ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 257
27 10.51
0 0.00
202 78.60
0 0.00
28 10.89
0 0.00
257 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 656
64 9.76
32 4.88
99 15.09
96 14.63
131 19.97
234 35.67
422 64.33%
3  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 19
8 42.11
0 0.00
2 10.53
0 0.00
1 5.26
8 42.11
11 57.89%
4  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 332
51 15.36
33 9.94
71 21.39
24 7.23
0 0.00
153 46.08
179 53.92%
5  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 136
27 19.85
5 3.68
23 16.91
5 3.68
12 8.82
64 47.06
72 52.94%
6  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 861
113 13.12
47 5.46
81 9.41
121 14.05
84 9.76
415 48.20
446 51.80%
7  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 194
21 10.82
24 12.37
24 12.37
12 6.19
13 6.70
100 51.55
94 48.45%
8  โรงเรียนวัดหนองตะโก 148
18 12.16
13 8.78
31 20.95
6 4.05
1 0.68
79 53.38
69 46.62%
9  โรงเรียนวัดเขาน้อย 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 17.48
39 27.27
79 55.24
64 44.76%
10  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 53
8 15.09
1 1.89
14 26.42
0 0.00
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
11  โรงเรียนบ้านท่าพุ 158
19 12.03
12 7.59
30 18.99
3 1.90
1 0.63
93 58.86
65 41.14%
12  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 79
11 13.92
12 15.19
5 6.33
2 2.53
2 2.53
47 59.49
32 40.51%
13  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 50
7 14.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
3 6.00
30 60.00
20 40.00%
14  โรงเรียนบ้านกลอนโด 61
16 26.23
1 1.64
5 8.20
2 3.28
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
15  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 182
46 25.27
0 0.00
25 13.74
0 0.00
0 0.00
111 60.99
71 39.01%
16  โรงเรียนบ้านหนองหิน 47
5 10.64
0 0.00
10 21.28
3 6.38
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
17  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 158
11 6.96
15 9.49
21 13.29
11 6.96
1 0.63
99 62.66
59 37.34%
18  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 145
14 9.66
15 10.34
21 14.48
3 2.07
1 0.69
91 62.76
54 37.24%
19  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 149
29 19.46
10 6.71
9 6.04
6 4.03
1 0.67
94 63.09
55 36.91%
20  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 201
20 9.95
20 9.95
11 5.47
14 6.97
9 4.48
127 63.18
74 36.82%
21  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 60
5 8.33
2 3.33
7 11.67
5 8.33
3 5.00
38 63.33
22 36.67%
22  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 129
12 9.30
6 4.65
20 15.50
4 3.10
4 3.10
83 64.34
46 35.66%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 76
6 7.89
4 5.26
9 11.84
3 3.95
5 6.58
49 64.47
27 35.53%
24  โรงเรียนบ้านเนินไพร 65
14 21.54
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
25  โรงเรียนบ้านนาสวน 87
11 12.64
0 0.00
18 20.69
1 1.15
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
26  โรงเรียนบ้านสามหลัง 173
21 12.14
9 5.20
21 12.14
7 4.05
0 0.00
115 66.47
58 33.53%
27  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 285
37 12.98
18 6.32
33 11.58
5 1.75
1 0.35
191 67.02
94 32.98%
28  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 159
1 0.63
10 6.29
30 18.87
10 6.29
1 0.63
107 67.30
52 32.70%
29  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 95
10 10.53
7 7.37
14 14.74
0 0.00
0 0.00
64 67.37
31 32.63%
30  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 40
4 10.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
6 15.00
27 67.50
13 32.50%
31  โรงเรียนวัดหนองบัว 117
17 14.53
6 5.13
11 9.40
4 3.42
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
32  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 96
8 8.33
1 1.04
18 18.75
4 4.17
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
33  โรงเรียนบ้านหินแด้น 158
11 6.96
6 3.80
21 13.29
0 0.00
12 7.59
108 68.35
50 31.65%
34  โรงเรียนบ้านเขาปูน 50
5 10.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
35  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 134
1 0.75
8 5.97
10 7.46
21 15.67
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
36  โรงเรียนบ้านโป่งโก 103
11 10.68
8 7.77
8 7.77
3 2.91
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
37  โรงเรียนวัดชุกพี้ 74
7 9.46
3 4.05
3 4.05
0 0.00
8 10.81
53 71.62
21 28.38%
38  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 74
0 0.00
0 0.00
17 22.97
4 5.41
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
39  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 635
82 12.91
8 1.26
80 12.60
6 0.94
1 0.16
458 72.13
177 27.87%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 140
6 4.29
6 4.29
16 11.43
6 4.29
5 3.57
101 72.14
39 27.86%
41  โรงเรียนบ้านหัวนา 144
3 2.08
11 7.64
22 15.28
2 1.39
1 0.69
105 72.92
39 27.08%
42  โรงเรียนบ้านวังสารภี 185
16 8.65
9 4.86
25 13.51
0 0.00
0 0.00
135 72.97
50 27.03%
43  โรงเรียนบ้านหัวหิน 168
20 11.90
7 4.17
14 8.33
4 2.38
0 0.00
123 73.21
45 26.79%
44  โรงเรียนวัดลําสำรอง 112
9 8.04
15 13.39
6 5.36
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 94
4 4.26
1 1.06
18 19.15
