ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 43
2 4.65
0 0.00
35 81.40
2 4.65
4 9.30
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 65
18 27.69
13 20.00
1 1.54
33 50.77
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 201
39 19.40
29 14.43
28 13.93
32 15.92
17 8.46
56 27.86
145 72.14%
4  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 417
35 8.39
35 8.39
58 13.91
70 16.79
93 22.30
126 30.22
291 69.78%
5  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 214
38 17.76
18 8.41
43 20.09
41 19.16
1 0.47
73 34.11
141 65.89%
6  โรงเรียนวัดตะโกสูง 89
25 28.09
7 7.87
18 20.22
4 4.49
0 0.00
35 39.33
54 60.67%
7  โรงเรียนวัดท่าเสา 150
37 24.67
11 7.33
24 16.00
6 4.00
11 7.33
61 40.67
89 59.33%
8  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 473
27 5.71
15 3.17
123 26.00
9 1.90
68 14.38
231 48.84
242 51.16%
9  โรงเรียนวัดสองห้อง 62
7 11.29
7 11.29
11 17.74
5 8.06
0 0.00
32 51.61
30 48.39%
10  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1442
84 5.83
20 1.39
281 19.49
104 7.21
172 11.93
781 54.16
661 45.84%
11  โรงเรียนบ้านรางมูก 63
9 14.29
6 9.52
7 11.11
6 9.52
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
12  โรงเรียนวัดดอนขนาก 84
13 15.48
1 1.19
14 16.67
5 5.95
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
13  โรงเรียนวัดลำเหย 142
21 14.79
20 14.08
9 6.34
12 8.45
0 0.00
80 56.34
62 43.66%
14  โรงเรียนบ้านหนองหิน 81
3 3.70
19 23.46
10 12.35
0 0.00
3 3.70
46 56.79
35 43.21%
15  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 243
30 12.35
14 5.76
26 10.70
20 8.23
14 5.76
139 57.20
104 42.80%
16  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 291
30 10.31
29 9.97
47 16.15
12 4.12
6 2.06
167 57.39
124 42.61%
17  โรงเรียนบ้านลำพยา 121
10 8.26
6 4.96
15 12.40
14 11.57
6 4.96
70 57.85
51 42.15%
18  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 84
19 22.62
4 4.76
7 8.33
4 4.76
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
19  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 383
36 9.40
25 6.53
58 15.14
35 9.14
0 0.00
229 59.79
154 40.21%
20  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 205
18 8.78
19 9.27
43 20.98
1 0.49
0 0.00
124 60.49
81 39.51%
21  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 74
7 9.46
9 12.16
10 13.51
3 4.05
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
22  โรงเรียนบ้านใหม่ 64
10 15.63
0 0.00
11 17.19
0 0.00
4 6.25
39 60.94
25 39.06%
23  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 83
13 15.66
0 0.00
16 19.28
0 0.00
1 1.20
53 63.86
30 36.14%
24  โรงเรียนวัดหนองเสือ 377
21 5.57
19 5.04
74 19.63
21 5.57
0 0.00
242 64.19
135 35.81%
25  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 239
25 10.46
26 10.88
13 5.44
8 3.35
13 5.44
154 64.44
85 35.56%
26  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 868
30 3.46
27 3.11
110 12.67
56 6.45
80 9.22
565 65.09
303 34.91%
27  โรงเรียนบ้านบัวแดง 163
10 6.13
3 1.84
30 18.40
13 7.98
0 0.00
107 65.64
56 34.36%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 106
7 6.60
8 7.55
19 17.92
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
29  โรงเรียนวัดหนองจิก 139
10 7.19
10 7.19
25 17.99
0 0.00
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
30  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 68
4 5.88
0 0.00
16 23.53
2 2.94
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
31  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 312
10 3.21
16 5.13
38 12.18
16 5.13
17 5.45
215 68.91
97 31.09%
32  โรงเรียนวัดหนองศาลา 348
29 8.33
13 3.74
42 12.07
12 3.45
10 2.87
242 69.54
106 30.46%
33  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 109
11 10.09
1 0.92
20 18.35
1 0.92
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
34  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 570
44 7.72
30 5.26
76 13.33
17 2.98
3 0.53
400 70.18
170 29.82%
35  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 138
13 9.42
5 3.62
14 10.14
9 6.52
0 0.00
97 70.29
41 29.71%
36  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 151
14 9.27
5 3.31
23 15.23
2 1.32
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
37  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 127
6 4.72
3 2.36
27 21.26
0 0.00
1 0.79
90 70.87
37 29.13%
38  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 215
19 8.84
14 6.51
29 13.49
0 0.00
0 0.00
153 71.16
62 28.84%
39  โรงเรียนบ้านดอนทอง 164
22 13.41
0 0.00
24 14.63
0 0.00
0 0.00
118 71.95
46 28.05%
40  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2323
178 7.66
138 5.94
0 0.00
316 13.60
0 0.00
1691 72.79
632 27.21%
41  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 92
6 6.52
4 4.35
9 9.78
2 2.17
4 4.35
67 72.83
25 27.17%
42  โรงเรียนวัดทัพหลวง 325
