ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 53
9 16.98
10 18.87
12 22.64
11 20.75
11 20.75
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 121
20 16.53
13 10.74
9 7.44
33 27.27
22 18.18
24 19.83
97 80.17%
3  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 116
13 11.21
14 12.07
35 30.17
12 10.34
6 5.17
36 31.03
80 68.97%
4  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 87
13 14.94
3 3.45
12 13.79
16 18.39
8 9.20
35 40.23
52 59.77%
5  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 205
26 12.68
9 4.39
19 9.27
38 18.54
26 12.68
87 42.44
118 57.56%
6  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 101
10 9.90
3 2.97
27 26.73
15 14.85
3 2.97
43 42.57
58 57.43%
7  โรงเรียนบ้านปางไม้ 90
20 22.22
7 7.78
16 17.78
5 5.56
0 0.00
42 46.67
48 53.33%
8  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
2 6.06
4 12.12
4 12.12
6 18.18
1 3.03
16 48.48
17 51.52%
9  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 140
11 7.86
8 5.71
17 12.14
19 13.57
16 11.43
69 49.29
71 50.71%
10  โรงเรียนบ้านไชยวาล 158
29 18.35
17 10.76
23 14.56
11 6.96
0 0.00
78 49.37
80 50.63%
11  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 101
18 17.82
13 12.87
8 7.92
6 5.94
6 5.94
50 49.50
51 50.50%
12  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 71
18 25.35
0 0.00
14 19.72
3 4.23
0 0.00
36 50.70
35 49.30%
13  โรงเรียนตะแบกวิทยา 172
29 16.86
2 1.16
40 23.26
10 5.81
3 1.74
88 51.16
84 48.84%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 88
6 6.82
10 11.36
19 21.59
4 4.55
3 3.41
46 52.27
42 47.73%
15  โรงเรียนวัดพรหมราช 174
10 5.75
7 4.02
27 15.52
17 9.77
20 11.49
93 53.45
81 46.55%
16  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 89
19 21.35
5 5.62
9 10.11
6 6.74
1 1.12
49 55.06
40 44.94%
17  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 652
39 5.98
20 3.07
98 15.03
45 6.90
88 13.50
362 55.52
290 44.48%
18  โรงเรียนบ้านสระประทีป 140
20 14.29
19 13.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
78 55.71
62 44.29%
19  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 90
7 7.78
1 1.11
25 27.78
4 4.44
2 2.22
51 56.67
39 43.33%
20  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 143
5 3.50
4 2.80
24 16.78
9 6.29
19 13.29
82 57.34
61 42.66%
21  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 129
18 13.95
17 13.18
6 4.65
7 5.43
7 5.43
74 57.36
55 42.64%
22  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 113
14 12.39
10 8.85
21 18.58
2 1.77
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
23  โรงเรียนวัดโพนทราย 92
14 15.22
5 5.43
18 19.57
0 0.00
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
24  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1148
82 7.14
64 5.57
272 23.69
37 3.22
1 0.09
692 60.28
456 39.72%
25  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 131
19 14.50
11 8.40
12 9.16
5 3.82
5 3.82
79 60.31
52 39.69%
26  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 118
15 12.71
2 1.69
15 12.71
6 5.08
7 5.93
73 61.86
45 38.14%
27  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 176
30 17.05
10 5.68
27 15.34
0 0.00
0 0.00
109 61.93
67 38.07%
28  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 145
10 6.90
14 9.66
11 7.59
11 7.59
9 6.21
90 62.07
55 37.93%
29  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 175
9 5.14
8 4.57
14 8.00
3 1.71
32 18.29
109 62.29
66 37.71%
30  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 101
10 9.90
4 3.96
17 16.83
7 6.93
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
4 9.30
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
32  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 19
0 0.00
0 0.00
7 36.84
0 0.00
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
33  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 107
14 13.08
0 0.00
22 20.56
3 2.80
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
34  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 102
21 20.59
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
65 63.73
37 36.27%
35  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 102
4 3.92
9 8.82
6 5.88
9 8.82
8 7.84
66 64.71
36 35.29%
36  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 102
16 15.69
0 0.00
17 16.67
2 1.96
0 0.00
67 65.69
35 34.31%
37  โรงเรียนบ้านมาบกราด 228
35 15.35
9 3.95
34 14.91
0 0.00
0 0.00
150 65.79
78 34.21%
38  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 85
11 12.94
4 4.71
12 14.12
1 1.18
1 1.18
56 65.88
29 34.12%
39  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 50
8 16.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
40  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 464
16 3.45
5 1.08
79 17.03
19 4.09
33 7.11
312 67.24
152 32.76%
41  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 138
14 10.14
3 2.17
18 13.04
10 7.25
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
42  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 77
8 10.39
3 3.90
13 16.88
1 1.30
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
43  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 124
7 5.65
0 0.00
25 20.16
4 3.23
4 3.23
84 67.74
40 32.26%
44  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 76
