ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 171 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 128
8 6.25
26 20.31
11 8.59
34 26.56
37 28.91
12 9.38
116 90.63%
2  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 7
3 42.86
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
3  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 92
13 14.13
10 10.87
16 17.39
5 5.43
6 6.52
42 45.65
50 54.35%
4  โรงเรียนนาคูณวิทยา 50
12 24.00
3 6.00
6 12.00
4 8.00
1 2.00
24 48.00
26 52.00%
5  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 129
17 13.18
10 7.75
17 13.18
3 2.33
19 14.73
63 48.84
66 51.16%
6  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 219
43 19.63
16 7.31
27 12.33
18 8.22
7 3.20
108 49.32
111 50.68%
7  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 33
8 24.24
1 3.03
6 18.18
1 3.03
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 62
19 30.65
7 11.29
2 3.23
0 0.00
2 3.23
32 51.61
30 48.39%
9  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
5 21.74
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
10  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 66
13 19.70
4 6.06
13 19.70
1 1.52
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
11  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 11
2 18.18
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
12  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 14
4 28.57
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
13  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149
10 6.71
5 3.36
15 10.07
14 9.40
19 12.75
86 57.72
63 42.28%
14  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 64
1 1.56
2 3.13
14 21.88
9 14.06
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
15  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 20
3 15.00
2 10.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
16  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 20
3 15.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
17  โรงเรียนหนองตุวิทยา 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
2 3.57
2 3.57
34 60.71
22 39.29%
18  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 77
7 9.09
4 5.19
17 22.08
1 1.30
1 1.30
47 61.04
30 38.96%
19  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 80
5 6.25
5 6.25
19 23.75
1 1.25
1 1.25
49 61.25
31 38.75%
20  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 110
21 19.09
3 2.73
14 12.73
4 3.64
0 0.00
68 61.82
42 38.18%
21  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 112
23 20.54
1 0.89
16 14.29
2 1.79
0 0.00
70 62.50
42 37.50%
22  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1909
120 6.29
66 3.46
225 11.79
38 1.99
260 13.62
1200 62.86
709 37.14%
23  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 401
66 16.46
18 4.49
61 15.21
2 0.50
0 0.00
254 63.34
147 36.66%
24  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85
11 12.94
6 7.06
7 8.24
6 7.06
1 1.18
54 63.53
31 36.47%
25  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31
3 9.68
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
26  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 82
8 9.76
5 6.10
6 7.32
5 6.10
5 6.10
53 64.63
29 35.37%
27  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
28  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107
19 17.76
0 0.00
11 10.28
5 4.67
0 0.00
72 67.29
35 32.71%
29  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 151
14 9.27
8 5.30
26 17.22
1 0.66
0 0.00
102 67.55
49 32.45%
30  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 118
12 10.17
1 0.85
22 18.64
3 2.54
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
31  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 81
20 24.69
0 0.00
3 3.70
2 2.47
1 1.23
55 67.90
26 32.10%
32  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 187
20 10.70
11 5.88
28 14.97
0 0.00
0 0.00
128 68.45
59 31.55%
33  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 99
5 5.05
7 7.07
18 18.18
1 1.01
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
34  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 103
6 5.83
6 5.83
10 9.71
3 2.91
7 6.80
71 68.93
32 31.07%
35  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 81
13 16.05
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
36  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 39
7 17.95
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
37  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 101
10 9.90
6 5.94
3 2.97
8 7.92
4 3.96
70 69.31
31 30.69%
38  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 30
0 0.00
0 0.00
9 30.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 193
17 8.81
10 5.18
24 12.44
6 3.11
0 0.00
136 70.47
57 29.53%
40  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 136
8 5.88
9 6.62
21 15.44
2 1.47
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
41  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 92
5 5.43
10 10.87
9 9.78
0 0.00
3 3.26
65 70.65
27 29.35%
42  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 72
5 6.94
5 6.94
8 11.11
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
43  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110
7 6.36
8 7.27
4 3.64
5 4.55
8 7.27
78 70.91
32 29.09%
44  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
12 8.70
7 5.07
11 7.97
9 6.52
1 0.72
98 71.01
40 28.99%
45  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
10 11.63
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
46  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 97
9 9.28
1 1.03
17 17.53
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
47  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 372
59 15.86
0 0.00
41 11.02
0 0.00
3 0.81
269 72.31
103 27.69%
48  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 112
11 9.82
11 9.82
7 6.25
2 1.79
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
49  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165
12 7.27
7 4.24
10 6.06
7 4.24
8 4.85
121 73.33
44 26.67%
50  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 75
12 16.00
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
51  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 113
13 11.50
3 2.65
13 11.50
1 0.88
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
52  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76
