ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางเตย 206
15 7.28
38 18.45
58 28.16
7 3.40
25 12.14
63 30.58
143 69.42%
2  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 41
7 17.07
7 17.07
4 9.76
7 17.07
0 0.00
16 39.02
25 60.98%
3  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 95
5 5.26
6 6.32
28 29.47
2 2.11
0 0.00
54 56.84
41 43.16%
4  โรงเรียนวัดประชานาถ 173
14 8.09
13 7.51
24 13.87
7 4.05
14 8.09
101 58.38
72 41.62%
5  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 240
13 5.42
4 1.67
39 16.25
17 7.08
24 10.00
143 59.58
97 40.42%
6  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 261
12 4.60
6 2.30
78 29.89
4 1.53
0 0.00
161 61.69
100 38.31%
7  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 329
23 6.99
18 5.47
37 11.25
20 6.08
26 7.90
205 62.31
124 37.69%
8  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 73
7 9.59
4 5.48
15 20.55
1 1.37
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
9  โรงเรียนบ้านฉาง 87
12 13.79
4 4.60
12 13.79
4 4.60
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
10  โรงเรียนบ้านหนองปรง 33
5 15.15
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
11  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 28
8 28.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
12  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 142
11 7.75
3 2.11
33 23.24
1 0.70
1 0.70
93 65.49
49 34.51%
13  โรงเรียนวัดสาลวัน 216
19 8.80
16 7.41
38 17.59
0 0.00
0 0.00
143 66.20
73 33.80%
14  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 476
13 2.73
16 3.36
107 22.48
5 1.05
19 3.99
316 66.39
160 33.61%
15  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
16  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 63
6 9.52
6 9.52
5 7.94
2 3.17
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
17  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 75
6 8.00
6 8.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
18  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 328
28 8.54
8 2.44
58 17.68
6 1.83
4 1.22
224 68.29
104 31.71%
19  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 38
5 13.16
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
20  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 267
17 6.37
5 1.87
60 22.47
1 0.37
0 0.00
184 68.91
83 31.09%
21  โรงเรียนบ้านบางประแดง 140
5 3.57
0 0.00
34 24.29
3 2.14
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
22  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 67
5 7.46
3 4.48
11 16.42
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
23  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1789
144 8.05
74 4.14
298 16.66
8 0.45
5 0.28
1260 70.43
529 29.57%
24  โรงเรียนวัดลำพญา 116
3 2.59
2 1.72
25 21.55
4 3.45
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
25  โรงเรียนวัดบางปลา 110
13 11.82
10 9.09
9 8.18
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
26  โรงเรียนวัดทรงคนอง 217
20 9.22
12 5.53
12 5.53
11 5.07
6 2.76
156 71.89
61 28.11%
27  โรงเรียนวัดไทร 367
23 6.27
11 3.00
47 12.81
22 5.99
0 0.00
264 71.93
103 28.07%
28  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 164
7 4.27
3 1.83
12 7.32
10 6.10
14 8.54
118 71.95
46 28.05%
29  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
2 11.11
13 72.22
5 27.78%
30  โรงเรียนวัดบางหลวง 619
53 8.56
7 1.13
107 17.29
3 0.48
1 0.16
448 72.37
171 27.63%
31  โรงเรียนวัดโคกเขมา 148
6 4.05
5 3.38
27 18.24
2 1.35
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
32  โรงเรียนวัดนิลเพชร 172
9 5.23
4 2.33
33 19.19
0 0.00
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
33  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 140
9 6.43
10 7.14
13 9.29
5 3.57
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
34  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 118
5 4.24
6 5.08
20 16.95
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
35  โรงเรียนวัดจินดาราม 452
19 4.20
19 4.20
78 17.26
2 0.44
0 0.00
334 73.89
118 26.11%
36  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 69
3 4.35
5 7.25
8 11.59
0 0.00
2 2.90
51 73.91
18 26.09%
37  โรงเรียนบ้านคลองโยง 96
2 2.08
3 3.13
20 20.83
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
38  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 135
10 7.41
0 0.00
25 18.52
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
39  โรงเรียนคลองบางกระทึก 355
14 3.94
9 2.54
66 18.59
2 0.56
0 0.00
264 74.37
91 25.63%
40  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 141
4 2.84
6 4.26
26 18.44
0 0.00
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