5 6.58
5 6.58
14 18.42
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
45  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 317
25 7.89
24 7.57
25 7.89
21 6.62
5 1.58
217 68.45
100 31.55%
46  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 112
8 7.14
5 4.46
12 10.71
10 8.93
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
47  โรงเรียนบ้านไผ่ 109
5 4.59
0 0.00
26 23.85
3 2.75
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
48  โรงเรียนบ้านใหญ่ 201
13 6.47
5 2.49
43 21.39
1 0.50
0 0.00
139 69.15
62 30.85%
49  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 117
15 12.82
7 5.98
13 11.11
1 0.85
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
50  โรงเรียนบ้านคลองเตย 101
7 6.93
6 5.94
16 15.84
2 1.98
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
51  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
52  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 89
1 1.12
0 0.00
26 29.21
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
53  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 172
25 14.53
11 6.40
13 7.56
3 1.74
0 0.00
120 69.77
52 30.23%
54  โรงเรียนจอมทองวิทยา 139
20 14.39
11 7.91
11 7.91
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
55  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 73
1 1.37
0 0.00
21 28.77
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
56  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 125
9 7.20
6 4.80
21 16.80
1 0.80
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
57  โรงเรียนบ้านหนองกก 71
6 8.45
0 0.00
14 19.72
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
58  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 34
0 0.00
3 8.82
6 17.65
0 0.00
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
59  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 817
84 10.28
19 2.33
131 16.03
4 0.49
2 0.24
577 70.62
240 29.38%
60  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 130
16 12.31
7 5.38
10 7.69
3 2.31
2 1.54
92 70.77
38 29.23%
61  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 118
16 13.56
3 2.54
3 2.54
10 8.47
2 1.69
84 71.19
34 28.81%
62  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 325
16 4.92
7 2.15
65 20.00
5 1.54
0 0.00
232 71.38
93 28.62%
63  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 105
0 0.00
5 4.76
25 23.81
0 0.00
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 587
29 4.94
13 2.21
116 19.76
2 0.34
6 1.02
421 71.72
166 28.28%
65  โรงเรียนบ้านหนองโดน 43
2 4.65
1 2.33
8 18.60
1 2.33
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
66  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 248
21 8.47
8 3.23
37 14.92
2 0.81
0 0.00
180 72.58
68 27.42%
67  โรงเรียนบ้านหนองตาด 77
7 9.09
8 10.39
4 5.19
0 0.00
2 2.60
56 72.73
21 27.27%
68  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 200
10 5.00
15 7.50
10 5.00
0 0.00
19 9.50
146 73.00
54 27.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 93
8 8.60
9 9.68
8 8.60
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
70  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 86
11 12.79
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
71  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 102
9 8.82
4 3.92
13 12.75
1 0.98
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
72  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 69
5 7.25
0 0.00
9 13.04
2 2.90
2 2.90
51 73.91
18 26.09%
73  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 185
24 12.97
14 7.57
9 4.86
1 0.54
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
74  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 81
10 12.35
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
75  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 54
3 5.56
3 5.56
8 14.81
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
76  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
6 4.84
0 0.00
3 2.42
22 17.74
1 0.81
92 74.19
32 25.81%
77  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 132
12 9.09
0 0.00
22 16.67
0 0.00
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
78  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 171
9 5.26
6 3.51
25 14.62
3 1.75
1 0.58
127 74.27
44 25.73%
79  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 261
18 6.90
19 7.28
28 10.73
1 0.38
1 0.38
194 74.33
67 25.67%
80  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 499
43 8.62
7 1.40
70 14.03
2 0.40
3 0.60
374 74.95
125 25.05%
81  โรงเรียนวัดม่วง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
82  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 117
7 5.98
5 4.27
17 14.53
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
83  โรงเรียนบ้านหนองเมา 73
5 6.85
2 2.74
10 13.70
0 0.00
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
84  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 58
3 5.17
2 3.45
8 13.79
0 0.00
1 1.72
44 75.86
14 24.14%
85  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 67
4 5.97
0 0.00
8 11.94
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
86  โรงเรียนวัดหงษ์ 21
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
87  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 181
8 4.42
