ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 730
229 31.37
150 20.55
151 20.68
0 0.00
5 0.68
195 26.71
535 73.29%
2  โรงเรียนวัดบันไดม้า 83
11 13.25
10 12.05
16 19.28
11 13.25
11 13.25
24 28.92
59 71.08%
3  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 381
48 12.60
41 10.76
57 14.96
42 11.02
58 15.22
135 35.43
246 64.57%
4  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 68
8 11.76
8 11.76
12 17.65
7 10.29
7 10.29
26 38.24
42 61.76%
5  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 124
9 7.26
9 7.26
20 16.13
11 8.87
20 16.13
55 44.35
69 55.65%
6  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 142
15 10.56
13 9.15
20 14.08
13 9.15
15 10.56
66 46.48
76 53.52%
7  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 204
25 12.25
15 7.35
25 12.25
15 7.35
20 9.80
104 50.98
100 49.02%
8  โรงเรียนบ้านหมูสี 100
6 6.00
5 5.00
10 10.00
10 10.00
10 10.00
59 59.00
41 41.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 149
12 8.05
10 6.71
12 8.05
12 8.05
10 6.71
93 62.42
56 37.58%
10  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 174
5 2.87
5 2.87
30 17.24
10 5.75
15 8.62
109 62.64
65 37.36%
11  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 51
11 21.57
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
12  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 125
9 7.20
4 3.20
28 22.40
0 0.00
5 4.00
79 63.20
46 36.80%
13  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 108
7 6.48
8 7.41
14 12.96
3 2.78
7 6.48
69 63.89
39 36.11%
14  โรงเรียนบ้านซับใต้ 167
10 5.99
10 5.99
20 11.98
10 5.99
10 5.99
107 64.07
60 35.93%
15  โรงเรียนสันติพัฒนา 39
6 15.38
1 2.56
5 12.82
2 5.13
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
16  โรงเรียนบ้านสระเพลง 143
10 6.99
10 6.99
10 6.99
10 6.99
10 6.99
93 65.03
50 34.97%
17  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 49
5 10.20
0 0.00
5 10.20
2 4.08
5 10.20
32 65.31
17 34.69%
18  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 145
10 6.90
10 6.90
10 6.90
10 6.90
10 6.90
95 65.52
50 34.48%
19  โรงเรียนวัดกลางดง 223
16 7.17
18 8.07
40 17.94
1 0.45
1 0.45
147 65.92
76 34.08%
20  โรงเรียนคีรีวัฒนา 181
7 3.87
9 4.97
27 14.92
5 2.76
13 7.18
120 66.30
61 33.70%
21  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 66
4 6.06
8 12.12
2 3.03
2 3.03
6 9.09
44 66.67
22 33.33%
22  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 110
11 10.00
4 3.64
8 7.27
8 7.27
5 4.55
74 67.27
36 32.73%
23  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 402
20 4.98
30 7.46
40 9.95
20 4.98
20 4.98
272 67.66
130 32.34%
24  โรงเรียนบ้านซับใต้ 62
4 6.45
10 16.13
6 9.68
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
25  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 71
5 7.04
3 4.23
4 5.63
5 7.04
5 7.04
49 69.01
22 30.99%
26  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 113
3 2.65
2 1.77
10 8.85
10 8.85
10 8.85
78 69.03
35 30.97%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัว 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
3 3.57
10 11.90
58 69.05
26 30.95%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 221
15 6.79
10 4.52
18 8.14
15 6.79
10 4.52
153 69.23
68 30.77%
29  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 186
16 8.60
26 13.98
11 5.91
4 2.15
0 0.00
129 69.35
57 30.65%
30  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
3 5.77
5 9.62
37 71.15
15 28.85%
31  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 59
3 5.08
1 1.69
6 10.17
4 6.78
3 5.08
42 71.19
17 28.81%
32  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 88
5 5.68
5 5.68
5 5.68
5 5.68
5 5.68
63 71.59
25 28.41%
33  โรงเรียนบ้านหินดาด 166
9 5.42
7 4.22
10 6.02
10 6.02
10 6.02
120 72.29
46 27.71%
34  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 110
5 4.55
5 4.55
11 10.00
5 4.55
4 3.64
80 72.73
30 27.27%
35  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 140
8 5.71
10 7.14
10 7.14
5 3.57
5 3.57
102 72.86
38 27.14%
36  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 137
6 4.38
5 3.65
10 7.30
6 4.38
10 7.30
100 72.99
37 27.01%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 89
11 12.36
1 1.12
8 8.99
4 4.49
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
38  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 186
10 5.38
10 5.38
10 5.38
10 5.38
10 5.38
136 73.12
50 26.88%
39  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 79
3 3.80
3 3.80
5 6.33
5 6.33
5 6.33
58 73.42
21 26.58%
40  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 79
2 2.53
3 3.80
5 6.33
6 7.59
5 6.33
58 73.42
21 26.58%
41  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 436
20 4.59
20 4.59
30 6.88
20 4.59
25 5.73
321 73.62
115 26.38%
42  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 936
40 4.27
55 5.88
90 9.62
35 3.74
20 2.14
696 74.36
240 25.64%
43  โรงเรียนบ้านปางโก 82
