ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 20
10 50.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
5 25.00
15 75.00%
2  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 131
22 16.79
71 54.20
3 2.29
0 0.00
0 0.00
35 26.72
96 73.28%
3  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 209
17 8.13
80 38.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 53.59
97 46.41%
4  โรงเรียนวัดพระบาท 29
6 20.69
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
5  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 132
11 8.33
17 12.88
19 14.39
8 6.06
0 0.00
77 58.33
55 41.67%
6  โรงเรียนบ้านหาดนาค 43
7 16.28
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
7  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 131
12 9.16
3 2.29
26 19.85
0 0.00
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
8  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 64
10 15.63
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
9  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 95
11 11.58
13 13.68
4 4.21
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
10  โรงเรียนบ้านแม่สอย 95
6 6.32
10 10.53
10 10.53
2 2.11
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
11  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 176
10 5.68
13 7.39
19 10.80
3 1.70
3 1.70
128 72.73
48 27.27%
12  โรงเรียนบ้านแปะ 55
5 9.09
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
13  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 60
7 11.67
6 10.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
14  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 303
22 7.26
38 12.54
5 1.65
15 4.95
0 0.00
223 73.60
80 26.40%
15  โรงเรียนบ้านพุย 175
2 1.14
24 13.71
19 10.86
1 0.57
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
16  โรงเรียนบ้านสบแปะ 69
2 2.90
4 5.80
10 14.49
0 0.00
2 2.90
51 73.91
18 26.09%
17  โรงเรียนออป.13 242
8 3.31
22 9.09
29 11.98
1 0.41
0 0.00
182 75.21
60 24.79%
18  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 107
5 4.67
5 4.67
11 10.28
4 3.74
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
19  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 107
4 3.74
14 13.08
6 5.61
1 0.93
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
20  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 173
16 9.25
0 0.00
24 13.87
0 0.00
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
21  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 104
9 8.65
4 3.85
8 7.69
0 0.00
3 2.88
80 76.92
24 23.08%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 100
6 6.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
23  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 51
2 3.92
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
24  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 76
3 3.95
7 9.21
5 6.58
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
25  โรงเรียนบ้านหนองคัน 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
26  โรงเรียนบ้านอมขูด 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 134
3 2.24
16 11.94
4 2.99
3 2.24
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
28  โรงเรียนบ้านสบวาก 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
29  โรงเรียนบ้านขุนยะ 73
4 5.48
5 6.85
5 6.85
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
30  โรงเรียนบ้านผาละปิ 81
3 3.70
7 8.64
3 3.70
1 1.23
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
31  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 143
6 4.20
4 2.80
6 4.20
8 5.59
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
32  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 90
2 2.22
10 11.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
33  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 50
2 4.00
4 8.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
34  โรงเรียนบ้านแม่หอย 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
35  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 72
3 4.17
6 8.33
2 2.78
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
36  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
37  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
38  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 66
3 4.55
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
39  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 104
8 7.69
1 0.96
4 3.85
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
40  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 113
4 3.54
0 0.00
5 4.42
4 3.54
1 0.88
99 87.61
14 12.39%
41  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 122
1 0.82
7 5.74
7 5.74
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
42  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 59
3 5.08
1 1.69
2 3.39
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
43  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 169
10 5.92
5 2.96
5 2.96
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
44  โรงเรียนบ้านจันทร์ 97
1 1.03
0 0.00
8 8.25
2 2.06
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
45  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 73
0 0.00
2 2.74
4 5.48
2 2.74
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 137
6 4.38
6 4.38
2 1.46
0 0.00
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
47  โรงเรียนบ้านผานัง 93
3 3.23
0 0.00
5 5.38
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
48  โรงเรียนบ้านห้วยปู 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
49  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
50  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 124
1 0.81
0 0.00
8 6.45
1 0.81
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
51  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
52  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 141
9 6.38
1 0.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
53  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 128
3 2.34
5 3.91
1 0.78
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
54  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 58
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
55  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
56  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
57  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
58  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
59  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 471
2 0.42
0 0.00
17 3.61
0 0.00
0 0.00
452 95.97
19 4.03%
60  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
61  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 127
1 0.79
2 1.57
0 0.00
0 0.00
1 0.79
123 96.85
4 3.15%
62  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
63  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  311 4.88
เตี้ย  422 6.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  396 6.21
ผอมและเตี้ย  73 1.14
อ้วนและเตี้ย  15 0.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,159 80.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,217 คน


19.09%


Powered By www.thaieducation.net