ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 11
2 18.18
0 0.00
8 72.73
0 0.00
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 121
38 31.40
32 26.45
29 23.97
6 4.96
16 13.22
0 0.00
121 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 81
37 45.68
16 19.75
14 17.28
0 0.00
0 0.00
14 17.28
67 82.72%
4  โรงเรียนบ้านคลอง 24 168
8 4.76
44 26.19
44 26.19
40 23.81
0 0.00
32 19.05
136 80.95%
5  โรงเรียนวัดหนองรี 174
37 21.26
25 14.37
34 19.54
27 15.52
0 0.00
51 29.31
123 70.69%
6  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 90
13 14.44
5 5.56
33 36.67
8 8.89
2 2.22
29 32.22
61 67.78%
7  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 50
10 20.00
7 14.00
6 12.00
6 12.00
4 8.00
17 34.00
33 66.00%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 17
2 11.76
0 0.00
9 52.94
0 0.00
0 0.00
6 35.29
11 64.71%
9  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 228
13 5.70
11 4.82
35 15.35
25 10.96
45 19.74
99 43.42
129 56.58%
10  โรงเรียนบ้านคลอง 1 28
4 14.29
1 3.57
8 28.57
1 3.57
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
11  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 135
12 8.89
14 10.37
20 14.81
9 6.67
11 8.15
69 51.11
66 48.89%
12  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96
6 6.25
19 19.79
18 18.75
1 1.04
0 0.00
52 54.17
44 45.83%
13  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 41
1 2.44
2 4.88
5 12.20
1 2.44
9 21.95
23 56.10
18 43.90%
14  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 171
9 5.26
3 1.75
24 14.04
21 12.28
16 9.36
98 57.31
73 42.69%
15  โรงเรียนบ้านคลอง 30 72
9 12.50
1 1.39
20 27.78
0 0.00
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
16  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 137
15 10.95
10 7.30
19 13.87
7 5.11
6 4.38
80 58.39
57 41.61%
17  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 71
4 5.63
4 5.63
20 28.17
1 1.41
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
18  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 101
4 3.96
11 10.89
9 8.91
12 11.88
5 4.95
60 59.41
41 40.59%
19  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 37
6 16.22
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
20  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 63
0 0.00
6 9.52
18 28.57
0 0.00
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
21  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 44
3 6.82
3 6.82
9 20.45
1 2.27
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
22  โรงเรียนวัดเข็มทอง 104
19 18.27
0 0.00
21 20.19
0 0.00
0 0.00
64 61.54
40 38.46%
23  โรงเรียนวัดทองจรรยา 116
5 4.31
3 2.59
31 26.72
5 4.31
0 0.00
72 62.07
44 37.93%
24  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 720
34 4.72
48 6.67
190 26.39
0 0.00
0 0.00
448 62.22
272 37.78%
25  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 85
10 11.76
5 5.88
14 16.47
1 1.18
2 2.35
53 62.35
32 37.65%
26  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 64
2 3.13
1 1.56
21 32.81
0 0.00
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
27  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 56
5 8.93
2 3.57
13 23.21
1 1.79
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
28  โรงเรียนวัดท่าชัย 59
10 16.95
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ 178
14 7.87
0 0.00
50 28.09
0 0.00
0 0.00
114 64.04
64 35.96%
30  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 123
8 6.50
4 3.25
31 25.20
1 0.81
0 0.00
79 64.23
44 35.77%
31  โรงเรียนวัดหุบเมย 28
0 0.00
2 7.14
8 28.57
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
32  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 184
24 13.04
0 0.00
37 20.11
2 1.09
1 0.54
120 65.22
64 34.78%
33  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 78
11 14.10
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
34  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 103
13 12.62
1 0.97
15 14.56
6 5.83
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
35  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 45
2 4.44
2 4.44
9 20.00
2 4.44
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
36  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 49
2 4.08
0 0.00
14 28.57
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
37  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 86
14 16.28
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
38  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 31
4 12.90
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 202
9 4.46
15 7.43
16 7.92
5 2.48
19 9.41
138 68.32
64 31.68%
40  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 79
5 6.33
0 0.00
20 25.32
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
41  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 131
11 8.40
3 2.29
23 17.56
2 1.53
2 1.53
90 68.70
41 31.30%
42  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 68
2 2.94
0 0.00
19 27.94
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
43  โรงเรียนวัดวังไทร 39
7 17.95
4 10.26
1 2.56
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
44  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 102
7 6.86
6 5.88
14 13.73
3 2.94
1 0.98
71 69.61
31 30.39%
45  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 47
6 12.77
1 2.13
2 4.26
3 6.38
2 4.26
33 70.21
14 29.79%
46  โรงเรียนวัดวังตูม 27
5 18.52
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
47  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78
12 15.38
2 2.56
8 10.26
1 1.28
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
48  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 142
8 5.63
17 11.97
5 3.52
8 5.63
3 2.11
101 71.13
41 28.87%
49  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 102
3 2.94
9 8.82
14 13.73
1 0.98
2 1.96
73 71.57
29 28.43%
50  โรงเรียนวัดบางหอย 82
2 2.44
1 1.22
19 23.17
1 1.22
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
51  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 72
7 9.72
6 8.33
7 9.72
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
52  โรงเรียนวัดสบกเขียว 51
9 17.65
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
53  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 127
4 3.15
4 3.15
17 13.39
5 3.94
4 3.15
93 73.23
34 26.77%
54  โรงเรียนวัดดอนยอ 177
20 11.30
0 0.00
27 15.25
0 0.00
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
55  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 616
34 5.52
24 3.90
93 15.10
7 1.14
4 0.65
454 73.70
162 26.30%
56  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 65
4 6.15
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
57  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 150
6 4.00
17 11.33
16 10.67
0 0.00
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
58  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 78
2 2.56
3 3.85
15 19.23
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
59  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 98
1 1.02
3 3.06
14 14.29
4 4.08
3 3.06
73 74.49
25 25.51%
60  โรงเรียนวันครู 2504 63
9 14.29
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
61  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 87
5 5.75
0 0.00
17 19.54
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
62  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
3 12.50
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
63  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 225