5 6.10
5 6.10
10 12.20
1 1.22
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
44  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 98
6 6.12
5 5.10
9 9.18
5 5.10
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
45  โรงเรียนพรพิทยาคม 122
6 4.92
5 4.10
10 8.20
5 4.10
5 4.10
91 74.59
31 25.41%
46  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 80
5 6.25
2 2.50
6 7.50
5 6.25
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 200
10 5.00
10 5.00
10 5.00
10 5.00
10 5.00
150 75.00
50 25.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองโอง 48
2 4.17
4 8.33
2 4.17
2 4.17
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
49  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 184
10 5.43
9 4.89
10 5.43
8 4.35
9 4.89
138 75.00
46 25.00%
50  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 165
1 0.61
7 4.24
21 12.73
1 0.61
11 6.67
124 75.15
41 24.85%
51  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 89
4 4.49
0 0.00
18 20.22
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
52  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 82
2 2.44
4 4.88
14 17.07
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
53  โรงเรียนบ้านหนองขาม 41
0 0.00
1 2.44
7 17.07
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
54  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 352
10 2.84
25 7.10
10 2.84
20 5.68
20 5.68
267 75.85
85 24.15%
55  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 92
4 4.35
0 0.00
18 19.57
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 180
10 5.56
7 3.89
10 5.56
10 5.56
6 3.33
137 76.11
43 23.89%
57  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 210
10 4.76
10 4.76
10 4.76
10 4.76
10 4.76
160 76.19
50 23.81%
58  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 83
4 4.82
1 1.20
4 4.82
5 6.02
5 6.02
64 77.11
19 22.89%
59  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 677
28 4.14
20 2.95
45 6.65
20 2.95
40 5.91
524 77.40
153 22.60%
60  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 71
3 4.23
3 4.23
4 5.63
3 4.23
3 4.23
55 77.46
16 22.54%
61  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 342
21 6.14
15 4.39
35 10.23
6 1.75
0 0.00
265 77.49
77 22.51%
62  โรงเรียนสง่าพัฒนา 129
10 7.75
2 1.55
5 3.88
10 7.75
2 1.55
100 77.52
29 22.48%
63  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 170
6 3.53
11 6.47
13 7.65
5 2.94
3 1.76
132 77.65
38 22.35%
64  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 94
3 3.19
0 0.00
15 15.96
0 0.00
3 3.19
73 77.66
21 22.34%
65  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 135
5 3.70
2 1.48
9 6.67
7 5.19
7 5.19
105 77.78
30 22.22%
66  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 55
3 5.45
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
67  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 262
10 3.82
10 3.82
15 5.73
10 3.82
12 4.58
205 78.24
57 21.76%
68  โรงเรียนบ้านเขาวง 212
9 4.25
7 3.30
10 4.72
10 4.72
10 4.72
166 78.30
46 21.70%
69  โรงเรียนบ้านหินเพิง 194
20 10.31
5 2.58
16 8.25
1 0.52
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
70  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 162
7 4.32
7 4.32
5 3.09
8 4.94
8 4.94
127 78.40
35 21.60%
71  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 181
5 2.76
9 4.97
10 5.52
5 2.76
10 5.52
142 78.45
39 21.55%
72  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 109
3 2.75
2 1.83
18 16.51
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
73  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 105
7 6.67
5 4.76
10 9.52
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
74  โรงเรียนบ้านหนองแวง 150
6 4.00
6 4.00
8 5.33
6 4.00
5 3.33
119 79.33
31 20.67%
75  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 150
6 4.00
5 3.33
12 8.00
3 2.00
5 3.33
119 79.33
31 20.67%
76  โรงเรียนบ้านซับหวาย 97
11 11.34
4 4.12
3 3.09
2 2.06
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
77  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 136
5 3.68
7 5.15
13 9.56
3 2.21
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
78  โรงเรียนบ้านคลองยาง 465
25 5.38
20 4.30
15 3.23
20 4.30
15 3.23
370 79.57
95 20.43%
79  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 143
4 2.80
7 4.90
6 4.20
6 4.20
6 4.20
114 79.72
29 20.28%
80  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 520
25 4.81
20 3.85
20 3.85
20 3.85
20 3.85
415 79.81
105 20.19%
81  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
83  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
84  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 564
15 2.66
22 3.90
30 5.32
15 2.66
30 5.32
452 80.14
112 19.86%
85  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 121
6 4.96
9 7.44
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
86  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
2 2.47
