ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 9
2 22.22
2 22.22
2 22.22
2 22.22
0 0.00
1 11.11
8 88.89%
2  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 122
28 22.95
20 16.39
26 21.31
15 12.30
10 8.20
23 18.85
99 81.15%
3  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 151
10 6.62
2 1.32
10 6.62
56 37.09
17 11.26
56 37.09
95 62.91%
4  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 63
7 11.11
6 9.52
17 26.98
4 6.35
0 0.00
29 46.03
34 53.97%
5  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 49
6 12.24
10 20.41
6 12.24
3 6.12
0 0.00
24 48.98
25 51.02%
6  โรงเรียนวัดโคกคราม 30
4 13.33
1 3.33
7 23.33
0 0.00
3 10.00
15 50.00
15 50.00%
7  โรงเรียนวัดเทพมงคล 163
7 4.29
10 6.13
24 14.72
17 10.43
23 14.11
82 50.31
81 49.69%
8  โรงเรียนบ้านด่าน 164
12 7.32
13 7.93
37 22.56
7 4.27
11 6.71
84 51.22
80 48.78%
9  โรงเรียนวัดเขาน้อย 98
13 13.27
10 10.20
12 12.24
8 8.16
2 2.04
53 54.08
45 45.92%
10  โรงเรียนบ้านลำคลอง 55
6 10.91
6 10.91
7 12.73
4 7.27
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
11  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 485
61 12.58
56 11.55
75 15.46
0 0.00
5 1.03
288 59.38
197 40.62%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 138
16 11.59
11 7.97
9 6.52
7 5.07
12 8.70
83 60.14
55 39.86%
13  โรงเรียนบ้านกลอง 274
31 11.31
41 14.96
33 12.04
1 0.36
3 1.09
165 60.22
109 39.78%
14  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 41
6 14.63
4 9.76
1 2.44
2 4.88
3 7.32
25 60.98
16 39.02%
15  โรงเรียนบ้านบางพระ 299
35 11.71
28 9.36
27 9.03
20 6.69
4 1.34
185 61.87
114 38.13%
16  โรงเรียนวัดทองพูน 63
5 7.94
0 0.00
19 30.16
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
17  โรงเรียนบ้านโคกทราย 87
11 12.64
0 0.00
18 20.69
4 4.60
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 152
14 9.21
1 0.66
37 24.34
4 2.63
0 0.00
96 63.16
56 36.84%
19  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 88
15 17.05
2 2.27
12 13.64
2 2.27
1 1.14
56 63.64
32 36.36%
20  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 44
5 11.36
4 9.09
6 13.64
1 2.27
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
21  โรงเรียนบ้านบางน้อย 126
7 5.56
5 3.97
23 18.25
2 1.59
8 6.35
81 64.29
45 35.71%
22  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 96
12 12.50
5 5.21
12 12.50
2 2.08
3 3.13
62 64.58
34 35.42%
23  โรงเรียนบ้านควนรุย 197
27 13.71
0 0.00
25 12.69
17 8.63
0 0.00
128 64.97
69 35.03%
24  โรงเรียนวัดจิกพนม 103
15 14.56
6 5.83
11 10.68
4 3.88
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
25  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 512
56 10.94
29 5.66
85 16.60
4 0.78
0 0.00
338 66.02
174 33.98%
26  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
11 10.78
13 12.75
10 9.80
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
27  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 105
15 14.29
6 5.71
11 10.48
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
28  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
29  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
30  โรงเรียนเขาพระทอง 146
8 5.48
12 8.22
24 16.44
4 2.74
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
31  โรงเรียนวัดเหมก 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
1 7.69
1 7.69
9 69.23
4 30.77%
32  โรงเรียนวัดแดง 197
14 7.11
6 3.05
34 17.26
2 1.02
4 2.03
137 69.54
60 30.46%
33  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 79
9 11.39
3 3.80
12 15.19
0 0.00
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
34  โรงเรียนบ้านห้วยโส 63
2 3.17
7 11.11
10 15.87
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
35  โรงเรียนวัดโบสถ์ 71
5 7.04
3 4.23
12 16.90
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
36  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 115
14 12.17
8 6.96
10 8.70
2 1.74
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
37  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 125
8 6.40
5 4.00
13 10.40
7 5.60
3 2.40
89 71.20
36 28.80%
38  โรงเรียนวัดขนาบนาก 98
6 6.12
7 7.14
14 14.29
1 1.02
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
39  โรงเรียนวัดดอนรักษา 39
3 7.69
4 10.26
3 7.69
1 2.56
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
40  โรงเรียนวัดควนเกย 121
7 5.79
8 6.61
19 15.70
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
41  โรงเรียนวัดปิยาราม 36
3 8.33
1 2.78
6 16.67
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
42  โรงเรียนบ้านดอนทราย 83
4 4.82
3 3.61
16 19.28
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
43  โรงเรียนบ้านบางลึก 69
4 5.80
6 8.70
8 11.59
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
44  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 103
11 10.68
0 0.00
17 16.50
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
45  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 81
3 3.70
0 0.00
18 22.22
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
46  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 37
5 13.51
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
47  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 45
6 13.33
4 8.89
1 2.22
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
48  โรงเรียนบ้านปากเชียร 334
26 7.78
10 2.99
50 14.97
2 0.60
0 0.00
246 73.65
88 26.35%
49  โรงเรียนบ้านชะอวด 1400
51 3.64
54 3.86
182 13.00
35 2.50
45 3.21
1033 73.79
367 26.21%
50  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
16 12.70
4 3.17
8 6.35
4 3.17
1 0.79
93 73.81
33 26.19%
51  โรงเรียนวัดหนองจิก 138
12 8.70
0 0.00
24 17.39
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
52  โรงเรียนวัดปากตรง 148
14 9.46
9 6.08
13 8.78
2 1.35
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
53  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 94
9 9.57
2 2.13
5 5.32
5 5.32
3 3.19
70 74.47
24 25.53%
