ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 15
3 20.00
3 20.00
3 20.00
3 20.00
3 20.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 59
25 42.37
12 20.34
12 20.34
2 3.39
8 13.56
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ 55
35 63.64
4 7.27
5 9.09
0 0.00
0 0.00
11 20.00
44 80.00%
4  โรงเรียนบ้านประชาอารี 131
30 22.90
22 16.79
16 12.21
17 12.98
5 3.82
41 31.30
90 68.70%
5  โรงเรียนท่าศาลา 1178
69 5.86
59 5.01
196 16.64
128 10.87
255 21.65
471 39.98
707 60.02%
6  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 114
21 18.42
7 6.14
20 17.54
16 14.04
0 0.00
50 43.86
64 56.14%
7  โรงเรียนบ้านเขาทราย 49
6 12.24
5 10.20
6 12.24
4 8.16
4 8.16
24 48.98
25 51.02%
8  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 37
3 8.11
2 5.41
5 13.51
3 8.11
5 13.51
19 51.35
18 48.65%
9  โรงเรียนบ้านในเพลา 44
10 22.73
0 0.00
9 20.45
2 4.55
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
10  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 437
32 7.32
23 5.26
90 20.59
25 5.72
37 8.47
230 52.63
207 47.37%
11  โรงเรียนวัดนากัน 64
4 6.25
9 14.06
15 23.44
2 3.13
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
12  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 52
20 38.46
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
13  โรงเรียนวัดคงคา 230
45 19.57
10 4.35
38 16.52
11 4.78
0 0.00
126 54.78
104 45.22%
14  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 191
14 7.33
34 17.80
21 10.99
15 7.85
1 0.52
106 55.50
85 44.50%
15  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1571
48 3.06
14 0.89
290 18.46
39 2.48
304 19.35
876 55.76
695 44.24%
16  โรงเรียนบ้านปากลง 218
23 10.55
20 9.17
16 7.34
19 8.72
18 8.26
122 55.96
96 44.04%
17  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 41
7 17.07
2 4.88
7 17.07
1 2.44
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
18  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 62
11 17.74
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
19  โรงเรียนวัดสโมสร 129
17 13.18
13 10.08
10 7.75
9 6.98
2 1.55
78 60.47
51 39.53%
20  โรงเรียนวัดดอนใคร 178
23 12.92
6 3.37
33 18.54
8 4.49
0 0.00
108 60.67
70 39.33%
21  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 497
12 2.41
13 2.62
83 16.70
25 5.03
55 11.07
309 62.17
188 37.83%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 445
50 11.24
0 0.00
114 25.62
0 0.00
0 0.00
281 63.15
164 36.85%
23  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 39
1 2.56
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
24  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 63
7 11.11
6 9.52
7 11.11
2 3.17
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
25  โรงเรียนวัดเขาน้อย 192
15 7.81
3 1.56
45 23.44
3 1.56
0 0.00
126 65.63
66 34.38%
26  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 71
6 8.45
4 5.63
9 12.68
3 4.23
2 2.82
47 66.20
24 33.80%
27  โรงเรียนวัดพระเลียบ 119
15 12.61
3 2.52
20 16.81
2 1.68
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
28  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 136
8 5.88
4 2.94
11 8.09
11 8.09
10 7.35
92 67.65
44 32.35%
29  โรงเรียนวัดหมาย 59
9 15.25
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
30  โรงเรียนวัดเขาปูน 28
3 10.71
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
31  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 355
43 12.11
8 2.25
59 16.62
3 0.85
1 0.28
241 67.89
114 32.11%
32  โรงเรียนวัดจันทาราม 135
13 9.63
5 3.70
25 18.52
0 0.00
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
0 0.00
3 6.82
30 68.18
14 31.82%
34  โรงเรียนบ้านเผียน 85
9 10.59
0 0.00
14 16.47
2 2.35
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
35  โรงเรียนวัดโมคลาน 131
6 4.58
11 8.40
12 9.16
5 3.82
6 4.58
91 69.47
40 30.53%
36  โรงเรียนวัดโทเอก 99
5 5.05
2 2.02
22 22.22
1 1.01
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
37  โรงเรียนวัดพรหมโลก 150
17 11.33
1 0.67
25 16.67
2 1.33
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
38  โรงเรียนบ้านไสพลู 131
5 3.82
0 0.00
29 22.14
4 3.05
1 0.76
92 70.23
39 29.77%
39  โรงเรียนบ้านหนับเภา 96
14 14.58
5 5.21
8 8.33
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
40  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 463
47 10.15
28 6.05
53 11.45
6 1.30
1 0.22
328 70.84
135 29.16%
41  โรงเรียนบ้านเปร็ต 69
6 8.70
1 1.45
13 18.84
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
42  โรงเรียนบ้านคลองวัง 136
1 0.74
1 0.74
33 24.26
4 2.94
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
43  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 49
3 6.12
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
44  โรงเรียนวัดกลาง 119
4 3.36
2 1.68
21 17.65
2 1.68
5 4.20
85 71.43
34 28.57%
45  โรงเรียนวัดน้ำตก 173
15 8.67
1 0.58
29 16.76
4 2.31
0 0.00
124 71.68