5 6.17
65 80.25
16 19.75%
87  โรงเรียนบ้านวังสีสด 129
7 5.43
2 1.55
16 12.40
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
88  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 109
5 4.59
1 0.92
5 4.59
5 4.59
5 4.59
88 80.73
21 19.27%
89  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
90  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 95
4 4.21
2 2.11
4 4.21
4 4.21
4 4.21
77 81.05
18 18.95%
91  โรงเรียนบ้านหนองจอก 82
1 1.22
1 1.22
7 8.54
1 1.22
5 6.10
67 81.71
15 18.29%
92  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 82
5 6.10
3 3.66
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
93  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 190
7 3.68
8 4.21
8 4.21
5 2.63
6 3.16
156 82.11
34 17.89%
94  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 91
2 2.20
4 4.40
6 6.59
3 3.30
1 1.10
75 82.42
16 17.58%
95  โรงเรียนบ้านหนองเบน 188
5 2.66
8 4.26
5 2.66
10 5.32
5 2.66
155 82.45
33 17.55%
96  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
97  โรงเรียนบ้านวังราง 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
98  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 122
5 4.10
1 0.82
5 4.10
5 4.10
5 4.10
101 82.79
21 17.21%
99  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 292
10 3.42
10 3.42
10 3.42
10 3.42
10 3.42
242 82.88
50 17.12%
100  โรงเรียนบ้านซับน้อย 199
4 2.01
1 0.50
23 11.56
6 3.02
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
101  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 148
5 3.38
2 1.35
5 3.38
5 3.38
8 5.41
123 83.11
25 16.89%
103  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 362
14 3.87
7 1.93
20 5.52
10 2.76
10 2.76
301 83.15
61 16.85%
104  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 95
3 3.16
3 3.16
6 6.32
2 2.11
2 2.11
79 83.16
16 16.84%
105  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 234
8 3.42
11 4.70
20 8.55
0 0.00
0 0.00
195 83.33
39 16.67%
106  โรงเรียนขนงพระใต้ 302
10 3.31
10 3.31
10 3.31
10 3.31
10 3.31
252 83.44
50 16.56%
107  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 151
10 6.62
5 3.31
10 6.62
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
108  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 151
5 3.31
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
109  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 152
5 3.29
5 3.29
5 3.29
5 3.29
5 3.29
127 83.55
25 16.45%
110  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 204
5 2.45
5 2.45
22 10.78
1 0.49
0 0.00
171 83.82
33 16.18%
111  โรงเรียนบ้านบุตาสง 88
3 3.41
2 2.27
5 5.68
2 2.27
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
112  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
113  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 57
3 5.26
1 1.75
3 5.26
1 1.75
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
114  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 108
5 4.63
2 1.85
9 8.33
1 0.93
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
115  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 504
21 4.17
15 2.98
35 6.94
6 1.19
0 0.00
427 84.72
77 15.28%
116  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
117  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 149
5 3.36
2 1.34
5 3.36
5 3.36
5 3.36
127 85.23
22 14.77%
118  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
59 85.51
10 14.49%
119  โรงเรียนบ้านวังไทร 258
5 1.94
5 1.94
26 10.08
0 0.00
0 0.00
222 86.05
36 13.95%
120  โรงเรียนบ้านสองคร 144
4 2.78
1 0.69
15 10.42
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
121  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 95
2 2.11
2 2.11
5 5.26
2 2.11
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
123  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 66
1 1.52
1 1.52
5 7.58
1 1.52
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
124  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
2 2.70
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
125  โรงเรียนบ้านปางละกอ 172
1 0.58
1 0.58
11 6.40
1 0.58
9 5.23
149 86.63
23 13.37%
126  โรงเรียนบ้านสอยดาว 135
2 1.48
2 1.48
6 4.44
2 1.48
6 4.44
117 86.67
18 13.33%
127  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 143
5 3.50
4 2.80
8 5.59
1 0.70
1 0.70
124 86.71
19 13.29%
128  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
129  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 145
1 0.69
1 0.69
15 10.34
1 0.69
1 0.69
126 86.90
19 13.10%
130  โรงเรียนวัดกุดเวียน 39
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
131  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
132  โรงเรียนบ้านหนองเลา 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
2 2.50
2 2.50
70 87.50
10 12.50%
133  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 12.50
28 87.50
4 12.50%
134  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
