ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 202
47 23.27
23 11.39
25 12.38
60 29.70
33 16.34
14 6.93
188 93.07%
2  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 108
11 10.19
15 13.89
12 11.11
36 33.33
21 19.44
13 12.04
95 87.96%
3  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 87
9 10.34
4 4.60
11 12.64
3 3.45
49 56.32
11 12.64
76 87.36%
4  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 243
34 13.99
15 6.17
39 16.05
22 9.05
50 20.58
83 34.16
160 65.84%
5  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 13
1 7.69
0 0.00
6 46.15
0 0.00
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
6  โรงเรียนบ้านโป่ง 245
44 17.96
20 8.16
29 11.84
13 5.31
14 5.71
125 51.02
120 48.98%
7  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 552
76 13.77
75 13.59
47 8.51
45 8.15
22 3.99
287 51.99
265 48.01%
8  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 135
24 17.78
11 8.15
25 18.52
1 0.74
0 0.00
74 54.81
61 45.19%
9  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
2 11.11
10 55.56
8 44.44%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 131
10 7.63
9 6.87
20 15.27
13 9.92
6 4.58
73 55.73
58 44.27%
11  โรงเรียนวัดไทรทอง 208
18 8.65
17 8.17
31 14.90
8 3.85
16 7.69
118 56.73
90 43.27%
12  โรงเรียนวัดคลองขุด 163
20 12.27
18 11.04
22 13.50
10 6.13
0 0.00
93 57.06
70 42.94%
13  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 22
4 18.18
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
14  โรงเรียนบ้านปะอา 209
9 4.31
11 5.26
22 10.53
20 9.57
22 10.53
125 59.81
84 40.19%
15  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 101
16 15.84
0 0.00
24 23.76
0 0.00
0 0.00
61 60.40
40 39.60%
16  โรงเรียนอนุบาลตราด 2008
86 4.28
33 1.64
314 15.64
119 5.93
180 8.96
1276 63.55
732 36.45%
17  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 238
22 9.24
14 5.88
42 17.65
8 3.36
0 0.00
152 63.87
86 36.13%
18  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 183
12 6.56
4 2.19
21 11.48
16 8.74
13 7.10
117 63.93
66 36.07%
19  โรงเรียนวัดตาพลาย 111
28 25.23
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
71 63.96
40 36.04%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 122
20 16.39
10 8.20
12 9.84
0 0.00
1 0.82
79 64.75
43 35.25%
21  โรงเรียนวัดดินแดง 59
9 15.25
4 6.78
3 5.08
3 5.08
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
22  โรงเรียนบ้านบางปรง 75
4 5.33
5 6.67
7 9.33
5 6.67
3 4.00
51 68.00
24 32.00%
23  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 144
11 7.64
11 7.64
19 13.19
4 2.78
1 0.69
98 68.06
46 31.94%
24  โรงเรียนวัดฆ้อ 145
13 8.97
13 8.97
10 6.90
8 5.52
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
25  โรงเรียนวัดสลัก 66
9 13.64
1 1.52
6 9.09
3 4.55
1 1.52
46 69.70
20 30.30%
26  โรงเรียนวัดพนมพริก 99
13 13.13
3 3.03
11 11.11
3 3.03
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
27  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 86
12 13.95
6 6.98
5 5.81
0 0.00
2 2.33
61 70.93
25 29.07%
28  โรงเรียนบ้านโขดทราย 66
8 12.12
1 1.52
6 9.09
3 4.55
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
29  โรงเรียนบ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพ 31) 246
24 9.76
2 0.81
39 15.85
4 1.63
1 0.41
176 71.54
70 28.46%
30  โรงเรียนบ้านหนองบอน 312
28 8.97
20 6.41
18 5.77
15 4.81
6 1.92
225 72.12
87 27.88%
31  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 381
57 14.96
3 0.79
38 9.97
3 0.79
3 0.79
277 72.70
104 27.30%
32  โรงเรียนวัดบางปรือ 136
8 5.88
5 3.68
24 17.65
0 0.00
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
33  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 111
15 13.51
4 3.60
10 9.01
1 0.90
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
34  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 97
8 8.25
10 10.31
8 8.25
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
35  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 163
4 2.45
0 0.00
21 12.88
8 4.91
10 6.13
120 73.62
43 26.38%
36  โรงเรียนวัดแหลมหิน 99
7 7.07
4 4.04
15 15.15
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
37  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 66
7 10.61
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
38  โรงเรียนบ้านตาหนึก 83
3 3.61
6 7.23
12 14.46
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
39  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 127
9 7.09
3 2.36
7 5.51
7 5.51
6 4.72
95 74.80
32 25.20%
40  โรงเรียนบ้านปะเดา 131
13 9.92
4 3.05
15 11.45
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
41  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 108
7 6.48
8 7.41
7 6.48
4 3.70
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
42  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 262
43 16.41
0 0.00
20 7.63
0 0.00
0 0.00
199 75.95
63 24.05%
43  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 21
0 0.00
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
44  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 145
4 2.76
5 3.45
17 11.72
3 2.07
5 3.45
111 76.55
34 23.45%
45  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 65
7 10.77
0 0.00
4 6.15
1 1.54
3 4.62
50 76.92
15 23.08%
46  โรงเรียนวัดสลักเพชร 144
3 2.08
5 3.47
25 17.36
0 0.00
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
47  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 102
10 9.80
0 0.00
8 7.84
0 0.00
4 3.92
80 78.43
22 21.57%
48  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 310
20 6.45
2 0.65
39 12.58
5 1.61
0 0.00
244 78.71
66 21.29%
49  โรงเรียนบ้านสวนใน 38
5 13.16
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
50  โรงเรียนบ้านมณฑล 105
2 1.90
8 7.62
7 6.67
2 1.90
3 2.86
83 79.05
22 20.95%
51  โรงเรียนวัดตะกาง 77
4 5.19
0 0.00
11 14.29
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
52  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 218
14 6.42
4 1.83
21 9.63
4 1.83
2 0.92
173 79.36
45 20.64%
53  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 178
8 4.49
5 2.81
22 12.36
1 0.56
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
