ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 47
8 17.02
0 0.00
33 70.21
5 10.64
1 2.13
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 106
40 37.74
40 37.74
11 10.38
12 11.32
3 2.83
0 0.00
106 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 32
5 15.63
2 6.25
25 78.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 138
62 44.93
12 8.70
34 24.64
24 17.39
6 4.35
0 0.00
138 100.00%
5  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 99
26 26.26
15 15.15
15 15.15
12 12.12
0 0.00
31 31.31
68 68.69%
6  โรงเรียนบ้านคลองไทร 327
23 7.03
12 3.67
152 46.48
6 1.83
0 0.00
134 40.98
193 59.02%
7  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 298
48 16.11
33 11.07
23 7.72
43 14.43
23 7.72
128 42.95
170 57.05%
8  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 79
8 10.13
9 11.39
12 15.19
7 8.86
8 10.13
35 44.30
44 55.70%
9  โรงเรียนวัดเจริญผล 54
6 11.11
9 16.67
14 25.93
0 0.00
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
10  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 185
24 12.97
29 15.68
26 14.05
13 7.03
0 0.00
93 50.27
92 49.73%
11  โรงเรียนบ้านมาบแก 66
17 25.76
0 0.00
7 10.61
8 12.12
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
12  โรงเรียนวัดคลองสาลี 62
6 9.68
2 3.23
7 11.29
8 12.90
7 11.29
32 51.61
30 48.39%
13  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 50
8 16.00
3 6.00
11 22.00
2 4.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
14  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 68
10 14.71
9 13.24
9 13.24
0 0.00
4 5.88
36 52.94
32 47.06%
15  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 122
20 16.39
6 4.92
19 15.57
10 8.20
0 0.00
67 54.92
55 45.08%
16  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 201
9 4.48
10 4.98
31 15.42
19 9.45
20 9.95
112 55.72
89 44.28%
17  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 184
16 8.70
12 6.52
31 16.85
9 4.89
12 6.52
104 56.52
80 43.48%
18  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 167
12 7.19
9 5.39
42 25.15
7 4.19
0 0.00
97 58.08
70 41.92%
19  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 44
4 9.09
4 9.09
10 22.73
0 0.00
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
20  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 45
8 17.78
2 4.44
7 15.56
0 0.00
1 2.22
27 60.00
18 40.00%
21  โรงเรียนวัดบ้านแดน 35
2 5.71
0 0.00
12 34.29
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
22  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 385
17 4.42
13 3.38
45 11.69
28 7.27
47 12.21
235 61.04
150 38.96%
23  โรงเรียนวัดบ้านวัง 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
24  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 150
24 16.00
12 8.00
17 11.33
2 1.33
0 0.00
95 63.33
55 36.67%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 33
0 0.00
1 3.03
7 21.21
4 12.12
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
26  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 135
7 5.19
7 5.19
7 5.19
14 10.37
14 10.37
86 63.70
49 36.30%
27  โรงเรียนวัดหนองกรด 213
26 12.21
5 2.35
35 16.43
5 2.35
5 2.35
137 64.32
76 35.68%
28  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 109
14 12.84
8 7.34
7 6.42
6 5.50
2 1.83
72 66.06
37 33.94%
29  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 171
10 5.85
6 3.51
23 13.45
6 3.51
12 7.02
114 66.67
57 33.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 39
4 10.26
0 0.00
7 17.95
2 5.13
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
31  โรงเรียนวัดคลองจินดา 81
2 2.47
2 2.47
17 20.99
6 7.41
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
32  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 508
42 8.27
27 5.31
63 12.40
4 0.79
32 6.30
340 66.93
168 33.07%
33  โรงเรียนวัดหนองยาว 115
10 8.70
2 1.74
26 22.61
0 0.00
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
34  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 204
17 8.33
20 9.80
29 14.22
0 0.00
0 0.00
138 67.65
66 32.35%
35  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 68
5 7.35
7 10.29
9 13.24
1 1.47
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
36  โรงเรียนวัดหนองตางู 282
12 4.26
9 3.19
41 14.54
9 3.19
20 7.09
191 67.73
91 32.27%
37  โรงเรียนวัดอ่างทอง 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
4 12.90
21 67.74
10 32.26%
38  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 148
14 9.46
10 6.76
15 10.14
8 5.41
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
39  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 209
7 3.35
11 5.26
15 7.18
16 7.66
17 8.13
143 68.42
66 31.58%
40  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99
10 10.10
1 1.01
18 18.18
2 2.02
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
41  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 52
4 7.69
1 1.92
10 19.23
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
42  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 148
12 8.11
2 1.35
29 19.59
1 0.68
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
43  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 78
8 10.26
2 2.56
13 16.67
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
44  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 159
8 5.03
9 5.66
15 9.43
6 3.77
7 4.40
114 71.70
45 28.30%
45  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 75
4 5.33
6 8.00
5 6.67
6 8.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
46  โรงเรียนบ้านดงคู้ 68
5 7.35
0 0.00
11 16.18
3 4.41
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
47  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 122
9 7.38
5 4.10
10 8.20
5 4.10
5 4.10
88 72.13
34 27.87%
48  โรงเรียนวัดเกาะเปา 95
18 18.95
2 2.11
4 4.21
0 0.00
2 2.11
69 72.63
26 27.37%
49  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 125
9 7.20
12 9.60
13 10.40
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
50  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 81
2 2.47
0 0.00
15 18.52
5 6.17
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
51  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 121
7 5.79
7 5.79
10 8.26
4 3.31
4 3.31
89 73.55
32 26.45%
52  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 63
1 1.59
7 11.11
7 11.11
0 0.00
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
53  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 134
