ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 771
25 3.24
205 26.59
188 24.38
209 27.11
144 18.68
0 0.00
771 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบึงไทย 63
7 11.11
1 1.59
55 87.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโจด 93
72 77.42
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
8 8.60
85 91.40%
4  โรงเรียนบ้านสระซาง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
0 0.00
3 12.50
21 87.50%
5  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 29
9 31.03
4 13.79
6 20.69
4 13.79
0 0.00
6 20.69
23 79.31%
6  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 142
19 13.38
13 9.15
11 7.75
32 22.54
24 16.90
43 30.28
99 69.72%
7  โรงเรียนบ้านโคกพระ 112
15 13.39
21 18.75
6 5.36
23 20.54
4 3.57
43 38.39
69 61.61%
8  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 79
19 24.05
1 1.27
18 22.78
10 12.66
0 0.00
31 39.24
48 60.76%
9  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 209
42 20.10
22 10.53
30 14.35
16 7.66
11 5.26
88 42.11
121 57.89%
10  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 45
8 17.78
8 17.78
1 2.22
6 13.33
1 2.22
21 46.67
24 53.33%
11  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 118
9 7.63
6 5.08
13 11.02
11 9.32
23 19.49
56 47.46
62 52.54%
12  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 827
113 13.66
19 2.30
91 11.00
132 15.96
71 8.59
401 48.49
426 51.51%
13  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
15 10.34
8 5.52
20 13.79
16 11.03
14 9.66
72 49.66
73 50.34%
14  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 144
14 9.72
9 6.25
31 21.53
5 3.47
13 9.03
72 50.00
72 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 155
18 11.61
17 10.97
17 10.97
13 8.39
12 7.74
78 50.32
77 49.68%
16  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 140
52 37.14
0 0.00
13 9.29
0 0.00
4 2.86
71 50.71
69 49.29%
17  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 33
6 18.18
2 6.06
4 12.12
4 12.12
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
18  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 42
5 11.90
2 4.76
10 23.81
2 4.76
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
19  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 178
6 3.37
10 5.62
27 15.17
14 7.87
20 11.24
101 56.74
77 43.26%
20  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 139
11 7.91
11 7.91
15 10.79
14 10.07
9 6.47
79 56.83
60 43.17%
21  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 188
15 7.98
4 2.13
23 12.23
19 10.11
20 10.64
107 56.91
81 43.09%
22  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 79
9 11.39
5 6.33
12 15.19
8 10.13
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 173
12 6.94
4 2.31
23 13.29
16 9.25
19 10.98
99 57.23
74 42.77%
24  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 241
29 12.03
30 12.45
14 5.81
15 6.22
15 6.22
138 57.26
103 42.74%
25  โรงเรียนบ้านพระ 258
36 13.95
16 6.20
50 19.38
6 2.33
0 0.00
150 58.14
108 41.86%
26  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 254
35 13.78
17 6.69
8 3.15
0 0.00
44 17.32
150 59.06
104 40.94%
27  โรงเรียนบ้านดงพลอง 193
16 8.29
11 5.70
43 22.28
9 4.66
0 0.00
114 59.07
79 40.93%
28  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 155
12 7.74
11 7.10
16 10.32
10 6.45
14 9.03
92 59.35
63 40.65%
29  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 190
18 9.47
14 7.37
39 20.53
5 2.63
1 0.53
113 59.47
77 40.53%
30  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 35
4 11.43
6 17.14
4 11.43
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
31  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 141
10 7.09
7 4.96
31 21.99
6 4.26
0 0.00
87 61.70
54 38.30%
32  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
1 2.38
7 16.67
26 61.90
16 38.10%
33  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 56
6 10.71
1 1.79
7 12.50
6 10.71
1 1.79
35 62.50
21 37.50%
34  โรงเรียนบ้านทองหลาง 32
3 9.38
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
20 62.50
12 37.50%
35  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 35
7 20.00
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
36  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 153
18 11.76
4 2.61
23 15.03
11 7.19
0 0.00
97 63.40
56 36.60%
37  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 96
10 10.42
3 3.13
20 20.83
1 1.04
1 1.04
61 63.54
35 36.46%
38  โรงเรียนบ้านหนองไทร 61
3 4.92
4 6.56
11 18.03
2 3.28
2 3.28
39 63.93
22 36.07%
39  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 85
5 5.88
1 1.18
10 11.76
7 8.24
7 8.24
55 64.71
30 35.29%
40  โรงเรียนวัดสลักได 55
4 7.27
0 0.00
15 27.27
0 0.00
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
41  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 79
5 6.33
7 8.86
13 16.46
2 2.53
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
42  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 88