49 28.32%
46  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 125
9 7.20
10 8.00
14 11.20
1 0.80
1 0.80
90 72.00
35 28.00%
47  โรงเรียนวัดประดู่หอม 36
1 2.78
5 13.89
4 11.11
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
48  โรงเรียนวัดเปียน 138
11 7.97
4 2.90
23 16.67
0 0.00
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
49  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 704
61 8.66
39 5.54
47 6.68
42 5.97
1 0.14
514 73.01
190 26.99%
50  โรงเรียนวัดจอมทอง 138
4 2.90
5 3.62
19 13.77
3 2.17
6 4.35
101 73.19
37 26.81%
51  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 101
14 13.86
0 0.00
13 12.87
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
52  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 248
9 3.63
2 0.81
51 20.56
4 1.61
0 0.00
182 73.39
66 26.61%
53  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 157
8 5.10
5 3.18
24 15.29
4 2.55
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
54  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 89
3 3.37
5 5.62
15 16.85
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
55  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 118
6 5.08
0 0.00
16 13.56
7 5.93
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
56  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 57
10 17.54
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
57  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 203
13 6.40
8 3.94
27 13.30
0 0.00
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
58  โรงเรียนวัดชนาราม 89
2 2.25
0 0.00
16 17.98
2 2.25
1 1.12
68 76.40
21 23.60%
59  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 205
14 6.83
11 5.37
21 10.24
1 0.49
1 0.49
157 76.59
48 23.41%
60  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 56
2 3.57
3 5.36
6 10.71
0 0.00
2 3.57
43 76.79
13 23.21%
61  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 122
6 4.92
3 2.46
19 15.57
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
62  โรงเรียนวัดชลธาราม 101
5 4.95
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
63  โรงเรียนบ้านพิตำ 142
6 4.23
9 6.34
17 11.97
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
64  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 104
7 6.73
0 0.00
13 12.50
3 2.88
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
65  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 106
3 2.83
0 0.00
9 8.49
10 9.43
1 0.94
83 78.30
23 21.70%
66  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 157
10 6.37
4 2.55
16 10.19
4 2.55
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
67  โรงเรียนบ้านนบ 88
4 4.55
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
68  โรงเรียนบ้านอินทนิน 132
0 0.00
0 0.00
24 18.18
4 3.03
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
69  โรงเรียนวัดสุชน 153
10 6.54
8 5.23
12 7.84
1 0.65
1 0.65
121 79.08
32 20.92%
70  โรงเรียนบ้านปากเจา 183
3 1.64
7 3.83
28 15.30
0 0.00
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
71  โรงเรียนชุมชนใหม่ 130
3 2.31
10 7.69
11 8.46
1 0.77
2 1.54
103 79.23
27 20.77%
72  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 106
4 3.77
1 0.94
17 16.04
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
73  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 122
5 4.10
3 2.46
8 6.56
9 7.38
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
74  โรงเรียนบ้านในตูล 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
2 3.08
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
75  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 414
21 5.07
24 5.80
34 8.21
1 0.24
1 0.24
333 80.43
81 19.57%
76  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 82
4 4.88
3 3.66
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
77  โรงเรียนปทุมานุกูล 1101
1 0.09
10 0.91
196 17.80
4 0.36
1 0.09
889 80.74
212 19.26%
78  โรงเรียนบ้านพังปริง 157
8 5.10
4 2.55
12 7.64
4 2.55
2 1.27
127 80.89
30 19.11%
79  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 53
7 13.21
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
80  โรงเรียนบ้านคลองแคว 124
2 1.61
2 1.61
17 13.71
2 1.61
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
81  โรงเรียนบ้านวังลุง 163
3 1.84
7 4.29
6 3.68
10 6.13
4 2.45
133 81.60
30 18.40%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 109
4 3.67
1 0.92
14 12.84
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
83  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 110
9 8.18
0 0.00
9 8.18
2 1.82
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
84  โรงเรียนวัดปลักปลา 177
5 2.82
0 0.00
22 12.43
5 2.82
0 0.00
145 81.92
32 18.08%
85  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 83
2 2.41
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
86  โรงเรียนวัดยางงาม 106
5 4.72
4 3.77
7 6.60
3 2.83
