ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 9
1 11.11
0 0.00
8 88.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 400
38 9.50
26 6.50
70 17.50
66 16.50
96 24.00
104 26.00
296 74.00%
3  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 278
45 16.19
27 9.71
55 19.78
19 6.83
16 5.76
116 41.73
162 58.27%
4  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 122
6 4.92
18 14.75
26 21.31
7 5.74
11 9.02
54 44.26
68 55.74%
5  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 127
1 0.79
26 20.47
20 15.75
17 13.39
6 4.72
57 44.88
70 55.12%
6  โรงเรียนสันกลางวิทยา 128
8 6.25
9 7.03
17 13.28
17 13.28
19 14.84
58 45.31
70 54.69%
7  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 110
12 10.91
12 10.91
12 10.91
12 10.91
12 10.91
50 45.45
60 54.55%
8  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 230
20 8.70
48 20.87
26 11.30
25 10.87
6 2.61
105 45.65
125 54.35%
9  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 211
27 12.80
31 14.69
29 13.74
13 6.16
7 3.32
104 49.29
107 50.71%
10  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 192
31 16.15
10 5.21
32 16.67
7 3.65
15 7.81
97 50.52
95 49.48%
11  โรงเรียนบ้านป่าตึง 43
8 18.60
9 20.93
3 6.98
1 2.33
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
12  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 135
10 7.41
28 20.74
18 13.33
6 4.44
0 0.00
73 54.07
62 45.93%
13  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 269
60 22.30
26 9.67
9 3.35
14 5.20
13 4.83
147 54.65
122 45.35%
14  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 99
2 2.02
14 14.14
16 16.16
9 9.09
2 2.02
56 56.57
43 43.43%
15  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 76
19 25.00
0 0.00
14 18.42
0 0.00
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
16  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 108
6 5.56
5 4.63
5 4.63
2 1.85
27 25.00
63 58.33
45 41.67%
17  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 91
6 6.59
3 3.30
18 19.78
8 8.79
0 0.00
56 61.54
35 38.46%
18  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 86
17 19.77
8 9.30
4 4.65
4 4.65
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
19  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 60
2 3.33
1 1.67
9 15.00
3 5.00
8 13.33
37 61.67
23 38.33%
20  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 236
15 6.36
20 8.47
47 19.92
7 2.97
0 0.00
147 62.29
89 37.71%
21  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 24
7 29.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
22  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 126
2 1.59
37 29.37
6 4.76
0 0.00
1 0.79
80 63.49
46 36.51%
23  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 151
12 7.95
11 7.28
30 19.87
2 1.32
0 0.00
96 63.58
55 36.42%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 55
0 0.00
17 30.91
0 0.00
2 3.64
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
25  โรงเรียนบ้านดอนสลี 147
5 3.40
9 6.12
9 6.12
15 10.20
14 9.52
95 64.63
52 35.37%
26  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 133
10 7.52
8 6.02
28 21.05
1 0.75
0 0.00
86 64.66
47 35.34%
27  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 497
35 7.04
50 10.06
25 5.03
30 6.04
35 7.04
322 64.79
175 35.21%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 165
8 4.85
21 12.73
16 9.70
6 3.64
6 3.64
108 65.45
57 34.55%
29  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 32
8 25.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
30  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 126
10 7.94
11 8.73
7 5.56
6 4.76
9 7.14
83 65.87
43 34.13%
31  โรงเรียนบ้านป่าบง 91
3 3.30
2 2.20
14 15.38
5 5.49
7 7.69
60 65.93
31 34.07%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
33  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 69
10 14.49
1 1.45
11 15.94
0 0.00
1 1.45
46 66.67
23 33.33%
34  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 100
7 7.00
5 5.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
35  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 317
13 4.10
6 1.89
35 11.04
19 5.99
27 8.52
217 68.45
100 31.55%
36  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 337
13 3.86
57 16.91
21 6.23
7 2.08
8 2.37
231 68.55
106 31.45%
37  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
9 10.84
8 9.64
6 7.23
3 3.61
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
38  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 77
4 5.19
0 0.00
10 12.99
8 10.39
2 2.60
53 68.83
24 31.17%
39  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 614
50 8.14
67 10.91
42 6.84
13 2.12
19 3.09
423 68.89
191 31.11%
40  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 116
6 5.17
8 6.90
17 14.66
3 2.59
2 1.72
80 68.97
36 31.03%
41  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 185
18 9.73
7 3.78
24 12.97
8 4.32
0 0.00
128 69.19
57 30.81%
42  โรงเรียนบ้านกล้วย 161
6 3.73
1 0.62
34 21.12
7 4.35
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
43  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 61
6 9.84
8 13.11
2 3.28
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
44  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 79
3 3.80
8 10.13
12 15.19
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
45  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 99
2 2.02
10 10.10
14 14.14
1 1.01
1 1.01
71 71.72
28 28.28%
46  โรงเรียนบ้านโป่งนก 228
8 3.51
18 7.89
11 4.82
14 6.14
13 5.70
164 71.93
64 28.07%
