ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 19
4 21.05
3 15.79
3 15.79
4 21.05
5 26.32
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
4 5.71
4 5.71
46 65.71
7 10.00
9 12.86
0 0.00
70 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางสัก 356
87 24.44
65 18.26
57 16.01
32 8.99
13 3.65
102 28.65
254 71.35%
4  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 350
30 8.57
46 13.14
25 7.14
76 21.71
71 20.29
102 29.14
248 70.86%
5  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 281
19 6.76
33 11.74
41 14.59
48 17.08
49 17.44
91 32.38
190 67.62%
6  โรงเรียนบ้านคลองลุ 142
27 19.01
13 9.15
21 14.79
9 6.34
8 5.63
64 45.07
78 54.93%
7  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 142
8 5.63
6 4.23
22 15.49
14 9.86
27 19.01
65 45.77
77 54.23%
8  โรงเรียนวัดเขา 179
9 5.03
4 2.23
38 21.23
13 7.26
25 13.97
90 50.28
89 49.72%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 60
6 10.00
12 20.00
5 8.33
2 3.33
2 3.33
33 55.00
27 45.00%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 148
8 5.41
24 16.22
27 18.24
2 1.35
3 2.03
84 56.76
64 43.24%
11  โรงเรียนบ้านต้นปรง 996
68 6.83
43 4.32
113 11.35
111 11.14
94 9.44
567 56.93
429 43.07%
12  โรงเรียนบ้านเขาโอน 77
3 3.90
4 5.19
19 24.68
5 6.49
1 1.30
45 58.44
32 41.56%
13  โรงเรียนบ้านเขากอบ 279
42 15.05
0 0.00
25 8.96
35 12.54
10 3.58
167 59.86
112 40.14%
14  โรงเรียนหาดปากเมง 259
25 9.65
19 7.34
48 18.53
9 3.47
1 0.39
157 60.62
102 39.38%
15  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 36
3 8.33
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
16  โรงเรียนวัดเขาพระ 98
11 11.22
3 3.06
15 15.31
5 5.10
3 3.06
61 62.24
37 37.76%
17  โรงเรียนบ้านในปง 155
16 10.32
10 6.45
22 14.19
10 6.45
0 0.00
97 62.58
58 37.42%
18  โรงเรียนบ้านซา 132
4 3.03
11 8.33
18 13.64
16 12.12
0 0.00
83 62.88
49 37.12%
19  โรงเรียนบ้านคลองโตน 188
21 11.17
10 5.32
25 13.30
7 3.72
5 2.66
120 63.83
68 36.17%
20  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 68
6 8.82
6 8.82
12 17.65
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
21  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 57
3 5.26
1 1.75
16 28.07
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
22  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 210
5 2.38
12 5.71
34 16.19
5 2.38
16 7.62
138 65.71
72 34.29%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 124
8 6.45
7 5.65
8 6.45
16 12.90
2 1.61
83 66.94
41 33.06%
24  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 91
6 6.59
0 0.00
24 26.37
0 0.00
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
25  โรงเรียนบ้านบางพระ 141
27 19.15
1 0.71
14 9.93
4 2.84
0 0.00
95 67.38
46 32.62%
26  โรงเรียนบ้านต้นไทร 163
7 4.29
8 4.91
36 22.09
2 1.23
0 0.00
110 67.48
53 32.52%
27  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 72
7 9.72
0 0.00
16 22.22
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
28  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 86
2 2.33
16 18.60
9 10.47
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 61
3 4.92
5 8.20
10 16.39
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
30  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 229
29 12.66
7 3.06
33 14.41
2 0.87
0 0.00
158 69.00
71 31.00%
31  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 266
25 9.40
10 3.76
36 13.53
9 3.38
2 0.75
184 69.17
82 30.83%
32  โรงเรียนบ้านแหลม 78
7 8.97
10 12.82
3 3.85
3 3.85
1 1.28
54 69.23
24 30.77%
33  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 231
20 8.66
18 7.79
31 13.42
2 0.87
0 0.00
160 69.26
71 30.74%
34  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 293
11 3.75
13 4.44
20 6.83
23 7.85
23 7.85
203 69.28
90 30.72%
35  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 123
9 7.32
8 6.50
8 6.50
6 4.88
6 4.88
86 69.92
37 30.08%
36  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 130
22 16.92
9 6.92
8 6.15
0 0.00
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
37  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 88
8 9.09
0 0.00
15 17.05
0 0.00
3 3.41
62 70.45
26 29.55%
38  โรงเรียนบ้านหาดยาว 58
7 12.07
3 5.17
5 8.62
2 3.45
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
39  โรงเรียนกมลศรี 93
6 6.45
3 3.23
12 12.90
6 6.45
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
40  โรงเรียนบ้านวังหลาม 211
13 6.16
11 5.21
31 14.69
4 1.90
2 0.95
150 71.09
61 28.91%
41  โรงเรียนบ้านบางหมาก 60
3 5.00
3 5.00
7 11.67
4 6.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
42  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 82
8 9.76
2 2.44
9 10.98
2 2.44
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
43  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 65
6 9.23
4 6.15
8 12.31
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
44  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 197
14 7.11