2 2.13
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
46  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 297
26 8.75
6 2.02
35 11.78
11 3.70
0 0.00
219 73.74
78 26.26%
47  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 58
9 15.52
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
48  โรงเรียนบ้านดงเสลา 124
12 9.68
3 2.42
16 12.90
0 0.00
1 0.81
92 74.19
32 25.81%
49  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 67
5 7.46
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
50  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 98
10 10.20
5 5.10
9 9.18
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
51  โรงเรียนบ้านท่าหวี 86
9 10.47
4 4.65
8 9.30
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
52  โรงเรียนบ้านดงยาง 41
3 7.32
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
53  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 295
20 6.78
7 2.37
35 11.86
7 2.37
2 0.68
224 75.93
71 24.07%
54  โรงเรียนบ้านดอนคราม 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
55  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 143
11 7.69
0 0.00
23 16.08
0 0.00
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
56  โรงเรียนวัดวังศาลา 205
8 3.90
8 3.90
24 11.71
6 2.93
1 0.49
158 77.07
47 22.93%
57  โรงเรียนวัดอินทาราม 219
14 6.39
21 9.59
10 4.57
5 2.28
0 0.00
169 77.17
50 22.83%
58  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 101
10 9.90
0 0.00
12 11.88
1 0.99
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
59  โรงเรียนวัดบ้านยาง 115
3 2.61
7 6.09
16 13.91
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
60  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 62
0 0.00
0 0.00
10 16.13
4 6.45
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
61  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 80
4 5.00
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
62  โรงเรียนบ้านรางจิก 54
4 7.41
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
63  โรงเรียนบ้านทับศิลา 41
5 12.20
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
64  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 92
9 9.78
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 162
6 3.70
8 4.94
19 11.73
2 1.23
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
66  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 219
15 6.85
10 4.57
13 5.94
7 3.20
2 0.91
172 78.54
47 21.46%
67  โรงเรียนบ้านหนองโสน 90
5 5.56
4 4.44
3 3.33
4 4.44
3 3.33
71 78.89
19 21.11%
68  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 172
22 12.79
8 4.65
4 2.33
2 1.16
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
69  โรงเรียนบ้านวังลาน 213
10 4.69
8 3.76
25 11.74
1 0.47
0 0.00
169 79.34
44 20.66%
70  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 93
9 9.68
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 304
0 0.00
13 4.28
45 14.80
0 0.00
3 0.99
243 79.93
61 20.07%
72  โรงเรียนตลาดสํารอง 185
11 5.95
7 3.78
19 10.27
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
73  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 217
6 2.76
9 4.15
21 9.68
3 1.38
3 1.38
175 80.65
42 19.35%
74  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 183
22 12.02
1 0.55
11 6.01
1 0.55
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
75  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 116
2 1.72
8 6.90
12 10.34
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
76  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 80
4 5.00
3 3.75
6 7.50
1 1.25
1 1.25
65 81.25
15 18.75%
77  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 183
12 6.56
12 6.56
6 3.28
4 2.19
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
78  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 347
25 7.20
7 2.02
32 9.22
0 0.00
0 0.00
283 81.56
64 18.44%
79  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 256
15 5.86
9 3.52
23 8.98
0 0.00
0 0.00
209 81.64
47 18.36%
80  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 153
7 4.58
4 2.61
15 9.80
1 0.65
1 0.65
125 81.70
28 18.30%
81  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 122
1 0.82
4 3.28
17 13.93
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
82  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 135
9 6.67
3 2.22
9 6.67
3 2.22
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
83  โรงเรียนวัดพุน้อย 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
5 7.25
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
84  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
85  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 100
5 5.00
3 3.00
5 5.00
0 0.00
4 4.00
83 83.00
17 17.00%
86  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 155
11 7.10
1 0.65
14 9.03
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
87  โรงเรียนวัดหนองเสือ 180
0 0.00
0 0.00
23 12.78
7 3.89
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
88  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 189
5 2.65
7 3.70
14 7.41
5 2.65
0 0.00
158 83.60
31 16.40%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัว 96
1 1.04
2 2.08