47  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 94
7 7.45
5 5.32
12 12.77
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
48  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 120
16 13.33
0 0.00
17 14.17
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
49  โรงเรียนบ้านสัน 62
5 8.06
5 8.06
7 11.29
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
50  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 798
25 3.13
19 2.38
76 9.52
35 4.39
63 7.89
580 72.68
218 27.32%
51  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 604
33 5.46
58 9.60
74 12.25
0 0.00
0 0.00
439 72.68
165 27.32%
52  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 140
6 4.29
4 2.86
28 20.00
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
53  โรงเรียนบ้านเลาลี 206
7 3.40
25 12.14
23 11.17
0 0.00
0 0.00
151 73.30
55 26.70%
54  โรงเรียนสันหนองควาย 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
55  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 189
8 4.23
18 9.52
9 4.76
8 4.23
6 3.17
140 74.07
49 25.93%
56  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 193
20 10.36
7 3.63
19 9.84
2 1.04
2 1.04
143 74.09
50 25.91%
57  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 105
5 4.76
5 4.76
17 16.19
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
58  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 127
12 9.45
1 0.79
13 10.24
3 2.36
3 2.36
95 74.80
32 25.20%
59  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 64
5 7.81
0 0.00
7 10.94
0 0.00
4 6.25
48 75.00
16 25.00%
60  โรงเรียนบ้านแม่พุง 64
6 9.38
3 4.69
4 6.25
1 1.56
2 3.13
48 75.00
16 25.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 121
6 4.96
1 0.83
19 15.70
3 2.48
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
62  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 113
4 3.54
4 3.54
17 15.04
1 0.88
1 0.88
86 76.11
27 23.89%
63  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 93
4 4.30
2 2.15
12 12.90
3 3.23
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
64  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 171
8 4.68
9 5.26
6 3.51
8 4.68
9 5.26
131 76.61
40 23.39%
65  โรงเรียนบ้านลังกา 70
6 8.57
2 2.86
5 7.14
1 1.43
2 2.86
54 77.14
16 22.86%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาว 127
7 5.51
8 6.30
11 8.66
3 2.36
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 163
10 6.13
0 0.00
12 7.36
3 1.84
12 7.36
126 77.30
37 22.70%
68  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 80
4 5.00
0 0.00
11 13.75
2 2.50
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
69  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 27
0 0.00
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
70  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 101
5 4.95
8 7.92
6 5.94
3 2.97
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 106
8 7.55
3 2.83
6 5.66
2 1.89
4 3.77
83 78.30
23 21.70%
72  โรงเรียนบ้านถ้ำ 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
13 16.46
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
73  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 103
7 6.80
2 1.94
13 12.62
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
74  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 104
3 2.88
4 3.85
13 12.50
1 0.96
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
75  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 230
10 4.35
5 2.17
32 13.91
1 0.43
0 0.00
182 79.13
48 20.87%
76  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 96
2 2.08
2 2.08
16 16.67
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
77  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 212
3 1.42
0 0.00
41 19.34
0 0.00
0 0.00
168 79.25
44 20.75%
78  โรงเรียนบ้านขุนลาว 29
2 6.90
0 0.00
3 10.34
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
79  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 63
0 0.00
4 6.35
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
80  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 103
2 1.94
5 4.85
13 12.62
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 91
7 7.69
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
82  โรงเรียนบ้านวาวี 634
16 2.52
49 7.73
57 8.99
2 0.32
1 0.16
509 80.28
125 19.72%
83  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 46
6 13.04
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
84  โรงเรียนบ้านร้องบง 139
4 2.88
2 1.44
21 15.11
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
85  โรงเรียนริมวัง ๒ 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
86  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 132
4 3.03
10 7.58
8 6.06
3 2.27
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
87  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 175
10 5.71
3 1.71
15 8.57
3 1.71
2 1.14
142 81.14
33 18.86%
88  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
0 0.00
1 2.63
31 81.58
7 18.42%
89  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 44
1 2.27
1 2.27
4 9.09
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
90  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
91  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 83
6 7.23
3 3.61
4 4.82
0 0.00
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
92  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
93  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 100
5 5.00
1 1.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
94  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 159