8 4.06
22 11.17
9 4.57
1 0.51
143 72.59
54 27.41%
45  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 668
38 5.69
35 5.24
97 14.52
11 1.65
0 0.00
487 72.90
181 27.10%
46  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 78
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
47  โรงเรียนบ้านบางคราม 168
6 3.57
15 8.93
22 13.10
1 0.60
1 0.60
123 73.21
45 26.79%
48  โรงเรียนบ้านบางเตา 69
11 15.94
0 0.00
6 8.70
0 0.00
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
49  โรงเรียนบ้านหนองมวง 89
7 7.87
3 3.37
11 12.36
1 1.12
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
50  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 178
21 11.80
8 4.49
2 1.12
7 3.93
7 3.93
133 74.72
45 25.28%
51  โรงเรียนวัดควนเมา 318
12 3.77
4 1.26
28 8.81
16 5.03
20 6.29
238 74.84
80 25.16%
52  โรงเรียนบ้านจิจิก 68
1 1.47
1 1.47
15 22.06
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
53  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 52
4 7.69
1 1.92
6 11.54
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 162
9 5.56
15 9.26
12 7.41
3 1.85
1 0.62
122 75.31
40 24.69%
55  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 183
22 12.02
9 4.92
11 6.01
3 1.64
0 0.00
138 75.41
45 24.59%
56  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 155
13 8.39
8 5.16
11 7.10
5 3.23
1 0.65
117 75.48
38 24.52%
57  โรงเรียนวัดควนธานี 67
9 13.43
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
58  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 557
21 3.77
26 4.67
83 14.90
1 0.18
0 0.00
426 76.48
131 23.52%
59  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 73
11 15.07
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
60  โรงเรียนวัดควนไทร 78
5 6.41
3 3.85
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
61  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 83
1 1.20
1 1.20
14 16.87
1 1.20
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
62  โรงเรียนบ้านโตน 105
4 3.81
6 5.71
11 10.48
3 2.86
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
63  โรงเรียนบ้านพรุจูด 88
6 6.82
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
64  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
65  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 97
12 12.37
3 3.09
7 7.22
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 207
20 9.66
0 0.00
26 12.56
0 0.00
0 0.00
161 77.78
46 22.22%
67  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 63
8 12.70
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
68  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 109
2 1.83
4 3.67
18 16.51
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
69  โรงเรียนบ้านวังลำ 265
7 2.64
8 3.02
41 15.47
1 0.38
0 0.00
208 78.49
57 21.51%
70  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 126
1 0.79
4 3.17
22 17.46
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
71  โรงเรียนบ้านดุหุน 174
14 8.05
8 4.60
15 8.62
0 0.00
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
72  โรงเรียนบ้านไร่ออก 142
13 9.15
2 1.41
15 10.56
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
73  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 109
8 7.34
2 1.83
9 8.26
4 3.67
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
74  โรงเรียนบ้านช่องลม 113
3 2.65
5 4.42
10 8.85
5 4.42
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
75  โรงเรียนบ้านควนอารี 104
5 4.81
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
76  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 209
17 8.13
8 3.83
17 8.13
0 0.00
0 0.00
167 79.90
42 20.10%
77  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 95
2 2.11
3 3.16
12 12.63
2 2.11
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
78  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 116
2 1.72
5 4.31
16 13.79
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
79  โรงเรียนบ้านพระม่วง 109
10 9.17
2 1.83
8 7.34
0 0.00
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
80  โรงเรียนบ้านช่องหาร 111
11 9.91
2 1.80
7 6.31
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
81  โรงเรียนบ้านลำแพะ 111
4 3.60
3 2.70
9 8.11
2 1.80
3 2.70
90 81.08
21 18.92%
82  โรงเรียนบ้านโคกยาง 203
10 4.93
0 0.00
28 13.79
0 0.00
0 0.00
165 81.28
38 18.72%
83  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 65
2 3.08
1 1.54
7 10.77
0 0.00
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
84  โรงเรียนบ้านบางเป้า 88
6 6.82
9 10.23
1 1.14
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
85  โรงเรียนบ้านป่ากอ 89
10 11.24
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 173
8 4.62
6 3.47
9 5.20
3 1.73
5 2.89
142 82.08
31 17.92%
87  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 439
15 3.42
12 2.73
43 9.79
4 0.91
4 0.91
361 82.23
78 17.77%
88  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 272
12 4.41
1 0.37
35 12.87