5 5.68
4 4.55
20 22.73
1 1.14
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
43  โรงเรียนบ้านกรูด 109
1 0.92
0 0.00
23 21.10
0 0.00
13 11.93
72 66.06
37 33.94%
44  โรงเรียนบ้านสวนปอ 62
5 8.06
5 8.06
6 9.68
5 8.06
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
45  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 62
8 12.90
5 8.06
5 8.06
3 4.84
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
46  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 127
13 10.24
5 3.94
18 14.17
6 4.72
1 0.79
84 66.14
43 33.86%
47  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 92
14 15.22
2 2.17
13 14.13
2 2.17
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
48  โรงเรียนบ้านละกอ 178
7 3.93
3 1.69
18 10.11
10 5.62
21 11.80
119 66.85
59 33.15%
49  โรงเรียนบ้านหินโคน 70
2 2.86
4 5.71
6 8.57
6 8.57
5 7.14
47 67.14
23 32.86%
50  โรงเรียนบ้านปรางค์ 67
3 4.48
5 7.46
11 16.42
0 0.00
3 4.48
45 67.16
22 32.84%
51  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 119
9 7.56
10 8.40
20 16.81
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 116
10 8.62
12 10.34
16 13.79
0 0.00
0 0.00
78 67.24
38 32.76%
53  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 37
3 8.11
2 5.41
6 16.22
0 0.00
1 2.70
25 67.57
12 32.43%
54  โรงเรียนบ้านหนองกก 219
17 7.76
5 2.28
32 14.61
12 5.48
5 2.28
148 67.58
71 32.42%
55  โรงเรียนบ้านหนองสาย 145
20 13.79
0 0.00
20 13.79
3 2.07
3 2.07
99 68.28
46 31.72%
56  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 101
6 5.94
4 3.96
14 13.86
7 6.93
1 0.99
69 68.32
32 31.68%
57  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 148
7 4.73
10 6.76
17 11.49
7 4.73
5 3.38
102 68.92
46 31.08%
58  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 177
8 4.52
5 2.82
41 23.16
1 0.56
0 0.00
122 68.93
55 31.07%
59  โรงเรียนชาติวิทยา 252
12 4.76
1 0.40
30 11.90
13 5.16
22 8.73
174 69.05
78 30.95%
60  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 78
5 6.41
7 8.97
7 8.97
5 6.41
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
61  โรงเรียนบ้านหนองยาง 179
17 9.50
17 9.50
12 6.70
8 4.47
1 0.56
124 69.27
55 30.73%
62  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 251
15 5.98
6 2.39
47 18.73
7 2.79
0 0.00
176 70.12
75 29.88%
63  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 423
53 12.53
8 1.89
25 5.91
9 2.13
31 7.33
297 70.21
126 29.79%
64  โรงเรียนบ้านสวนหอม 84
7 8.33
7 8.33
4 4.76
4 4.76
3 3.57
59 70.24
25 29.76%
65  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 74
7 9.46
3 4.05
2 2.70
10 13.51
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
66  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 111
12 10.81
0 0.00
20 18.02
0 0.00
1 0.90
78 70.27
33 29.73%
67  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 64
5 7.81
2 3.13
5 7.81
4 6.25
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
68  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 133
17 12.78
3 2.26
14 10.53
3 2.26
1 0.75
95 71.43
38 28.57%
69  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 53
4 7.55
2 3.77
7 13.21
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
70  โรงเรียนบ้านละลม 205
6 2.93
0 0.00
52 25.37
0 0.00
0 0.00
147 71.71
58 28.29%
71  โรงเรียนวัดเหมสูง 110
4 3.64
0 0.00
26 23.64
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
72  โรงเรียนวัดหนองพลวง 202
8 3.96
6 2.97
40 19.80
1 0.50
0 0.00
147 72.77
55 27.23%
73  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 74
8 10.81
0 0.00
10 13.51
2 2.70
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
74  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 82
6 7.32
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
75  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 82
7 8.54
3 3.66
12 14.63
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
76  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 76
6 7.89
4 5.26
10 13.16
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
77  โรงเรียนบ้านหินดาด 243
27 11.11
7 2.88
27 11.11
1 0.41
1 0.41
180 74.07
63 25.93%
78  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 123
2 1.63
5 4.07
19 15.45
5 4.07
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
79  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 153
11 7.19
8 5.23
16 10.46
3 1.96
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
80  โรงเรียนบ้านตะแกรง 105
5 4.76
3 2.86
0 0.00
18 17.14
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
81  โรงเรียนวัดหนองจอก 81
4 4.94
3 3.70
10 12.35
3 3.70
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
82  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 139
8 5.76
2 1.44
24 17.27
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
83  โรงเรียนบ้านกันผม 103
9 8.74
1 0.97
13 12.62
1 0.97
1 0.97
78 75.73
25 24.27%
84  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 109
3 2.75
10 9.17
11 10.09
