ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนประชาอุทิศ 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนเขาทอง 504
66 13.10
33 6.55
85 16.87
99 19.64
118 23.41
103 20.44
401 79.56%
3  โรงเรียนเนินมะกอก 70
2 2.86
8 11.43
12 17.14
9 12.86
20 28.57
19 27.14
51 72.86%
4  โรงเรียนวัดบ้านบน 138
22 15.94
15 10.87
16 11.59
32 23.19
12 8.70
41 29.71
97 70.29%
5  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 263
50 19.01
42 15.97
30 11.41
34 12.93
23 8.75
84 31.94
179 68.06%
6  โรงเรียนวัดพิกุล 18
2 11.11
1 5.56
3 16.67
4 22.22
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
7  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 552
17 3.08
31 5.62
68 12.32
48 8.70
140 25.36
248 44.93
304 55.07%
8  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 165
13 7.88
20 12.12
17 10.30
27 16.36
13 7.88
75 45.45
90 54.55%
9  โรงเรียนวัดใหม่ 66
11 16.67
6 9.09
13 19.70
6 9.09
0 0.00
30 45.45
36 54.55%
10  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 53
1 1.89
4 7.55
7 13.21
5 9.43
11 20.75
25 47.17
28 52.83%
11  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 46
5 10.87
9 19.57
8 17.39
2 4.35
0 0.00
22 47.83
24 52.17%
12  โรงเรียนย่านคีรี 74
26 35.14
6 8.11
3 4.05
3 4.05
0 0.00
36 48.65
38 51.35%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 24
5 20.83
1 4.17
5 20.83
0 0.00
1 4.17
12 50.00
12 50.00%
14  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 258
40 15.50
24 9.30
50 19.38
13 5.04
0 0.00
131 50.78
127 49.22%
15  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1184
109 9.21
57 4.81
252 21.28
32 2.70
120 10.14
614 51.86
570 48.14%
16  โรงเรียนวัดวังไผ่ 67
5 7.46
13 19.40
12 17.91
0 0.00
2 2.99
35 52.24
32 47.76%
17  โรงเรียนบ้านดงขุย 19
4 21.05
0 0.00
4 21.05
1 5.26
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
18  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 55
10 18.18
6 10.91
7 12.73
2 3.64
1 1.82
29 52.73
26 47.27%
19  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 85
15 17.65
3 3.53
14 16.47
3 3.53
5 5.88
45 52.94
40 47.06%
20  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 15
2 13.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
21  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 123
9 7.32
4 3.25
16 13.01
13 10.57
15 12.20
66 53.66
57 46.34%
22  โรงเรียนสระวิทยา 57
5 8.77
7 12.28
13 22.81
0 0.00
1 1.75
31 54.39
26 45.61%
23  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62
4 6.45
3 4.84
19 30.65
1 1.61
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
24  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 37
2 5.41
3 8.11
6 16.22
2 5.41
3 8.11
21 56.76
16 43.24%
25  โรงเรียนวัดศาลาแดง 65
16 24.62
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
26  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 14
0 0.00
1 7.14
5 35.71
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
27  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 99
18 18.18
9 9.09
8 8.08
3 3.03
4 4.04
57 57.58
42 42.42%
28  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 123
17 13.82
7 5.69
24 19.51
4 3.25
0 0.00
71 57.72
52 42.28%
29  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 45
5 11.11
3 6.67
8 17.78
2 4.44
1 2.22
26 57.78
19 42.22%
30  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 57
11 19.30
0 0.00
10 17.54
2 3.51
1 1.75
33 57.89
24 42.11%
31  โรงเรียนวัดท่าโก 44
9 20.45
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
32  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 119
16 13.45
6 5.04
25 21.01
1 0.84
0 0.00
71 59.66
48 40.34%
33  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 15
2 13.33
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
34  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 50
9 18.00
1 2.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
35  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 73
5 6.85
1 1.37
22 30.14
0 0.00
1 1.37
44 60.27
29 39.73%
36  โรงเรียนวัดท่านา 33
4 12.12
1 3.03
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
37  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 66
2 3.03
3 4.55
9 13.64
5 7.58
7 10.61
40 60.61
26 39.39%
38  โรงเรียนวัดสันติธรรม 224
20 8.93
26 11.61
20 8.93
8 3.57
12 5.36
138 61.61
86 38.39%
39  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 63
2 3.17
8 12.70
12 19.05
2 3.17
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
40  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 40
1 2.50
1 2.50
11 27.50
2 5.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
41  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 82
8 9.76
7 8.54
15 18.29
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
42  โรงเรียนวัดหนองปลิง 316
22 6.96
33 10.44
52 16.46
2 0.63
5 1.58
202 63.92
114 36.08%
43  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 89
13 14.61
0 0.00
19 21.35
0 0.00
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
44  โรงเรียนวัดดงเมือง 92
12 13.04
1 1.09
19 20.65
1 1.09
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
45  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 54
8 14.81
2 3.70
9 16.67
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
46  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 120
2 1.67
13 10.83
27 22.50
0 0.00
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
47  โรงเรียนวัดนากลาง 133
8 6.02
9 6.77
25 18.80
3 2.26
0 0.00
88 66.17
45 33.83%
48  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
1 2.78
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
49  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
50  โรงเรียนวัดวังยาง 121
0 0.00
11 9.09
28 23.14
0 0.00
