ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 142
25 17.61
6 4.23
90 63.38
3 2.11
18 12.68
0 0.00
142 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1103
192 17.41
81 7.34
188 17.04
250 22.67
246 22.30
146 13.24
957 86.76%
3  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 357
38 10.64
56 15.69
71 19.89
51 14.29
61 17.09
80 22.41
277 77.59%
4  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 200
64 32.00
29 14.50
56 28.00
0 0.00
0 0.00
51 25.50
149 74.50%
5  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 360
49 13.61
9 2.50
69 19.17
58 16.11
78 21.67
97 26.94
263 73.06%
6  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 269
35 13.01
15 5.58
73 27.14
13 4.83
39 14.50
94 34.94
175 65.06%
7  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 60
6 10.00
18 30.00
11 18.33
1 1.67
3 5.00
21 35.00
39 65.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 179
33 18.44
22 12.29
40 22.35
7 3.91
8 4.47
69 38.55
110 61.45%
9  โรงเรียนวัดลำโพ 315
36 11.43
28 8.89
47 14.92
37 11.75
35 11.11
132 41.90
183 58.10%
10  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1579
107 6.78
68 4.31
458 29.01
31 1.96
201 12.73
714 45.22
865 54.78%
11  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 178
21 11.80
24 13.48
47 26.40
2 1.12
1 0.56
83 46.63
95 53.37%
12  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 245
30 12.24
17 6.94
49 20.00
12 4.90
17 6.94
120 48.98
125 51.02%
13  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 400
65 16.25
61 15.25
70 17.50
5 1.25
1 0.25
198 49.50
202 50.50%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 568
37 6.51
22 3.87
146 25.70
13 2.29
68 11.97
282 49.65
286 50.35%
15  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 143
25 17.48
9 6.29
25 17.48
1 0.70
11 7.69
72 50.35
71 49.65%
16  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 923
35 3.79
59 6.39
85 9.21
94 10.18
144 15.60
506 54.82
417 45.18%
17  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 142
8 5.63
8 5.63
12 8.45
16 11.27
20 14.08
78 54.93
64 45.07%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 661
46 6.96
71 10.74
64 9.68
55 8.32
60 9.08
365 55.22
296 44.78%
19  โรงเรียนคลองเกลือ 778
77 9.90
61 7.84
136 17.48
31 3.98
21 2.70
452 58.10
326 41.90%
20  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 249
23 9.24
20 8.03
40 16.06
10 4.02
10 4.02
146 58.63
103 41.37%
21  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 376
37 9.84
25 6.65
78 20.74
13 3.46
2 0.53
221 58.78
155 41.22%
22  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93
18 19.35
1 1.08
19 20.43
0 0.00
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
23  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 412
41 9.95
26 6.31
61 14.81
10 2.43
27 6.55
247 59.95
165 40.05%
24  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 123
15 12.20
3 2.44
28 22.76
1 0.81
1 0.81
75 60.98
48 39.02%
25  โรงเรียนวัดลากค้อน 99
9 9.09
6 6.06
19 19.19
3 3.03
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
26  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 187
31 16.58
0 0.00
38 20.32
0 0.00
0 0.00
118 63.10
69 36.90%
27  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 490
42 8.57
46 9.39
75 15.31
2 0.41
3 0.61
322 65.71
168 34.29%
28  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 71
8 11.27
0 0.00
16 22.54
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
29  โรงเรียนวัดศาลากุล 83
5 6.02
0 0.00
13 15.66
0 0.00
9 10.84
56 67.47
27 32.53%
30  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 84
6 7.14
5 5.95
13 15.48
2 2.38
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
31  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 117
3 2.56
0 0.00
34 29.06
0 0.00
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
32  โรงเรียนวัดเพรางาย 167
2 1.20
7 4.19
33 19.76
7 4.19
0 0.00
118 70.66
49 29.34%
33  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 99
2 2.02
1 1.01
26 26.26
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
34  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 183
16 8.74
6 3.28
27 14.75
3 1.64
0 0.00
131 71.58
52 28.42%
35  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 234
19 8.12
3 1.28
25 10.68
19 8.12
0 0.00
168 71.79
66 28.21%
36  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99
2 2.02
3 3.03
22 22.22
0 0.00
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
37  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 261
25 9.58
0 0.00
46 17.62
0 0.00
0 0.00
190 72.80
71 27.20%
38  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 290
18 6.21
21 7.24
19 6.55
19 6.55
1 0.34
212 73.10
78 26.90%
39  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 557
12 2.15
36 6.46
60 10.77
24 4.31
15 2.69
410 73.61
147 26.39%
40  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1028
75 7.30
37 3.60
78 7.59
25 2.43
45 4.38
768 74.71
260 25.29%
41  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 309
30 9.71
5 1.62
40 12.94
0 0.00
0 0.00
234 75.73
75 24.27%
42  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 168
9 5.36
6 3.57
25 14.88
0 0.00
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
43  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1302
53 4.07
24 1.84
212 16.28
6 0.46
0 0.00
1007 77.34
295 22.66%
44  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 202
7 3.47
2 0.99
32 15.84
4 1.98
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
45  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 322
15 4.66
16 4.97
12 3.73
9 2.80
14 4.35
256 79.50
66 20.50%
46  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 103
7 6.80
1 0.97
11 10.68
1 0.97
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
47  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 680
22 3.24
22 3.24
22 3.24
29 4.26
41 6.03
544 80.00
136 20.00%
48  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 388
16 4.12
8 2.06
23 5.93
7 1.80
23 5.93
311 80.15
77 19.85%
49  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 237
15 6.33
10 4.22
22 9.28
0 0.00
0 0.00
190 80.17
47 19.83%
50  โรงเรียนวัดอินทร์ 108
5 4.63
7 6.48
6 5.56
2 1.85
1 0.93
87 80.56
21 19.44%
51  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 843
11 1.30
10 1.19
125 14.83
0 0.00
0 0.00
697 82.68
146 17.32%
52  โรงเรียนวัดเชิงเลน 130
4 3.08
1 0.77
17 13.08
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
53  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 417
11 2.64
11 2.64
30 7.19
7 1.68
11 2.64
347 83.21
70 16.79%
54  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 130
3 2.31
5 3.85
10 7.69
1 0.77
2 1.54
109 83.85
21 16.15%
55  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 281
11 3.91
15 5.34
13 4.63
0 0.00
0 0.00
242 86.12
39 13.88%
56  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 364
0 0.00
0 0.00
4 1.10
0 0.00
22 6.04
338 92.86
26 7.14%
57  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 605
0 0.00
0 0.00
26 4.30
0 0.00
0 0.00
579 95.70
26 4.30%
58  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
59  โรงเรียนวัดตาล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
60  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
61  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,493 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,557 7.60
เตี้ย  1,053 5.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,137 15.31
ผอมและเตี้ย  884 4.31
อ้วนและเตี้ย  1,261 6.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,601 61.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,892 คน


38.51%


Powered By www.thaieducation.net