2 1.83
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
85  โรงเรียนภูทองวิทยา 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
86  โรงเรียนไทรทอง 94
8 8.51
4 4.26
10 10.64
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
87  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 168
14 8.33
8 4.76
17 10.12
0 0.00
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
88  โรงเรียนบ้านจอมศรี 35
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
2 5.71
27 77.14
8 22.86%
89  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 289
9 3.11
6 2.08
51 17.65
0 0.00
0 0.00
223 77.16
66 22.84%
90  โรงเรียนบ้านหนองแมว 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
91  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 119
6 5.04
7 5.88
13 10.92
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
92  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
1 2.04
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
93  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 107
6 5.61
1 0.93
17 15.89
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
94  โรงเรียนบ้านบิง 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
2 3.45
1 1.72
45 77.59
13 22.41%
95  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1741
70 4.02
8 0.46
285 16.37
14 0.80
7 0.40
1357 77.94
384 22.06%
96  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 118
3 2.54
5 4.24
15 12.71
3 2.54
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
97  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 132
17 12.88
0 0.00
10 7.58
2 1.52
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
98  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 315
18 5.71
8 2.54
39 12.38
4 1.27
0 0.00
246 78.10
69 21.90%
99  โรงเรียนบ้านหนองขาม 87
6 6.90
4 4.60
6 6.90
2 2.30
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
100  โรงเรียนวัดกุดสวาย 37
5 13.51
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
101  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 227
7 3.08
3 1.32
29 12.78
5 2.20
4 1.76
179 78.85
48 21.15%
102  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 91
12 13.19
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
103  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 97
6 6.19
10 10.31
3 3.09
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
104  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 78
3 3.85
3 3.85
9 11.54
0 0.00
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
105  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 93
3 3.23
3 3.23
11 11.83
2 2.15
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
106  โรงเรียนบ้านบึงพระ 98
4 4.08
1 1.02
15 15.31
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
107  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 65
4 6.15
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองบอน 105
3 2.86
1 0.95
16 15.24
1 0.95
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
109  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 264
8 3.03
12 4.55
29 10.98
1 0.38
1 0.38
213 80.68
51 19.32%
110  โรงเรียนบ้านปอพราน 197
3 1.52
2 1.02
30 15.23
2 1.02
1 0.51
159 80.71
38 19.29%
111  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 48
0 0.00
1 2.08
7 14.58
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
112  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 107
3 2.80
4 3.74
13 12.15
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
113  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
114  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 114
2 1.75
4 3.51
8 7.02
5 4.39
2 1.75
93 81.58
21 18.42%
115  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 137
6 4.38
3 2.19
16 11.68
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
116  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 375
21 5.60
8 2.13
21 5.60
0 0.00
18 4.80
307 81.87
68 18.13%
117  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
0 0.00
0 0.00
21 16.41
2 1.56
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
118  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 28
3 10.71
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
119  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 304
4 1.32
2 0.66
47 15.46
1 0.33
0 0.00
250 82.24
54 17.76%
120  โรงเรียนบ้านดอน 75
1 1.33
2 2.67
9 12.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
121  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
4 6.15
2 3.08
54 83.08
11 16.92%
122  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 91
4 4.40
2 2.20
6 6.59
3 3.30
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
123  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 85
2 2.35
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
124  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 73
4 5.48
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