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
51  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 101
7 6.93
5 4.95
14 13.86
6 5.94
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
52  โรงเรียนวัดหนองกลอย 32
2 6.25
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
53  โรงเรียนบ้านห้วยบง 97
4 4.12
0 0.00
16 16.49
8 8.25
2 2.06
67 69.07
30 30.93%
54  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 62
7 11.29
0 0.00
11 17.74
0 0.00
1 1.61
43 69.35
19 30.65%
55  โรงเรียนวัดเขามโน 82
8 9.76
3 3.66
13 15.85
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
56  โรงเรียนบ้านหาดสูง 47
1 2.13
4 8.51
9 19.15
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
57  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
3 6.38
5 10.64
3 6.38
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
58  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 292
29 9.93
22 7.53
34 11.64
1 0.34
1 0.34
205 70.21
87 29.79%
59  โรงเรียนวัดหนองโก 145
12 8.28
4 2.76
27 18.62
0 0.00
0 0.00
102 70.34
43 29.66%
60  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 169
23 13.61
5 2.96
21 12.43
1 0.59
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
61  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 74
6 8.11
3 4.05
12 16.22
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
62  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 120
9 7.50
3 2.50
22 18.33
0 0.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
63  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 96
7 7.29
4 4.17
11 11.46
5 5.21
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
64  โรงเรียนวัดบางม่วง 72
8 11.11
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
65  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 47
1 2.13
2 4.26
10 21.28
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
66  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
3 4.35
5 7.25
5 7.25
5 7.25
1 1.45
50 72.46
19 27.54%
67  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
2 9.09
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
68  โรงเรียนบ้านธารหวาย 41
3 7.32
0 0.00
7 17.07
0 0.00
1 2.44
30 73.17
11 26.83%
69  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 113
10 8.85
2 1.77
17 15.04
1 0.88
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
70  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 84
7 8.33
3 3.57
12 14.29
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
71  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 88
9 10.23
4 4.55
10 11.36
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
72  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 210
10 4.76
10 4.76
33 15.71
1 0.48
0 0.00
156 74.29
54 25.71%
73  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 78
4 5.13
3 3.85
12 15.38
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
74  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 64
3 4.69
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
75  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2510
123 4.90
31 1.24
446 17.77
14 0.56
11 0.44
1885 75.10
625 24.90%
76  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 73
7 9.59
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
77  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 102
14 13.73
0 0.00
10 9.80
0 0.00
1 0.98
77 75.49
25 24.51%
78  โรงเรียนวัดหนองโรง 151
6 3.97
3 1.99
28 18.54
0 0.00
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
79  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
3 6.67
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 54
7 12.96
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
81  โรงเรียนบ้านเนิน 147
6 4.08
8 5.44
13 8.84
4 2.72
4 2.72
112 76.19
35 23.81%
82  โรงเรียนวัดดอนสนวน 63
4 6.35
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
83  โรงเรียนวัดวังหิน 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
2 9.52
16 76.19
5 23.81%
84  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 51
2 3.92
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
85  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
1 2.56
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
86  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 117
12 10.26
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
87  โรงเรียนวัดพันลาน 109
12 11.01
10 9.17
1 0.92
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
88  โรงเรียนวัดพระนอน 93
4 4.30
3 3.23
11 11.83
3 3.23
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
89  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 80
8 10.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
90  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 67
2 2.99
0 0.00
13 19.40
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
91  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
4 3.88
2 1.94
17 16.50
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
92  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 73
6 8.22
0 0.00
5 6.85
1 1.37
4 5.48
57 78.08
16 21.92%
93  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 119
5 4.20
8 6.72
13 10.92
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
94  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 69
2 2.90
1 1.45
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
95  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 61
6 9.84
1 1.64
5 8.20
0 0.00
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
96  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
2 3.51
45 78.95
12 21.05%
97  โรงเรียนวัดคลองยาง 100
2 2.00
10 10.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
