ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 130
127 97.69
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตาบา 486
298 61.32
56 11.52
27 5.56
80 16.46
25 5.14
0 0.00
486 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 106
13 12.26
10 9.43
73 68.87
7 6.60
3 2.83
0 0.00
106 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 123
56 45.53
39 31.71
3 2.44
22 17.89
2 1.63
1 0.81
122 99.19%
5  โรงเรียนบ้านปลักปลา 163
80 49.08
22 13.50
8 4.91
11 6.75
6 3.68
36 22.09
127 77.91%
6  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 93
21 22.58
2 2.15
0 0.00
26 27.96
15 16.13
29 31.18
64 68.82%
7  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 451
105 23.28
79 17.52
30 6.65
52 11.53
35 7.76
150 33.26
301 66.74%
8  โรงเรียนบ้านปูยู 244
43 17.62
33 13.52
22 9.02
19 7.79
30 12.30
97 39.75
147 60.25%
9  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 276
24 8.70
45 16.30
5 1.81
44 15.94
47 17.03
111 40.22
165 59.78%
10  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 185
7 3.78
23 12.43
11 5.95
30 16.22
34 18.38
80 43.24
105 56.76%
11  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 283
26 9.19
44 15.55
7 2.47
39 13.78
37 13.07
130 45.94
153 54.06%
12  โรงเรียนบ้านไอบาตู 244
19 7.79
23 9.43
14 5.74
42 17.21
32 13.11
114 46.72
130 53.28%
13  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 446
68 15.25
65 14.57
15 3.36
45 10.09
40 8.97
213 47.76
233 52.24%
14  โรงเรียนบ้านละหาน 134
8 5.97
17 12.69
6 4.48
18 13.43
19 14.18
66 49.25
68 50.75%
15  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 151
17 11.26
18 11.92
6 3.97
35 23.18
0 0.00
75 49.67
76 50.33%
16  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 198
36 18.18
33 16.67
7 3.54
17 8.59
6 3.03
99 50.00
99 50.00%
17  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 871
86 9.87
69 7.92
27 3.10
155 17.80
84 9.64
450 51.66
421 48.34%
18  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 137
28 20.44
24 17.52
7 5.11
7 5.11
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
19  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 134
24 17.91
6 4.48
24 17.91
5 3.73
1 0.75
74 55.22
60 44.78%
20  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 112
13 11.61
22 19.64
12 10.71
3 2.68
0 0.00
62 55.36
50 44.64%
21  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 139
24 17.27
25 17.99
9 6.47
4 2.88
0 0.00
77 55.40
62 44.60%
22  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171
14 8.19
43 25.15
10 5.85
8 4.68
0 0.00
96 56.14
75 43.86%
23  โรงเรียนบ้านแขยง 85
14 16.47
6 7.06
8 9.41
6 7.06
3 3.53
48 56.47
37 43.53%
24  โรงเรียนบ้านสามแยก 115
21 18.26
16 13.91
4 3.48
9 7.83
0 0.00
65 56.52
50 43.48%
25  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 212
20 9.43
14 6.60
7 3.30
28 13.21
20 9.43
123 58.02
89 41.98%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 585
31 5.30
36 6.15
49 8.38
67 11.45
62 10.60
340 58.12
245 41.88%
27  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 154
26 16.88
18 11.69
10 6.49
10 6.49
0 0.00
90 58.44
64 41.56%
28  โรงเรียนบ้านสะปอม 90
21 23.33
10 11.11
2 2.22
4 4.44
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
29  โรงเรียนบ้านตอแล 93
10 10.75
6 6.45
9 9.68
8 8.60
5 5.38
55 59.14
38 40.86%
30  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 71
1 1.41
2 2.82
12 16.90
3 4.23
10 14.08
43 60.56
28 39.44%
31  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 96
10 10.42
17 17.71
6 6.25
3 3.13
1 1.04
59 61.46
37 38.54%
32  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139
18 12.95
16 11.51
10 7.19
7 5.04
2 1.44
86 61.87
53 38.13%
33  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 169
17 10.06
28 16.57
6 3.55
12 7.10
0 0.00
106 62.72
63 37.28%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 162
15 9.26
15 9.26
9 5.56
11 6.79
10 6.17
102 62.96
60 37.04%
35  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1694
74 4.37
20 1.18
258 15.23
94 5.55
147 8.68
1101 64.99
593 35.01%
36  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 140
13 9.29
16 11.43
12 8.57
5 3.57
3 2.14
91 65.00
49 35.00%
37  โรงเรียนบ้านโคกตา 811
84 10.36
65 8.01
38 4.69
66 8.14
24 2.96
534 65.84
277 34.16%
38  โรงเรียนบ้านกลูบี 171
19 11.11
15 8.77
12 7.02
6 3.51
6 3.51
113 66.08
58 33.92%
39  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 148
0 0.00
50 33.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
40  โรงเรียนบ้านยะหอ 193
17 8.81
20 10.36
6 3.11
17 8.81
5 2.59
128 66.32
65 33.68%
41  โรงเรียนบ้านแอแว 190
15 7.89