0 0.00
0 0.00
224 82.35
48 17.65%
89  โรงเรียนบ้านพรุเตย 108
3 2.78
3 2.78
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
90  โรงเรียนบ้านสายควน 165
7 4.24
1 0.61
21 12.73
0 0.00
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
91  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 121
2 1.65
2 1.65
13 10.74
4 3.31
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
92  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
93  โรงเรียนวัดนาวง 155
10 6.45
2 1.29
12 7.74
2 1.29
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
94  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 66
6 9.09
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
95  โรงเรียนบ้านคลองมวน 493
29 5.88
5 1.01
41 8.32
4 0.81
2 0.41
412 83.57
81 16.43%
96  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 94
4 4.26
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
97  โรงเรียนบ้านควนพญา 171
0 0.00
0 0.00
25 14.62
2 1.17
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
98  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 123
2 1.63
0 0.00
17 13.82
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
99  โรงเรียนบ้านหลังเขา 471
19 4.03
14 2.97
39 8.28
0 0.00
0 0.00
399 84.71
72 15.29%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 113
5 4.42
3 2.65
9 7.96
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
101  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 125
8 6.40
1 0.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 91
5 5.49
1 1.10
7 7.69
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
103  โรงเรียนบ้านปาเต 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
104  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 105
6 5.71
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
105  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
1 1.67
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
106  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 143
4 2.80
2 1.40
7 4.90
6 4.20
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
107  โรงเรียนบ้านหัวหิน 133
7 5.26
4 3.01
5 3.76
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
108  โรงเรียนบ้านผมเด็น 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
109  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 137
0 0.00
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
110  โรงเรียนวัดบางดี 275
10 3.64
11 4.00
8 2.91
2 0.73
1 0.36
243 88.36
32 11.64%
111  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 122
5 4.10
4 3.28
3 2.46
0 0.00
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
112  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 170
4 2.35
2 1.18
12 7.06
0 0.00
0 0.00
152 89.41
18 10.59%
113  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
114  โรงเรียนบ้านควนตัง 107
4 3.74
0 0.00
5 4.67
1 0.93
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
115  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 141
2 1.42
5 3.55
4 2.84
1 0.71
1 0.71
128 90.78
13 9.22%
116  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
117  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 92
4 4.35
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
118  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 172
0 0.00
1 0.58
12 6.98
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
119  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 520
9 1.73
8 1.54
7 1.35
8 1.54
6 1.15
482 92.69
38 7.31%
120  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 277
2 0.72
4 1.44
10 3.61
1 0.36
0 0.00
260 93.86
17 6.14%
121  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 132
5 3.79
0 0.00
3 2.27
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
122  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 282
4 1.42
2 0.71
8 2.84
0 0.00
2 0.71
266 94.33
16 5.67%
123  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 124
4 3.23
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
124  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 124
0 0.00
2 1.61
4 3.23
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
125  โรงเรียนบ้านลำช้าง 130
0 0.00
1 0.77
4 3.08
1 0.77
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
127  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
128  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
129  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
130  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านลำภูรา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดวารีวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.18
เตี้ย  799 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,132 10.50
ผอมและเตี้ย  623 3.07
อ้วนและเตี้ย  450 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,042 74.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,258 คน


25.90%


Powered By www.thaieducation.net