ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11
3 27.27
1 9.09
2 18.18
3 27.27
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 17
4 23.53
2 11.76
3 17.65
4 23.53
1 5.88
3 17.65
14 82.35%
5  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 115
29 25.22
7 6.09
28 24.35
4 3.48
7 6.09
40 34.78
75 65.22%
6  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
27 47.37
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
20 35.09
37 64.91%
7  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 300
77 25.67
57 19.00
23 7.67
25 8.33
0 0.00
118 39.33
182 60.67%
8  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 144
18 12.50
4 2.78
47 32.64
12 8.33
3 2.08
60 41.67
84 58.33%
9  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 94
7 7.45
14 14.89
19 20.21
5 5.32
6 6.38
43 45.74
51 54.26%
10  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 43
3 6.98
3 6.98
9 20.93
4 9.30
4 9.30
20 46.51
23 53.49%
11  โรงเรียนบ้านนาบอน 335
60 17.91
29 8.66
46 13.73
19 5.67
22 6.57
159 47.46
176 52.54%
12  โรงเรียนหนองบัวกลาง 35
7 20.00
6 17.14
3 8.57
2 5.71
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
13  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 41
17 41.46
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
14  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 58
13 22.41
15 25.86
1 1.72
0 0.00
0 0.00
29 50.00
29 50.00%
15  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 128
35 27.34
10 7.81
11 8.59
6 4.69
0 0.00
66 51.56
62 48.44%
16  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 170
32 18.82
17 10.00
9 5.29
23 13.53
0 0.00
89 52.35
81 47.65%
17  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 117
25 21.37
6 5.13
18 15.38
4 3.42
2 1.71
62 52.99
55 47.01%
18  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166
28 16.87
7 4.22
16 9.64
26 15.66
1 0.60
88 53.01
78 46.99%
19  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 165
25 15.15
22 13.33
20 12.12
8 4.85
2 1.21
88 53.33
77 46.67%
20  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 87
11 12.64
12 13.79
6 6.90
10 11.49
1 1.15
47 54.02
40 45.98%
21  โรงเรียนบ้านนาคู 225
45 20.00
8 3.56
42 18.67
4 1.78
4 1.78
122 54.22
103 45.78%
22  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214
13 6.07
11 5.14
21 9.81
19 8.88
31 14.49
119 55.61
95 44.39%
23  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 230
21 9.13
33 14.35
29 12.61
11 4.78
7 3.04
129 56.09
101 43.91%
24  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 203
14 6.90
24 11.82
43 21.18
2 0.99
6 2.96
114 56.16
89 43.84%
25  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 61
17 27.87
1 1.64
2 3.28
2 3.28
4 6.56
35 57.38
26 42.62%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 136
18 13.24
20 14.71
17 12.50
2 1.47
0 0.00
79 58.09
57 41.91%
27  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 24
3 12.50
2 8.33
2 8.33
2 8.33
1 4.17
14 58.33
10 41.67%
28  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 223
9 4.04
14 6.28
21 9.42
31 13.90
16 7.17
132 59.19
91 40.81%
29  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 108
15 13.89
10 9.26
9 8.33
5 4.63
5 4.63
64 59.26
44 40.74%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 48
3 6.25
3 6.25
13 27.08
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
31  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 87
14 16.09
5 5.75
13 14.94
2 2.30
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
32  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 85
8 9.41
5 5.88
6 7.06
9 10.59
5 5.88
52 61.18
33 38.82%
33  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 21
5 23.81
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
34  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 137
14 10.22
12 8.76
21 15.33
4 2.92
1 0.73
85 62.04
52 37.96%
35  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 108
8 7.41
6 5.56
19 17.59
4 3.70
4 3.70
67 62.04
41 37.96%
36  โรงเรียนบ้านดงมัน 24
1 4.17
1 4.17
7 29.17
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
37  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 49
8 16.33
2 4.08
7 14.29
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
38  โรงเรียนบ้านดงหมู 128
28 21.88
5 3.91
12 9.38
2 1.56
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
39  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 91
20 21.98
0 0.00
12 13.19
1 1.10
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
40  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 104
3 2.88
5 4.81
14 13.46
10 9.62
5 4.81
67 64.42
37 35.58%
41  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45
0 0.00
3 6.67
13 28.89
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
42  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 79
8 10.13
11 13.92
9 11.39
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
43  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 146
16 10.96
14 9.59
12 8.22
8 5.48
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
44  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 89
10 11.24
5 5.62
9 10.11
5 5.62
1 1.12
59 66.29
30 33.71%
45  โรงเรียนบ้านชาด 235
59 25.11
8 3.40
12 5.11
0 0.00
0 0.00
156 66.38
79 33.62%
46  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
47  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
48  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 121
9 7.44
9 7.44
10 8.26
3 2.48
9 7.44
81 66.94
40 33.06%
49  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 97
15 15.46
8 8.25
5 5.15
3 3.09
1 1.03
65 67.01
32 32.99%
50  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 202
26 12.87
6 2.97
29 14.36
5 2.48
0 0.00
136 67.33
66 32.67%
51  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 285
6 2.11
8 2.81
24 8.42
14 4.91
41 14.39
192 67.37
93 32.63%
52  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 46
3 6.52
5 10.87
6 13.04
1 2.17
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
53  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 335
41 12.24
17 5.07
32 9.55
18 5.37
1 0.30
226 67.46
109 32.54%
54  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 72
5 6.94
5 6.94
10 13.89
3 4.17
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
55  โรงเรียนบ้านดินจี่ 371
58 15.63
33 8.89
21 5.66
6 1.62
0 0.00
253 68.19
118 31.81%
56  โรงเรียนบ้านนากระเดา 82
6 7.32
9 10.98
11 13.41
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
57  โรงเรียนนาทันวิทยา 111
14 12.61
8 7.21
7 6.31
6 5.41
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
58  โรงเรียนบ้านหนองแสง 70
8 11.43
3 4.29
8 11.43
1 1.43
2 2.86
48 68.57
22 31.43%
59  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 52
4 7.69
3 5.77
5 9.62
4 7.69
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
60  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 86
6 6.98
0 0.00
20 23.26
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
61  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 63
7 11.11
6 9.52
6 9.52
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
62  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 30
7 23.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
63  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 84
6 7.14
6 7.14
10 11.90
3 3.57
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