6 7.89
2 2.63
12 15.79
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
53  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
54  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 120
10 8.33
5 4.17
14 11.67
2 1.67
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
55  โรงเรียนสิงห์สะอาด 126
6 4.76
7 5.56
8 6.35
6 4.76
5 3.97
94 74.60
32 25.40%
56  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 197
28 14.21
4 2.03
4 2.03
3 1.52
11 5.58
147 74.62
50 25.38%
57  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 115
14 12.17
5 4.35
10 8.70
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
58  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 200
8 4.00
9 4.50
33 16.50
0 0.00
0 0.00
150 75.00
50 25.00%
59  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 124
8 6.45
4 3.23
17 13.71
2 1.61
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
60  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 84
10 11.90
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
61  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 80
5 6.25
6 7.50
1 1.25
5 6.25
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
62  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 17
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
63  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 103
4 3.88
0 0.00
5 4.85
6 5.83
9 8.74
79 76.70
24 23.30%
64  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 52
2 3.85
1 1.92
6 11.54
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
65  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
66  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 52
7 13.46
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
67  โรงเรียนนาจำปา 217
15 6.91
17 7.83
18 8.29
0 0.00
0 0.00
167 76.96
50 23.04%
68  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 131
4 3.05
3 2.29
16 12.21
7 5.34
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
69  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 62
7 11.29
2 3.23
4 6.45
0 0.00
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
70  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49
2 4.08
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
71  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125
5 4.00
4 3.20
14 11.20
5 4.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
72  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268
22 8.21
3 1.12
32 11.94
2 0.75
0 0.00
209 77.99
59 22.01%
73  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101
2 1.98
8 7.92
11 10.89
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
74  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 97
9 9.28
0 0.00
10 10.31
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
75  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
76  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 187
9 4.81
2 1.07
11 5.88
3 1.60
15 8.02
147 78.61
40 21.39%
77  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 101
13 12.87
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
78  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 223
11 4.93
10 4.48
19 8.52
6 2.69
0 0.00
177 79.37
46 20.63%
79  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 79
2 2.53
2 2.53
12 15.19
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
80  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
81  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
82  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 75
10 13.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
83  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 116
4 3.45
4 3.45
6 5.17
5 4.31
4 3.45
93 80.17
23 19.83%
84  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 574
19 3.31
18 3.14
60 10.45
7 1.22
9 1.57
461 80.31
113 19.69%
85  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 122
2 1.64
5 4.10
15 12.30
2 1.64
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
86  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 144
15 10.42
10 6.94
3 2.08
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
87  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
88  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 78
6 7.69
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
89  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1520
54 3.55
55 3.62
71 4.67
43 2.83
69 4.54
1228 80.79
292 19.21%
90  โรงเรียนภูปอวิทยา 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
91  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 106
6 5.66
2 1.89
8 7.55
2 1.89
2 1.89
86 81.13
20 18.87%
92  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 241
10 4.15
7 2.90
28 11.62
0 0.00
0 0.00
196 81.33
45 18.67%
93  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
5 9.26
2 3.70
44 81.48
10 18.52%
94  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 125
8 6.40
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
95  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
96  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 101
4 3.96
4 3.96
3 2.97
4 3.96
3 2.97
83 82.18
18 17.82%
97  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 62
6 9.68
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
98  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34
1 2.94
3 8.82
1 2.94
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
99  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 137
6 4.38
0 0.00
7 5.11
0 0.00
11 8.03
113 82.48
24 17.52%
100  โรงเรียนนาโกวิทยา 120
5 4.17
3 2.50
5 4.17
4 3.33
4 3.33
99 82.50
21 17.50%
101  โรงเรียนเสมาสามัคคี 63
3 4.76
4 6.35
3 4.76
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
102  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145
10 6.90
3 2.07
6 4.14
2 1.38
4 2.76
120 82.76
25 17.24%
103  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 116
15 12.93
0 0.00
5 4.31
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
104  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94
9 9.57
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
105  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 53
2 3.77
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
106  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 118
6 5.08
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
