ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.15
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหมู 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 103
17 16.50
9 8.74
10 9.71
14 13.59
23 22.33
30 29.13
73 70.87%
3  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 123
10 8.13
9 7.32
13 10.57
19 15.45
22 17.89
50 40.65
73 59.35%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 132
8 6.06
11 8.33
15 11.36
8 6.06
25 18.94
65 49.24
67 50.76%
5  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 138
24 17.39
16 11.59
4 2.90
10 7.25
0 0.00
84 60.87
54 39.13%
6  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 121
26 21.49
0 0.00
16 13.22
4 3.31
0 0.00
75 61.98
46 38.02%
7  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 95
2 2.11
6 6.32
14 14.74
6 6.32
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
8  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 100
11 11.00
1 1.00
16 16.00
2 2.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
9  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 48
10 20.83
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
10  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 63
5 7.94
6 9.52
7 11.11
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
11  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 127
10 7.87
6 4.72
15 11.81
2 1.57
2 1.57
92 72.44
35 27.56%
12  โรงเรียนบ้านบะลังกา 72
1 1.39
5 6.94
12 16.67
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 168
17 10.12
2 1.19
17 10.12
2 1.19
2 1.19
128 76.19
40 23.81%
14  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 264
37 14.02
3 1.14
23 8.71
-1 -0.38
0 0.00
202 76.52
62 23.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 157
9 5.73
0 0.00
25 15.92
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
16  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 116
11 9.48
5 4.31
9 7.76
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
17  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 133
14 10.53
6 4.51
8 6.02
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
18  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 122
11 9.02
3 2.46
9 7.38
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
19  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 79
7 8.86
3 3.80
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
20  โรงเรียนบ้านหนองขอน 178
11 6.18
14 7.87
8 4.49
3 1.69
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
21  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 76
6 7.89
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
22  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 241
11 4.56
8 3.32
18 7.47
4 1.66
5 2.07
195 80.91
46 19.09%
23  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 416
21 5.05
14 3.37
30 7.21
12 2.88
2 0.48
337 81.01
79 18.99%
24  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 211
7 3.32
11 5.21
15 7.11
7 3.32
0 0.00
171 81.04
40 18.96%
25  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 250
12 4.80
3 1.20
24 9.60
6 2.40
1 0.40
204 81.60
46 18.40%
26  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 202
8 3.96
6 2.97
23 11.39
0 0.00
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 55
1 1.82
5 9.09
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
28  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 209
4 1.91
4 1.91
27 12.92
0 0.00
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
29  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 96
4 4.17
1 1.04
9 9.38
2 2.08
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
30  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 109
3 2.75
4 3.67
9 8.26
2 1.83
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
31  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 826
36 4.36
0 0.00
100 12.11
0 0.00
0 0.00
690 83.54
136 16.46%
32  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 135
5 3.70
5 3.70
11 8.15
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
33  โรงเรียนบ้านยางสูง 124
5 4.03
2 1.61
8 6.45
3 2.42
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
34  โรงเรียนบ้านวังด้ง 142
4 2.82
2 1.41
12 8.45
2 1.41
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
35  โรงเรียนบ้านหนองโสน 194
7 3.61
9 4.64
10 5.15
0 0.00
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
36  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 122
5 4.10
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
37  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 110
5 4.55
0 0.00
7 6.36
1 0.91
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
38  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 142
0 0.00
0 0.00
14 9.86
2 1.41
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
39  โรงเรียนบ้านหนองรี 492
7 1.42
8 1.63
9 1.83
8 1.63
14 2.85
446 90.65
46 9.35%
40  โรงเรียนบ้านพุบอน 96
3 3.13
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
41  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
42  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 191
2 1.05
0 0.00
2 1.05
0 0.00
0 0.00
187 97.91
4 2.09%

 

จำนวนนักเรียน  6,902 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  397 5.75
เตี้ย  191 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  587 8.50
ผอมและเตี้ย  120 1.74
อ้วนและเตี้ย  97 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,510 79.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,392 คน


20.17%


Powered By www.thaieducation.net