54  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 173
16 9.25
7 4.05
20 11.56
1 0.58
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
55  โรงเรียนวัดทะเลปัง 59
9 15.25
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
56  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 155
7 4.52
5 3.23
21 13.55
4 2.58
2 1.29
116 74.84
39 25.16%
57  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
58  โรงเรียนวัดบางฉนาก 32
6 18.75
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
59  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 44
2 4.55
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
60  โรงเรียนวัดควนป้อม 61
0 0.00
1 1.64
10 16.39
4 6.56
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
61  โรงเรียนบ้านหัวไทร 62
8 12.90
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
62  โรงเรียนวัดควนเถียะ 162
2 1.23
10 6.17
23 14.20
4 2.47
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
63  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 46
3 6.52
1 2.17
6 13.04
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
64  โรงเรียนวัดบ้านราม 42
2 4.76
4 9.52
3 7.14
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
65  โรงเรียนบ้านบางเนียน 80
5 6.25
0 0.00
14 17.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
66  โรงเรียนวัดตรงบน 34
0 0.00
2 5.88
4 11.76
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
67  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 73
10 13.70
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
68  โรงเรียนบ้านบางด้วน 48
0 0.00
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
69  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 83
10 12.05
8 9.64
1 1.20
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
70  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 146
3 2.05
0 0.00
15 10.27
0 0.00
15 10.27
113 77.40
33 22.60%
71  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
5 7.04
0 0.00
10 14.08
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
72  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
7 5.60
4 3.20
17 13.60
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
73  โรงเรียนวัดอิมอญ 85
1 1.18
7 8.24
11 12.94
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
74  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 280
6 2.14
13 4.64
41 14.64
1 0.36
1 0.36
218 77.86
62 22.14%
75  โรงเรียนบ้านวังใส 95
6 6.32
2 2.11
13 13.68
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
76  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
2 1.83
2 1.83
18 16.51
2 1.83
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
77  โรงเรียนวัดถลุงทอง 41
6 14.63
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
78  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 270
5 1.85
0 0.00
38 14.07
5 1.85
11 4.07
211 78.15
59 21.85%
79  โรงเรียนวัดสมควร 161
10 6.21
0 0.00
25 15.53
0 0.00
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
81  โรงเรียนบ้านไสขาม 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
82  โรงเรียนบ้านพรุบัว 108
5 4.63
3 2.78
12 11.11
1 0.93
2 1.85
85 78.70
23 21.30%
83  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1116
59 5.29
10 0.90
142 12.72
7 0.63
19 1.70
879 78.76
237 21.24%
84  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 90
6 6.67
3 3.33
10 11.11
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
85  โรงเรียนวัดบางด้วน 81
4 4.94
2 2.47
5 6.17
6 7.41
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
86  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
87  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 165
17 10.30
1 0.61
13 7.88
1 0.61
2 1.21
131 79.39
34 20.61%
88  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
6 5.88
2 1.96
11 10.78
2 1.96
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
89  โรงเรียนวัดวังกลม 102
6 5.88
10 9.80
5 4.90
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
90  โรงเรียนวัดปากควน 112
0 0.00
7 6.25
16 14.29
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
91  โรงเรียนบ้านปากพรุ 93
5 5.38
0 0.00
14 15.05
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
92  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 98
4 4.08
2 2.04
14 14.29
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
93  โรงเรียนวัดทายิการาม 59
1 1.69
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
94  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 64
3 4.69
9 14.06
1 1.56
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
95  โรงเรียนบ้านควนมิตร 129
4 3.10
4 3.10
14 10.85
4 3.10
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
96  โรงเรียนบ้านหนองหิน 124
4 3.23
0 0.00
20 16.13
1 0.81
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
97  โรงเรียนวัดควนชะลิก 169
10 5.92
2 1.18
22 13.02
0 0.00
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
98  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
5 7.14
4 5.71
1 1.43
4 5.71
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
99  โรงเรียนวัดสระ 176
15 8.52
6 3.41
4 2.27
10 5.68
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
100  โรงเรียนบ้านหอยราก 81
0 0.00
3 3.70
11 13.58
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
101  โรงเรียนวัดป่าระกำ 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
0 0.00
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
102  โรงเรียนบ้านขอนหาด 159
15 9.43
0 0.00
13 8.18
3 1.89
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
103  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 190
11 5.79
3 1.58
13 6.84
1 0.53
9 4.74
153 80.53
37 19.47%
104  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
7 7.53
6 6.45
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
105  โรงเรียนวัดบางทวด 83
1 1.20
4 4.82
9 10.84
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
106  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
2 1.74
4 3.48
15 13.04
1 0.87
