ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 102
47 46.08
32 31.37
13 12.75
10 9.80
0 0.00
0 0.00
102 100.00%
2  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 19
11 57.89
2 10.53
3 15.79
3 15.79
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 5
0 0.00
1 20.00
2 40.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 123
37 30.08
32 26.02
43 34.96
5 4.07
6 4.88
0 0.00
123 100.00%
5  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 43
19 44.19
8 18.60
8 18.60
5 11.63
3 6.98
0 0.00
43 100.00%
6  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 66
24 36.36
17 25.76
14 21.21
6 9.09
5 7.58
0 0.00
66 100.00%
7  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 140
20 14.29
10 7.14
32 22.86
30 21.43
42 30.00
6 4.29
134 95.71%
8  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 189
50 26.46
30 15.87
27 14.29
30 15.87
17 8.99
35 18.52
154 81.48%
9  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 95
14 14.74
5 5.26
9 9.47
19 20.00
14 14.74
34 35.79
61 64.21%
10  โรงเรียนหนองโนวิทยา 80
13 16.25
11 13.75
12 15.00
6 7.50
8 10.00
30 37.50
50 62.50%
11  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 132
15 11.36
18 13.64
16 12.12
18 13.64
12 9.09
53 40.15
79 59.85%
12  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 103
24 23.30
0 0.00
15 14.56
14 13.59
8 7.77
42 40.78
61 59.22%
13  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 62
14 22.58
2 3.23
15 24.19
1 1.61
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
14  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 168
5 2.98
4 2.38
27 16.07
9 5.36
41 24.40
82 48.81
86 51.19%
15  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 147
25 17.01
21 14.29
22 14.97
6 4.08
0 0.00
73 49.66
74 50.34%
16  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
17  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 83
12 14.46
4 4.82
19 22.89
4 4.82
0 0.00
44 53.01
39 46.99%
18  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 26
4 15.38
6 23.08
1 3.85
0 0.00
1 3.85
14 53.85
12 46.15%
19  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 44
13 29.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
2 4.55
24 54.55
20 45.45%
20  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 53
4 7.55
5 9.43
11 20.75
4 7.55
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
21  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 122
8 6.56
7 5.74
12 9.84
8 6.56
19 15.57
68 55.74
54 44.26%
22  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 177
21 11.86
9 5.08
37 20.90
7 3.95
4 2.26
99 55.93
78 44.07%
23  โรงเรียนหนองแวงม่วง 56
10 17.86
4 7.14
10 17.86
0 0.00
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
24  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 195
31 15.90
17 8.72
19 9.74
9 4.62
5 2.56
114 58.46
81 41.54%
25  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 128
14 10.94
6 4.69
20 15.63
8 6.25
3 2.34
77 60.16
51 39.84%
26  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 28
6 21.43
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
27  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 59
13 22.03
3 5.08
3 5.08
4 6.78
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
28  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 49
10 20.41
5 10.20
3 6.12
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
29  โรงเรียนดงบังวิทยา 111
8 7.21
7 6.31
23 20.72
4 3.60
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
30  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 61
5 8.20
2 3.28
16 26.23
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
31  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 35
8 22.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
32  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 20
6 30.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
24 22.43
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
34  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 61
7 11.48
3 4.92
11 18.03
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
35  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 73
5 6.85
5 6.85
14 19.18
1 1.37
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
36  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 111
35 31.53
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
37  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27
4 14.81
0 0.00
2 7.41
0 0.00
3 11.11
18 66.67
9 33.33%
38  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 80
20 25.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
39  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 106
6 5.66
5 4.72
7 6.60
9 8.49
7 6.60
72 67.92
34 32.08%
40  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 125
12 9.60
2 1.60
24 19.20
1 0.80
1 0.80
85 68.00
40 32.00%
41  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 100
17 17.00
5 5.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
42  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 159
15 9.43
7 4.40
28 17.61
0 0.00
0 0.00
109 68.55
50 31.45%
43  โรงเรียนพิมูลวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
44  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 89
12 13.48
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
45  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
46  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 98
11 11.22
4 4.08
12 12.24
2 2.04
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
47  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 197
15 7.61
12 6.09
12 6.09
16 8.12
3 1.52
139 70.56
58 29.44%
48  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 62
1 1.61
3 4.84
10 16.13
3 4.84
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
49  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 62
0 0.00
8 12.90
9 14.52
0 0.00
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
50  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 200
17 8.50
18 9.00
17 8.50
3 1.50
3 1.50
142 71.00
58 29.00%
51  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 153
13 8.50
8 5.23
14 9.15
4 2.61
3 1.96
111 72.55
42 27.45%