64  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
2 8.33
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
65  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 56
4 7.14
2 3.57
8 14.29
1 1.79
1 1.79
40 71.43
16 28.57%
66  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 127
18 14.17
10 7.87
8 6.30
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
67  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 118
11 9.32
9 7.63
11 9.32
1 0.85
1 0.85
85 72.03
33 27.97%
68  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 94
9 9.57
5 5.32
8 8.51
4 4.26
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
69  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 40
4 10.00
4 10.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
70  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 91
1 1.10
3 3.30
21 23.08
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
71  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
2 9.09
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
72  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55
5 9.09
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
73  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1350
143 10.59
31 2.30
194 14.37
0 0.00
0 0.00
982 72.74
368 27.26%
74  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
75  โรงเรียนบ้านวังมน 67
6 8.96
4 5.97
7 10.45
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
76  โรงเรียนบ้านจอมศรี 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
5 12.20
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
77  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 129
18 13.95
3 2.33
12 9.30
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
78  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 76
7 9.21
1 1.32
9 11.84
2 2.63
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
79  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 96
15 15.63
10 10.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
80  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
81  โรงเรียนบ้านนาทัน 36
5 13.89
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
82  โรงเรียนหนองโพนสูง 56
9 16.07
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
83  โรงเรียนหนองบัวใน 166
10 6.02
6 3.61
21 12.65
4 2.41
0 0.00
125 75.30
41 24.70%
84  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 138
13 9.42
5 3.62
11 7.97
2 1.45
3 2.17
104 75.36
34 24.64%
85  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
3 7.32
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
86  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99
2 2.02
9 9.09
13 13.13
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
87  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116
7 6.03
3 2.59
6 5.17
5 4.31
7 6.03
88 75.86
28 24.14%
88  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 79
6 7.59
9 11.39
3 3.80
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
89  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 218
18 8.26
11 5.05
20 9.17
2 0.92
1 0.46
166 76.15
52 23.85%
90  โรงเรียนบ้านจอมทอง 34
6 17.65
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
91  โรงเรียนบ้านผึ้ง 69
4 5.80
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
92  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 48
6 12.50
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
93  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
94  โรงเรียนบ้านโพนแพง 229
0 0.00
4 1.75
18 7.86
30 13.10
0 0.00
177 77.29
52 22.71%
95  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 53
1 1.89
2 3.77
9 16.98
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
96  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 31
5 16.13
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
97  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 364
10 2.75
9 2.47
23 6.32
19 5.22
21 5.77
282 77.47
82 22.53%
98  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 132
7 5.30
6 4.55
8 6.06
4 3.03
4 3.03
103 78.03
29 21.97%
99  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
100  โรงเรียนนาขามวิทยา 254
10 3.94
18 7.09
26 10.24
1 0.39
0 0.00
199 78.35
55 21.65%
101  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88
5 5.68
4 4.55
5 5.68
4 4.55
1 1.14
69 78.41
19 21.59%
102  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
4 6.56
6 9.84
3 4.92
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
103  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
6 9.09
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
105  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 130
5 3.85
5 3.85
17 13.08
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
106  โรงเรียนนางามวิทยา 188
4 2.13
6 3.19
23 12.23
1 0.53
5 2.66
149 79.26
39 20.74%
107  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 59
3 5.08
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
108  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 79
4 5.06
3 3.80
4 5.06
2 2.53
3 3.80
63 79.75
16 20.25%
109  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 84
9 10.71
2 2.38
5 5.95
0 0.00
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
110  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
111  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 111
0 0.00
15 13.51
7 6.31
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
112  โรงเรียนบ้านนาวี 101
15 14.85
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
113  โรงเรียนโคกนาดี 113
6 5.31
4 3.54
10 8.85
2 1.77
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
114  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
3 4.84
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
115  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132
3 2.27
6 4.55
14 10.61
2 1.52
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
116  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106
8 7.55
7 6.60
3 2.83
2 1.89
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
117  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 85
12 14.12
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
118  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 75
7 9.33
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
119  โรงเรียนบ้านคำม่วง 86
6 6.98
1 1.16
7 8.14
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
120  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
121  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
1 2.56
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
122  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 80
1 1.25
2 2.50
10 12.50
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
123  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 150
11 7.33
8 5.33
7 4.67
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
124  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 41
6 14.63
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
125  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
5 4.46
0 0.00
9 8.04
5 4.46
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
126  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 95
1 1.05
2 2.11
10 10.53
3 3.16
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
127  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
128  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