125  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
126  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 82
4 4.88
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
127  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 114
3 2.63
4 3.51
6 5.26
3 2.63
2 1.75
96 84.21
18 15.79%
128  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 77
3 3.90
4 5.19
5 6.49
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
129  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 117
4 3.42
0 0.00
13 11.11
1 0.85
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
130  โรงเรียนบ้านยอกขาม 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
131  โรงเรียนบ้านถนนหัก 82
6 7.32
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
132  โรงเรียนบ้านช่องโค 63
0 0.00
1 1.59
2 3.17
3 4.76
3 4.76
54 85.71
9 14.29%
133  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 233
2 0.86
7 3.00
22 9.44
2 0.86
0 0.00
200 85.84
33 14.16%
134  โรงเรียนบ้านแสนสุข 177
10 5.65
0 0.00
15 8.47
0 0.00
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
135  โรงเรียนวัดหินมงคล 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
3 3.53
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
136  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 155
3 1.94
3 1.94
12 7.74
3 1.94
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
137  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 69
2 2.90
1 1.45
5 7.25
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
138  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 100
1 1.00
1 1.00
7 7.00
2 2.00
2 2.00
87 87.00
13 13.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
140  โรงเรียนบ้านโนนทอง 86
2 2.33
1 1.16
3 3.49
1 1.16
3 3.49
76 88.37
10 11.63%
141  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 133
4 3.01
0 0.00
11 8.27
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
142  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 135
4 2.96
0 0.00
11 8.15
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
143  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
144  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
145  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
146  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 123
5 4.07
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
148  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 100
2 2.00
0 0.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
149  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 101
5 4.95
0 0.00
3 2.97
0 0.00
2 1.98
91 90.10
10 9.90%
150  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 192
7 3.65
5 2.60
5 2.60
0 0.00
1 0.52
174 90.63
18 9.38%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
152  โรงเรียนบ้านตูม 110
2 1.82
2 1.82
5 4.55
0 0.00
1 0.91
100 90.91
10 9.09%
153  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 91
1 1.10
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
154  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
155  โรงเรียนบ้านตะโก 96
0 0.00
1 1.04
5 5.21
2 2.08
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
156  โรงเรียนบ้านดะแลง 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
157  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
158  โรงเรียนบ้านสารภี 280
4 1.43
4 1.43
1 0.36
5 1.79
5 1.79
261 93.21
19 6.79%
159  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 90
0 0.00
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
160  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
161  โรงเรียนบ้านหนองจาน 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
162  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 115
2 1.74
2 1.74
2 1.74
0 0.00
1 0.87
108 93.91
7 6.09%
163  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 118
4 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.54
111 94.07
7 5.93%
164  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
165  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
59 95.16
3 4.84%
166  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
167  โรงเรียนวัดพะโค 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
168  โรงเรียนวัดหนองนา 72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
169  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
170  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 208
0 0.00
1 0.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 99.52
1 0.48%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 256
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
256 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,498 6.61
เตี้ย  861 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,750 12.13
ผอมและเตี้ย  914 4.03
อ้วนและเตี้ย  674 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,968 70.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,697 คน


29.55%


Powered By www.thaieducation.net