11 11.46
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
90  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 32
3 9.38
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
91  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 123
3 2.44
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
92  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 162
3 1.85
3 1.85
19 11.73
0 0.00
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
93  โรงเรียนบ้านวังด้ง 171
12 7.02
5 2.92
8 4.68
1 0.58
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
94  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
95  โรงเรียนวัดท่าล้อ 126
2 1.59
7 5.56
8 6.35
2 1.59
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
96  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
97  โรงเรียนวัดยางเกาะ 102
3 2.94
2 1.96
8 7.84
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
98  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 123
1 0.81
5 4.07
11 8.94
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 109
3 2.75
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
100  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 124
5 4.03
1 0.81
5 4.03
3 2.42
3 2.42
107 86.29
17 13.71%
101  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 276
21 7.61
0 0.00
13 4.71
3 1.09
0 0.00
239 86.59
37 13.41%
102  โรงเรียนดิศกุล 277
5 1.81
10 3.61
8 2.89
10 3.61
4 1.44
240 86.64
37 13.36%
103  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
104  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
105  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1823
39 2.14
21 1.15
150 8.23
23 1.26
0 0.00
1590 87.22
233 12.78%
106  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 119
14 11.76
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
107  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 64
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
108  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 142
3 2.11
3 2.11
10 7.04
1 0.70
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
109  โรงเรียนบ้านถ้ำ 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
110  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 336
17 5.06
8 2.38
5 1.49
10 2.98
0 0.00
296 88.10
40 11.90%
111  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 181
4 2.21
6 3.31
7 3.87
4 2.21
0 0.00
160 88.40
21 11.60%
112  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 163
0 0.00
0 0.00
10 6.13
8 4.91
0 0.00
145 88.96
18 11.04%
113  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 88
4 4.55
1 1.14
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
115  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
116  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
117  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
118  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 113
4 3.54
3 2.65
3 2.65
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
119  โรงเรียนบ้านองสิต 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
2 1.77
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
120  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
2 2.27
1 1.14
81 92.05
7 7.95%
121  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 177
0 0.00
0 0.00
14 7.91
0 0.00
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
122  โรงเรียนบ้านองหลุ 51
3 5.88
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
123  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 131
0 0.00
2 1.53
4 3.05
3 2.29
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
125  โรงเรียนวัดม่วงชุม 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
126  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 109
0 0.00
0 0.00
5 4.59
2 1.83
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
127  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 151
0 0.00
0 0.00
3 1.99
5 3.31
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
128  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
129  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
130  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
2 2.90
66 95.65
3 4.35%
131  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 143
4 2.80
0 0.00
2 1.40
0 0.00
0 0.00
137 95.80
6 4.20%
132  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
133  โรงเรียนบ้านไทรทอง 142
0 0.00
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
134  โรงเรียนบ้านจันอุย 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
135  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 96
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
95 98.96
1 1.04%
136  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองหอย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,722 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,380 6.66
เตี้ย  675 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,150 10.38
ผอมและเตี้ย  592 2.86
อ้วนและเตี้ย  411 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,514 74.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,208 คน


25.13%


Powered By www.thaieducation.net