129  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
130  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 279
9 3.23
5 1.79
12 4.30
20 7.17
0 0.00
233 83.51
46 16.49%
131  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 182
11 6.04
5 2.75
14 7.69
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
132  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 170
4 2.35
3 1.76
19 11.18
2 1.18
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
133  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1622
24 1.48
56 3.45
73 4.50
32 1.97
81 4.99
1356 83.60
266 16.40%
134  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 95
3 3.16
0 0.00
12 12.63
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
135  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 114
2 1.75
4 3.51
11 9.65
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
136  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
137  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 65
6 9.23
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
138  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218
10 4.59
5 2.29
12 5.50
6 2.75
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
139  โรงเรียนสังคมพัฒนา 253
7 2.77
9 3.56
20 7.91
1 0.40
1 0.40
215 84.98
38 15.02%
140  โรงเรียนบ้านกกตาล 81
3 3.70
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
141  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 122
6 4.92
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
142  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 455
24 5.27
7 1.54
35 7.69
0 0.00
1 0.22
388 85.27
67 14.73%
143  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 104
1 0.96
1 0.96
7 6.73
0 0.00
6 5.77
89 85.58
15 14.42%
144  โรงเรียนบ้านจาน 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
145  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 341
8 2.35
12 3.52
23 6.74
4 1.17
0 0.00
294 86.22
47 13.78%
146  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
147  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 121
2 1.65
4 3.31
2 1.65
4 3.31
4 3.31
105 86.78
16 13.22%
148  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 152
11 7.24
3 1.97
6 3.95
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
149  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 146
5 3.42
3 2.05
11 7.53
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
150  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 163
8 4.91
5 3.07
3 1.84
5 3.07
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
151  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 125
5 4.00
5 4.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
152  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
49 87.50
7 12.50%
153  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
154  โรงเรียนหนองบัวนอก 79
6 7.59
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
155  โรงเรียนบ้านปลาขาว 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
156  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 155
3 1.94
0 0.00
14 9.03
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
157  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 84
0 0.00
2 2.38
3 3.57
3 3.57
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
158  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 94
6 6.38
3 3.19
1 1.06
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
159  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 107
5 4.67
1 0.93
5 4.67
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
160  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
27 90.00
3 10.00%
161  โรงเรียนบ้านวังเวียง 51
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
162  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 83
0 0.00
2 2.41
6 7.23
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
163  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 64
0 0.00
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
164  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
165  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
166  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
167  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
168  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
169  โรงเรียนบ้านหนองผือ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
46 92.00
4 8.00%
170  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 190
6 3.16
3 1.58
2 1.05
2 1.05
2 1.05
175 92.11
15 7.89%
171  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206
3 1.46
2 0.97
9 4.37
2 0.97
0 0.00
190 92.23
16 7.77%
172  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
2 2.13
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
173  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 309
4 1.29
5 1.62
8 2.59
4 1.29
2 0.65
286 92.56
23 7.44%
174  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
175  โรงเรียนบ้านบึงทอง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
13 92.86
1 7.14%
176  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 119
1 0.84
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
177  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 295
4 1.36
0 0.00
3 1.02
12 4.07
0 0.00
276 93.56
19 6.44%
178  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 173
0 0.00
0 0.00
10 5.78
1 0.58
0 0.00
162 93.64
11 6.36%
179  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
180  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 229
3 1.31
4 1.75
1 0.44
3 1.31
2 0.87
216 94.32
13 5.68%
181  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 182
2 1.10
3 1.65
4 2.20
1 0.55
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
182  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 248
8 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.02
235 94.76
13 5.24%
183  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
184  โรงเรียนบ้านคุย 243
12 4.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
231 95.06
12 4.94%
185  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
186  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
187  โรงเรียนบ้านกลาง 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
188  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 101
2 1.98
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
189  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
190  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 222
3 1.35
2 0.90
1 0.45
0 0.00
2 0.90
214 96.40
8 3.60%
191  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
192  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 109
0 0.00
-1 -0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
193  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
194  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านกุดกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านขมิ้น 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,837 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,761 7.39
เตี้ย  964 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,963 8.24
ผอมและเตี้ย  587 2.46
อ้วนและเตี้ย  367 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,195 76.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,642 คน


23.67%


Powered By www.thaieducation.net