ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดป่าตัน 257
19 7.39
0 0.00
238 92.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
257 100.00%
2  โรงเรียนออนใต้วิทยา 53
33 62.26
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
15 28.30
38 71.70%
3  โรงเรียนวัดเปาสามขา 106
15 14.15
13 12.26
11 10.38
15 14.15
13 12.26
39 36.79
67 63.21%
4  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 49
5 10.20
8 16.33
6 12.24
6 12.24
5 10.20
19 38.78
30 61.22%
5  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 46
10 21.74
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
22 47.83
24 52.17%
6  โรงเรียนวัดป่าตาล 31
8 25.81
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
16 51.61
15 48.39%
7  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 209
26 12.44
18 8.61
41 19.62
9 4.31
5 2.39
110 52.63
99 47.37%
8  โรงเรียนบ้านสันทราย 26
3 11.54
1 3.85
7 26.92
1 3.85
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
9  โรงเรียนศรีเนห์รู 135
9 6.67
27 20.00
21 15.56
3 2.22
2 1.48
73 54.07
62 45.93%
10  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 205
12 5.85
14 6.83
17 8.29
5 2.44
46 22.44
111 54.15
94 45.85%
11  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 61
10 16.39
1 1.64
13 21.31
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
12  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 304
12 3.95
10 3.29
38 12.50
22 7.24
36 11.84
186 61.18
118 38.82%
13  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 53
4 7.55
6 11.32
9 16.98
0 0.00
1 1.89
33 62.26
20 37.74%
14  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 72
17 23.61
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
15  โรงเรียนวัดดอนจั่น 296
33 11.15
25 8.45
13 4.39
11 3.72
27 9.12
187 63.18
109 36.82%
16  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 152
15 9.87
14 9.21
26 17.11
0 0.00
0 0.00
97 63.82
55 36.18%
17  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 2040
53 2.60
56 2.75
263 12.89
113 5.54
223 10.93
1332 65.29
708 34.71%
18  โรงเรียนบ้านออนหลวย 73
8 10.96
1 1.37
4 5.48
12 16.44
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
19  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 339
15 4.42
6 1.77
48 14.16
21 6.19
26 7.67
223 65.78
116 34.22%
20  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
21  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 69
3 4.35
4 5.80
14 20.29
2 2.90
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
22  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 168
12 7.14
16 9.52
23 13.69
5 2.98
0 0.00
112 66.67
56 33.33%
23  โรงเรียนท่าศาลา 203
12 5.91
19 9.36
32 15.76
1 0.49
3 1.48
136 67.00
67 33.00%
24  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 154
5 3.25
21 13.64
19 12.34
1 0.65
1 0.65
107 69.48
47 30.52%
25  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 90
16 17.78
5 5.56
6 6.67
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
26  โรงเรียนวัดดอนชัย 61
2 3.28
0 0.00
16 26.23
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
27  โรงเรียนแม่คือวิทยา 228
23 10.09
9 3.95
25 10.96
5 2.19
3 1.32
163 71.49
65 28.51%
28  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 295
25 8.47
14 4.75
30 10.17
12 4.07
1 0.34
213 72.20
82 27.80%
29  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 298
29 9.73
7 2.35
41 13.76
3 1.01
0 0.00
218 73.15
80 26.85%
30  โรงเรียนชลประทานผาแตก 301
10 3.32
26 8.64
38 12.62
2 0.66
4 1.33
221 73.42
80 26.58%
31  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 179
9 5.03
3 1.68
35 19.55
0 0.00
0 0.00
132 73.74
47 26.26%
32  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 42
0 0.00
2 4.76
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
33  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 174
12 6.90
5 2.87
26 14.94
1 0.57
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
34  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 56
6 10.71
2 3.57
4 7.14
2 3.57
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
35  โรงเรียนบ้านดอนปีน 44
3 6.82
4 9.09
3 6.82
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
36  โรงเรียนวัดห้วยทราย 160
5 3.13
1 0.63
33 20.63
0 0.00
0 0.00
121 75.63
39 24.38%
37  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 129
15 11.63
0 0.00
15 11.63
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
38  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 70
0 0.00
3 4.29
11 15.71
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
39  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 134
8 5.97
5 3.73
8 5.97
6 4.48
3 2.24
104 77.61
30 22.39%
40  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 36
1 2.78
1 2.78
5 13.89
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
41  โรงเรียนวัดขะจาว 255
14 5.49
4 1.57
38 14.90
0 0.00
0 0.00
199 78.04
56 21.96%
42  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 110
8 7.27
3 2.73
9 8.18
4 3.64
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
43  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 409
17 4.16
15 3.67
22 5.38
15 3.67
15 3.67
325 79.46
84 20.54%
44  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 195
9 4.62
0 0.00
31 15.90
0 0.00
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
45  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 218
11 5.05
11 5.05
16 7.34
6 2.75
0 0.00
174 79.82
44 20.18%
46  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 423
14 3.31
12 2.84
56 13.24
1 0.24
2 0.47
338 79.91
85 20.09%
47  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 273
15 5.49
21 7.69
9 3.30
3 1.10
6 2.20
219 80.22
54 19.78%
48  โรงเรียนวัดล้านตอง 124
7 5.65
7 5.65
6 4.84
1 0.81
2 1.61
101 81.45
23 18.55%
49  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 155
5 3.23
7 4.52
10 6.45
5 3.23
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
50  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 250
11 4.40
4 1.60
9 3.60
15 6.00
4 1.60
207 82.80
43 17.20%
51  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
52  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 122
8 6.56
0 0.00
8 6.56
1 0.82
2 1.64
103 84.43
19 15.57%
53  โรงเรียนวัดสันโค้ง 58
4 6.90
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
54  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 123
5 4.07
2 1.63
4 3.25
2 1.63
2 1.63
108 87.80
15 12.20%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 117
1 0.85
0 0.00
5 4.27
7 5.98
1 0.85
103 88.03
14 11.97%
56  โรงเรียนบ้านมอญ 107
2 1.87
2 1.87
4 3.74
2 1.87
1 0.93
96 89.72
11 10.28%
57  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
58  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 253
0 0.00
0 0.00
21 8.30
0 0.00
0 0.00
232 91.70
21 8.30%
59  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 114
2 1.75
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
60  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 118
0 0.00
1 0.85
1 0.85
0 0.00
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
61  โรงเรียนบ้านป่าขุย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,913 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  638 5.85
เตี้ย  439 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,442 13.21
ผอมและเตี้ย  324 2.97
อ้วนและเตี้ย  434 3.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,636 69.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,277 คน


30.03%


Powered By www.thaieducation.net