98  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 101
4 3.96
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
99  โรงเรียนวัดหนองหมู 29
2 6.90
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
100  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
3 6.82
35 79.55
9 20.45%
101  โรงเรียนวัดท่าล้อ 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
3 6.82
35 79.55
9 20.45%
102  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 658
27 4.10
37 5.62
45 6.84
20 3.04
5 0.76
524 79.64
134 20.36%
103  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
104  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 45
1 2.22
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 76
3 3.95
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
106  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
107  โรงเรียนวัดบางเคียน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
108  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 120
9 7.50
6 5.00
6 5.00
2 1.67
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
109  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 47
3 6.38
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
111  โรงเรียนบ้านเขากะลา 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
112  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 112
2 1.79
1 0.89
15 13.39
1 0.89
2 1.79
91 81.25
21 18.75%
113  โรงเรียนวัดท่าทอง 199
13 6.53
0 0.00
19 9.55
0 0.00
5 2.51
162 81.41
37 18.59%
114  โรงเรียนเขาสระนางสรง 81
3 3.70
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
115  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
116  โรงเรียนวัดหนองเขนง 104
5 4.81
1 0.96
13 12.50
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
117  โรงเรียนบ้านสระบัว 115
6 5.22
1 0.87
8 6.96
4 3.48
2 1.74
94 81.74
21 18.26%
118  โรงเรียนเขาสามยอด 55
0 0.00
0 0.00
7 12.73
2 3.64
1 1.82
45 81.82
10 18.18%
119  โรงเรียนวัดบ้านลาด 72
2 2.78
1 1.39
7 9.72
3 4.17
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
120  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
121  โรงเรียนวัดท่าไม้ 63
0 0.00
0 0.00
10 15.87
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
122  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 77
0 0.00
5 6.49
7 9.09
0 0.00
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
123  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 89
7 7.87
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
124  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 125
3 2.40
2 1.60
16 12.80
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
125  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 89
4 4.49
5 5.62
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
126  โรงเรียนวัดรังงาม 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
127  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
128  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 66
2 3.03
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
129  โรงเรียนวัดกลางแดด 126
7 5.56
6 4.76
6 4.76
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
130  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 133
6 4.51
4 3.01
2 1.50
6 4.51
1 0.75
114 85.71
19 14.29%
132  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 110
3 2.73
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
133  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
134  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
135  โรงเรียนวัดฆะมัง 76
3 3.95
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
136  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 99
5 5.05
3 3.03
5 5.05
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
137  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
138  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 147
7 4.76
6 4.08
2 1.36
2 1.36
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
139  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
3 5.66
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
140  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 173
6 3.47
5 2.89
7 4.05
1 0.58
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
141  โรงเรียนวัดหนองเต่า 225
16 7.11
0 0.00
6 2.67
1 0.44
0 0.00
202 89.78
23 10.22%
142  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
143  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
1 1.45
5 7.25
62 89.86
7 10.14%
144  โรงเรียนวัดยางขาว 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
145  โรงเรียนวัดหัวถนน 102
4 3.92
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
146  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
147  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 62
3 4.84
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
57 91.94
5 8.06%
148  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 74
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
149  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 174
3 1.72
5 2.87
3 1.72
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
150  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
151  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
152  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดบางไซ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดหนองขอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,810 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,255 7.05
เตี้ย  736 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,382 13.37
ผอมและเตี้ย  500 2.81
อ้วนและเตี้ย  581 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,356 69.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,454 คน


30.62%


Powered By www.thaieducation.net