ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 12
2 16.67
1 8.33
6 50.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 12
2 16.67
3 25.00
2 16.67
1 8.33
4 33.33
0 0.00
12 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองจอก 138
20 14.49
35 25.36
33 23.91
14 10.14
23 16.67
13 9.42
125 90.58%
4  โรงเรียนบ้านพัดโบก 150
4 2.67
1 0.67
112 74.67
0 0.00
0 0.00
33 22.00
117 78.00%
5  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 154
18 11.69
13 8.44
14 9.09
36 23.38
27 17.53
46 29.87
108 70.13%
6  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 23
3 13.04
7 30.43
2 8.70
2 8.70
0 0.00
9 39.13
14 60.87%
7  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 74
33 44.59
0 0.00
5 6.76
5 6.76
2 2.70
29 39.19
45 60.81%
8  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 112
38 33.93
12 10.71
11 9.82
2 1.79
1 0.89
48 42.86
64 57.14%
9  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 123
17 13.82
12 9.76
25 20.33
7 5.69
9 7.32
53 43.09
70 56.91%
10  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 206
2 0.97
108 52.43
5 2.43
0 0.00
0 0.00
91 44.17
115 55.83%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 742
83 11.19
37 4.99
85 11.46
120 16.17
78 10.51
339 45.69
403 54.31%
12  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 124
15 12.10
14 11.29
25 20.16
7 5.65
6 4.84
57 45.97
67 54.03%
13  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 91
13 14.29
7 7.69
16 17.58
9 9.89
4 4.40
42 46.15
49 53.85%
14  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 61
6 9.84
9 14.75
13 21.31
2 3.28
1 1.64
30 49.18
31 50.82%
15  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 100
3 3.00
5 5.00
24 24.00
2 2.00
15 15.00
51 51.00
49 49.00%
16  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134
27 20.15
22 16.42
0 0.00
13 9.70
3 2.24
69 51.49
65 48.51%
17  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 77
10 12.99
8 10.39
6 7.79
7 9.09
5 6.49
41 53.25
36 46.75%
18  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 70
7 10.00
9 12.86
7 10.00
3 4.29
5 7.14
39 55.71
31 44.29%
19  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 132
13 9.85
4 3.03
24 18.18
2 1.52
15 11.36
74 56.06
58 43.94%
20  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 135
23 17.04
17 12.59
18 13.33
0 0.00
0 0.00
77 57.04
58 42.96%
21  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 291
45 15.46
28 9.62
51 17.53
0 0.00
0 0.00
167 57.39
124 42.61%
22  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 69
13 18.84
16 23.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
23  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 133
24 18.05
30 22.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 59.40
54 40.60%
24  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 72
9 12.50
7 9.72
3 4.17
7 9.72
2 2.78
44 61.11
28 38.89%
25  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 133
8 6.02
10 7.52
28 21.05
4 3.01
1 0.75
82 61.65
51 38.35%
26  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 45
4 8.89
5 11.11
6 13.33
2 4.44
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
27  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 122
13 10.66
12 9.84
7 5.74
12 9.84
0 0.00
78 63.93
44 36.07%
28  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 112
7 6.25
2 1.79
13 11.61
8 7.14
10 8.93
72 64.29
40 35.71%
29  โรงเรียนบ้านชายเคือง 164
12 7.32
7 4.27
12 7.32
10 6.10
17 10.37
106 64.63
58 35.37%
30  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 167
26 15.57
18 10.78
5 2.99
10 5.99
0 0.00
108 64.67
59 35.33%
31  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 269
11 4.09
9 3.35
24 8.92
19 7.06
32 11.90
174 64.68
95 35.32%
32  โรงเรียนบ้านชุมนาก 122
22 18.03
6 4.92
13 10.66
2 1.64
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
33  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 159
0 0.00
3 1.89
23 14.47
3 1.89
26 16.35
104 65.41
55 34.59%
34  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 64
10 15.63
6 9.38
6 9.38
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
35  โรงเรียนบ้านคลองเตย 141
11 7.80
11 7.80
26 18.44
0 0.00
0 0.00
93 65.96
48 34.04%
36  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 56
8 14.29
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
37  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 226
13 5.75
22 9.73
21 9.29
13 5.75
7 3.10
150 66.37
76 33.63%
38  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 159
7 4.40
21 13.21
15 9.43
10 6.29
0 0.00
106 66.67
53 33.33%
39  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 114
20 17.54
0 0.00
17 14.91
0 0.00
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
40  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 151
15 9.93
2 1.32
9 5.96
17 11.26
6 3.97
102 67.55
49 32.45%
41  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 125
4 3.20
6 4.80
7 5.60
10 8.00
13 10.40
85 68.00
40 32.00%
42  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 47
2 4.26
3 6.38
9 19.15
0 0.00
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 121
8 6.61
0 0.00
22 18.18
5 4.13
3 2.48
83 68.60
38 31.40%
44  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 80
6 7.50
3 3.75
16 20.00
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
45  โรงเรียนบ้านคลองไพร 87
2 2.30
11 12.64
14 16.09
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
46  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 184
17 9.24
0 0.00
20 10.87
18 9.78
2 1.09
127 69.02
57 30.98%
47  โรงเรียนบ้านบึงลาด 55
2 3.64
1 1.82
14 25.45
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
48  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 92
1 1.09
5 5.43
22 23.91
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
49  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 145
16 11.03
4 2.76
16 11.03
4 2.76
4 2.76
101 69.66
44 30.34%
50  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 623
34 5.46
67 10.75
67 10.75
19 3.05
1 0.16
435 69.82
188 30.18%
51  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 81
0 0.00
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
52  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 82
7 8.54
14 17.07
3 3.66
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
53  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 55
3 5.45
2 3.64
11 20.00
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
54  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 55
8 14.55
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
55  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 116
7 6.03
4 3.45
15 12.93
4 3.45
3 2.59
83 71.55
33 28.45%
56  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 211
23 10.90
18 8.53
15 7.11
3 1.42
1 0.47
151 71.56
60 28.44%
57  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 74
2 2.70
0 0.00
18 24.32
1 1.35
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
58  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 53
3 5.66
1 1.89
10 18.87
1 1.89
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