17 8.95
13 6.84
15 7.89
4 2.11
126 66.32
64 33.68%
42  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 131
19 14.50
12 9.16
8 6.11
5 3.82
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
43  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 299
42 14.05
25 8.36
19 6.35
12 4.01
1 0.33
200 66.89
99 33.11%
44  โรงเรียนบ้านแม่ดง 183
11 6.01
23 12.57
14 7.65
6 3.28
6 3.28
123 67.21
60 32.79%
45  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 170
24 14.12
25 14.71
2 1.18
4 2.35
0 0.00
115 67.65
55 32.35%
46  โรงเรียนบ้านบางขุด 154
17 11.04
9 5.84
17 11.04
2 1.30
2 1.30
107 69.48
47 30.52%
47  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 162
4 2.47
7 4.32
20 12.35
4 2.47
14 8.64
113 69.75
49 30.25%
48  โรงเรียนบ้านสายะ 156
0 0.00
0 0.00
16 10.26
31 19.87
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
49  โรงเรียนบ้านตือมายู 98
9 9.18
13 13.27
3 3.06
4 4.08
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
50  โรงเรียนบ้านตอออ 92
8 8.70
6 6.52
5 5.43
7 7.61
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
51  โรงเรียนสุคิริน 280
22 7.86
21 7.50
31 11.07
7 2.50
1 0.36
198 70.71
82 29.29%
52  โรงเรียนวัดทรายขาว 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
4 7.69
37 71.15
15 28.85%
53  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 363
35 9.64
38 10.47
23 6.34
7 1.93
0 0.00
260 71.63
103 28.37%
54  โรงเรียนบ้านบือราแง 99
12 12.12
8 8.08
1 1.01
7 7.07
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
55  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 276
21 7.61
17 6.16
13 4.71
12 4.35
15 5.43
198 71.74
78 28.26%
56  โรงเรียนบ้านโผลง 276
38 13.77
20 7.25
20 7.25
0 0.00
0 0.00
198 71.74
78 28.26%
57  โรงเรียนบ้านลาแล 372
39 10.48
48 12.90
6 1.61
8 2.15
1 0.27
270 72.58
102 27.42%
58  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 180
17 9.44
10 5.56
7 3.89
12 6.67
3 1.67
131 72.78
49 27.22%
59  โรงเรียนบ้านน้ำใส 137
4 2.92
28 20.44
4 2.92
1 0.73
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
60  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 271
31 11.44
24 8.86
15 5.54
3 1.11
0 0.00
198 73.06
73 26.94%
61  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 215
11 5.12
5 2.33
41 19.07
0 0.00
0 0.00
158 73.49
57 26.51%
62  โรงเรียนบ้านซรายอ 563
56 9.95
58 10.30
34 6.04
0 0.00
0 0.00
415 73.71
148 26.29%
63  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 151
8 5.30
10 6.62
10 6.62
7 4.64
4 2.65
112 74.17
39 25.83%
64  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 748
45 6.02
37 4.95
68 9.09
43 5.75
0 0.00
555 74.20
193 25.80%
65  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 140
10 7.14
14 10.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
66  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 78
0 0.00
6 7.69
10 12.82
0 0.00
4 5.13
58 74.36
20 25.64%
67  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241
16 6.64
14 5.81
9 3.73
18 7.47
4 1.66
180 74.69
61 25.31%
68  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136
6 4.41
16 11.76
12 8.82
0 0.00
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
69  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 315
31 9.84
9 2.86
12 3.81
11 3.49
15 4.76
237 75.24
78 24.76%
70  โรงเรียนบ้านกาวะ 181
9 4.97
18 9.94
10 5.52
6 3.31
1 0.55
137 75.69
44 24.31%
71  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 190
20 10.53
13 6.84
8 4.21
3 1.58
2 1.05
144 75.79
46 24.21%
72  โรงเรียนบ้านจือแร 149
14 9.40
12 8.05
7 4.70
2 1.34
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
73  โรงเรียนเพลินพิศ 137
20 14.60
0 0.00
7 5.11
5 3.65
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
74  โรงเรียนบ้านตอหลัง 39
1 2.56
3 7.69
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
75  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 70
1 1.43
10 14.29
4 5.71
0 0.00
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
76  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 111
7 6.31
3 2.70
15 13.51
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
77  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 135
9 6.67
11 8.15
8 5.93
2 1.48
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
78  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 252
7 2.78
16 6.35
20 7.94
10 3.97
3 1.19
196 77.78
56 22.22%
79  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 716
48 6.70
46 6.42
2 0.28
44 6.15
17 2.37
559 78.07
157 21.93%
80  โรงเรียนวัดพระพุทธ 96
7 7.29
2 2.08
12 12.50
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
