ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1617
125 7.73
258 15.96
116 7.17
488 30.18
519 32.10
111 6.86
1506 93.14%
2  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 169
32 18.93
15 8.88
23 13.61
11 6.51
12 7.10
76 44.97
93 55.03%
3  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 186
47 25.27
35 18.82
7 3.76
3 1.61
0 0.00
94 50.54
92 49.46%
4  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 282
29 10.28
30 10.64
27 9.57
22 7.80
27 9.57
147 52.13
135 47.87%
5  โรงเรียนวัดปากกิเลน 93
8 8.60
4 4.30
16 17.20
0 0.00
12 12.90
53 56.99
40 43.01%
6  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 62
6 9.68
8 12.90
8 12.90
4 6.45
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
7  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 60
8 13.33
4 6.67
8 13.33
5 8.33
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
8  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 221
7 3.17
23 10.41
6 2.71
44 19.91
11 4.98
130 58.82
91 41.18%
9  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 573
57 9.95
29 5.06
85 14.83
51 8.90
1 0.17
350 61.08
223 38.92%
10  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 245
3 1.22
14 5.71
29 11.84
17 6.94
32 13.06
150 61.22
95 38.78%
11  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 262
43 16.41
28 10.69
23 8.78
0 0.00
7 2.67
161 61.45
101 38.55%
12  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 605
94 15.54
69 11.40
0 0.00
40 6.61
27 4.46
375 61.98
230 38.02%
13  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 112
8 7.14
6 5.36
10 8.93
8 7.14
9 8.04
71 63.39
41 36.61%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 75
10 13.33
7 9.33
6 8.00
4 5.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
15  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 81
12 14.81
6 7.41
7 8.64
3 3.70
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
16  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 184
20 10.87
21 11.41
10 5.43
13 7.07
0 0.00
120 65.22
64 34.78%
17  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 121
4 3.31
10 8.26
11 9.09
9 7.44
8 6.61
79 65.29
42 34.71%
18  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 123
10 8.13
8 6.50
13 10.57
7 5.69
4 3.25
81 65.85
42 34.15%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 132
18 13.64
1 0.76
16 12.12
10 7.58
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
20  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 236
14 5.93
13 5.51
9 3.81
14 5.93
28 11.86
158 66.95
78 33.05%
21  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 197
15 7.61
8 4.06
23 11.68
19 9.64
0 0.00
132 67.01
65 32.99%
22  โรงเรียนบ้านไร่ 277
37 13.36
15 5.42
31 11.19
3 1.08
2 0.72
189 68.23
88 31.77%
23  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 792
78 9.85
50 6.31
66 8.33
28 3.54
26 3.28
544 68.69
248 31.31%
24  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 81
0 0.00
3 3.70
19 23.46
3 3.70
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
25  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 188
17 9.04
6 3.19
19 10.11
15 7.98
0 0.00
131 69.68
57 30.32%
26  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 345
12 3.48
10 2.90
30 8.70
22 6.38
24 6.96
247 71.59
98 28.41%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 82
8 9.76
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
28  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 605
43 7.11
33 5.45
60 9.92
30 4.96
2 0.33
437 72.23
168 27.77%
29  โรงเรียนบ้านยางโทน 66
4 6.06
2 3.03
9 13.64
3 4.55
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
30  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 163
11 6.75
8 4.91
17 10.43
8 4.91
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
31  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 89
9 10.11
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
32  โรงเรียนวัดหินดาด 245
22 8.98
26 10.61
10 4.08
5 2.04
0 0.00
182 74.29
63 25.71%
33  โรงเรียนบ้านหินดาด 188
19 10.11
5 2.66
20 10.64
3 1.60
0 0.00
141 75.00
47 25.00%
34  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 255
13 5.10
6 2.35
24 9.41
16 6.27
4 1.57
192 75.29
63 24.71%
35  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 147
9 6.12
11 7.48
10 6.80
4 2.72
1 0.68
112 76.19
35 23.81%
36  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 593
25 4.22
22 3.71
88 14.84
2 0.34
0 0.00
456 76.90
137 23.10%
37  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 249
13 5.22
13 5.22
23 9.24
6 2.41
2 0.80
192 77.11
57 22.89%
38  โรงเรียนบ้านดินโส 275
16 5.82
10 3.64
22 8.00
9 3.27
5 1.82
213 77.45
62 22.55%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 233
9 3.86
13 5.58
9 3.86
10 4.29
10 4.29
182 78.11
51 21.89%
40  โรงเรียนบ้านเขาพัง 74
0 0.00
7 9.46
6 8.11
2 2.70
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
