ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 35
6 17.14
2 5.71
26 74.29
1 2.86
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 114
35 30.70
17 14.91
49 42.98
8 7.02
4 3.51
1 0.88
113 99.12%
3  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 140
30 21.43
17 12.14
25 17.86
17 12.14
20 14.29
31 22.14
109 77.86%
4  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 130
8 6.15
11 8.46
19 14.62
19 14.62
30 23.08
43 33.08
87 66.92%
5  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 55
4 7.27
25 45.45
0 0.00
0 0.00
5 9.09
21 38.18
34 61.82%
6  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 74
11 14.86
3 4.05
21 28.38
4 5.41
3 4.05
32 43.24
42 56.76%
7  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 207
22 10.63
40 19.32
18 8.70
17 8.21
17 8.21
93 44.93
114 55.07%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 197
29 14.72
15 7.61
15 7.61
20 10.15
26 13.20
92 46.70
105 53.30%
9  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 143
17 11.89
26 18.18
14 9.79
11 7.69
8 5.59
67 46.85
76 53.15%
10  โรงเรียนบ้านโคกสี 161
10 6.21
8 4.97
17 10.56
18 11.18
25 15.53
83 51.55
78 48.45%
11  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 119
13 10.92
12 10.08
12 10.08
9 7.56
11 9.24
62 52.10
57 47.90%
12  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 95
15 15.79
12 12.63
13 13.68
3 3.16
0 0.00
52 54.74
43 45.26%
13  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124
17 13.71
12 9.68
17 13.71
8 6.45
0 0.00
70 56.45
54 43.55%
14  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 85
6 7.06
7 8.24
19 22.35
5 5.88
0 0.00
48 56.47
37 43.53%
15  โรงเรียนบ้านดงบัง 108
21 19.44
3 2.78
11 10.19
2 1.85
9 8.33
62 57.41
46 42.59%
16  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 64
13 20.31
1 1.56
11 17.19
0 0.00
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
17  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
11 10.19
9 8.33
20 18.52
0 0.00
2 1.85
66 61.11
42 38.89%
18  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 84
10 11.90
13 15.48
8 9.52
0 0.00
1 1.19
52 61.90
32 38.10%
19  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 45
7 15.56
4 8.89
4 8.89
0 0.00
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
20  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 105
20 19.05
7 6.67
12 11.43
0 0.00
0 0.00
66 62.86
39 37.14%
21  โรงเรียนบ้านปอบิด 103
11 10.68
14 13.59
13 12.62
0 0.00
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
22  โรงเรียนบ้านหนองโจด 22
3 13.64
4 18.18
0 0.00
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 31
4 12.90
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
24  โรงเรียนบ้านปรางค์ 204
15 7.35
0 0.00
44 21.57
13 6.37
0 0.00
132 64.71
72 35.29%
25  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 91
17 18.68
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
26  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 63
5 7.94
4 6.35
10 15.87
2 3.17
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
27  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 103
9 8.74
8 7.77
14 13.59
4 3.88
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
28  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
29  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 42
5 11.90
3 7.14
3 7.14
0 0.00
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
30  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 42
11 26.19
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
31  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 92
4 4.35
5 5.43
18 19.57
0 0.00
3 3.26
62 67.39
30 32.61%
32  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 40
3 7.50
1 2.50
7 17.50
2 5.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
33  โรงเรียนบ้านประคำ 108
12 11.11
2 1.85
19 17.59
1 0.93
1 0.93
73 67.59
35 32.41%
34  โรงเรียนบ้านสระครก 93
5 5.38
3 3.23
11 11.83
9 9.68
2 2.15
63 67.74
30 32.26%
35  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 143
29 20.28
0 0.00
16 11.19
1 0.70
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
36  โรงเรียนบ้านนาแค 51
6 11.76
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
37  โรงเรียนบ้านแฝก 68
13 19.12
2 2.94
5 7.35
1 1.47
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
38  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 198
11 5.56
10 5.05
37 18.69
0 0.00
2 1.01
138 69.70
60 30.30%
39  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 43
1 2.33
5 11.63
5 11.63
1 2.33
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
40  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 30
1 3.33
1 3.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
41  โรงเรียนบ้านหนองตาด 91
11 12.09
0 0.00
12 13.19
0 0.00
4 4.40
64 70.33
27 29.67%
42  โรงเรียนบ้านหนองบง 38
3 7.89
2 5.26
6 15.79
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
43  โรงเรียนบ้านโนนสัง 249
28 11.24
0 0.00
44 17.67
0 0.00
0 0.00
177 71.08
72 28.92%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 91
8 8.79
4 4.40
5 5.49
0 0.00
9 9.89
65 71.43
26 28.57%
45  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 873
75 8.59
16 1.83
138 15.81
9 1.03
10 1.15
625 71.59
248 28.41%
46  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 81
9 11.11
0 0.00
11 13.58
1 1.23
2 2.47
58 71.60
23 28.40%
47  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 120
6 5.00
6 5.00
16 13.33
2 1.67
4 3.33
86 71.67
34 28.33%
48  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 57
3 5.26
4 7.02
9 15.79
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
49  โรงเรียนบ้านขามเวียน 47
2 4.26
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
50  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 84
6 7.14
4 4.76
9 10.71
4 4.76
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
51  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 48
4 8.33
3 6.25
3 6.25
0 0.00
3 6.25
35 72.92
13 27.08%
52  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
5 6.41
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
53  โรงเรียนบ้านกระพี้ 49
6 12.24
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
54  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 132
18 13.64
1 0.76
15 11.36
1 0.76
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
55  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 159
6 3.77
2 1.26
20 12.58
3 1.89
11 6.92
117 73.58