13 4.00
14 4.31
43 13.23
6 1.85
12 3.69
237 72.92
88 27.08%
43  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2823
150 5.31
95 3.37
499 17.68
6 0.21
7 0.25
2066 73.18
757 26.82%
44  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1466
130 8.87
24 1.64
239 16.30
0 0.00
0 0.00
1073 73.19
393 26.81%
45  โรงเรียนบ้านแจงงาม 136
7 5.15
2 1.47
25 18.38
1 0.74
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
46  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 169
14 8.28
0 0.00
29 17.16
0 0.00
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 96
6 6.25
3 3.13
14 14.58
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
48  โรงเรียนบ้านสามัคคี 120
11 9.17
2 1.67
15 12.50
2 1.67
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
49  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 141
6 4.26
6 4.26
8 5.67
6 4.26
9 6.38
106 75.18
35 24.82%
50  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 178
27 15.17
0 0.00
17 9.55
0 0.00
0 0.00
134 75.28
44 24.72%
51  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 53
2 3.77
5 9.43
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
52  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 325
15 4.62
7 2.15
50 15.38
5 1.54
2 0.62
246 75.69
79 24.31%
53  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 441
18 4.08
12 2.72
73 16.55
1 0.23
1 0.23
336 76.19
105 23.81%
54  โรงเรียนวัดทุ่งรี 135
11 8.15
9 6.67
9 6.67
3 2.22
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
55  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 148
9 6.08
4 2.70
20 13.51
1 0.68
1 0.68
113 76.35
35 23.65%
56  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 124
7 5.65
5 4.03
13 10.48
4 3.23
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
57  โรงเรียนบ้านคลองยาง 122
5 4.10
0 0.00
23 18.85
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
58  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 83
2 2.41
3 3.61
14 16.87
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
59  โรงเรียนวัดกงลาด 132
4 3.03
6 4.55
15 11.36
3 2.27
2 1.52
102 77.27
30 22.73%
60  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 88
4 4.55
5 5.68
11 12.50
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
61  โรงเรียนบ้านหัวถนน 62
3 4.84
5 8.06
4 6.45
2 3.23
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
62  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 81
3 3.70
3 3.70
10 12.35
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
63  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 92
5 5.43
5 5.43
9 9.78
1 1.09
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
64  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 331
27 8.16
0 0.00
16 4.83
0 0.00
28 8.46
260 78.55
71 21.45%
65  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
1 2.13
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
66  โรงเรียนบ้านหนองขาม 127
9 7.09
0 0.00
18 14.17
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
67  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 57
1 1.75
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
68  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 100
2 2.00
3 3.00
12 12.00
4 4.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
69  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 68
1 1.47
0 0.00
11 16.18
2 2.94
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
70  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 108
6 5.56
3 2.78
13 12.04
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
71  โรงเรียนวัดสระพัง 70
5 7.14
1 1.43
6 8.57
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
72  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1575
25 1.59
17 1.08
106 6.73
42 2.67
123 7.81
1262 80.13
313 19.87%
73  โรงเรียนวัดทะเลบก 331
18 5.44
12 3.63
34 10.27
1 0.30
0 0.00
266 80.36
65 19.64%
74  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
75  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 619
34 5.49
55 8.89
29 4.68
0 0.00
0 0.00
501 80.94
118 19.06%
76  โรงเรียนบ้านมาบแค 106
10 9.43
0 0.00
9 8.49
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
77  โรงเรียนวัดวังเย็น 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
10 13.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
78  โรงเรียนวัดสุขวราราม 125
5 4.00
7 5.60
6 4.80
3 2.40
2 1.60
102 81.60
23 18.40%
79  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 136
3 2.21
0 0.00
6 4.41
0 0.00
16 11.76
111 81.62
25 18.38%
80  โรงเรียนบ้านหนองโสน 109
2 1.83
0 0.00
17 15.60
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
81  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 333
14 4.20
5 1.50
38 11.41
4 1.20
0 0.00
272 81.68
61 18.32%
82  โรงเรียนบ้านดอนซาก 127
5 3.94
5 3.94
