ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 33
4 12.12
8 24.24
9 27.27
0 0.00
0 0.00
12 36.36
21 63.64%
2  โรงเรียนวัดดินดอน 111
17 15.32
6 5.41
10 9.01
23 20.72
12 10.81
43 38.74
68 61.26%
3  โรงเรียนบ้านร่อน 81
6 7.41
4 4.94
27 33.33
4 4.94
3 3.70
37 45.68
44 54.32%
4  โรงเรียนบ้านนาเคียน 286
28 9.79
18 6.29
17 5.94
46 16.08
35 12.24
142 49.65
144 50.35%
5  โรงเรียนวัดพังยอม 154
15 9.74
15 9.74
15 9.74
17 11.04
15 9.74
77 50.00
77 50.00%
6  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 199
32 16.08
18 9.05
37 18.59
2 1.01
3 1.51
107 53.77
92 46.23%
7  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2084
42 2.02
24 1.15
484 23.22
66 3.17
341 16.36
1127 54.08
957 45.92%
8  โรงเรียนวัดสวนพล 42
3 7.14
2 4.76
9 21.43
4 9.52
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 163
21 12.88
12 7.36
13 7.98
19 11.66
8 4.91
90 55.21
73 44.79%
10  โรงเรียนวัดหนองบัว 73
7 9.59
7 9.59
16 21.92
0 0.00
1 1.37
42 57.53
31 42.47%
11  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 17
1 5.88
1 5.88
3 17.65
2 11.76
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
12  โรงเรียนวัดพระเพรง 66
13 19.70
5 7.58
4 6.06
3 4.55
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
13  โรงเรียนบ้านปากพญา 208
8 3.85
1 0.48
29 13.94
9 4.33
30 14.42
131 62.98
77 37.02%
14  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 178
21 11.80
8 4.49
31 17.42
5 2.81
0 0.00
113 63.48
65 36.52%
15  โรงเรียนวัดชัน 171
9 5.26
1 0.58
48 28.07
2 1.17
1 0.58
110 64.33
61 35.67%
16  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 96
12 12.50
6 6.25
15 15.63
1 1.04
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
17  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 80
7 8.75
6 7.50
5 6.25
4 5.00
6 7.50
52 65.00
28 35.00%
18  โรงเรียนวัดไทรงาม 43
5 11.63
2 4.65
8 18.60
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
19  โรงเรียนบ้านตลาด 399
36 9.02
31 7.77
67 16.79
3 0.75
2 0.50
260 65.16
139 34.84%
20  โรงเรียนวัดดอนตรอ 163
15 9.20
15 9.20
11 6.75
5 3.07
10 6.13
107 65.64
56 34.36%
21  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 105
7 6.67
6 5.71
19 18.10
4 3.81
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
22  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 56
3 5.36
5 8.93
11 19.64
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
23  โรงเรียนวัดนางพระยา 84
11 13.10
3 3.57
14 16.67
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 63
8 12.70
1 1.59
10 15.87
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
25  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 48
9 18.75
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
26  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 48
2 4.17
5 10.42
1 2.08
7 14.58
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
27  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 82
10 12.20
2 2.44
8 9.76
2 2.44
3 3.66
57 69.51
25 30.49%
28  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 163
10 6.13
13 7.98
10 6.13
6 3.68
10 6.13
114 69.94
49 30.06%
29  โรงเรียนบ้านคันธง 148
18 12.16
9 6.08
10 6.76
6 4.05
1 0.68
104 70.27
44 29.73%
30  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 91
7 7.69
7 7.69
10 10.99
3 3.30
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
31  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
32  โรงเรียนวัดสระไคร 243
19 7.82
11 4.53
34 13.99
3 1.23
2 0.82
174 71.60
69 28.40%
33  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 158
17 10.76
1 0.63
23 14.56
1 0.63
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
34  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1574
46 2.92
17 1.08
308 19.57
59 3.75
0 0.00
1144 72.68
430 27.32%
35  โรงเรียนวัดท่างาม 101
1 0.99
8 7.92
18 17.82
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
36  โรงเรียนบ้านคดศอก 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
37  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 133
6 4.51
1 0.75
28 21.05
0 0.00
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
38  โรงเรียนวัดท่าม่วง 65
2 3.08
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
39  โรงเรียนวัดท่าช้าง 59
4 6.78
2 3.39
4 6.78
3 5.08
2 3.39
44 74.58
15 25.42%
40  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 44
2 4.55
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
41  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 137
0 0.00
3 2.19
17 12.41
3 2.19
11 8.03
103 75.18
34 24.82%
42  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 121
5 4.13
3 2.48
19 15.70
2 1.65
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
43  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
3 5.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
44  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 125
11 8.80
1 0.80
15 12.00
1 0.80
1 0.80
96 76.80
29 23.20%
45  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 69
3 4.35
0 0.00
7 10.14
5 7.25
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
46  โรงเรียนวัดสระเพลง 113
13 11.50
4 3.54
7 6.19
1 0.88
1 0.88
87 76.99
26 23.01%
47  โรงเรียนชุมชนลานสกา 58
5 8.62
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
48  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 76
9 11.84
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
49  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
50  โรงเรียนบ้านเนิน 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
51  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 72
0 0.00
4 5.56
12 16.67
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
52  โรงเรียนวัดมุขธารา 280
9 3.21
19 6.79
33 11.79
1 0.36
0 0.00
218 77.86
62 22.14%
53  โรงเรียนวัดนาวง 104
7 6.73
3 2.88
10 9.62
2 1.92
1 0.96
81 77.88
23 22.12%
54  โรงเรียนวัดสอ 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
