ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 191
13 6.81
7 3.66
29 15.18
1 0.52
0 0.00
141 73.82
50 26.18%
2  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1739
49 2.82
17 0.98
349 20.07
3 0.17
0 0.00
1321 75.96
418 24.04%
3  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 348
14 4.02
8 2.30
25 7.18
9 2.59
10 2.87
282 81.03
66 18.97%
4  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 346
18 5.20
13 3.76
10 2.89
11 3.18
12 3.47
282 81.50
64 18.50%
5  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 141
10 7.09
1 0.71
15 10.64
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
6  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 772
46 5.96
7 0.91
72 9.33
5 0.65
12 1.55
630 81.61
142 18.39%
7  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 800
25 3.13
17 2.13
41 5.13
31 3.88
32 4.00
654 81.75
146 18.25%
8  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 515
32 6.21
8 1.55
54 10.49
0 0.00
0 0.00
421 81.75
94 18.25%
9  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 157
10 6.37
0 0.00
17 10.83
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
10  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 185
17 9.19
0 0.00
13 7.03
1 0.54
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
11  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 201
5 2.49
6 2.99
12 5.97
6 2.99
4 1.99
168 83.58
33 16.42%
12  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 210
11 5.24
10 4.76
13 6.19
0 0.00
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
13  โรงเรียนวัดโชติการาม 109
6 5.50
3 2.75
8 7.34
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
14  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 124
7 5.65
1 0.81
11 8.87
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
15  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 330
13 3.94
12 3.64
24 7.27
0 0.00
1 0.30
280 84.85
50 15.15%
16  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 262
15 5.73
5 1.91
18 6.87
1 0.38
0 0.00
223 85.11
39 14.89%
17  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 461
5 1.08
13 2.82
38 8.24
6 1.30
6 1.30
393 85.25
68 14.75%
18  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 137
5 3.65
3 2.19
11 8.03
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
19  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 347
0 0.00
0 0.00
13 3.75
13 3.75
13 3.75
308 88.76
39 11.24%
20  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1360
28 2.06
23 1.69
35 2.57
27 1.99
27 1.99
1220 89.71
140 10.29%
21  โรงเรียนวัดฝาง 129
4 3.10
2 1.55
7 5.43
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
22  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 726
31 4.27
16 2.20
12 1.65
7 0.96
7 0.96
653 89.94
73 10.06%
23  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 247
5 2.02
4 1.62
10 4.05
2 0.81
2 0.81
224 90.69
23 9.31%
24  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 483
9 1.86
10 2.07
4 0.83
11 2.28
7 1.45
442 91.51
41 8.49%
25  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2416
34 1.41
34 1.41
110 4.55
5 0.21
1 0.04
2232 92.38
184 7.62%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 557
20 3.59
0 0.00
12 2.15
0 0.00
8 1.44
517 92.82
40 7.18%
27  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 335
6 1.79
0 0.00
12 3.58
1 0.30
2 0.60
314 93.73
21 6.27%
28  โรงเรียนวัดปราสาท 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
29  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 262
0 0.00
4 1.53
4 1.53
0 0.00
0 0.00
254 96.95
8 3.05%
30  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 90
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
31  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 366
2 0.55
1 0.27
3 0.82
1 0.27
1 0.27
358 97.81
8 2.19%
32  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 409
2 0.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.49
405 99.02
4 0.98%

 

จำนวนนักเรียน  14,860 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  443 2.98
เตี้ย  226 1.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  986 6.64
ผอมและเตี้ย  141 0.95
อ้วนและเตี้ย  147 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,917 86.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,943 คน


13.08%


Powered By www.thaieducation.net