13 10.24
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
83  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 133
2 1.50
8 6.02
14 10.53
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
84  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 261
8 3.07
0 0.00
39 14.94
0 0.00
0 0.00
214 81.99
47 18.01%
85  โรงเรียนบ้านคอวัง 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
86  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 135
2 1.48
0 0.00
22 16.30
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
87  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 266
22 8.27
5 1.88
6 2.26
5 1.88
8 3.01
220 82.71
46 17.29%
88  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 376
11 2.93
15 3.99
15 3.99
6 1.60
17 4.52
312 82.98
64 17.02%
89  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 153
10 6.54
0 0.00
14 9.15
2 1.31
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
90  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 112
2 1.79
0 0.00
12 10.71
0 0.00
5 4.46
93 83.04
19 16.96%
91  โรงเรียนวัดห้วยพระ 86
8 9.30
0 0.00
5 5.81
0 0.00
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
92  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 181
9 4.97
5 2.76
13 7.18
2 1.10
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
93  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 208
8 3.85
7 3.37
13 6.25
4 1.92
0 0.00
176 84.62
32 15.38%
94  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
95  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 112
7 6.25
3 2.68
7 6.25
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
96  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 277
8 2.89
9 3.25
9 3.25
8 2.89
8 2.89
235 84.84
42 15.16%
97  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 86
5 5.81
0 0.00
7 8.14
0 0.00
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
98  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 186
7 3.76
0 0.00
21 11.29
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
99  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 87
9 10.34
3 3.45
0 0.00
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
100  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 416
7 1.68
11 2.64
43 10.34
0 0.00
0 0.00
355 85.34
61 14.66%
101  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 266
4 1.50
0 0.00
34 12.78
0 0.00
0 0.00
228 85.71
38 14.29%
102  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 94
7 7.45
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
103  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 192
6 3.13
2 1.04
17 8.85
0 0.00
0 0.00
167 86.98
25 13.02%
104  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 103
4 3.88
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
105  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 105
2 1.90
2 1.90
6 5.71
3 2.86
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
106  โรงเรียนวัดบ้านยาง 83
5 6.02
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
107  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 124
6 4.84
0 0.00
6 4.84
0 0.00
2 1.61
110 88.71
14 11.29%
108  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
109  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 206
0 0.00
0 0.00
21 10.19
1 0.49
0 0.00
184 89.32
22 10.68%
110  โรงเรียนบ้านคลองตัน 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
111  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 136
5 3.68
0 0.00
6 4.41
0 0.00
2 1.47
123 90.44
13 9.56%
112  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 118
0 0.00
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
1 0.67
3 2.01
6 4.03
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
114  โรงเรียนวัดตาก้อง 321
1 0.31
0 0.00
14 4.36
5 1.56
3 0.93
298 92.83
23 7.17%
115  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 544
1 0.18
0 0.00
26 4.78
0 0.00
9 1.65
508 93.38
36 6.62%
116  โรงเรียนวัดเลาเต่า 169
1 0.59
0 0.00
9 5.33
0 0.00
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
117  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
118  โรงเรียนวัดบางแขม 184
0 0.00
0 0.00
7 3.80
0 0.00
0 0.00
177 96.20
7 3.80%
119  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 164
3 1.83
0 0.00
3 1.83
0 0.00
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
120  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,794 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,787 6.00
เตี้ย  1,029 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,436 11.53
ผอมและเตี้ย  1,050 3.52
อ้วนและเตี้ย  792 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,700 72.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,094 คน


27.17%


Powered By www.thaieducation.net