ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 81
62 76.54
1 1.23
15 18.52
0 0.00
3 3.70
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 64
25 39.06
5 7.81
17 26.56
9 14.06
8 12.50
0 0.00
64 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 374
59 15.78
29 7.75
74 19.79
88 23.53
67 17.91
57 15.24
317 84.76%
4  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 204
15 7.35
24 11.76
27 13.24
39 19.12
51 25.00
48 23.53
156 76.47%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 144
18 12.50
19 13.19
14 9.72
30 20.83
15 10.42
48 33.33
96 66.67%
6  โรงเรียนบ้านหัวดอย 233
20 8.58
24 10.30
46 19.74
32 13.73
24 10.30
87 37.34
146 62.66%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 100
24 24.00
12 12.00
19 19.00
6 6.00
1 1.00
38 38.00
62 62.00%
8  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 93
12 12.90
9 9.68
10 10.75
4 4.30
14 15.05
44 47.31
49 52.69%
9  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 229
23 10.04
45 19.65
40 17.47
6 2.62
1 0.44
114 49.78
115 50.22%
10  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 136
8 5.88
15 11.03
10 7.35
18 13.24
16 11.76
69 50.74
67 49.26%
11  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 254
33 12.99
19 7.48
54 21.26
5 1.97
8 3.15
135 53.15
119 46.85%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 99
13 13.13
10 10.10
11 11.11
10 10.10
2 2.02
53 53.54
46 46.46%
13  โรงเรียนบ้านป่าบง 82
3 3.66
5 6.10
15 18.29
15 18.29
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
14  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 251
20 7.97
18 7.17
34 13.55
21 8.37
23 9.16
135 53.78
116 46.22%
15  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 173
12 6.94
10 5.78
40 23.12
4 2.31
12 6.94
95 54.91
78 45.09%
16  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 151
14 9.27
20 13.25
12 7.95
13 8.61
9 5.96
83 54.97
68 45.03%
17  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 463
38 8.21
65 14.04
74 15.98
23 4.97
3 0.65
260 56.16
203 43.84%
18  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 184
19 10.33
14 7.61
40 21.74
6 3.26
0 0.00
105 57.07
79 42.93%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 148
18 12.16
1 0.68
25 16.89
14 9.46
2 1.35
88 59.46
60 40.54%
20  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 74
7 9.46
10 13.51
10 13.51
3 4.05
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
21  โรงเรียนบ้านช่องลม 60
4 6.67
3 5.00
11 18.33
3 5.00
3 5.00
36 60.00
24 40.00%
22  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2510
115 4.58
43 1.71
409 16.29
158 6.29
255 10.16
1530 60.96
980 39.04%
23  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 18
2 11.11
2 11.11
1 5.56
2 11.11
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
24  โรงเรียนบ้านจะคือ 185
3 1.62
39 21.08
29 15.68
0 0.00
0 0.00
114 61.62
71 38.38%
25  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 45
5 11.11
5 11.11
5 11.11
1 2.22
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
26  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 115
14 12.17
1 0.87
17 14.78
8 6.96
3 2.61
72 62.61
43 37.39%
27  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 221
40 18.10
2 0.90
38 17.19
0 0.00
0 0.00
141 63.80
80 36.20%
28  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 50
2 4.00
5 10.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
29  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 265
25 9.43
26 9.81
17 6.42
17 6.42
9 3.40
171 64.53
94 35.47%
30  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 97
8 8.25
18 18.56
8 8.25
0 0.00
0 0.00
63 64.95
34 35.05%
31  โรงเรียนบ้านดอยงาม 75
3 4.00
4 5.33
5 6.67
7 9.33
7 9.33
49 65.33
26 34.67%
32  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 70
6 8.57
6 8.57
12 17.14
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
33  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 136
18 13.24
8 5.88
17 12.50
2 1.47
1 0.74
90 66.18
46 33.82%
34  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 69
5 7.25
2 2.90
11 15.94
5 7.25
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
35  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 43
5 11.63
0 0.00
7 16.28
0 0.00
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
36  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 287
23 8.01
16 5.57
47 16.38
5 1.74
2 0.70
194 67.60
93 32.40%
37  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 130
4 3.08
17 13.08
20 15.38
1 0.77
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
38  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 330
17 5.15
26 7.88
44 13.33
2 0.61
15 4.55
226 68.48
104 31.52%
39  โรงเรียนบ้านปุยคำ 99
10 10.10
5 5.05
8 8.08
8 8.08
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
40  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 314
19 6.05
25 7.96
11 3.50
22 7.01
21 6.69
216 68.79
98 31.21%
41  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 45
4 8.89
1 2.22
7 15.56
2 4.44
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 129
1 0.78
5 3.88
21 16.28
3 2.33
10 7.75
89 68.99
40 31.01%
43  โรงเรียนบ้านท่าสาย 33
2 6.06
4 12.12
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
44  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 66
5 7.58
2 3.03
9 13.64
0 0.00
4 6.06
46 69.70
20 30.30%
45  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 51
1 1.96
0 0.00
11 21.57
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
46  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 34
1 2.94
0 0.00
9 26.47
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
47  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 123
11 8.94
0 0.00
25 20.33
0 0.00
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 102
5 4.90
4 3.92
15 14.71
5 4.90
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
49  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 107
5 4.67
7 6.54
10 9.35
5 4.67
3 2.80
77 71.96
30 28.04%
50  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 122
5 4.10
10 8.20
8 6.56
5 4.10
6 4.92
88 72.13
34 27.87%
