ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 68
67 98.53
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 81
8 9.88
73 90.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00%
3  โรงเรียนบ้านรังแถว 53
7 13.21
15 28.30
11 20.75
8 15.09
8 15.09
4 7.55
49 92.45%
4  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 136
92 67.65
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
37 27.21
99 72.79%
5  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 157
10 6.37
5 3.18
33 21.02
15 9.55
38 24.20
56 35.67
101 64.33%
6  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 153
28 18.30
9 5.88
10 6.54
37 24.18
10 6.54
59 38.56
94 61.44%
7  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 23
3 13.04
7 30.43
2 8.70
2 8.70
0 0.00
9 39.13
14 60.87%
8  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 74
33 44.59
0 0.00
5 6.76
5 6.76
2 2.70
29 39.19
45 60.81%
9  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 124
15 12.10
14 11.29
25 20.16
7 5.65
6 4.84
57 45.97
67 54.03%
10  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 160
9 5.63
27 16.88
33 20.63
16 10.00
0 0.00
75 46.88
85 53.13%
11  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 70
11 15.71
8 11.43
12 17.14
4 5.71
1 1.43
34 48.57
36 51.43%
12  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 68
12 17.65
11 16.18
10 14.71
0 0.00
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
13  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 132
13 9.85
4 3.03
24 18.18
2 1.52
15 11.36
74 56.06
58 43.94%
14  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 287
54 18.82
22 7.67
45 15.68
0 0.00
0 0.00
166 57.84
121 42.16%
15  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 115
7 6.09
16 13.91
22 19.13
1 0.87
2 1.74
67 58.26
48 41.74%
16  โรงเรียนบ้านชายเคือง 166
10 6.02
11 6.63
17 10.24
16 9.64
14 8.43
98 59.04
68 40.96%
17  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 112
6 5.36
2 1.79
15 13.39
8 7.14
13 11.61
68 60.71
44 39.29%
18  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 197
2 1.02
70 35.53
3 1.52
0 0.00
0 0.00
122 61.93
75 38.07%
19  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 82
6 7.32
20 24.39
5 6.10
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
20  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 120
13 10.83
12 10.00
7 5.83
12 10.00
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
21  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 263
11 4.18
9 3.42
24 9.13
19 7.22
32 12.17
168 63.88
95 36.12%
22  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 167
26 15.57
19 11.38
5 2.99
10 5.99
0 0.00
107 64.07
60 35.93%
23  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134
7 5.22
11 8.21
28 20.90
1 0.75
1 0.75
86 64.18
48 35.82%
24  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 62
5 8.06
2 3.23
13 20.97
1 1.61
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
25  โรงเรียนบ้านชุมนาก 122
22 18.03
6 4.92
13 10.66
2 1.64
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 125
14 11.20
1 0.80
28 22.40
1 0.80
0 0.00
81 64.80
44 35.20%
27  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 91
12 13.19
8 8.79
5 5.49
7 7.69
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
28  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 40
2 5.00
3 7.50
8 20.00
1 2.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
29  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 90
12 13.33
7 7.78
9 10.00
0 0.00
3 3.33
59 65.56
31 34.44%
30  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 64
10 15.63
6 9.38
6 9.38
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
31  โรงเรียนบ้านดงเย็น 79
20 25.32
5 6.33
2 2.53
0 0.00
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
32  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 79
15 18.99
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
33  โรงเรียนบ้านคลองเตย 138
10 7.25
6 4.35
28 20.29
0 0.00
1 0.72
93 67.39
45 32.61%
34  โรงเรียนบ้านคลองไพร 87
3 3.45
11 12.64
14 16.09
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
35  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 109
20 18.35
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
36  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 184
18 9.78
0 0.00
21 11.41
18 9.78
2 1.09
125 67.93
59 32.07%
37  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 125
4 3.20
6 4.80
7 5.60
10 8.00
13 10.40
85 68.00
40 32.00%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 745
66 8.86
26 3.49
18 2.42
66 8.86
60 8.05
509 68.32
236 31.68%
39  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 74
4 5.41
2 2.70
15 20.27
1 1.35
1 1.35
51 68.92
23 31.08%
40  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 181
18 9.94
7 3.87
17 9.39
7 3.87
7 3.87
125 69.06
56 30.94%
41  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 92
1 1.09
5 5.43
22 23.91
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
42  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 623
35 5.62
67 10.75
66 10.59
19 3.05
1 0.16
435 69.82
188 30.18%
43  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 47
2 4.26
3 6.38
8 17.02
0 0.00
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
44  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 47
5 10.64
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
45  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 81
0 0.00
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
46  โรงเรียนบ้านปางตาไว 147
15 10.20
10 6.80
3 2.04
15 10.20
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
47  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 162
19 11.73
4 2.47
13 8.02
11 6.79
0 0.00
115 70.99
47 29.01%
48  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 122
6 4.92
2 1.64
27 22.13
0 0.00
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
49  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 116
7 6.03
0 0.00
26 22.41
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
50  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 53
3 5.66
0 0.00
9 16.98
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
51  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 190
20 10.53
7 3.68
26 13.68
0 0.00
0 0.00
137 72.11
53 27.89%
52  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 107
8 7.48
6 5.61
6 5.61
3 2.80
6 5.61
78 72.90
29 27.10%
53  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
9 17.31
38 73.08
14 26.92%
54  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 102
9 8.82
4 3.92
12 11.76
1 0.98
1 0.98
75 73.53
27 26.47%
55  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 57
7 12.28
2 3.51
3 5.26
3 5.26
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
56  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 185
22 11.89
3 1.62
23 12.43
0 0.00
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