2 1.26
12 7.55
14 8.81
0 0.00
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
95  โรงเรียนร่องธารวิทยา 149
14 9.40
1 0.67
11 7.38
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
96  โรงเรียนบ้านศาลา 23
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
97  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 118
6 5.08
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
98  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 72
1 1.39
5 6.94
3 4.17
2 2.78
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
99  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
100  โรงเรียนบ้านสันติวัน 73
2 2.74
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
101  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 122
8 6.56
6 4.92
2 1.64
3 2.46
1 0.82
102 83.61
20 16.39%
102  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 415
17 4.10
5 1.20
26 6.27
18 4.34
2 0.48
347 83.61
68 16.39%
103  โรงเรียนบ้านโป่ง 166
3 1.81
5 3.01
12 7.23
5 3.01
1 0.60
140 84.34
26 15.66%
104  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 91
2 2.20
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
105  โรงเรียนบ้านป่าสัก 85
3 3.53
4 4.71
2 2.35
4 4.71
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
106  โรงเรียนบ้านดินดำ 118
4 3.39
3 2.54
11 9.32
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
107  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 279
19 6.81
10 3.58
7 2.51
4 1.43
2 0.72
237 84.95
42 15.05%
108  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 230
7 3.04
4 1.74
13 5.65
5 2.17
5 2.17
196 85.22
34 14.78%
109  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
110  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 108
2 1.85
5 4.63
6 5.56
2 1.85
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
111  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 549
34 6.19
3 0.55
35 6.38
1 0.18
1 0.18
475 86.52
74 13.48%
112  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 163
6 3.68
4 2.45
5 3.07
5 3.07
1 0.61
142 87.12
21 12.88%
113  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
114  โรงเรียนบ้านต้นยาง 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
115  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
116  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
117  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 263
10 3.80
6 2.28
11 4.18
2 0.76
0 0.00
234 88.97
29 11.03%
118  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 101
0 0.00
8 7.92
2 1.98
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
119  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 143
0 0.00
12 8.39
3 2.10
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 150
6 4.00
0 0.00
6 4.00
2 1.33
1 0.67
135 90.00
15 10.00%
121  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 93
1 1.08
3 3.23
3 3.23
2 2.15
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
122  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 193
1 0.52
6 3.11
8 4.15
2 1.04
1 0.52
175 90.67
18 9.33%
123  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 379
0 0.00
6 1.58
29 7.65
0 0.00
0 0.00
344 90.77
35 9.23%
124  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
125  โรงเรียนบ้านปางหก 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
126  โรงเรียนบ้านปางหลวง 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
127  โรงเรียนบ้านสิบสอง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
128  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
130  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 123
2 1.63
2 1.63
5 4.07
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
1 1.16
80 93.02
6 6.98%
132  โรงเรียนบ้านสันสลี 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.82
41 93.18
3 6.82%
133  โรงเรียนบ้านหนองผำ 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
134  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
3 2.63
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
1 1.43
2 2.86
1 1.43
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
136  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 162
0 0.00
0 0.00
8 4.94
0 0.00
0 0.00
154 95.06
8 4.94%
137  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
138  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 71
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
139  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 375
3 0.80
3 0.80
4 1.07
4 1.07
1 0.27
360 96.00
15 4.00%
140  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
141  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 107
1 0.93
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
142  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 301
2 0.66
1 0.33
4 1.33
3 1.00
1 0.33
290 96.35
11 3.65%
143  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 86
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
144  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 87
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
145  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนริมวัง ๑ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,263 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,084 5.35
เตี้ย  1,105 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,862 9.19
ผอมและเตี้ย  571 2.82
อ้วนและเตี้ย  526 2.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,115 74.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,148 คน


25.41%


Powered By www.thaieducation.net