59  โรงเรียนบ้านดงเย็น 82
9 10.98
1 1.22
10 12.20
3 3.66
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
60  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 118
7 5.93
4 3.39
20 16.95
2 1.69
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
61  โรงเรียนบ้านสามแยก 68
9 13.24
2 2.94
7 10.29
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
62  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 190
20 10.53
7 3.68
26 13.68
0 0.00
0 0.00
137 72.11
53 27.89%
63  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 79
12 15.19
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
64  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 128
3 2.34
3 2.34
12 9.38
6 4.69
11 8.59
93 72.66
35 27.34%
65  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 48
2 4.17
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 75
5 6.67
4 5.33
1 1.33
3 4.00
7 9.33
55 73.33
20 26.67%
67  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 182
22 12.09
3 1.65
23 12.64
0 0.00
0 0.00
134 73.63
48 26.37%
68  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 103
9 8.74
4 3.88
12 11.65
1 0.97
1 0.97
76 73.79
27 26.21%
69  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 88
10 11.36
3 3.41
10 11.36
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
70  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 112
7 6.25
5 4.46
8 7.14
4 3.57
5 4.46
83 74.11
29 25.89%
71  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
3 5.17
5 8.62
43 74.14
15 25.86%
72  โรงเรียนบ้านวังบัว 125
5 4.00
2 1.60
25 20.00
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
73  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 86
10 11.63
2 2.33
9 10.47
1 1.16
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
74  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 55
6 10.91
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
75  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 140
8 5.71
6 4.29
17 12.14
3 2.14
1 0.71
105 75.00
35 25.00%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 68
16 23.53
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
77  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 132
5 3.79
11 8.33
13 9.85
4 3.03
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
78  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 161
5 3.11
23 14.29
12 7.45
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
79  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 121
11 9.09
3 2.48
15 12.40
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
80  โรงเรียนบ้านปางลับแล 51
4 7.84
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
81  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 119
20 16.81
3 2.52
4 3.36
1 0.84
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
82  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 256
6 2.34
20 7.81
15 5.86
5 1.95
14 5.47
196 76.56
60 23.44%
83  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 39
1 2.56
2 5.13
4 10.26
2 5.13
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
84  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
4 8.33
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
85  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 92
1 1.09
3 3.26
12 13.04
3 3.26
2 2.17
71 77.17
21 22.83%
86  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 114
3 2.63
8 7.02
14 12.28
0 0.00
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
87  โรงเรียนบ้านปางตาไว 150
24 16.00
6 4.00
2 1.33
2 1.33
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
88  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 93
1 1.08
6 6.45
8 8.60
1 1.08
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
89  โรงเรียนบ้านหนองโมก 80
4 5.00
5 6.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
90  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 89
6 6.74
5 5.62
3 3.37
4 4.49
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
91  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 90
11 12.22
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
92  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 133
2 1.50
9 6.77
12 9.02
6 4.51
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
93  โรงเรียนบ้านนิคม 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
94  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 162
5 3.09
10 6.17
20 12.35
0 0.00
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
95  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 218
7 3.21
11 5.05
26 11.93
3 1.38
0 0.00
171 78.44
47 21.56%
96  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 104
5 4.81
5 4.81
7 6.73
2 1.92
3 2.88
82 78.85
22 21.15%
97  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 138
2 1.45
15 10.87
11 7.97
1 0.72
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
98  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43
1 2.33
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
99  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 54
7 12.96
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
100  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 133
3 2.26
7 5.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
101  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
102  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
3 4.55
3 4.55
53 80.30
13 19.70%
103  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 56
1 1.79
1 1.79
9 16.07
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
104  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 56
5 8.93
0 0.00
5 8.93
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
105  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 166
16 9.64
4 2.41
11 6.63
1 0.60
0 0.00
134 80.72
32 19.28%
106  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 188
12 6.38
3 1.60
20 10.64
1 0.53
0 0.00
152 80.85
36 19.15%
107  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 152
6 3.95
13 8.55
10 6.58
0 0.00
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
108  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
109  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 127
7 5.51
6 4.72
10 7.87
1 0.79
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
110  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 75
3 4.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
3 4.00
61 81.33
14 18.67%
111  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 161
9 5.59
13 8.07
8 4.97
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
112  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
1 1.15
0 0.00
14 16.09
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
113  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 137
7 5.11
3 2.19
11 8.03
2 1.46
2 1.46
112 81.75
25 18.25%
114  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44
1 2.27
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
115  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
116  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 121
6 4.96
13 10.74
2 1.65