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
107  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
108  โรงเรียนวัดปลายสระ 176
6 3.41
6 3.41
13 7.39
4 2.27
4 2.27
143 81.25
33 18.75%
109  โรงเรียนวัดพระบาท 32
2 6.25
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
110  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 65
1 1.54
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
111  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 104
4 3.85
5 4.81
4 3.85
3 2.88
3 2.88
85 81.73
19 18.27%
112  โรงเรียนวัดชะอวด 115
5 4.35
3 2.61
12 10.43
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
113  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 66
4 6.06
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
114  โรงเรียนวัดหน้าสตน 139
5 3.60
1 0.72
16 11.51
2 1.44
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
115  โรงเรียนบ้านคอกวัว 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
116  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
2 2.94
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
117  โรงเรียนวัดทวยเทพ 40
1 2.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
118  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 70
2 2.86
0 0.00
9 12.86
0 0.00
1 1.43
58 82.86
12 17.14%
119  โรงเรียนบ้านควนเงิน 194
5 2.58
8 4.12
20 10.31
0 0.00
0 0.00
161 82.99
33 17.01%
120  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 106
7 6.60
2 1.89
9 8.49
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 682
25 3.67
19 2.79
56 8.21
13 1.91
1 0.15
568 83.28
114 16.72%
122  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 78
2 2.56
4 5.13
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
123  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 128
4 3.13
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
124  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
5 2.34
18 8.41
8 3.74
1 0.47
179 83.64
35 16.36%
125  โรงเรียนวัดบางคุระ 68
4 5.88
0 0.00
6 8.82
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
126  โรงเรียนบ้านบางโหนด 62
1 1.61
3 4.84
6 9.68
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
127  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
128  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
129  โรงเรียนวัดบางศาลา 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
130  โรงเรียนบ้านกุมแป 189
14 7.41
5 2.65
11 5.82
0 0.00
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
131  โรงเรียนวัดบางทองคำ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
132  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
133  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 231
2 0.87
5 2.16
29 12.55
0 0.00
0 0.00
195 84.42
36 15.58%
134  โรงเรียนทัศนาวลัย 84
3 3.57
2 2.38
5 5.95
2 2.38
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
135  โรงเรียนบ้านลานนา 97
9 9.28
0 0.00
2 2.06
0 0.00
4 4.12
82 84.54
15 15.46%
136  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 123
3 2.44
8 6.50
5 4.07
3 2.44
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
137  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 111
5 4.50
1 0.90
10 9.01
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
138  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
4 6.78
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
139  โรงเรียนวัดวัวหลุง 112
4 3.57
4 3.57
7 6.25
2 1.79
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
140  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 133
0 0.00
1 0.75
13 9.77
6 4.51
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
141  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 140
2 1.43
2 1.43
17 12.14
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
142  โรงเรียนวัดแจ้ง 20
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
143  โรงเรียนวัดเกาะจาก 234
6 2.56
5 2.14
21 8.97
2 0.85
1 0.43
199 85.04
35 14.96%
144  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
145  โรงเรียนวัดท้ายโนต 129
7 5.43
3 2.33
7 5.43
0 0.00
2 1.55
110 85.27
19 14.73%
146  โรงเรียนบ้านควนชิง 76
3 3.95
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
147  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
148  โรงเรียนวัดท่าเสริม 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
149  โรงเรียนวัดสุขุม 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
150  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 106
7 6.60
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
151  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 92
0 0.00
1 1.09
5 5.43
1 1.09
6 6.52
79 85.87
13 14.13%
152  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
10 6.41
5 3.21
4 2.56
3 1.92
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
153  โรงเรียนสุนทราภิบาล 71
2 2.82
2 2.82
5 7.04
1 1.41
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 136
4 2.94
4 2.94
3 2.21
4 2.94
4 2.94
117 86.03
19 13.97%
155  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 137
5 3.65
2 1.46
12 8.76
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
156  โรงเรียนวัดบ่อโพง 103
1 0.97
0 0.00
11 10.68
0 0.00
2 1.94
89 86.41
14 13.59%
157  โรงเรียนบ้านหนองมาก 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
158  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 69
5 7.25
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
159  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
1 1.85
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
160  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
161  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 213
10 4.69
4 1.88
13 6.10
0 0.00
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
163  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
165  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 264
11 4.17
0 0.00
22 8.33
0 0.00
0 0.00
231 87.50
33 12.50%