7 3.87
28 15.47
0 0.00
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
88  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 182
15 8.24
2 1.10
26 14.29
0 0.00
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
89  โรงเรียนบ้านวังหิน 47
6 12.77
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 278
20 7.19
10 3.60
35 12.59
0 0.00
0 0.00
213 76.62
65 23.38%
91  โรงเรียนบ้านคลองบง 86
4 4.65
4 4.65
6 6.98
0 0.00
6 6.98
66 76.74
20 23.26%
92  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 146
15 10.27
4 2.74
14 9.59
0 0.00
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
93  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 195
9 4.62
10 5.13
14 7.18
9 4.62
2 1.03
151 77.44
44 22.56%
94  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
9 8.74
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
95  โรงเรียนบ้านกลาง 72
2 2.78
2 2.78
11 15.28
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
96  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 153
3 1.96
9 5.88
22 14.38
0 0.00
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
97  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
98  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 250
13 5.20
12 4.80
14 5.60
6 2.40
10 4.00
195 78.00
55 22.00%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 128
9 7.03
8 6.25
6 4.69
2 1.56
3 2.34
100 78.13
28 21.88%
100  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 96
6 6.25
3 3.13
11 11.46
1 1.04
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
101  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 60
6 10.00
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
102  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 139
4 2.88
2 1.44
8 5.76
6 4.32
10 7.19
109 78.42
30 21.58%
103  โรงเรียนบ้านหนองแวง 155
14 9.03
13 8.39
5 3.23
1 0.65
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
104  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 124
6 4.84
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
105  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
17 19.77
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
106  โรงเรียนไผ่สีสุก 121
4 3.31
7 5.79
14 11.57
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
107  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 81
11 13.58
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
108  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 107
0 0.00
3 2.80
18 16.82
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
109  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 107
4 3.74
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
110  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 115
11 9.57
3 2.61
7 6.09
0 0.00
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
111  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 157
6 3.82
9 5.73
15 9.55
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
112  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 387
30 7.75
8 2.07
35 9.04
0 0.00
0 0.00
314 81.14
73 18.86%
113  โรงเรียนบ้านหนองแดง 140
14 10.00
0 0.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
114  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 77
1 1.30
7 9.09
6 7.79
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
115  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
116  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 83
2 2.41
3 3.61
4 4.82
4 4.82
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
117  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 106
3 2.83
0 0.00
14 13.21
2 1.89
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
118  โรงเรียนบ้านหนองรัง 132
9 6.82
1 0.76
9 6.82
4 3.03
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
119  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 138
5 3.62
0 0.00
11 7.97
0 0.00
8 5.80
114 82.61
24 17.39%
120  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 104
10 9.62
2 1.92
3 2.88
3 2.88
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
121  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 52
1 1.92
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
122  โรงเรียนบ้านหนองไทร 99
1 1.01
1 1.01
14 14.14
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
123  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 82
6 7.32
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
124  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 65
1 1.54
2 3.08
7 10.77
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
125  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 130
5 3.85
5 3.85
8 6.15
2 1.54
2 1.54
108 83.08
22 16.92%
126  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 78
6 7.69
3 3.85
4 5.13
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
127  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
1 0.97
4 3.88
8 7.77
2 1.94
2 1.94
86 83.50
17 16.50%
128  โรงเรียนบ้านระเริง 177
10 5.65
0 0.00
19 10.73
0 0.00
0 0.00
148 83.62
29 16.38%
129  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 80
2 2.50
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
130  โรงเรียนบ้านบุตะโก 154
13 8.44
0 0.00
12 7.79
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