41  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 936
50 5.34
20 2.14
167 17.84
1 0.11
0 0.00
698 74.57
238 25.43%
42  โรงเรียนวัดท้องไทร 143
7 4.90
5 3.50
18 12.59
6 4.20
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
43  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 330
12 3.64
14 4.24
52 15.76
5 1.52
0 0.00
247 74.85
83 25.15%
44  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1833
69 3.76
75 4.09
170 9.27
48 2.62
78 4.26
1393 76.00
440 24.00%
45  โรงเรียนคลองทางหลวง 156
5 3.21
8 5.13
17 10.90
7 4.49
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
46  โรงเรียนวัดละมุด 144
4 2.78
7 4.86
21 14.58
2 1.39
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
47  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 221
36 16.29
0 0.00
13 5.88
3 1.36
0 0.00
169 76.47
52 23.53%
48  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 354
15 4.24
5 1.41
61 17.23
0 0.00
2 0.56
271 76.55
83 23.45%
49  โรงเรียนวัดเกษตราราม 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
50  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 86
8 9.30
3 3.49
9 10.47
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
51  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 203
8 3.94
10 4.93
28 13.79
1 0.49
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
52  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 194
17 8.76
1 0.52
26 13.40
0 0.00
0 0.00
150 77.32
44 22.68%
53  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 177
10 5.65
4 2.26
26 14.69
0 0.00
0 0.00
137 77.40
40 22.60%
54  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 312
17 5.45
8 2.56
44 14.10
0 0.00
1 0.32
242 77.56
70 22.44%
55  โรงเรียนวัดผาสุการาม 133
9 6.77
0 0.00
20 15.04
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
56  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 139
7 5.04
6 4.32
17 12.23
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
57  โรงเรียนวัดลานคา 216
25 11.57
5 2.31
14 6.48
2 0.93
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
58  โรงเรียนวัดกกตาล 162
14 8.64
0 0.00
20 12.35
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
59  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 106
4 3.77
8 7.55
9 8.49
1 0.94
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
60  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 93
5 5.38
0 0.00
14 15.05
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
61  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 201
8 3.98
4 1.99
26 12.94
2 1.00
1 0.50
160 79.60
41 20.40%
62  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 194
2 1.03
3 1.55
17 8.76
2 1.03
15 7.73
155 79.90
39 20.10%
63  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 465
15 3.23
8 1.72
69 14.84
1 0.22
0 0.00
372 80.00
93 20.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 106
9 8.49
5 4.72
5 4.72
2 1.89
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
65  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 66
3 4.55
3 4.55
6 9.09
0 0.00
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
66  โรงเรียนวัดไทยาวาส 107
7 6.54
5 4.67
8 7.48
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
67  โรงเรียนวัดเกาะแรต 145
5 3.45
2 1.38
21 14.48
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
68  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 78
0 0.00
1 1.28
12 15.38
2 2.56
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
69  โรงเรียนวัดสำโรง 89
5 5.62
0 0.00
10 11.24
1 1.12
1 1.12
72 80.90
17 19.10%
70  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 84
2 2.38
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
71  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 486
17 3.50
8 1.65
66 13.58
1 0.21
0 0.00
394 81.07
92 18.93%
72  โรงเรียนวัดท่าพูด 859
25 2.91
33 3.84
87 10.13
11 1.28
4 0.47
699 81.37
160 18.63%
73  โรงเรียนวัดน้อย 148
5 3.38
4 2.70
18 12.16
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
74  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 99
5 5.05
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
75  โรงเรียนวัดปรีดาราม 255
15 5.88
8 3.14
20 7.84
1 0.39
0 0.00
211 82.75
44 17.25%
76  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 146
5 3.42
2 1.37
13 8.90
2 1.37
2 1.37
122 83.56
24 16.44%
77  โรงเรียนบ้านลานแหลม 140
4 2.86
0 0.00
19 13.57
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
78  โรงเรียนบ้านบางเลน 520
21 4.04
0 0.00
54 10.38
0 0.00
8 1.54
437 84.04
83 15.96%
79  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
80  โรงเรียนวัดศิลามูล 202
