ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 134 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 96
7 7.29
6 6.25
80 83.33
3 3.13
0 0.00
0 0.00
96 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 347
58 16.71
168 48.41
12 3.46
106 30.55
2 0.58
1 0.29
346 99.71%
3  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 154
2 1.30
30 19.48
11 7.14
32 20.78
41 26.62
38 24.68
116 75.32%
4  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 47
10 21.28
7 14.89
10 21.28
5 10.64
0 0.00
15 31.91
32 68.09%
5  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 89
12 13.48
9 10.11
11 12.36
9 10.11
5 5.62
43 48.31
46 51.69%
6  โรงเรียนบ้านใหม่ 50
12 24.00
3 6.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
25 50.00
25 50.00%
7  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 344
12 3.49
70 20.35
13 3.78
42 12.21
31 9.01
176 51.16
168 48.84%
8  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 126
19 15.08
3 2.38
31 24.60
4 3.17
0 0.00
69 54.76
57 45.24%
9  โรงเรียนบ้านดอนแยง 108
10 9.26
11 10.19
12 11.11
14 12.96
0 0.00
61 56.48
47 43.52%
10  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 36
6 16.67
1 2.78
6 16.67
1 2.78
1 2.78
21 58.33
15 41.67%
11  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 48
2 4.17
0 0.00
11 22.92
0 0.00
6 12.50
29 60.42
19 39.58%
12  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 74
8 10.81
3 4.05
18 24.32
0 0.00
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
13  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 68
7 10.29
6 8.82
6 8.82
6 8.82
1 1.47
42 61.76
26 38.24%
14  โรงเรียนบ้านขอนซุง 30
6 20.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
15  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 293
13 4.44
55 18.77
18 6.14
6 2.05
13 4.44
188 64.16
105 35.84%
16  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 122
21 17.21
10 8.20
10 8.20
0 0.00
2 1.64
79 64.75
43 35.25%
17  โรงเรียนบ้านทรายทอง 230
21 9.13
52 22.61
5 2.17
2 0.87
0 0.00
150 65.22
80 34.78%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 75
10 13.33
7 9.33
4 5.33
5 6.67
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 238
4 1.68
48 20.17
15 6.30
12 5.04
0 0.00
159 66.81
79 33.19%
20  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 64
9 14.06
0 0.00
2 3.13
1 1.56
9 14.06
43 67.19
21 32.81%
21  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 61
5 8.20
5 8.20
5 8.20
5 8.20
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
22  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 96
6 6.25
3 3.13
16 16.67
4 4.17
2 2.08
65 67.71
31 32.29%
23  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 19
0 0.00
1 5.26
0 0.00
3 15.79
2 10.53
13 68.42
6 31.58%
24  โรงเรียนบ้านดอนไชย 60
6 10.00
2 3.33
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 55
6 10.91
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
26  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 85
8 9.41
7 8.24
7 8.24
1 1.18
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
27  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 86
4 4.65
7 8.14
11 12.79
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
28  โรงเรียนปอวิทยา 295
11 3.73
33 11.19
13 4.41
15 5.08
10 3.39
213 72.20
82 27.80%
29  โรงเรียนบ้านผาแล 95
3 3.16
18 18.95
5 5.26
0 0.00
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
30  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 103
4 3.88
19 18.45
5 4.85
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
31  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 266
26 9.77
25 9.40
16 6.02
5 1.88
0 0.00
194 72.93
72 27.07%
32  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
1 1.35
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
33  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 64
3 4.69
0 0.00
9 14.06
0 0.00
5 7.81
47 73.44
17 26.56%
34  โรงเรียนบ้านบุญนาค 121
4 3.31
19 15.70
7 5.79
2 1.65
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
35  โรงเรียนบ้านก๊อ 38
4 10.53
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
36  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 175
6 3.43
10 5.71
28 16.00
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
37  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 212
7 3.30
29 13.68
17 8.02
0 0.00
0 0.00
159 75.00
53 25.00%
38  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 105
6 5.71
5 4.76
6 5.71
3 2.86
6 5.71
79 75.24
26 24.76%
39  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 85
7 8.24
2 2.35
9 10.59
3 3.53
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
40  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 57
4 7.02
0 0.00
9 15.79
0 0.00
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 45
6 13.33
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
42  โรงเรียนบ้านครึ่ง 29
1 3.45
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
43  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 175
5 2.86
4 2.29
25 14.29
4 2.29
4 2.29
133 76.00
42 24.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 194
2 1.03
30 15.46
14 7.22
0 0.00
0 0.00
148 76.29
46 23.71%
45  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 60
2 3.33
0 0.00
12 20.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
46  โรงเรียนบ้านป่าซาง 73
6 8.22
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
47  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 125
14 11.20
2 1.60
13 10.40
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
48  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 307
17 5.54
5 1.63
49 15.96
0 0.00
0 0.00
236 76.87
71 23.13%
49  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 113
7 6.19
8 7.08
9 7.96
2 1.77
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
50  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 61
1 1.64
4 6.56
7 11.48
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
51  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 182
11 6.04
11 6.04
15 8.24
4 2.20
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
52  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 138
6 4.35
17 12.32
2 1.45
4 2.90
2 1.45
107 77.54
31 22.46%
53  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 72
6 8.33
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
54  โรงเรียนบ้านกระแล 151
5 3.31
23 15.23
4 2.65
0 0.00
1 0.66
118 78.15
33 21.85%
55  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 101
5 4.95
3 2.97
13 12.87
0 0.00
1 0.99
79 78.22
22 21.78%
56  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 23
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
57  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 60
3 5.00
2 3.33
6 10.00
1 1.67
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
58  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 98
2 2.04
9 9.18
10 10.20
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 133
6 4.51
3 2.26
19 14.29
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
60  โรงเรียนบ้านหลู้ 114
7 6.14
13 11.40
4 3.51
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
61  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 180
4 2.22
22 12.22
9 5.00
1 0.56
1 0.56
143 79.44
37 20.56%
62  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 137
7 5.11
14 10.22
5 3.65
2 1.46
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
63  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 80
5 6.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
64  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
