ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 38
10 26.32
5 13.16
7 18.42
5 13.16
2 5.26
9 23.68
29 76.32%
2  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 155
30 19.35
24 15.48
6 3.87
21 13.55
0 0.00
74 47.74
81 52.26%
3  โรงเรียนบ้านฟ่อน 129
6 4.65
10 7.75
15 11.63
12 9.30
19 14.73
67 51.94
62 48.06%
4  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 142
4 2.82
10 7.04
18 12.68
14 9.86
21 14.79
75 52.82
67 47.18%
5  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 193
29 15.03
26 13.47
26 13.47
2 1.04
2 1.04
108 55.96
85 44.04%
6  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 69
14 20.29
3 4.35
10 14.49
3 4.35
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
7  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 161
14 8.70
14 8.70
19 11.80
8 4.97
14 8.70
92 57.14
69 42.86%
8  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 196
32 16.33
5 2.55
21 10.71
20 10.20
0 0.00
118 60.20
78 39.80%
9  โรงเรียนบ้านดง 133
5 3.76
10 7.52
34 25.56
1 0.75
2 1.50
81 60.90
52 39.10%
10  โรงเรียนวัดช่างคำ 143
3 2.10
21 14.69
28 19.58
0 0.00
1 0.70
90 62.94
53 37.06%
11  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 581
44 7.57
43 7.40
51 8.78
17 2.93
60 10.33
366 62.99
215 37.01%
12  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 56
6 10.71
3 5.36
11 19.64
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
13  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 292
14 4.79
42 14.38
10 3.42
18 6.16
18 6.16
190 65.07
102 34.93%
14  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 115
14 12.17
8 6.96
16 13.91
2 1.74
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
15  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 209
9 4.31
30 14.35
29 13.88
4 1.91
0 0.00
137 65.55
72 34.45%
16  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 79
8 10.13
0 0.00
16 20.25
1 1.27
1 1.27
53 67.09
26 32.91%
17  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 101
4 3.96
4 3.96
9 8.91
8 7.92
8 7.92
68 67.33
33 32.67%
18  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 41
2 4.88
0 0.00
8 19.51
3 7.32
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
19  โรงเรียนวัดสามหลัง 83
8 9.64
2 2.41
16 19.28
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
20  โรงเรียนบ้านปง 131
5 3.82
9 6.87
26 19.85
1 0.76
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
21  โรงเรียนบ้านตองกาย 151
15 9.93
12 7.95
16 10.60
2 1.32
1 0.66
105 69.54
46 30.46%
22  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 124
2 1.61
8 6.45
22 17.74
5 4.03
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
23  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 79
1 1.27
11 13.92
8 10.13
2 2.53
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
24  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 69
7 10.14
4 5.80
9 13.04
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
25  โรงเรียนวัดประชาเกษม 135
11 8.15
10 7.41
10 7.41
6 4.44
2 1.48
96 71.11
39 28.89%
26  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 217
19 8.76
2 0.92
38 17.51
2 0.92
0 0.00
156 71.89
61 28.11%
27  โรงเรียนบ้านไร่ 105
14 13.33
11 10.48
4 3.81
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
28  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 114
6 5.26
5 4.39
19 16.67
1 0.88
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
29  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 126
15 11.90
0 0.00
19 15.08
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
30  โรงเรียนบ้านเปียง 71
6 8.45
4 5.63
7 9.86
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
31  โรงเรียนบ้านแสนตอ 75
6 8.00
3 4.00
8 10.67
0 0.00
3 4.00
55 73.33
20 26.67%
32  โรงเรียนวัดกองทราย 285
18 6.32
16 5.61
10 3.51
22 7.72
9 3.16
210 73.68
75 26.32%
33  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 69
8 11.59
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
34  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1243
68 5.47
20 1.61
214 17.22
8 0.64
12 0.97
921 74.09
322 25.91%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 70
7 10.00
2 2.86
7 10.00
2 2.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
36  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 131
7 5.34
10 7.63
6 4.58
5 3.82
4 3.05
99 75.57
32 24.43%
37  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 140
11 7.86
9 6.43
5 3.57
6 4.29
3 2.14
106 75.71
34 24.29%
38  โรงเรียนวัดเทพาราม 146
4 2.74
12 8.22
19 13.01
0 0.00
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
39  โรงเรียนวัดจอมทอง 126
7 5.56
6 4.76
16 12.70
1 0.79
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
40  โรงเรียนวัดนันทาราม 226
20 8.85
21 9.29
10 4.42