7 3.47
5 2.48
9 4.46
7 3.47
3 1.49
171 84.65
31 15.35%
81  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 704
23 3.27
13 1.85
70 9.94
2 0.28
0 0.00
596 84.66
108 15.34%
82  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 968
71 7.33
28 2.89
34 3.51
14 1.45
0 0.00
821 84.81
147 15.19%
83  โรงเรียนวัดสัมปทวน 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
84  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 79
0 0.00
3 3.80
8 10.13
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
85  โรงเรียนวัดมะเกลือ 405
20 4.94
5 1.23
29 7.16
2 0.49
0 0.00
349 86.17
56 13.83%
86  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
87  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 110
8 7.27
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
88  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 63
1 1.59
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
89  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 134
7 5.22
3 2.24
6 4.48
1 0.75
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
90  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 158
5 3.16
2 1.27
11 6.96
2 1.27
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
91  โรงเรียนวัดบางภาษี 87
0 0.00
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
92  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 391
3 0.77
7 1.79
38 9.72
0 0.00
0 0.00
343 87.72
48 12.28%
93  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 95
0 0.00
0 0.00
9 9.47
2 2.11
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
94  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 218
4 1.83
3 1.38
8 3.67
6 2.75
4 1.83
193 88.53
25 11.47%
95  โรงเรียนบ้านบางม่วง 91
1 1.10
0 0.00
8 8.79
0 0.00
1 1.10
81 89.01
10 10.99%
96  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 203
1 0.49
0 0.00
21 10.34
0 0.00
0 0.00
181 89.16
22 10.84%
97  โรงเรียนวัดกลาง 121
3 2.48
0 0.00
8 6.61
2 1.65
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
98  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 140
4 2.86
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
99  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 153
3 1.96
0 0.00
13 8.50
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
100  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 161
2 1.24
1 0.62
11 6.83
2 1.24
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
101  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
102  โรงเรียนวัดบางพระ 139
0 0.00
0 0.00
13 9.35
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
103  โรงเรียนบ้านตากแดด 72
0 0.00
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
104  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
105  โรงเรียนวัดโพธิ์ 264
9 3.41
5 1.89
4 1.52
3 1.14
0 0.00
243 92.05
21 7.95%
106  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 114
1 0.88
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
107  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 129
3 2.33
3 2.33
2 1.55
2 1.55
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
108  โรงเรียนวัดงิ้วราย 202
4 1.98
0 0.00
10 4.95
0 0.00
0 0.00
188 93.07
14 6.93%
109  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 105
4 3.81
2 1.90
1 0.95
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
110  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 137
4 2.92
0 0.00
4 2.92
1 0.73
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
111  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 303
5 1.65
0 0.00
8 2.64
0 0.00
0 0.00
290 95.71
13 4.29%
112  โรงเรียนวัดดอนยอ 175
0 0.00
1 0.57
5 2.86
1 0.57
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
113  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
1 1.85
52 96.30
2 3.70%
114  โรงเรียนวัดท่าข้าม 176
0 0.00
0 0.00
6 3.41
0 0.00
0 0.00
170 96.59
6 3.41%
115  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
116  โรงเรียนวัดลาดสะแก 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
1 1.43
68 97.14
2 2.86%
117  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 148
0 0.00
0 0.00
4 2.70
0 0.00
0 0.00
144 97.30
4 2.70%
118  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
91 97.85
2 2.15%

 

จำนวนนักเรียน  25,773 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,260 4.89
เตี้ย  710 2.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,127 12.13
ผอมและเตี้ย  313 1.21
อ้วนและเตี้ย  272 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,091 77.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,682 คน


22.05%


Powered By www.thaieducation.net