65  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 136
2 1.47
3 2.21
10 7.35
0 0.00
12 8.82
109 80.15
27 19.85%
66  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 963
49 5.09
37 3.84
64 6.65
19 1.97
21 2.18
773 80.27
190 19.73%
67  โรงเรียนบ้านหวาย 134
11 8.21
5 3.73
10 7.46
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
68  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1041
48 4.61
24 2.31
127 12.20
3 0.29
0 0.00
839 80.60
202 19.40%
69  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 502
28 5.58
18 3.59
24 4.78
18 3.59
9 1.79
405 80.68
97 19.32%
70  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 102
5 4.90
6 5.88
8 7.84
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
71  โรงเรียนบ้านเขียะ 65
5 7.69
1 1.54
2 3.08
3 4.62
1 1.54
53 81.54
12 18.46%
72  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 99
9 9.09
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
73  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา(เวียงแก่น) 234
19 8.12
15 6.41
7 2.99
1 0.43
0 0.00
192 82.05
42 17.95%
74  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
75  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 47
1 2.13
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
76  โรงเรียนริมโขงวิทยา 116
6 5.17
5 4.31
8 6.90
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
77  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 92
1 1.09
10 10.87
1 1.09
3 3.26
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
78  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 113
0 0.00
3 2.65
10 8.85
5 4.42
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 57
5 8.77
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 217
14 6.45
3 1.38
15 6.91
1 0.46
1 0.46
183 84.33
34 15.67%
81  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 128
6 4.69
4 3.13
8 6.25
1 0.78
1 0.78
108 84.38
20 15.63%
82  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 348
22 6.32
5 1.44
9 2.59
6 1.72
12 3.45
294 84.48
54 15.52%
83  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 142
10 7.04
3 2.11
9 6.34
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
84  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 52
5 9.62
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
85  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 47
6 12.77
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 74
7 9.46
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
87  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 176
5 2.84
6 3.41
13 7.39
2 1.14
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
88  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 61
3 4.92
2 3.28
3 4.92
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
89  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
90  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 186
7 3.76
4 2.15
16 8.60
0 0.00
0 0.00
159 85.48
27 14.52%
91  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 388
8 2.06
29 7.47
14 3.61
5 1.29
0 0.00
332 85.57
56 14.43%
92  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
93  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 341
0 0.00
39 11.44
8 2.35
0 0.00
0 0.00
294 86.22
47 13.78%
95  โรงเรียนบ้านหนองเสา 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
96  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 66
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
97  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 208
8 3.85
4 1.92
16 7.69
0 0.00
0 0.00
180 86.54
28 13.46%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 91
3 3.30
2 2.20
5 5.49
1 1.10
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
99  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 418
18 4.31
17 4.07
15 3.59
3 0.72
2 0.48
363 86.84
55 13.16%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 94
11 11.70
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 118
6 5.08
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
102  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 215
1 0.47
15 6.98
2 0.93
5 2.33
4 1.86
188 87.44
27 12.56%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัว 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
104  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 128
4 3.13
3 2.34
6 4.69
2 1.56
1 0.78
112 87.50
16 12.50%
105  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
106  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 91
4 4.40
2 2.20
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
107  โรงเรียนบ้านชมภู 92
6 6.52
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
108  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
109  โรงเรียนบ้านส้าน 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
110  โรงเรียนเพียงหลวง 16 218
11 5.05
7 3.21
2 0.92
2 0.92
0 0.00
196 89.91
22 10.09%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 72
1 1.39
2 2.78
3 4.17
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
112  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
113  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
114  โรงเรียนบ้านแม่เปา 159
0 0.00
0 0.00
8 5.03
6 3.77
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
115  โรงเรียนบ้านปากอิง 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
116  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
117  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 153
4 2.61
2 1.31
7 4.58
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
118  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 113
3 2.65
1 0.88
5 4.42
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
119  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 114
4 3.51
0 0.00
4 3.51
1 0.88
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
121  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 138
2 1.45
2 1.45
5 3.62
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
122  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 125
1 0.80
0 0.00
6 4.80
1 0.80
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
123  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 97
3 3.09
3 3.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
124  โรงเรียนบรรพตวิทยา 296
7 2.36
5 1.69
4 1.35
2 0.68
0 0.00
278 93.92
18 6.08%
125  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 52
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
126  โรงเรียนบ้านหนองเตา 109
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
1 0.92
103 94.50
6 5.50%
127  โรงเรียนบ้านหลวง 98
2 2.04
2 2.04
1 1.02
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
128  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
1 0.89
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
129  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
130  โรงเรียนบ้านป่ารวก 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
131  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
132  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
133  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
1 1.05
93 97.89
2 2.11%
134  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,800 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  914 5.13
เตี้ย  1,171 6.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,278 7.18
ผอมและเตี้ย  432 2.43
อ้วนและเตี้ย  216 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,789 77.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,011 คน


22.53%


Powered By www.thaieducation.net