12 8.96
2 1.49
19 14.18
1 0.75
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
54  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 220
10 4.55
11 5.00
32 14.55
1 0.45
1 0.45
165 75.00
55 25.00%
55  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
2 2.53
8 10.13
60 75.95
19 24.05%
56  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
3 6.52
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 63
8 12.70
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
58  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 227
11 4.85
6 2.64
36 15.86
1 0.44
0 0.00
173 76.21
54 23.79%
59  โรงเรียนบ้านหินดาด 135
12 8.89
5 3.70
13 9.63
2 1.48
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
60  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128
6 4.69
4 3.13
20 15.63
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
61  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 77
7 9.09
0 0.00
7 9.09
0 0.00
4 5.19
59 76.62
18 23.38%
62  โรงเรียนวัดท่าแรต 75
3 4.00
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
6 7.14
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
64  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 151
7 4.64
10 6.62
10 6.62
4 2.65
2 1.32
118 78.15
33 21.85%
65  โรงเรียนวัดด่านช้าง 87
4 4.60
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
66  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 46
3 6.52
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
67  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 106
9 8.49
2 1.89
12 11.32
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
68  โรงเรียนบ้านตะกรุด 137
6 4.38
3 2.19
20 14.60
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
69  โรงเรียนบ้านปางงู 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
70  โรงเรียนบ้านศรีทอง 102
0 0.00
3 2.94
18 17.65
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
71  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
72  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 121
2 1.65
4 3.31
14 11.57
4 3.31
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
73  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 138
16 11.59
4 2.90
5 3.62
2 1.45
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
74  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 146
5 3.42
3 2.05
20 13.70
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
75  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 89
7 7.87
1 1.12
7 7.87
2 2.25
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
76  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 155
5 3.23
0 0.00
24 15.48
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
77  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
78  โรงเรียนวัดเขาสมุก 55
1 1.82
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
79  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220
7 3.18
9 4.09
9 4.09
7 3.18
6 2.73
182 82.73
38 17.27%
80  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 83
5 6.02
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
81  โรงเรียนวัดสวนหลวง 107
5 4.67
4 3.74
7 6.54
2 1.87
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
83  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 55
3 5.45
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
84  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 174
5 2.87
6 3.45
16 9.20
0 0.00
1 0.57
146 83.91
28 16.09%
85  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 462
16 3.46
13 2.81
23 4.98
17 3.68
5 1.08
388 83.98
74 16.02%
86  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1377
22 1.60
48 3.49
150 10.89
0 0.00
0 0.00
1157 84.02
220 15.98%
87  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 189
15 7.94
0 0.00
14 7.41
1 0.53
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
88  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 77
9 11.69
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
89  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
90  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 176
19 10.80
5 2.84
0 0.00
2 1.14
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
91  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 247
11 4.45
5 2.02
19 7.69
0 0.00
0 0.00
212 85.83
35 14.17%
92  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 102
5 4.90
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
93  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
94  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
95  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65
3 4.62
2 3.08
1 1.54
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
96  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 112
2 1.79
3 2.68
6 5.36
1 0.89
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
97  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 88
6 6.82
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
98  โรงเรียนวัดคลองธรรม 122
1 0.82
3 2.46
7 5.74
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
99  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
100  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
4 6.25
58 90.63
6 9.38%
101  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 155
4 2.58
4 2.58
4 2.58
1 0.65
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
102  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 109
1 0.92
1 0.92
6 5.50
1 0.92
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
103  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
105  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
106  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
107  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
108  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.10
1 1.10
89 97.80
2 2.20%
109  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
110  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนวัดจิกลาด 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  14,070 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  977 6.94
เตี้ย  599 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,715 12.19
ผอมและเตี้ย  400 2.84
อ้วนและเตี้ย  289 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,090 71.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,980 คน


28.29%


Powered By www.thaieducation.net