52  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 70
10 14.29
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
53  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 85
9 10.59
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
54  โรงเรียนนาบงวิทยา 104
7 6.73
8 7.69
3 2.88
9 8.65
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
55  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 86
9 10.47
4 4.65
10 11.63
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
56  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 68
10 14.71
2 2.94
5 7.35
0 0.00
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
57  โรงเรียนโคกคำวิทยา 140
13 9.29
2 1.43
20 14.29
2 1.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
58  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 106
9 8.49
5 4.72
12 11.32
0 0.00
2 1.89
78 73.58
28 26.42%
59  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 197
20 10.15
6 3.05
16 8.12
4 2.03
6 3.05
145 73.60
52 26.40%
60  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 96
8 8.33
1 1.04
13 13.54
3 3.13
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
61  โรงเรียนคำขามวิทยา 96
3 3.13
3 3.13
17 17.71
2 2.08
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
62  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 158
10 6.33
8 5.06
12 7.59
8 5.06
3 1.90
117 74.05
41 25.95%
63  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 81
7 8.64
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
64  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 62
2 3.23
10 16.13
3 4.84
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
65  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 153
5 3.27
11 7.19
18 11.76
2 1.31
3 1.96
114 74.51
39 25.49%
66  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
6 8.70
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
67  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 49
3 6.12
4 8.16
5 10.20
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
68  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 94
6 6.38
9 9.57
5 5.32
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
69  โรงเรียนปอแดงวิทยา 127
10 7.87
0 0.00
21 16.54
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
70  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 92
8 8.70
6 6.52
5 5.43
3 3.26
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
71  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 67
1 1.49
3 4.48
12 17.91
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
72  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 158
6 3.80
0 0.00
31 19.62
0 0.00
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
73  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 238
8 3.36
16 6.72
20 8.40
6 2.52
5 2.10
183 76.89
55 23.11%
74  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 61
7 11.48
0 0.00
5 8.20
0 0.00
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
75  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
76  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 71
5 7.04
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
77  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 282
20 7.09
11 3.90
15 5.32
12 4.26
5 1.77
219 77.66
63 22.34%
78  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148
3 2.03
1 0.68
11 7.43
8 5.41
10 6.76
115 77.70
33 22.30%
79  โรงเรียนบ้านชัยศรี 63
4 6.35
5 7.94
5 7.94
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
80  โรงเรียนบ้านหนองแซง 353
22 6.23
0 0.00
36 10.20
11 3.12
9 2.55
275 77.90
78 22.10%
81  โรงเรียนดอนขีวิทยา 89
6 6.74
0 0.00
8 8.99
2 2.25
3 3.37
70 78.65
19 21.35%
82  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
83  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 122
10 8.20
3 2.46
3 2.46
10 8.20
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
84  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 141
3 2.13
0 0.00
21 14.89
2 1.42
4 2.84
111 78.72
30 21.28%
85  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 207
15 7.25
11 5.31
14 6.76
4 1.93
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
86  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 38
4 10.53
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
87  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 67
2 2.99
2 2.99
2 2.99
4 5.97
4 5.97
53 79.10
14 20.90%
88  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 72
3 4.17
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
89  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 996
70 7.03
53 5.32
65 6.53
10 1.00
6 0.60
792 79.52
204 20.48%
90  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 159
3 1.89
9 5.66
19 11.95
1 0.63
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
91  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 30
1 3.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
92  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
93  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
94  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 122
2 1.64
3 2.46
15 12.30
3 2.46
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
96  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
97  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 176
5 2.84
5 2.84
22 12.50
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
98  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83
5 6.02
4 4.82
3 3.61
1 1.20
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
99  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 83
0 0.00
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
100  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
8 4.23
8 4.23
14 7.41
2 1.06
2 1.06
155 82.01
34 17.99%
101  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 84
3 3.57
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
102  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 116
8 6.90
2 1.72
10 8.62
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
103  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
104  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 122
7 5.74
6 4.92
6 4.92