42 26.42%
56  โรงเรียนบ้านเมืองคง 130
17 13.08
1 0.77
14 10.77
2 1.54
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
57  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 51
6 11.76
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
58  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 63
5 7.94
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
59  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136
8 5.88
0 0.00
26 19.12
0 0.00
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
60  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 48
3 6.25
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
61  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 96
6 6.25
9 9.38
8 8.33
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
62  โรงเรียนบ้านสีสุก 108
9 8.33
0 0.00
17 15.74
1 0.93
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
63  โรงเรียนบ้านหนองคอม 185
9 4.86
2 1.08
23 12.43
9 4.86
3 1.62
139 75.14
46 24.86%
64  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 117
3 2.56
4 3.42
22 18.80
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
65  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 93
2 2.15
2 2.15
19 20.43
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
66  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65
1 1.54
2 3.08
12 18.46
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
67  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 122
5 4.10
3 2.46
21 17.21
1 0.82
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
68  โรงเรียนบ้านหนองจาน 45
2 4.44
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
69  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 90
9 10.00
0 0.00
10 11.11
3 3.33
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 168
6 3.57
8 4.76
14 8.33
5 2.98
7 4.17
128 76.19
40 23.81%
71  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 89
4 4.49
4 4.49
10 11.24
0 0.00
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
72  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
17 17.35
6 6.12
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
73  โรงเรียนวันครู 2502 148
6 4.05
8 5.41
20 13.51
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
74  โรงเรียนบ้านหนองแสง 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
75  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 53
4 7.55
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
76  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
3 9.68
3 9.68
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 156
8 5.13
3 1.92
19 12.18
0 0.00
5 3.21
121 77.56
35 22.44%
78  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 116
11 9.48
2 1.72
12 10.34
1 0.86
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
79  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58
3 5.17
0 0.00
9 15.52
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
80  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 27
6 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
81  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 59
2 3.39
1 1.69
8 13.56
1 1.69
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
82  โรงเรียนบ้านกระถิน 79
9 11.39
3 3.80
2 2.53
0 0.00
3 3.80
62 78.48
17 21.52%
83  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
84  โรงเรียนบ้านหนองแขม 118
2 1.69
0 0.00
23 19.49
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
85  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 114
8 7.02
2 1.75
14 12.28
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
86  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 162
0 0.00
2 1.23
32 19.75
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
87  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 67
4 5.97
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
88  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 93
4 4.30
3 3.23
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
89  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 59
1 1.69
1 1.69
8 13.56
2 3.39
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
90  โรงเรียนบ้านหนองบง 84
4 4.76
5 5.95
6 7.14
2 2.38
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
91  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 94
6 6.38
4 4.26
9 9.57
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
92  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 70
2 2.86
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 106
6 5.66
4 3.77
9 8.49
2 1.89
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 144
8 5.56
8 5.56
11 7.64
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
95  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 103
4 3.88
1 0.97
14 13.59
0 0.00
1 0.97
83 80.58
20 19.42%
96  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 83
2 2.41
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
97  โรงเรียนบ้านโนนรัง 147
6 4.08
6 4.08
10 6.80
2 1.36
4 2.72
119 80.95
28 19.05%
98  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
1 2.38
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
99  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 172
9 5.23
1 0.58
19 11.05
2 1.16
1 0.58
140 81.40
32 18.60%
100  โรงเรียนบ้านกู่ 27
3 11.11
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
101  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 283
24 8.48
0 0.00
13 4.59
0 0.00
15 5.30
231 81.63
52 18.37%
103  โรงเรียนบ้านมะค่า 39
1 2.56
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 218
6 2.75
4 1.83
26 11.93
3 1.38
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
105  โรงเรียนบ้านเสมา 95
5 5.26
0 0.00
12 12.63
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
106  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 112
6 5.36
0 0.00
12 10.71
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
107  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 45
6 13.33
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
108  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 119
3 2.52
3 2.52
14 11.76
1 0.84
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
109  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
2 3.33
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
110  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
111  โรงเรียนบ้านทองหลาง 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