54  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 193
14 7.25
9 4.66
14 7.25
2 1.04
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
55  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 130
4 3.08
1 0.77
4 3.08
4 3.08
13 10.00
104 80.00
26 20.00%
56  โรงเรียนบ้านคลองจาก 216
9 4.17
8 3.70
18 8.33
8 3.70
0 0.00
173 80.09
43 19.91%
57  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 106
7 6.60
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
58  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 439
17 3.87
14 3.19
54 12.30
0 0.00
0 0.00
354 80.64
85 19.36%
59  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 120
6 5.00
0 0.00
13 10.83
4 3.33
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
60  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 668
32 4.79
20 2.99
65 9.73
6 0.90
2 0.30
543 81.29
125 18.71%
61  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 270
11 4.07
10 3.70
27 10.00
0 0.00
0 0.00
222 82.22
48 17.78%
62  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 107
3 2.80
2 1.87
4 3.74
5 4.67
5 4.67
88 82.24
19 17.76%
63  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 220
6 2.73
4 1.82
29 13.18
0 0.00
0 0.00
181 82.27
39 17.73%
64  โรงเรียนวัดช้างทูน 214
8 3.74
7 3.27
21 9.81
0 0.00
0 0.00
178 83.18
36 16.82%
65  โรงเรียนวัดบางปิดบน 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
66  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 127
4 3.15
3 2.36
11 8.66
3 2.36
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
67  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 303
15 4.95
4 1.32
31 10.23
0 0.00
0 0.00
253 83.50
50 16.50%
68  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
4 3.81
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
69  โรงเรียนคลองขวาง 305
22 7.21
7 2.30
17 5.57
3 0.98
0 0.00
256 83.93
49 16.07%
70  โรงเรียนบ้านดอนสูง 306
16 5.23
8 2.61
25 8.17
0 0.00
0 0.00
257 83.99
49 16.01%
71  โรงเรียนบ้านเนินตาล 385
20 5.19
1 0.26
28 7.27
10 2.60
2 0.52
324 84.16
61 15.84%
72  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 272
14 5.15
0 0.00
29 10.66
0 0.00
0 0.00
229 84.19
43 15.81%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 431
21 4.87
17 3.94
25 5.80
5 1.16
0 0.00
363 84.22
68 15.78%
74  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 136
0 0.00
4 2.94
15 11.03
2 1.47
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
75  โรงเรียนวัดสะพานหิน 139
3 2.16
5 3.60
12 8.63
0 0.00
1 0.72
118 84.89
21 15.11%
76  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 150
8 5.33
0 0.00
9 6.00
5 3.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
77  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
78  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 124
2 1.61
2 1.61
6 4.84
2 1.61
6 4.84
106 85.48
18 14.52%
79  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 63
1 1.59
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 85
9 10.59
1 1.18
1 1.18
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
81  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 80
3 3.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
82  โรงเรียนบ้านมะนาว 74
6 8.11
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
83  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 151
8 5.30
5 3.31
7 4.64
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
84  โรงเรียนวัดประณีต 144
3 2.08
2 1.39
13 9.03
1 0.69
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
85  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 108
10 9.26
0 0.00
3 2.78
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัว 141
2 1.42
1 0.71
14 9.93
1 0.71
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
87  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 149
4 2.68
1 0.67
13 8.72
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
88  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 68
1 1.47
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
89  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 174
3 1.72
5 2.87
7 4.02
0 0.00
2 1.15
157 90.23
17 9.77%
90  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
4 3.20
0 0.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
91  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 120
1 0.83
0 0.00
5 4.17
3 2.50
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
92  โรงเรียนบ้านจัดสรร 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
93  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
0 0.00
2 2.27
81 92.05
7 7.95%
94  โรงเรียนวัดท่าหาด 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
95  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 403
6 1.49
5 1.24
9 2.23
5 1.24
2 0.50
376 93.30
27 6.70%
96  โรงเรียนวัดห้วงโสม 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
97  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 138
4 2.90
0 0.00
3 2.17
1 0.72
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
98  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 130
2 1.54
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
99  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 623
7 1.12
5 0.80
10 1.61
6 0.96
3 0.48
592 95.02
31 4.98%
100  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 83
1 1.20
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
101  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 213
4 1.88
2 0.94
4 1.88
0 0.00
0 0.00
203 95.31
10 4.69%
102  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
103  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 128
0 0.00
0 0.00
1 0.78
0 0.00
2 1.56
125 97.66
3 2.34%
104  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,755 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,216 6.48
เตี้ย  592 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,804 9.62
ผอมและเตี้ย  551 2.94
อ้วนและเตี้ย  523 2.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,069 75.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,686 คน


24.99%


Powered By www.thaieducation.net