0 0.00
2 1.64
101 82.79
21 17.21%
105  โรงเรียนยางคำวิทยา 65
6 9.23
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
106  โรงเรียนบ้านแสนสุข 83
6 7.23
6 7.23
2 2.41
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
107  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 241
21 8.71
3 1.24
15 6.22
1 0.41
0 0.00
201 83.40
40 16.60%
108  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 89
5 5.62
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
109  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 137
11 8.03
6 4.38
3 2.19
1 0.73
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
110  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 99
7 7.07
8 8.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
111  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 139
6 4.32
4 2.88
10 7.19
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
112  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
113  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 164
2 1.22
0 0.00
16 9.76
5 3.05
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
114  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
115  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
116  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
117  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 54
4 7.41
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
118  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 104
5 4.81
1 0.96
5 4.81
0 0.00
2 1.92
91 87.50
13 12.50%
119  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 89
0 0.00
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
120  โรงเรียนบ้านหนองขาม 93
1 1.08
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
121  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
122  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
123  โรงเรียนบ้านหนองแสง 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
124  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
125  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 76
5 6.58
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
126  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 96
3 3.13
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
127  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 108
3 2.78
3 2.78
2 1.85
3 2.78
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
128  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
129  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 141
6 4.26
0 0.00
8 5.67
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
130  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
38 90.48
4 9.52%
131  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 74
2 2.70
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
132  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 141
7 4.96
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
133  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 95
3 3.16
1 1.05
3 3.16
1 1.05
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
134  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 85
2 2.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
135  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 85
0 0.00
1 1.18
4 4.71
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
136  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
137  โรงเรียนหนองบัวชุม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
138  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
139  โรงเรียนบ้านคำแคน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
140  โรงเรียนบ้านโคกศรี 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
2 1.92
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
141  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 60
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
142  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 92
3 3.26
0 0.00
1 1.09
0 0.00
2 2.17
86 93.48
6 6.52%
143  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
144  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
145  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 169
2 1.18
3 1.78
2 1.18
2 1.18
2 1.18
158 93.49
11 6.51%
147  โรงเรียนคำโองวิทยา 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
148  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 264
2 0.76
7 2.65
5 1.89
1 0.38
1 0.38
248 93.94
16 6.06%
149  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 168
2 1.19
0 0.00
7 4.17
1 0.60
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
150  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
151  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 194
2 1.03
2 1.03
4 2.06
1 0.52
2 1.03
183 94.33
11 5.67%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
153  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
0 0.00
1 1.37
2 2.74
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
154  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 138
3 2.17
0 0.00
1 0.72
0 0.00
3 2.17
131 94.93
7 5.07%
155  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
156  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 99
1 1.01
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
157  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 189
4 2.12
0 0.00
3 1.59
0 0.00
0 0.00
182 96.30
7 3.70%
158  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
67 97.10
2 2.90%
159  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.86
68 97.14
2 2.86%
160  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
161  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
162  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 186
0 0.00
0 0.00
2 1.08
0 0.00
0 0.00
184 98.92
2 1.08%
163  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,441 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,253 7.62
เตี้ย  654 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,486 9.04
ผอมและเตี้ย  409 2.49
อ้วนและเตี้ย  304 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,335 75.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,106 คน


24.97%


Powered By www.thaieducation.net