55  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 162
0 0.00
2 1.23
16 9.88
2 1.23
15 9.26
127 78.40
35 21.60%
56  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
57  โรงเรียนวัดบ้านตาล 84
4 4.76
2 2.38
7 8.33
5 5.95
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
58  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 62
0 0.00
8 12.90
4 6.45
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
59  โรงเรียนวัดจังหูน 68
0 0.00
2 2.94
10 14.71
2 2.94
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
60  โรงเรียนวัดพระพรหม 342
14 4.09
9 2.63
21 6.14
12 3.51
14 4.09
272 79.53
70 20.47%
61  โรงเรียนวัดคันนาราม 69
9 13.04
3 4.35
1 1.45
0 0.00
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
62  โรงเรียนวัดสระแก้ว 135
5 3.70
1 0.74
20 14.81
0 0.00
1 0.74
108 80.00
27 20.00%
63  โรงเรียนวัดหญ้า 70
4 5.71
0 0.00
9 12.86
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
64  โรงเรียนวัดโดน 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
65  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 52
3 5.77
2 3.85
1 1.92
2 3.85
2 3.85
42 80.77
10 19.23%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 111
9 8.11
2 1.80
10 9.01
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
67  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 128
9 7.03
2 1.56
12 9.38
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
68  โรงเรียนบ้านบางไทร 87
4 4.60
9 10.34
2 2.30
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
69  โรงเรียนวัดบางตะพาน 87
5 5.75
1 1.15
9 10.34
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
70  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 55
3 5.45
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
71  โรงเรียนวัดดอนยาง 105
2 1.90
2 1.90
13 12.38
2 1.90
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
72  โรงเรียนวัดท่านคร 94
4 4.26
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
73  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 39
4 10.26
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
74  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 67
4 5.97
4 5.97
2 2.99
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
75  โรงเรียนวัดแพร่ 235
28 11.91
0 0.00
14 5.96
0 0.00
0 0.00
193 82.13
42 17.87%
76  โรงเรียนวัดทางพูน 96
5 5.21
2 2.08
8 8.33
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
77  โรงเรียนวัดสมอ 233
6 2.58
7 3.00
25 10.73
0 0.00
0 0.00
195 83.69
38 16.31%
78  โรงเรียนวัดกัด 148
3 2.03
1 0.68
13 8.78
5 3.38
2 1.35
124 83.78
24 16.22%
79  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
80  โรงเรียนวัดวังหงส์ 137
7 5.11
2 1.46
9 6.57
2 1.46
1 0.73
116 84.67
21 15.33%
81  โรงเรียนวัดท่าแพ 111
8 7.21
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
82  โรงเรียนบ้านบางหลวง 155
8 5.16
4 2.58
8 5.16
1 0.65
1 0.65
133 85.81
22 14.19%
83  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
84  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
5 7.46
0 0.00
2 2.99
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 127
3 2.36
5 3.94
7 5.51
0 0.00
2 1.57
110 86.61
17 13.39%
86  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 113
5 4.42
6 5.31
4 3.54
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
87  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
88  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 128
3 2.34
5 3.91
6 4.69
2 1.56
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
89  โรงเรียนวัดเจดีย์ 73
4 5.48
3 4.11
2 2.74
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
90  โรงเรียนบ้านคลองดิน 453
17 3.75
9 1.99
28 6.18
0 0.00
0 0.00
399 88.08
54 11.92%
91  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2650
65 2.45
67 2.53
69 2.60
57 2.15
55 2.08
2337 88.19
313 11.81%
92  โรงเรียนวัดโบสถ์ 178
3 1.69
2 1.12
14 7.87
1 0.56
1 0.56
157 88.20
21 11.80%
93  โรงเรียนวัดบางหว้า 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
94  โรงเรียนบ้านบางเตย 70
1 1.43
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
95  โรงเรียนวัดหนองแตน 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
96  โรงเรียนวัดห้วยพระ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
97  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
98  โรงเรียนวัดป่าหวาย 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
99  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 109
0 0.00
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
100  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 340
1 0.29
0 0.00
25 7.35
1 0.29
0 0.00
313 92.06
27 7.94%
101  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 114
4 3.51
0 0.00
2 1.75
1 0.88
1 0.88
106 92.98
8 7.02%
102  โรงเรียนวัดไสมะนาว 157
6 3.82
3 1.91
2 1.27
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
103  โรงเรียนวัดศรีมงคล 192
5 2.60
3 1.56
3 1.56
1 0.52
0 0.00
180 93.75
12 6.25%
104  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
1 0.88
4 3.51
108 94.74
6 5.26%
105  โรงเรียนบ้านสันยูง 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
106  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 261
3 1.15
2 0.77
5 1.92
2 0.77
0 0.00
249 95.40
12 4.60%
107  โรงเรียนบ้านชะเอียน 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
108  โรงเรียนวัดวนาราม 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
109  โรงเรียนวัดจันทร์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,006 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  850 4.72
เตี้ย  505 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,017 11.20
ผอมและเตี้ย  444 2.47
อ้วนและเตี้ย  609 3.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,581 75.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,425 คน


24.58%


Powered By www.thaieducation.net