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
117  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 211
4 1.90
9 4.27
23 10.90
0 0.00
0 0.00
175 82.94
36 17.06%
118  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
2 4.26
4 8.51
39 82.98
8 17.02%
119  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 108
0 0.00
5 4.63
13 12.04
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
120  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 80
7 8.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
121  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 44
0 0.00
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
122  โรงเรียนบ้านสามขา 70
1 1.43
5 7.14
4 5.71
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
123  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 172
14 8.14
4 2.33
9 5.23
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
124  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 92
3 3.26
1 1.09
10 10.87
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
125  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 125
7 5.60
0 0.00
12 9.60
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
126  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
127  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 80
1 1.25
2 2.50
9 11.25
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
128  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
129  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 84
7 8.33
0 0.00
4 4.76
0 0.00
1 1.19
72 85.71
12 14.29%
130  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 170
1 0.59
4 2.35
19 11.18
0 0.00
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
131  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 234
3 1.28
3 1.28
20 8.55
5 2.14
2 0.85
201 85.90
33 14.10%
132  โรงเรียนบ้านช่องลม 57
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
133  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
134  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
2 1.64
5 4.10
9 7.38
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
135  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 149
3 2.01
2 1.34
14 9.40
1 0.67
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
136  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 127
4 3.15
3 2.36
5 3.94
2 1.57
3 2.36
110 86.61
17 13.39%
137  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 127
3 2.36
3 2.36
7 5.51
3 2.36
1 0.79
110 86.61
17 13.39%
138  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 106
7 6.60
0 0.00
6 5.66
0 0.00
1 0.94
92 86.79
14 13.21%
139  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
2 3.77
2 3.77
46 86.79
7 13.21%
140  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
141  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 77
0 0.00
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
142  โรงเรียนบ้านวังพลับ 101
3 2.97
1 0.99
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
143  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 102
2 1.96
7 6.86
4 3.92
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
144  โรงเรียนบ้านสามเรือน 135
3 2.22
2 1.48
12 8.89
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
145  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 208
7 3.37
0 0.00
17 8.17
2 0.96
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
146  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89
1 1.12
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
147  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
1 1.37
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
148  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 139
0 0.00
2 1.44
15 10.79
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
149  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 92
1 1.09
3 3.26
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
150  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 121
4 3.31
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
151  โรงเรียนบ้านหนองบอน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.07
9 7.32
109 88.62
14 11.38%
152  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 117
3 2.56
2 1.71
4 3.42
4 3.42
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
153  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 180
2 1.11
2 1.11
8 4.44
1 0.56
7 3.89
160 88.89
20 11.11%
154  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87
2 2.30
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
155  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 58
2 3.45
2 3.45
1 1.72
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
156  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 238
9 3.78
0 0.00
15 6.30
0 0.00
0 0.00
214 89.92
24 10.08%
157  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 123
0 0.00
3 2.44
5 4.07
4 3.25
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
158  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 192
8 4.17
1 0.52
9 4.69
0 0.00
0 0.00
174 90.63
18 9.38%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 207
3 1.45
2 0.97
13 6.28
1 0.48
0 0.00
188 90.82
19 9.18%
160  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
161  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 94
0 0.00
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.02
7 7.14
90 91.84
8 8.16%
163  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 63
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
164  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
165  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 176
2 1.14
1 0.57
4 2.27
2 1.14
4 2.27
163 92.61
13 7.39%
166  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
167  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 89
0 0.00
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
168  โรงเรียนบ้านคลองยาง 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
169  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
170  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 95
0 0.00
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
171  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 66
0 0.00
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
172  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
173  โรงเรียนบ้านรังแถว 48
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
174  โรงเรียนบ้านช้างคับ 92
1 1.09
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
175  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 136
1 0.74
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
176  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหัวรัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,090 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,291 6.43
เตี้ย  1,051 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,008 10.00
ผอมและเตี้ย  532 2.65
อ้วนและเตี้ย  437 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,771 73.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,319 คน


26.48%


Powered By www.thaieducation.net