2 0.88
0 0.00
173 76.55
53 23.45%
41  โรงเรียนบ้านหัวริน 77
0 0.00
6 7.79
12 15.58
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
42  โรงเรียนวัดอุเม็ง 60
2 3.33
3 5.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
43  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
44  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 114
4 3.51
3 2.63
15 13.16
2 1.75
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 190
9 4.74
10 5.26
13 6.84
4 2.11
4 2.11
150 78.95
40 21.05%
46  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
2 1.90
2 1.90
18 17.14
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
47  โรงเรียนวัดกู่คำ 187
12 6.42
6 3.21
21 11.23
0 0.00
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
48  โรงเรียนวัดศรีล้อม 172
8 4.65
0 0.00
22 12.79
4 2.33
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
49  โรงเรียนวัดดอนชื่น 61
1 1.64
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
50  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 187
6 3.21
4 2.14
11 5.88
11 5.88
4 2.14
151 80.75
36 19.25%
51  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 295
5 1.69
7 2.37
12 4.07
12 4.07
19 6.44
240 81.36
55 18.64%
52  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 130
8 6.15
5 3.85
9 6.92
2 1.54
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
53  โรงเรียนวัดพญาชมภู 115
8 6.96
2 1.74
11 9.57
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
54  โรงเรียนวัดท่ากาน 77
2 2.60
0 0.00
11 14.29
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
55  โรงเรียนบ้านทรายมูล 299
18 6.02
12 4.01
22 7.36
0 0.00
0 0.00
247 82.61
52 17.39%
56  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 23
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
57  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
58  โรงเรียนบ้านวังศรี 70
7 10.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 153
7 4.58
7 4.58
3 1.96
6 3.92
3 1.96
127 83.01
26 16.99%
60  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 79
2 2.53
0 0.00
9 11.39
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
62  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1337
51 3.81
40 2.99
127 9.50
0 0.00
0 0.00
1119 83.69
218 16.31%
63  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 78
9 11.54
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
64  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 234
7 2.99
4 1.71
24 10.26
1 0.43
0 0.00
198 84.62
36 15.38%
65  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 15.15
28 84.85
5 15.15%
66  โรงเรียนวัดโรงวัว 91
1 1.10
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
67  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 317
6 1.89
16 5.05
23 7.26
0 0.00
0 0.00
272 85.80
45 14.20%
68  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
69  โรงเรียนบ้านสามหลัง 117
4 3.42
3 2.56
9 7.69
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
70  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 148
2 1.35
11 7.43
4 2.70
1 0.68
2 1.35
128 86.49
20 13.51%
71  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 84
2 2.38
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
72  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
73  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
74  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 184
2 1.09
3 1.63
10 5.43
2 1.09
4 2.17
163 88.59
21 11.41%
75  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
76  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 142
7 4.93
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
77  โรงเรียนบ้านพันตน 103
1 0.97
1 0.97
8 7.77
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
78  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 184
2 1.09
0 0.00
14 7.61
0 0.00
0 0.00
168 91.30
16 8.70%
79  โรงเรียนบ้านป่าตาล 250
3 1.20
7 2.80
0 0.00
3 1.20
5 2.00
232 92.80
18 7.20%
80  โรงเรียนวัดคีรีเขต 60
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
81  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 161
3 1.86
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
82  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
83  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
84  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 96
2 2.08
1 1.04
2 2.08
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
85  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  733 5.43
เตี้ย  604 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,339 9.93
ผอมและเตี้ย  260 1.93
อ้วนและเตี้ย  230 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,323 76.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,166 คน


23.47%


Powered By www.thaieducation.net