ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
24 16.22
13 8.78
34 22.97
9 6.08
14 9.46
54 36.49
94 63.51%
2  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 325
19 5.85
16 4.92
50 15.38
35 10.77
66 20.31
139 42.77
186 57.23%
3  โรงเรียนวัดหนองปลิง 137
16 11.68
18 13.14
18 13.14
12 8.76
10 7.30
63 45.99
74 54.01%
4  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 72
8 11.11
9 12.50
10 13.89
6 8.33
2 2.78
37 51.39
35 48.61%
5  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 93
22 23.66
4 4.30
17 18.28
2 2.15
0 0.00
48 51.61
45 48.39%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 27
4 14.81
2 7.41
7 25.93
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
7  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 149
13 8.72
3 2.01
17 11.41
16 10.74
22 14.77
78 52.35
71 47.65%
8  โรงเรียนวัดพังตรุ 149
23 15.44
11 7.38
14 9.40
9 6.04
11 7.38
81 54.36
68 45.64%
9  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 675
30 4.44
35 5.19
118 17.48
30 4.44
78 11.56
384 56.89
291 43.11%
10  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 70
7 10.00
5 7.14
10 14.29
2 2.86
6 8.57
40 57.14
30 42.86%
11  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 49
9 18.37
2 4.08
9 18.37
1 2.04
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
12  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 74
7 9.46
0 0.00
16 21.62
4 5.41
3 4.05
44 59.46
30 40.54%
13  โรงเรียนบ้านชายธูป 39
3 7.69
3 7.69
9 23.08
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
14  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 203
25 12.32
17 8.37
11 5.42
12 5.91
11 5.42
127 62.56
76 37.44%
15  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 99
11 11.11
8 8.08
15 15.15
3 3.03
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
16  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 700
56 8.00
58 8.29
62 8.86
45 6.43
39 5.57
440 62.86
260 37.14%
17  โรงเรียนบ้านพนมนาง 70
3 4.29
4 5.71
19 27.14
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
18  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 143
17 11.89
6 4.20
17 11.89
6 4.20
6 4.20
91 63.64
52 36.36%
19  โรงเรียนวัดหนองลาน 66
2 3.03
0 0.00
11 16.67
0 0.00
11 16.67
42 63.64
24 36.36%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 639
33 5.16
26 4.07
110 17.21
29 4.54
32 5.01
409 64.01
230 35.99%
21  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 60
2 3.33
1 1.67
10 16.67
3 5.00
5 8.33
39 65.00
21 35.00%
22  โรงเรียนวัดนาพระยา 48
5 10.42
2 4.17
7 14.58
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
23  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 125
6 4.80
0 0.00
34 27.20
1 0.80
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
24  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 216
10 4.63
20 9.26
31 14.35
5 2.31
4 1.85
146 67.59
70 32.41%
25  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 131
11 8.40
0 0.00
21 16.03
1 0.76
9 6.87
89 67.94
42 32.06%
26  โรงเรียนบ้านหนองขุย 73
7 9.59
10 13.70
6 8.22
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
27  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 137
8 5.84
7 5.11
6 4.38
9 6.57
13 9.49
94 68.61
43 31.39%
28  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 69
5 7.25
0 0.00
16 23.19
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
29  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 123
13 10.57
3 2.44
20 16.26
1 0.81
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
30  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
31  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 165
13 7.88
3 1.82
27 16.36
5 3.03
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
32  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 126
25 19.84
3 2.38
6 4.76
2 1.59
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
33  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 122
1 0.82
6 4.92
22 18.03
4 3.28
1 0.82
88 72.13
34 27.87%
34  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 76
13 17.11
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
35  โรงเรียนบ้านหนองกรด 115
3 2.61
7 6.09
20 17.39
1 0.87
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
36  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 154
5 3.25
4 2.60
13 8.44
7 4.55
12 7.79
113 73.38
41 26.62%
37  โรงเรียนบ้านดอนสระ 66
0 0.00
0 0.00
17 25.76
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
38  โรงเรียนบ้านหนองหิน 161
13 8.07
6 3.73
20 12.42
2 1.24
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
39  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 181
19 10.50
9 4.97
15 8.29
3 1.66
0 0.00
135 74.59
46 25.41%
40  โรงเรียนบ้านรางยอม 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
41  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
2 4.55
6 13.64
33 75.00
11 25.00%
42  โรงเรียนวัดเบญพาด 319
25 7.84
14 4.39
37 11.60
2 0.63
0 0.00
241 75.55
78 24.45%
43  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 204
16 7.84
3 1.47
27 13.24
3 1.47
0 0.00
155 75.98
49 24.02%
44  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 70
7 10.00
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
45  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 53
3 5.66
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
46  โรงเรียนบ้านเขากรวด 102
4 3.92
3 2.94
16 15.69
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 89
4 4.49
5 5.62
10 11.24
1 1.12
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
48  โรงเรียนบ้านหนองลาน 143
14 9.79
3 2.10
12 8.39
3 2.10
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
49  โรงเรียนวัดหนองโรง 81