9 4.00
10 4.44
22 9.78
12 5.33
3 1.33
169 75.11
56 24.89%
64  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 57
2 3.51
0 0.00
12 21.05
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
65  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 75
4 5.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 18.67
57 76.00
18 24.00%
66  โรงเรียนบ้านคลอง 23 63
1 1.59
1 1.59
10 15.87
1 1.59
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
67  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
68  โรงเรียนวัดนาหินลาด 68
10 14.71
0 0.00
4 5.88
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
69  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
0 0.00
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
70  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 148
0 0.00
5 3.38
22 14.86
4 2.70
2 1.35
115 77.70
33 22.30%
71  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91
7 7.69
2 2.20
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
72  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1336
107 8.01
46 3.44
123 9.21
0 0.00
13 0.97
1047 78.37
289 21.63%
73  โรงเรียนบ้านคลอง 14 176
5 2.84
7 3.98
25 14.20
0 0.00
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
74  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 176
19 10.80
3 1.70
12 6.82
3 1.70
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
75  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
8 2.88
0 0.00
48 17.27
0 0.00
0 0.00
222 79.86
56 20.14%
76  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92
3 3.26
2 2.17
13 14.13
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
77  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 87
3 3.45
1 1.15
12 13.79
1 1.15
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
78  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 269
4 1.49
4 1.49
43 15.99
1 0.37
0 0.00
217 80.67
52 19.33%
79  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 160
7 4.38
2 1.25
17 10.63
4 2.50
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
80  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 98
6 6.12
2 2.04
4 4.08
2 2.04
4 4.08
80 81.63
18 18.37%
81  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 212
6 2.83
10 4.72
19 8.96
3 1.42
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
82  โรงเรียนวัดเกาะกา 107
4 3.74
2 1.87
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
83  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 222
5 2.25
0 0.00
34 15.32
0 0.00
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
84  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127
7 5.51
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
85  โรงเรียนวังดอกไม้ 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
86  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
87  โรงเรียนสาริกา 142
4 2.82
3 2.11
16 11.27
0 0.00
1 0.70
118 83.10
24 16.90%
88  โรงเรียนบ้านคลอง 33 77
2 2.60
0 0.00
8 10.39
0 0.00
3 3.90
64 83.12
13 16.88%
89  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 310
7 2.26
2 0.65
42 13.55
0 0.00
0 0.00
259 83.55
51 16.45%
90  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 118
5 4.24
3 2.54
5 4.24
4 3.39
2 1.69
99 83.90
19 16.10%
91  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 189
5 2.65
0 0.00
25 13.23
0 0.00
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
92  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 139
7 5.04
3 2.16
7 5.04
2 1.44
3 2.16
117 84.17
22 15.83%
93  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
94  โรงเรียนวัดสันตยาราม 308
28 9.09
0 0.00
19 6.17
0 0.00
0 0.00
261 84.74
47 15.26%
95  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 145
1 0.69
4 2.76
12 8.28
0 0.00
5 3.45
123 84.83
22 15.17%
96  โรงเรียนวัดท่าทราย 119
3 2.52
0 0.00
15 12.61
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
97  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 202
11 5.45
0 0.00
18 8.91
0 0.00
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
98  โรงเรียนบ้านชวดบัว 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
99  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 78
4 5.13
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
100  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 90
1 1.11
1 1.11
9 10.00
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
101  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 151
5 3.31
3 1.99
5 3.31
4 2.65
3 1.99
131 86.75
20 13.25%
102  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
1 2.63
3 7.89
33 86.84
5 13.16%
103  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
104  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 192
8 4.17
2 1.04
11 5.73
2 1.04
0 0.00
169 88.02
23 11.98%
105  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
2 5.88
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
106  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1582
34 2.15
20 1.26
45 2.84
30 1.90
56 3.54
1397 88.31
185 11.69%
107  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 127
0 0.00
0 0.00
11 8.66
1 0.79
2 1.57
113 88.98
14 11.02%
108  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 133
6 4.51
0 0.00
7 5.26
0 0.00
1 0.75
119 89.47
14 10.53%
109  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 92
4 4.35
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
110  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
111  โรงเรียนบ้านคลอง 31 148
0 0.00
0 0.00
7 4.73
6 4.05
1 0.68
134 90.54
14 9.46%
112  โรงเรียนวัดพราหมณี 136
2 1.47
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
113  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 277
4 1.44
6 2.17
14 5.05
0 0.00
0 0.00
253 91.34
24 8.66%
114  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 58
2 3.45
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
115  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
116  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 98
5 5.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.06
90 91.84
8 8.16%
117  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
118  โรงเรียนบ้านดงแขวน 164
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
9 5.49
154 93.90
10 6.10%
119  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 134
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 136
4 2.94
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
121  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
122  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88
2 2.27
2 2.27
0 0.00
1 1.14
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
123  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
124  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
125  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
126  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
127  โรงเรียนวัดบางปรัง 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%
128  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 169
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดคีรีวัน 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  983 5.57
เตี้ย  554 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,096 11.87
ผอมและเตี้ย  316 1.79
อ้วนและเตี้ย  294 1.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,417 75.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,243 คน


24.03%


Powered By www.thaieducation.net