41  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 99
15 15.15
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
42  โรงเรียนบ้านยางขาว 157
7 4.46
7 4.46
8 5.10
6 3.82
5 3.18
124 78.98
33 21.02%
43  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 553
36 6.51
45 8.14
25 4.52
9 1.63
1 0.18
437 79.02
116 20.98%
44  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 187
15 8.02
9 4.81
10 5.35
5 2.67
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
45  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 240
16 6.67
17 7.08
13 5.42
0 0.00
3 1.25
191 79.58
49 20.42%
46  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 153
10 6.54
4 2.61
6 3.92
7 4.58
4 2.61
122 79.74
31 20.26%
47  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 494
32 6.48
9 1.82
39 7.89
20 4.05
0 0.00
394 79.76
100 20.24%
48  โรงเรียนวัดปรังกาสี 548
42 7.66
26 4.74
23 4.20
10 1.82
9 1.64
438 79.93
110 20.07%
49  โรงเรียนบ้านพุองกะ 130
4 3.08
9 6.92
13 10.00
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
50  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 278
22 7.91
2 0.72
18 6.47
7 2.52
3 1.08
226 81.29
52 18.71%
51  โรงเรียนหลุงกัง 107
11 10.28
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
52  โรงเรียนบ้านหนองขอน 39
3 7.69
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
53  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 258
25 9.69
20 7.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
213 82.56
45 17.44%
54  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 460
24 5.22
0 0.00
30 6.52
26 5.65
0 0.00
380 82.61
80 17.39%
55  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 508
26 5.12
20 3.94
17 3.35
11 2.17
13 2.56
421 82.87
87 17.13%
56  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 47
0 0.00
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
57  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 185
17 9.19
6 3.24
6 3.24
1 0.54
1 0.54
154 83.24
31 16.76%
58  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 123
6 4.88
4 3.25
7 5.69
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
59  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 70
5 7.14
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
60  โรงเรียนบ้านอูล่อง 484
19 3.93
13 2.69
25 5.17
3 0.62
1 0.21
423 87.40
61 12.60%
61  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
62  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 368
9 2.45
9 2.45
6 1.63
9 2.45
9 2.45
326 88.59
42 11.41%
63  โรงเรียนบ้านหินแหลม 239
7 2.93
9 3.77
5 2.09
4 1.67
0 0.00
214 89.54
25 10.46%
64  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 107
3 2.80
6 5.61
2 1.87
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
65  โรงเรียนบ้านนามกุย 218
8 3.67
0 0.00
11 5.05
0 0.00
0 0.00
199 91.28
19 8.72%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 147
9 6.12
1 0.68
2 1.36
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
67  โรงเรียนบ้านสารวัตร 198
5 2.53
4 2.02
4 2.02
0 0.00
3 1.52
182 91.92
16 8.08%
68  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.41
1 1.47
64 94.12
4 5.88%
69  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 108
2 1.85
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
70  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 183
2 1.09
3 1.64
4 2.19
0 0.00
0 0.00
174 95.08
9 4.92%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 138
1 0.72
2 1.45
3 2.17
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
72  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 378
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 3.70
2 0.53
362 95.77
16 4.23%
73  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 500
1 0.20
5 1.00
13 2.60
2 0.40
0 0.00
479 95.80
21 4.20%
74  โรงเรียนบ้านพุเตย 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
75  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 125
3 2.40
0 0.00
1 0.80
1 0.80
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
76  โรงเรียนคุรุสภา 208
2 0.96
0 0.00
4 1.92
0 0.00
0 0.00
202 97.12
6 2.88%
77  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 233
1 0.43
0 0.00
5 2.15
0 0.00
0 0.00
227 97.42
6 2.58%
78  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 158
0 0.00
0 0.00
3 1.90
0 0.00
0 0.00
155 98.10
3 1.90%
79  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 428
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.47
0 0.00
426 99.53
2 0.47%
80  โรงเรียนบ้านหินดาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,640 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,304 6.64
เตี้ย  1,075 5.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,283 6.53
ผอมและเตี้ย  1,083 5.51
อ้วนและเตี้ย  830 4.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,065 71.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,575 คน


28.39%


Powered By www.thaieducation.net