51  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 29
3 10.34
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
52  โรงเรียนบ้านโป่ง 84
4 4.76
1 1.19
17 20.24
1 1.19
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
53  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 210
3 1.43
6 2.86
23 10.95
9 4.29
16 7.62
153 72.86
57 27.14%
54  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
3 11.54
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
55  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 104
6 5.77
5 4.81
12 11.54
5 4.81
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
56  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 142
11 7.75
11 7.75
12 8.45
4 2.82
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
57  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 210
16 7.62
12 5.71
22 10.48
6 2.86
0 0.00
154 73.33
56 26.67%
58  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 545
33 6.06
21 3.85
84 15.41
0 0.00
0 0.00
407 74.68
138 25.32%
59  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 124
4 3.23
7 5.65
19 15.32
0 0.00
1 0.81
93 75.00
31 25.00%
60  โรงเรียนบ้านปางลาว 112
11 9.82
8 7.14
3 2.68
6 5.36
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 186
3 1.61
13 6.99
25 13.44
0 0.00
5 2.69
140 75.27
46 24.73%
62  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 66
1 1.52
4 6.06
10 15.15
0 0.00
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
63  โรงเรียนบ้านริมลาว 124
7 5.65
3 2.42
19 15.32
1 0.81
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
64  โรงเรียนบ้านนางแลใน 139
5 3.60
6 4.32
20 14.39
2 1.44
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
65  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 75
4 5.33
3 4.00
4 5.33
2 2.67
4 5.33
58 77.33
17 22.67%
66  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 130
11 8.46
1 0.77
15 11.54
2 1.54
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
67  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 59
3 5.08
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
68  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 82
7 8.54
3 3.66
4 4.88
4 4.88
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
69  โรงเรียนผาขวางวิทยา 205
3 1.46
18 8.78
24 11.71
0 0.00
0 0.00
160 78.05
45 21.95%
70  โรงเรียนบ้านปางขอน 120
3 2.50
9 7.50
12 10.00
2 1.67
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
71  โรงเรียนบ้านดอน 148
15 10.14
5 3.38
12 8.11
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
72  โรงเรียนบ้านร่องห้า 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
73  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
3 6.25
38 79.17
10 20.83%
74  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 78
5 6.41
4 5.13
7 8.97
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
75  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 147
11 7.48
1 0.68
13 8.84
4 2.72
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
76  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 41
0 0.00
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
78  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
79  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 166
1 0.60
1 0.60
26 15.66
3 1.81
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
80  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 59
5 8.47
5 8.47
1 1.69
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
81  โรงเรียนบ้านห้วยขม 163
1 0.61
10 6.13
19 11.66
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
82  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 90
2 2.22
1 1.11
12 13.33
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
83  โรงเรียนบ้านปงเคียน 190
12 6.32
8 4.21
6 3.16
3 1.58
4 2.11
157 82.63
33 17.37%
84  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 60
0 0.00
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
85  โรงเรียนบ้านนางแล 123
2 1.63
4 3.25
7 5.69
3 2.44
3 2.44
104 84.55
19 15.45%
86  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 114
0 0.00
2 1.75
15 13.16
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
87  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 121
6 4.96
4 3.31
8 6.61
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
88  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
89  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
90  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
91  โรงเรียนบ้านหัวดง 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
92  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2072
28 1.35
13 0.63
154 7.43
17 0.82
21 1.01
1839 88.75
233 11.25%
93  โรงเรียนบ้านปางคึก 107
1 0.93
5 4.67
4 3.74
1 0.93
1 0.93
95 88.79
12 11.21%
94  โรงเรียนบ้านสันกลาง 92
3 3.26
2 2.17
3 3.26
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
95  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 111
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.31
101 90.99
10 9.01%
96  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
97  โรงเรียนบ้านจำบอน 120
0 0.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
98  โรงเรียนบ้านป่าซาง 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
2 2.53
73 92.41
6 7.59%
99  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 223
7 3.14
2 0.90
6 2.69
0 0.00
0 0.00
208 93.27
15 6.73%
100  โรงเรียนดอยลานพิทยา 91
4 4.40
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
101  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
3 4.55
62 93.94
4 6.06%
102  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 639
8 1.25
3 0.47
19 2.97
0 0.00
0 0.00
609 95.31
30 4.69%
103  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
104  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,805 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 6.08
เตี้ย  847 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,156 12.11
ผอมและเตี้ย  693 3.89
อ้วนและเตี้ย  672 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,354 69.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,451 คน


30.61%


Powered By www.thaieducation.net