135  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 96
5 5.21
1 1.04
3 3.13
1 1.04
2 2.08
84 87.50
12 12.50%
136  โรงเรียนเสมาวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
137  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 469
15 3.20
15 3.20
6 1.28
4 0.85
17 3.62
412 87.85
57 12.15%
138  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
139  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 211
5 2.37
5 2.37
5 2.37
5 2.37
5 2.37
186 88.15
25 11.85%
140  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 211
5 2.37
5 2.37
5 2.37
5 2.37
5 2.37
186 88.15
25 11.85%
141  โรงเรียนบ้านหนองบอน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 11.76
30 88.24
4 11.76%
142  โรงเรียนบ้านหนองตอ 88
0 0.00
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
143  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 80
2 2.50
1 1.25
4 5.00
1 1.25
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
144  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
2 2.47
2 2.47
72 88.89
9 11.11%
145  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 199
5 2.51
2 1.01
9 4.52
3 1.51
3 1.51
177 88.94
22 11.06%
146  โรงเรียนบ้านโนนรัง 65
1 1.54
1 1.54
3 4.62
1 1.54
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
147  โรงเรียนบ้านสลักใด 186
1 0.54
1 0.54
16 8.60
1 0.54
1 0.54
166 89.25
20 10.75%
148  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
149  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 127
3 2.36
3 2.36
5 3.94
1 0.79
1 0.79
114 89.76
13 10.24%
150  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 199
3 1.51
2 1.01
6 3.02
6 3.02
3 1.51
179 89.95
20 10.05%
151  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 116
1 0.86
2 1.72
2 1.72
5 4.31
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
152  โรงเรียนบ้านนากลาง 191
8 4.19
1 0.52
8 4.19
0 0.00
1 0.52
173 90.58
18 9.42%
153  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
154  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 107
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
155  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 66
4 6.06
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
156  โรงเรียนสันติวิทยา 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
51 91.07
5 8.93%
157  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
158  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 175
0 0.00
0 0.00
15 8.57
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
159  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
160  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 63
1 1.59
1 1.59
1 1.59
1 1.59
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
161  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 181
2 1.10
2 1.10
2 1.10
4 2.21
4 2.21
167 92.27
14 7.73%
162  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 145
1 0.69
2 1.38
2 1.38
5 3.45
1 0.69
134 92.41
11 7.59%
163  โรงเรียนบ้านสายชนวน 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
164  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
165  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 155
0 0.00
2 1.29
4 2.58
5 3.23
0 0.00
144 92.90
11 7.10%
166  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
167  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
71 93.42
5 6.58%
168  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
169  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
170  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 112
1 0.89
1 0.89
3 2.68
1 0.89
1 0.89
105 93.75
7 6.25%
171  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
172  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 308
4 1.30
3 0.97
4 1.30
4 1.30
4 1.30
289 93.83
19 6.17%
173  โรงเรียนหนองน้ำใส 562
7 1.25
5 0.89
8 1.42
8 1.42
5 0.89
529 94.13
33 5.87%
174  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
1 1.15
1 1.15
82 94.25
5 5.75%
175  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 88
1 1.14
1 1.14
1 1.14
1 1.14
1 1.14
83 94.32
5 5.68%
176  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 130
2 1.54
1 0.77
1 0.77
1 0.77
2 1.54
123 94.62
7 5.38%
177  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 96
5 5.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
178  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 127
1 0.79
1 0.79
0 0.00
1 0.79
1 0.79
123 96.85
4 3.15%
179  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 153
0 0.00
0 0.00
4 2.61
0 0.00
0 0.00
149 97.39
4 2.61%

 

จำนวนนักเรียน  26,771 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,304 4.87
เตี้ย  1,089 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,902 7.10
ผอมและเตี้ย  802 3.00
อ้วนและเตี้ย  868 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,806 77.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,965 คน


22.28%


Powered By www.thaieducation.net