131  โรงเรียนบ้านแชะ 192
11 5.73
1 0.52
13 6.77
6 3.13
0 0.00
161 83.85
31 16.15%
132  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 93
6 6.45
0 0.00
8 8.60
1 1.08
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
133  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 143
8 5.59
5 3.50
7 4.90
3 2.10
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
134  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
9 4.13
6 2.75
8 3.67
6 2.75
6 2.75
183 83.94
35 16.06%
135  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 144
2 1.39
2 1.39
17 11.81
2 1.39
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
136  โรงเรียนบ้านซับเต่า 89
7 7.87
0 0.00
6 6.74
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
137  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
1 1.11
4 4.44
8 8.89
1 1.11
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
138  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
139  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 121
6 4.96
2 1.65
8 6.61
2 1.65
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
140  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 190
12 6.32
6 3.16
10 5.26
0 0.00
0 0.00
162 85.26
28 14.74%
141  โรงเรียนบ้านหนองหิน 89
5 5.62
2 2.25
5 5.62
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
142  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 464
17 3.66
0 0.00
33 7.11
17 3.66
0 0.00
397 85.56
67 14.44%
143  โรงเรียนบ้านลำเพียก 105
3 2.86
2 1.90
10 9.52
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
144  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 371
11 2.96
5 1.35
18 4.85
9 2.43
8 2.16
320 86.25
51 13.75%
147  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
148  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 216
6 2.78
8 3.70
9 4.17
3 1.39
2 0.93
188 87.04
28 12.96%
149  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 118
5 4.24
2 1.69
7 5.93
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
150  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
151  โรงเรียนบ้านโคกโจด 77
5 6.49
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
152  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 131
2 1.53
2 1.53
10 7.63
1 0.76
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
153  โรงเรียนบ้านสันติสุข 232
7 3.02
0 0.00
16 6.90
2 0.86
1 0.43
206 88.79
26 11.21%
154  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
155  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 101
2 1.98
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
156  โรงเรียนบ้านหนองโสน 66
1 1.52
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
157  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 210
15 7.14
0 0.00
6 2.86
0 0.00
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 82
5 6.10
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
159  โรงเรียนบ้านน้อย 134
5 3.73
0 0.00
3 2.24
5 3.73
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
160  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 151
4 2.65
4 2.65
6 3.97
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
161  โรงเรียนบ้านวังหมี 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
162  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
1 1.30
70 90.91
7 9.09%
163  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 77
1 1.30
1 1.30
3 3.90
0 0.00
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
164  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 101
1 0.99
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
165  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 253
8 3.16
7 2.77
7 2.77
0 0.00
0 0.00
231 91.30
22 8.70%
166  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
3 3.80
2 2.53
73 92.41
6 7.59%
167  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
168  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 102
2 1.96
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
169  โรงเรียนบ้านลำไซกง 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
170  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 214
1 0.47
1 0.47
8 3.74
1 0.47
0 0.00
203 94.86
11 5.14%
171  โรงเรียนบ้านคลองทราย 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
172  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 160
3 1.88
4 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
173  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
174  โรงเรียนบ้านโนนแดง 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
175  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
176  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
177  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
178  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านไทรงาม 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนหนองประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,751 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,731 6.99
เตี้ย  822 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,906 11.74
ผอมและเตี้ย  617 2.49
อ้วนและเตี้ย  462 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,213 73.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,538 คน


26.42%


Powered By www.thaieducation.net