81  โรงเรียนบ้านแว้ง 1146
101 8.81
51 4.45
85 7.42
12 1.05
0 0.00
897 78.27
249 21.73%
82  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 200
8 4.00
16 8.00
5 2.50
8 4.00
4 2.00
159 79.50
41 20.50%
83  โรงเรียนบ้านมือบา 166
6 3.61
15 9.04
13 7.83
0 0.00
0 0.00
132 79.52
34 20.48%
84  โรงเรียนบ้านมูโนะ 503
39 7.75
33 6.56
27 5.37
3 0.60
1 0.20
400 79.52
103 20.48%
85  โรงเรียนบ้านโคกยามู 267
21 7.87
11 4.12
9 3.37
13 4.87
0 0.00
213 79.78
54 20.22%
86  โรงเรียนบ้านคลองตัน 340
37 10.88
31 9.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
272 80.00
68 20.00%
87  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 167
10 5.99
12 7.19
3 1.80
8 4.79
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
88  โรงเรียนบ้านไพรวัน 137
10 7.30
8 5.84
5 3.65
4 2.92
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
89  โรงเรียนบ้านปะลุรู 138
6 4.35
4 2.90
7 5.07
4 2.90
6 4.35
111 80.43
27 19.57%
90  โรงเรียนบ้านโคกงู 72
8 11.11
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
91  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 352
29 8.24
25 7.10
12 3.41
2 0.57
0 0.00
284 80.68
68 19.32%
92  โรงเรียนอิสลามบํารุง 214
12 5.61
1 0.47
9 4.21
19 8.88
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
93  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 833
61 7.32
70 8.40
16 1.92
12 1.44
0 0.00
674 80.91
159 19.09%
94  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 117
7 5.98
6 5.13
4 3.42
5 4.27
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
95  โรงเรียนบ้านกูบู 321
14 4.36
23 7.17
8 2.49
8 2.49
6 1.87
262 81.62
59 18.38%
96  โรงเรียนบ้านบาโง 242
11 4.55
21 8.68
12 4.96
0 0.00
0 0.00
198 81.82
44 18.18%
97  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 482
33 6.85
34 7.05
9 1.87
7 1.45
4 0.83
395 81.95
87 18.05%
98  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 495
19 3.84
27 5.45
12 2.42
16 3.23
14 2.83
407 82.22
88 17.78%
99  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 102
4 3.92
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
100  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 171
15 8.77
5 2.92
5 2.92
3 1.75
2 1.17
141 82.46
30 17.54%
101  โรงเรียนบ้านกรือซอ 201
8 3.98
2 1.00
4 1.99
11 5.47
10 4.98
166 82.59
35 17.41%
102  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 69
0 0.00
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
103  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 190
16 8.42
0 0.00
17 8.95
0 0.00
0 0.00
157 82.63
33 17.37%
104  โรงเรียนบ้านปะลุกา 169
7 4.14
14 8.28
1 0.59
7 4.14
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
105  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 125
5 4.00
8 6.40
8 6.40
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
106  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 131
4 3.05
0 0.00
15 11.45
1 0.76
1 0.76
110 83.97
21 16.03%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 129
8 6.20
7 5.43
5 3.88
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
108  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 121
5 4.13
9 7.44
4 3.31
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
109  โรงเรียนรักไทย 101
5 4.95
5 4.95
5 4.95
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
110  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 112
10 8.93
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
111  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 127
7 5.51
3 2.36
6 4.72
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
112  โรงเรียนบ้านสากอ 404
16 3.96
7 1.73
9 2.23
8 1.98
4 0.99
360 89.11
44 10.89%
113  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 92
3 3.26
4 4.35
0 0.00
1 1.09
1 1.09
83 90.22
9 9.78%
114  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 246
2 0.81
2 0.81
0 0.00
0 0.00
19 7.72
223 90.65
23 9.35%
115  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 240
6 2.50
2 0.83
6 2.50
0 0.00
0 0.00
226 94.17
14 5.83%
116  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 109
2 1.83
0 0.00
1 0.92
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 184
3 1.63
0 0.00
2 1.09
0 0.00
0 0.00
179 97.28
5 2.72%

 

จำนวนนักเรียน  28,224 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,804 9.93
เตี้ย  2,181 7.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,691 5.99
ผอมและเตี้ย  1,477 5.23
อ้วนและเตี้ย  889 3.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,182 67.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,042 คน


32.04%


Powered By www.thaieducation.net