107  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 203
16 7.88
5 2.46
11 5.42
2 0.99
0 0.00
169 83.25
34 16.75%
108  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 16.67
10 83.33
2 16.67%
109  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103
7 6.80
1 0.97
9 8.74
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
110  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
6 12.24
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
111  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112
8 7.14
0 0.00
10 8.93
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
112  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 107
4 3.74
2 1.87
8 7.48
2 1.87
1 0.93
90 84.11
17 15.89%
113  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
114  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39
3 7.69
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
115  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
116  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
117  โรงเรียนบ้านโคกใส 57
3 5.26
1 1.75
0 0.00
2 3.51
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
118  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 157
6 3.82
1 0.64
12 7.64
2 1.27
1 0.64
135 85.99
22 14.01%
119  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 65
5 7.69
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
120  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123
7 5.69
1 0.81
6 4.88
0 0.00
3 2.44
106 86.18
17 13.82%
121  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
122  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
2 4.44
39 86.67
6 13.33%
123  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 75
2 2.67
6 8.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
124  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 98
4 4.08
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
125  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 79
4 5.06
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 247
9 3.64
3 1.21
7 2.83
12 4.86
0 0.00
216 87.45
31 12.55%
127  โรงเรียนหนองแวงแสน 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
128  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58
6 10.34
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
129  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
130  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
37 88.10
5 11.90%
131  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 93
2 2.15
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
132  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
133  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
134  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
135  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 93
4 4.30
2 2.15
4 4.30
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
136  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 84
5 5.95
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
137  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
138  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 133
5 3.76
1 0.75
8 6.02
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
139  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
140  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
2 2.94
2 2.94
61 89.71
7 10.29%
141  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
142  โรงเรียนบ้านท่างาม 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
143  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
144  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 85
2 2.35
1 1.18
5 5.88
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
145  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
146  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
147  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
148  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 90
6 6.67
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
149  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 90
3 3.33
2 2.22
0 0.00
1 1.11
2 2.22
82 91.11
8 8.89%
150  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
2 5.26
35 92.11
3 7.89%
151  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
152  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
1 1.11
3 3.33
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
153  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
154  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 71
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
155  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 260
6 2.31
4 1.54
6 2.31
2 0.77
0 0.00
242 93.08
18 6.92%
156  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 52
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
157  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 148
3 2.03
1 0.68
4 2.70
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
158  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 111
6 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
159  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 111
4 3.60
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
160  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 229
3 1.31
3 1.31
3 1.31
3 1.31
0 0.00
217 94.76
12 5.24%
161  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
162  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
163  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
164  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147
0 0.00
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
165  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
166  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
167  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 118
0 0.00
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
168  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
169  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,475 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,333 6.84
เตี้ย  602 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,672 8.59
ผอมและเตี้ย  378 1.94
อ้วนและเตี้ย  572 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,918 76.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,557 คน


23.40%


Powered By www.thaieducation.net