112  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 43
4 9.30
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
113  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.81
31 83.78
6 16.22%
114  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
2 2.94
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
115  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
116  โรงเรียนบ้านตะโก 157
15 9.55
0 0.00
10 6.37
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
117  โรงเรียนวังโพน 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
118  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
119  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
120  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147
8 5.44
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
121  โรงเรียนปริยัติไพศาล 124
2 1.61
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
122  โรงเรียนบ้านโนนสูง 72
5 6.94
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
123  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 138
6 4.35
6 4.35
7 5.07
1 0.72
1 0.72
117 84.78
21 15.22%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
125  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 76
5 6.58
0 0.00
5 6.58
0 0.00
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
126  โรงเรียนบ้านไทรโยง 56
3 5.36
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
127  โรงเรียนบ้านตาจั่น 143
1 0.70
0 0.00
19 13.29
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
128  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 65
9 13.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
129  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 94
4 4.26
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
130  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 123
3 2.44
3 2.44
7 5.69
2 1.63
2 1.63
106 86.18
17 13.82%
131  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 89
3 3.37
3 3.37
5 5.62
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
132  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
133  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
6 5.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
134  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
135  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
136  โรงเรียนบ้านตะหนอด 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
137  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 81
3 3.70
2 2.47
3 3.70
1 1.23
1 1.23
71 87.65
10 12.35%
138  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 204
0 0.00
0 0.00
22 10.78
1 0.49
2 0.98
179 87.75
25 12.25%
139  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 101
2 1.98
4 3.96
6 5.94
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
140  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 76
3 3.95
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
141  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 157
9 5.73
6 3.82
3 1.91
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
142  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
143  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
144  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
2 2.00
2 2.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
145  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
146  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 84
5 5.95
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
147  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 122
0 0.00
0 0.00
9 7.38
3 2.46
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
148  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
2 3.45
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
149  โรงเรียนบ้านโจด 97
6 6.19
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
150  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
151  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
153  โรงเรียนบ้านหมัน 103
2 1.94
1 0.97
2 1.94
0 0.00
5 4.85
93 90.29
10 9.71%
154  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
155  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 74
1 1.35
0 0.00
5 6.76
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
156  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
157  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 66
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
158  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 89
2 2.25
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
159  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
160  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 131
5 3.82
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
162  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
163  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
164  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
165  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 126
4 3.17
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
166  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 105
1 0.95
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
167  โรงเรียนบ้านกอก 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
168  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150
2 1.33
0 0.00
2 1.33
0 0.00
3 2.00
143 95.33
7 4.67%
169  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
170  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
171  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
172  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 272
3 1.10
3 1.10
4 1.47
1 0.37
0 0.00
261 95.96
11 4.04%
173  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
174  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
175  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 130
0 0.00
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
176  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
138 99.28
1 0.72%
177  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองผือ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,961 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 6.52
เตี้ย  510 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,853 10.93
ผอมและเตี้ย  278 1.64
อ้วนและเตี้ย  293 1.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,921 76.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,040 คน


23.82%


Powered By www.thaieducation.net