 8.17
2 0.96
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
133  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 121
5 4.13
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
134  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 89
3 3.37
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
135  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 149
3 2.01
2 1.34
12 8.05
1 0.67
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
136  โรงเรียนบ้านหนองบอน 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.20
9 7.56
105 88.24
14 11.76%
137  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
138  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 88
2 2.27
1 1.14
6 6.82
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
139  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 141
5 3.55
2 1.42
9 6.38
0 0.00
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
140  โรงเรียนบ้านพัดโบก 150
4 2.67
1 0.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
141  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 117
3 2.56
2 1.71
4 3.42
4 3.42
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
142  โรงเรียนบ้านวังพลับ 101
1 0.99
2 1.98
5 4.95
0 0.00
3 2.97
90 89.11
11 10.89%
143  โรงเรียนบ้านคลองยาง 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
144  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
145  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 125
5 4.00
0 0.00
8 6.40
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
146  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 78
2 2.56
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
147  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 127
3 2.36
3 2.36
7 5.51
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
148  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 49
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
149  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 238
9 3.78
0 0.00
15 6.30
0 0.00
0 0.00
214 89.92
24 10.08%
150  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 123
3 2.44
3 2.44
5 4.07
1 0.81
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
151  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 174
2 1.15
2 1.15
5 2.87
2 1.15
5 2.87
158 90.80
16 9.20%
152  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 183
1 0.55
0 0.00
15 8.20
0 0.00
0 0.00
167 91.26
16 8.74%
153  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 92
0 0.00
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
154  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 58
1 1.72
2 3.45
1 1.72
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
155  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.02
7 7.14
90 91.84
8 8.16%
156  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 102
6 5.88
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
157  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
158  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
159  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
68 93.15
5 6.85%
160  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 133
1 0.75
3 2.26
4 3.01
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
162  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 95
0 0.00
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
163  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 66
0 0.00
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
164  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 192
5 2.60
1 0.52
5 2.60
0 0.00
0 0.00
181 94.27
11 5.73%
165  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 126
2 1.59
1 0.79
1 0.79
1 0.79
2 1.59
119 94.44
7 5.56%
166  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 207
0 0.00
1 0.48
10 4.83
0 0.00
0 0.00
196 94.69
11 5.31%
168  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
169  โรงเรียนบ้านช้างคับ 92
1 1.09
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
170  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 135
1 0.74
0 0.00
2 1.48
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองจอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,970 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.28
เตี้ย  919 4.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,837 9.20
ผอมและเตี้ย  508 2.54
อ้วนและเตี้ย  464 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,988 75.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,982 คน


24.95%


Powered By www.thaieducation.net