166  โรงเรียนวัดบางพระ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
167  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 147
3 2.04
8 5.44
5 3.40
2 1.36
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
168  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 214
9 4.21
3 1.40
14 6.54
0 0.00
0 0.00
188 87.85
26 12.15%
169  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
170  โรงเรียนวัดปากระวะ 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
171  โรงเรียนวัดหอยกัน 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
2 3.39
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
172  โรงเรียนวัดหนา 95
5 5.26
0 0.00
4 4.21
2 2.11
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
173  โรงเรียนวัดปากเหมือง 131
2 1.53
2 1.53
11 8.40
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
174  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 265
22 8.30
0 0.00
8 3.02
0 0.00
0 0.00
235 88.68
30 11.32%
175  โรงเรียนวัดบ้านงาม 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
176  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 108
8 7.41
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
177  โรงเรียนวัดปากแพรก 130
0 0.00
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
178  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 122
2 1.64
4 3.28
0 0.00
3 2.46
4 3.28
109 89.34
13 10.66%
179  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 143
6 4.20
7 4.90
0 0.00
0 0.00
2 1.40
128 89.51
15 10.49%
180  โรงเรียนวัดธาราวง 153
5 3.27
4 2.61
6 3.92
1 0.65
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
181  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
182  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
183  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 243
10 4.12
0 0.00
8 3.29
5 2.06
1 0.41
219 90.12
24 9.88%
184  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 336
10 2.98
4 1.19
12 3.57
3 0.89
4 1.19
303 90.18
33 9.82%
185  โรงเรียนบ้านตูล 82
2 2.44
1 1.22
4 4.88
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
186  โรงเรียนบ้านบางวัง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
187  โรงเรียนวัดควนยาว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.76
37 90.24
4 9.76%
188  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
189  โรงเรียนบ้านอายเลา 179
5 2.79
6 3.35
2 1.12
1 0.56
1 0.56
164 91.62
15 8.38%
190  โรงเรียนบ้านนา 97
0 0.00
2 2.06
6 6.19
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
191  โรงเรียนวัดโคกยาง 101
2 1.98
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
192  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 229
2 0.87
2 0.87
14 6.11
0 0.00
0 0.00
211 92.14
18 7.86%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 141
2 1.42
3 2.13
6 4.26
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
194  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 117
1 0.85
0 0.00
6 5.13
1 0.85
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
195  โรงเรียนวัดโคกสูง 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
196  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 80
1 1.25
1 1.25
2 2.50
1 1.25
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
197  โรงเรียนบ้านใสถิน 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
198  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
199  โรงเรียนวัดโคกทราง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
3 2.40
3 2.40
3 2.40
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
201  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 112
5 4.46
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
202  โรงเรียนบ้านนางหลง 90
2 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.44
84 93.33
6 6.67%
203  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
204  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 142
3 2.11
3 2.11
2 1.41
1 0.70
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
205  โรงเรียนบ้านวังหอน 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
206  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 387
7 1.81
8 2.07
7 1.81
2 0.52
0 0.00
363 93.80
24 6.20%
207  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
208  โรงเรียนวัดควนใส 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
209  โรงเรียนบ้านลำหัก 108
3 2.78
0 0.00
2 1.85
1 0.93
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
210  โรงเรียนวัดบางไทร 108
1 0.93
0 0.00
2 1.85
3 2.78
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
211  โรงเรียนบ้านคอพรุ 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
212  โรงเรียนวัดคันธมาลี 265
5 1.89
2 0.75
4 1.51
2 0.75
0 0.00
252 95.09
13 4.91%
213  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
214  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 164
0 0.00
0 0.00
4 2.44
2 1.22
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
215  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 61
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 131
0 0.00
0 0.00
1 0.76
2 1.53
1 0.76
127 96.95
4 3.05%
217  โรงเรียนบ้านตรอกแค 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.24
131 97.76
3 2.24%
218  โรงเรียนบ้านควนโตน 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านบางปรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านบางแรด 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหนองกก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านหัวปอ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดธงทอง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดสระแก้ว 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,371 5.22
เตี้ย  805 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,528 9.62
ผอมและเตี้ย  436 1.66
อ้วนและเตี้ย  285 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,854 79.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,425 คน


20.64%


Powered By www.thaieducation.net