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
87  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 56
2 3.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
88  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 205
10 4.88
8 3.90
8 3.90
5 2.44
5 2.44
169 82.44
36 17.56%
89  โรงเรียนวัดคีรีวง 46
1 2.17
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
90  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 71
2 2.82
5 7.04
5 7.04
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
91  โรงเรียนวัดนาเหรง 172
7 4.07
4 2.33
16 9.30
2 1.16
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
92  โรงเรียนบ้านท่าสูง 215
10 4.65
7 3.26
12 5.58
5 2.33
1 0.47
180 83.72
35 16.28%
93  โรงเรียนบ้านปากดวด 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
94  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 315
15 4.76
22 6.98
13 4.13
0 0.00
0 0.00
265 84.13
50 15.87%
95  โรงเรียนเคียงศิริ 183
11 6.01
1 0.55
17 9.29
0 0.00
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
96  โรงเรียนวัดกระดังงา 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
97  โรงเรียนบ้านฉาง 93
1 1.08
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
98  โรงเรียนวัดยางทอง 134
6 4.48
5 3.73
9 6.72
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
99  โรงเรียนวัดเทวดาราม 101
4 3.96
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
100  โรงเรียนวัดกำแพงถม 65
5 7.69
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
101  โรงเรียนบ้านพังหรัน 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
102  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
103  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 125
0 0.00
0 0.00
12 9.60
4 3.20
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
104  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
3 3.90
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
105  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 377
3 0.80
15 3.98
9 2.39
4 1.06
10 2.65
336 89.12
41 10.88%
106  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 165
2 1.21
0 0.00
15 9.09
0 0.00
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
108  โรงเรียนวัดทางขึ้น 161
5 3.11
3 1.86
6 3.73
1 0.62
1 0.62
145 90.06
16 9.94%
109  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 121
5 4.13
0 0.00
4 3.31
0 0.00
3 2.48
109 90.08
12 9.92%
110  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 112
0 0.00
2 1.79
9 8.04
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
111  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 126
1 0.79
0 0.00
11 8.73
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
112  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
113  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
114  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
115  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 174
0 0.00
0 0.00
14 8.05
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
116  โรงเรียนวัดนากุน 143
6 4.20
0 0.00
4 2.80
1 0.70
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
117  โรงเรียนบ้านปลายทอน 135
6 4.44
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
118  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
119  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
2 1.96
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 168
0 0.00
2 1.19
4 2.38
3 1.79
2 1.19
157 93.45
11 6.55%
121  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 146
3 2.05
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
122  โรงเรียนบ้านบางฉาง 316
6 1.90
2 0.63
7 2.22
1 0.32
3 0.95
297 93.99
19 6.01%
123  โรงเรียนวัดหลวงครู 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
33 94.29
2 5.71%
124  โรงเรียนวัดปากด่าน 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 523
8 1.53
3 0.57
2 0.38
3 0.57
2 0.38
505 96.56
18 3.44%
126  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 98
1 1.02
0 0.00
1 1.02
0 0.00
1 1.02
95 96.94
3 3.06%
127  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 168
5 2.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
128  โรงเรียนบ้านวัดใน 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
1 1.45
67 97.10
2 2.90%
129  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
130  โรงเรียนบ้านสระบัว 178
1 0.56
0 0.00
4 2.25
0 0.00
0 0.00
173 97.19
5 2.81%
131  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดจันพอ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,520 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,215 5.65
เตี้ย  629 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,620 12.17
ผอมและเตี้ย  548 2.55
อ้วนและเตี้ย  784 3.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,724 73.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,796 คน


26.93%


Powered By www.thaieducation.net