57  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
3 5.17
5 8.62
43 74.14
15 25.86%
58  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 89
12 13.48
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
59  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 86
10 11.63
2 2.33
9 10.47
1 1.16
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 75
5 6.67
4 5.33
0 0.00
3 4.00
7 9.33
56 74.67
19 25.33%
61  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 119
6 5.04
4 3.36
14 11.76
5 4.20
1 0.84
89 74.79
30 25.21%
62  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 132
5 3.79
11 8.33
13 9.85
4 3.03
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
63  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 121
11 9.09
3 2.48
15 12.40
1 0.83
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
64  โรงเรียนบ้านวังพลับ 101
7 6.93
13 12.87
5 4.95
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
65  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 134
4 2.99
15 11.19
11 8.21
3 2.24
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
66  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 166
5 3.01
23 13.86
12 7.23
0 0.00
0 0.00
126 75.90
40 24.10%
67  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 133
2 1.50
9 6.77
12 9.02
7 5.26
2 1.50
101 75.94
32 24.06%
68  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 42
1 2.38
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
69  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 273
4 1.47
12 4.40
12 4.40
26 9.52
11 4.03
208 76.19
65 23.81%
70  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 161
14 8.70
17 10.56
7 4.35
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
71  โรงเรียนบ้านสามขา 68
1 1.47
2 2.94
13 19.12
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
72  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 119
20 16.81
3 2.52
4 3.36
1 0.84
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
73  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 202
21 10.40
7 3.47
19 9.41
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
74  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 188
7 3.72
4 2.13
12 6.38
11 5.85
9 4.79
145 77.13
43 22.87%
75  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 92
1 1.09
3 3.26
12 13.04
3 3.26
2 2.17
71 77.17
21 22.83%
76  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
3 4.55
4 6.06
51 77.27
15 22.73%
77  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 93
1 1.08
6 6.45
8 8.60
1 1.08
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
78  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 130
3 2.31
3 2.31
7 5.38
6 4.62
10 7.69
101 77.69
29 22.31%
79  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 90
11 12.22
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
80  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
81  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 166
21 12.65
3 1.81
12 7.23
0 0.00
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
82  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 121
5 4.13
3 2.48
14 11.57
4 3.31
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
83  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 140
8 5.71
6 4.29
13 9.29
2 1.43
1 0.71
110 78.57
30 21.43%
84  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 56
2 3.57
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
85  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 114
6 5.26
7 6.14
11 9.65
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
86  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43
1 2.33
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 134
10 7.46
0 0.00
18 13.43
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
88  โรงเรียนบ้านช่องลม 55
1 1.82
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
89  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 121
7 5.79
0 0.00
16 13.22
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
90  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 133
8 6.02
5 3.76
12 9.02
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
91  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 108
3 2.78
3 2.78
9 8.33
3 2.78
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
92  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 195
16 8.21
2 1.03
18 9.23
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
93  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
1 1.15
0 0.00
14 16.09
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
94  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 137
7 5.11
3 2.19
11 8.03
2 1.46
2 1.46
112 81.75
25 18.25%
95  โรงเรียนบ้านหนองโมก 78
5 6.41
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
96  โรงเรียนบ้านปางลับแล 51
4 7.84
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
97  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 46
1 2.17
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
98  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 100
2 2.00
3 3.00
6 6.00
4 4.00
2 2.00
83 83.00
17 17.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 218
3 1.38
3 1.38
14 6.42
5 2.29
12 5.50
181 83.03
37 16.97%
100  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
101  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 217
7 3.23
12 5.53
15 6.91
2 0.92
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
102  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 115
7 6.09
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
103  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 103
4 3.88
8 7.77
5 4.85
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
104  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 73
2 2.74
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
105  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
106  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 80
7 8.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
107  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 131
2 1.53
5 3.82
14 10.69
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
108  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
109  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
110  โรงเรียนบ้านวังบัว 204
0 0.00
0 0.00
20 9.80
12 5.88
0 0.00
172 84.31
32 15.69%
111  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
112  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 125
7 5.60
0 0.00
12 9.60
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
113  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
114  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87
3 3.45
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
115  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 82
2 2.44
1 1.22
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
116  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 178
