ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 119
15 12.61
13 10.92
76 63.87
7 5.88
8 6.72
0 0.00
119 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 98
32 32.65
2 2.04
18 18.37
38 38.78
8 8.16
0 0.00
98 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังโพ 30
7 23.33
0 0.00
16 53.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 26
4 15.38
2 7.69
13 50.00
6 23.08
1 3.85
0 0.00
26 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 39
14 35.90
2 5.13
7 17.95
7 17.95
0 0.00
9 23.08
30 76.92%
6  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 45
11 24.44
11 24.44
0 0.00
10 22.22
0 0.00
13 28.89
32 71.11%
7  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 132
17 12.88
31 23.48
5 3.79
32 24.24
5 3.79
42 31.82
90 68.18%
8  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 9
3 33.33
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
3 33.33
6 66.67%
9  โรงเรียนบ้านสันกลาง 8
3 37.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
10  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 29
7 24.14
2 6.90
4 13.79
3 10.34
2 6.90
11 37.93
18 62.07%
11  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 270
24 8.89
9 3.33
43 15.93
33 12.22
51 18.89
110 40.74
160 59.26%
12  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 135
21 15.56
15 11.11
15 11.11
20 14.81
8 5.93
56 41.48
79 58.52%
13  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 107
7 6.54
11 10.28
28 26.17
11 10.28
1 0.93
49 45.79
58 54.21%
14  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 55
12 21.82
0 0.00
16 29.09
0 0.00
0 0.00
27 49.09
28 50.91%
15  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 38
12 31.58
3 7.89
0 0.00
0 0.00
4 10.53
19 50.00
19 50.00%
16  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 60
5 8.33
5 8.33
20 33.33
0 0.00
0 0.00
30 50.00
30 50.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 21
2 9.52
0 0.00
8 38.10
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
18  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 456
11 2.41
125 27.41
13 2.85
63 13.82
0 0.00
244 53.51
212 46.49%
19  โรงเรียนบ้านลานสาง 84
11 13.10
8 9.52
8 9.52
12 14.29
0 0.00
45 53.57
39 46.43%
20  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 13
1 7.69
0 0.00
5 38.46
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
21  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 118
16 13.56
17 14.41
0 0.00
18 15.25
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
22  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 94
20 21.28
10 10.64
8 8.51
2 2.13
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 71
8 11.27
7 9.86
13 18.31
1 1.41
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
24  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 69
13 18.84
7 10.14
6 8.70
0 0.00
2 2.90
41 59.42
28 40.58%
25  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 467
81 17.34
16 3.43
47 10.06
30 6.42
14 3.00
279 59.74
188 40.26%
26  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 92
10 10.87
9 9.78
9 9.78
9 9.78
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
27  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนประชาพัฒนา 20
2 10.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
29  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 77
8 10.39
0 0.00
18 23.38
4 5.19
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
30  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 222
13 5.86
12 5.41
60 27.03
0 0.00
0 0.00
137 61.71
85 38.29%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 128
15 11.72
3 2.34
26 20.31
1 0.78
4 3.13
79 61.72
49 38.28%
32  โรงเรียนอนุบาลตาก 1643
76 4.63
46 2.80
474 28.85
23 1.40
0 0.00
1024 62.33
619 37.67%
33  โรงเรียนบ้านโสมง 24
3 12.50
5 20.83
1 4.17
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
34  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 107
10 9.35
4 3.74
16 14.95
4 3.74
6 5.61
67 62.62
40 37.38%
35  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 100
7 7.00
5 5.00
24 24.00
0 0.00
1 1.00
63 63.00
37 37.00%
36  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 198
30 15.15
13 6.57
16 8.08
12 6.06
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
37  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 176
12 6.82
9 5.11
14 7.95
15 8.52
13 7.39
113 64.20
63 35.80%
38  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 186
21 11.29
16 8.60
13 6.99
10 5.38
5 2.69
121 65.05
65 34.95%
39  โรงเรียนบ้านคลองสัก 23
0 0.00
0 0.00
8 34.78
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
40  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 92
4 4.35
4 4.35
6 6.52
5 5.43
13 14.13
60 65.22
32 34.78%
41  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 49
5 10.20
8 16.33
2 4.08
2 4.08
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
42  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 90
9 10.00
7 7.78
12 13.33
3 3.33
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
43  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 70
7 10.00
4 5.71
4 5.71
7 10.00
2 2.86
46 65.71
24 34.29%
44  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 149
16 10.74
13 8.72
16 10.74
6 4.03
0 0.00
98 65.77
51 34.23%
45  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 44
6 13.64
4 9.09
1 2.27
4 9.09
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
46  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 188
15 7.98
15 7.98
4 2.13
30 15.96
0 0.00
124 65.96
64 34.04%
47  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 48
8 16.67
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
49  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 101
5 4.95
5 4.95
23 22.77
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
50  โรงเรียนบ้านดงลาน 77
20 25.97
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
51  โรงเรียนบ้านวังประจบ 111
9 8.11
5 4.50
20 18.02
2 1.80
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
52  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 109
5 4.59
3 2.75
26 23.85
0 0.00
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
53  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 29