7 8.64
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
50  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 163
5 3.07
5 3.07
14 8.59
7 4.29
5 3.07
127 77.91
36 22.09%
51  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 172
17 9.88
6 3.49
12 6.98
3 1.74
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
52  โรงเรียนบ้านไพรงาม 74
3 4.05
3 4.05
6 8.11
2 2.70
2 2.70
58 78.38
16 21.62%
53  โรงเรียนบ้านกระเจา 132
10 7.58
5 3.79
13 9.85
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
54  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 91
7 7.69
8 8.79
4 4.40
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
55  โรงเรียนบ้านโคราช 102
10 9.80
1 0.98
9 8.82
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
56  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
57  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
7 4.64
9 5.96
5 3.31
5 3.31
3 1.99
122 80.79
29 19.21%
58  โรงเรียนบ้านตลุง 127
6 4.72
6 4.72
12 9.45
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
59  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 160
5 3.13
5 3.13
18 11.25
1 0.63
1 0.63
130 81.25
30 18.75%
60  โรงเรียนบ้านไผ่สี 97
4 4.12
8 8.25
6 6.19
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
61  โรงเรียนวัดบ้านทวน 217
11 5.07
0 0.00
29 13.36
0 0.00
0 0.00
177 81.57
40 18.43%
62  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 202
0 0.00
37 18.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
63  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 126
11 8.73
1 0.79
11 8.73
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
64  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 312
10 3.21
8 2.56
21 6.73
11 3.53
6 1.92
256 82.05
56 17.95%
65  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 124
7 5.65
4 3.23
8 6.45
1 0.81
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
66  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 176
14 7.95
9 5.11
8 4.55
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
67  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 251
3 1.20
12 4.78
29 11.55
0 0.00
0 0.00
207 82.47
44 17.53%
68  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 103
5 4.85
0 0.00
11 10.68
2 1.94
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
69  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 192
19 9.90
5 2.60
9 4.69
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
70  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 123
0 0.00
0 0.00
12 9.76
2 1.63
7 5.69
102 82.93
21 17.07%
71  โรงเรียนวัดสนามแย้ 226
10 4.42
1 0.44
27 11.95
0 0.00
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 158
7 4.43
0 0.00
18 11.39
0 0.00
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
73  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 158
1 0.63
0 0.00
24 15.19
0 0.00
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
74  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 297
2 0.67
0 0.00
18 6.06
0 0.00
26 8.75
251 84.51
46 15.49%
75  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 126
1 0.79
3 2.38
9 7.14
5 3.97
1 0.79
107 84.92
19 15.08%
76  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
1 1.67
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
77  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 109
1 0.92
2 1.83
13 11.93
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
78  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
79  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
6 5.41
0 0.00
8 7.21
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
80  โรงเรียนเมตตาจิตต 45
1 2.22
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
81  โรงเรียนบ้านซ่อง 125
3 2.40
2 1.60
6 4.80
3 2.40
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
82  โรงเรียนบ้านวังรัก 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
83  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
84  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
5 7.46
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
85  โรงเรียนวัดดงสัก 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
86  โรงเรียนวัดหนองพลับ 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 9.91
100 90.09
11 9.91%
87  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
88  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 87
0 0.00
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
89  โรงเรียนบ้านดอนรัก 133
3 2.26
1 0.75
2 1.50
1 0.75
5 3.76
121 90.98
12 9.02%
90  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
91  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
92  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 159
3 1.89
1 0.63
6 3.77
1 0.63
3 1.89
145 91.19
14 8.81%
93  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
94  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
95  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 125
0 0.00
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
96  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 161
2 1.24
2 1.24
4 2.48
1 0.62
2 1.24
150 93.17
11 6.83%
97  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 305
10 3.28
3 0.98
4 1.31
2 0.66
0 0.00
286 93.77
19 6.23%
98  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,558 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  793 5.85
เตี้ย  520 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,445 10.66
ผอมและเตี้ย  343 2.53
อ้วนและเตี้ย  443 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,014 73.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,544 คน


26.14%


Powered By www.thaieducation.net