2 1.12
4 2.25
20 11.24
0 0.00
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
117  โรงเรียนบ้านสามแยก 70
6 8.57
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
118  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 113
2 1.77
1 0.88
12 10.62
1 0.88
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
119  โรงเรียนบ้านสามเรือน 135
2 1.48
3 2.22
14 10.37
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
120  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 145
9 6.21
2 1.38
2 1.38
7 4.83
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
121  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 176
2 1.14
0 0.00
7 3.98
0 0.00
15 8.52
152 86.36
24 13.64%
122  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 176
5 2.84
0 0.00
19 10.80
0 0.00
0 0.00
152 86.36
24 13.64%
123  โรงเรียนบ้านนิคม 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
124  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
125  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 172
5 2.91
6 3.49
12 6.98
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
126  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 45
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
127  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 128
4 3.13
3 2.34
7 5.47
0 0.00
3 2.34
111 86.72
17 13.28%
128  โรงเรียนบ้านบึงลาด 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
129  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 106
7 6.60
0 0.00
6 5.66
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
130  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
2 1.64
5 4.10
9 7.38
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
131  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 77
0 0.00
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
132  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 125
4 3.20
2 1.60
6 4.80
2 1.60
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
133  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 127
3 2.36
3 2.36
7 5.51
2 1.57
1 0.79
111 87.40
16 12.60%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 64
3 4.69
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
135  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 128
5 3.91
1 0.78
10 7.81
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
136  โรงเรียนบ้านหนองจอก 137
1 0.73
0 0.00
12 8.76
4 2.92
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
137  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89
1 1.12
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
138  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 139
0 0.00
2 1.44
15 10.79
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
139  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 204
7 3.43
0 0.00
17 8.33
0 0.00
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
140  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
141  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 234
11 4.70
0 0.00
16 6.84
0 0.00
0 0.00
207 88.46
27 11.54%
142  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 149
3 2.01
3 2.01
11 7.38
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
143  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
144  โรงเรียนบ้านพัดโบก 150
4 2.67
1 0.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
145  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 151
5 3.31
2 1.32
8 5.30
2 1.32
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
146  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 98
2 2.04
1 1.02
8 8.16
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
147  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
148  โรงเรียนบ้านหนองบอน 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.91
9 7.03
114 89.06
14 10.94%
149  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 138
0 0.00
6 4.35
8 5.80
0 0.00
1 0.72
123 89.13
15 10.87%
150  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 92
0 0.00
3 3.26
7 7.61
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
151  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 84
2 2.38
0 0.00
6 7.14
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
152  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 123
0 0.00
2 1.63
7 5.69
4 3.25
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
153  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 211
3 1.42
0 0.00
19 9.00
0 0.00
0 0.00
189 89.57
22 10.43%
154  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 78
2 2.56
1 1.28
3 3.85
0 0.00
2 2.56
70 89.74
8 10.26%
155  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 78
6 7.69
0 0.00
1 1.28
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
156  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 64
2 3.13
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 207
3 1.45
2 0.97
13 6.28
1 0.48
0 0.00
188 90.82
19 9.18%
158  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
159  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 162
5 3.09
4 2.47
2 1.23
1 0.62
1 0.62
149 91.98
13 8.02%
160  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 75
0 0.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
161  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
49 92.45
4 7.55%
162  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
163  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.04
7 4.76
137 93.20
10 6.80%
165  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
166  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 57
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
167  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
1 1.69
56 94.92
3 5.08%
168  โรงเรียนบ้านคลองยาง 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
170  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
171  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
172  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
173  โรงเรียนบ้านช้างคับ 92
1 1.09
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
174  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 135
1 0.74
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
175  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
176  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
177  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหัวรัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 238
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
238 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,745 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,331 6.42
เตี้ย  881 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,805 8.70
ผอมและเตี้ย  488 2.35
อ้วนและเตี้ย  373 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,867 76.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,878 คน


23.51%


Powered By www.thaieducation.net