1 3.45
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
54  โรงเรียนเสริมปัญญา 10
0 0.00
1 10.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
55  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
56  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 139
8 5.76
7 5.04
24 17.27
0 0.00
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
57  โรงเรียนบ้านฉลอม 36
3 8.33
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 22
4 18.18
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
59  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
1 2.70
2 5.41
27 72.97
10 27.03%
60  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 101
7 6.93
7 6.93
2 1.98
7 6.93
4 3.96
74 73.27
27 26.73%
61  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 57
3 5.26
3 5.26
9 15.79
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ 73
3 4.11
5 6.85
8 10.96
2 2.74
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
63  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 109
8 7.34
0 0.00
20 18.35
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
64  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 121
6 4.96
3 2.48
22 18.18
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 147
3 2.04
4 2.72
27 18.37
3 2.04
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 16
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
67  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 137
7 5.11
10 7.30
13 9.49
3 2.19
1 0.73
103 75.18
34 24.82%
68  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 242
4 1.65
4 1.65
52 21.49
0 0.00
0 0.00
182 75.21
60 24.79%
69  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 93
5 5.38
2 2.15
16 17.20
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
70  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 93
6 6.45
3 3.23
13 13.98
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
71  โรงเรียนสว่างวิทยา 123
4 3.25
5 4.07
19 15.45
0 0.00
2 1.63
93 75.61
30 24.39%
72  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 121
7 5.79
2 1.65
19 15.70
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
73  โรงเรียนบ้านวังม่วง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 81
2 2.47
1 1.23
15 18.52
0 0.00
1 1.23
62 76.54
19 23.46%
75  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 63
1 1.59
0 0.00
11 17.46
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
76  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 81
1 1.23
3 3.70
13 16.05
0 0.00
1 1.23
63 77.78
18 22.22%
77  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 113
17 15.04
8 7.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
78  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 179
12 6.70
3 1.68
23 12.85
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
79  โรงเรียนบ้านมูเซอ 349
7 2.01
40 11.46
26 7.45
0 0.00
1 0.29
275 78.80
74 21.20%
80  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 52
0 0.00
2 3.85
8 15.38
1 1.92
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
81  โรงเรียนบ้านดงยาง 67
4 5.97
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
82  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 58
3 5.17
3 5.17
2 3.45
2 3.45
2 3.45
46 79.31
12 20.69%
83  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 121
5 4.13
8 6.61
3 2.48
8 6.61
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
84  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 213
13 6.10
0 0.00
29 13.62
0 0.00
0 0.00
171 80.28
42 19.72%
85  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 149
2 1.34
9 6.04
17 11.41
1 0.67
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
86  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 65
7 10.77
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
87  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 324
14 4.32
6 1.85
38 11.73
1 0.31
0 0.00
265 81.79
59 18.21%
88  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 143
10 6.99
3 2.10
13 9.09
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
89  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
3 2.80
0 0.00
14 13.08
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
90  โรงเรียนวัดสามเงา 43
1 2.33
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
91  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 906
6 0.66
111 12.25
5 0.55
0 0.00
0 0.00
784 86.53
122 13.47%
92  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 69
2 2.90
2 2.90
4 5.80
0 0.00
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
93  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 66
1 1.52
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
94  โรงเรียนเด่นวิทยา 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
95  โรงเรียนบ้านปากวัง 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
96  โรงเรียนบ้านหนองแขม 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 31
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
98  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 92
0 0.00
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
99  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 129
3 2.33
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
100  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 247
5 2.02
4 1.62
6 2.43
4 1.62
2 0.81
226 91.50
21 8.50%
101  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 164
8 4.88
0 0.00
5 3.05
0 0.00
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
102  โรงเรียนบ้านสามเงา 90
1 1.11
1 1.11
4 4.44
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
103  โรงเรียนศรีวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
105  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 86
2 2.33
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
106  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,841 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  900 7.01
เตี้ย  760 5.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,746 13.60
ผอมและเตี้ย  479 3.73
อ้วนและเตี้ย  173 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,783 68.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,058 คน


31.60%


Powered By www.thaieducation.net