ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังปลา 281
40 14.23
36 12.81
42 14.95
35 12.46
29 10.32
99 35.23
182 64.77%
2  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 26
8 30.77
2 7.69
4 15.38
2 7.69
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
3  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 230
34 14.78
31 13.48
57 24.78
12 5.22
0 0.00
96 41.74
134 58.26%
4  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 215
2 0.93
6 2.79
46 21.40
8 3.72
53 24.65
100 46.51
115 53.49%
5  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 82
10 12.20
7 8.54
12 14.63
8 9.76
3 3.66
42 51.22
40 48.78%
6  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 189
30 15.87
7 3.70
48 25.40
0 0.00
0 0.00
104 55.03
85 44.97%
7  โรงเรียนวัดวาลุการาม 66
7 10.61
1 1.52
20 30.30
0 0.00
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
8  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 226
7 3.10
9 3.98
27 11.95
16 7.08
36 15.93
131 57.96
95 42.04%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 349
17 4.87
8 2.29
53 15.19
25 7.16
39 11.17
207 59.31
142 40.69%
10  โรงเรียนบ้านในกริม 96
9 9.38
4 4.17
6 6.25
2 2.08
17 17.71
58 60.42
38 39.58%
11  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1284
60 4.67
28 2.18
194 15.11
88 6.85
109 8.49
805 62.69
479 37.31%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 312
33 10.58
27 8.65
49 15.71
5 1.60
1 0.32
197 63.14
115 36.86%
13  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 30
7 23.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
14  โรงเรียนวัดแหลมปอ 125
12 9.60
15 12.00
11 8.80
6 4.80
1 0.80
80 64.00
45 36.00%
15  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 65
6 9.23
0 0.00
17 26.15
0 0.00
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
16  โรงเรียนบ้านคู 243
30 12.35
20 8.23
24 9.88
9 3.70
1 0.41
159 65.43
84 34.57%
17  โรงเรียนบ้านปังหวาน 180
18 10.00
3 1.67
40 22.22
1 0.56
0 0.00
118 65.56
62 34.44%
18  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 177
9 5.08
9 5.08
12 6.78
9 5.08
21 11.86
117 66.10
60 33.90%
19  โรงเรียนวัดท่าทอง 62
2 3.23
0 0.00
19 30.65
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
20  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 178
14 7.87
3 1.69
41 23.03
0 0.00
1 0.56
119 66.85
59 33.15%
21  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 89
10 11.24
1 1.12
18 20.22
0 0.00
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
22  โรงเรียนบ้านดวด 143
11 7.69
3 2.10
28 19.58
2 1.40
2 1.40
97 67.83
46 32.17%
23  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 65
3 4.62
1 1.54
16 24.62
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
24  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 49
11 22.45
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
25  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 141
12 8.51
11 7.80
17 12.06
3 2.13
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
26  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1088
46 4.23
23 2.11
155 14.25
69 6.34
37 3.40
758 69.67
330 30.33%
27  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 63
6 9.52
8 12.70
5 7.94
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
28  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 183
15 8.20
15 8.20
23 12.57
2 1.09
0 0.00
128 69.95
55 30.05%
29  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 429
57 13.29
5 1.17
48 11.19
9 2.10
9 2.10
301 70.16
128 29.84%
30  โรงเรียนบ้านน้ำตก 37
3 8.11
1 2.70
7 18.92
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
31  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 501
21 4.19
18 3.59
107 21.36
0 0.00
0 0.00
355 70.86
146 29.14%
32  โรงเรียนบ้านพังเหา 118
15 12.71
0 0.00
17 14.41
2 1.69
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
33  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 122
9 7.38
4 3.28
21 17.21
1 0.82
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
34  โรงเรียนวัดธัญญาราม 171
10 5.85
1 0.58
37 21.64
1 0.58
0 0.00
122 71.35
49 28.65%
35  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 133
8 6.02
2 1.50
24 18.05
4 3.01
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
36  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1027
35 3.41
49 4.77
119 11.59
69 6.72
18 1.75
737 71.76
290 28.24%
37  โรงเรียนบ้านคลองระ 68
3 4.41
3 4.41
13 19.12
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
38  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 191
12 6.28
3 1.57
38 19.90
0 0.00
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
39  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 33
2 6.06
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
40  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 178
13 7.30
5 2.81
29 16.29
0 0.00
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
41  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 171
5 2.92
7 4.09
13 7.60
7 4.09
13 7.60
126 73.68
45 26.32%
42  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 42
2 4.76
3 7.14
3 7.14
1 2.38
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
43  โรงเรียนชุมชนสวี 302
14 4.64
10 3.31
45 14.90
2 0.66
5 1.66
226 74.83
76 25.17%
44  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 342
13 3.80
16 4.68
57 16.67
0 0.00
0 0.00
256 74.85
86 25.15%
45  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 211
9 4.27
12 5.69
10 4.74
13 6.16
9 4.27
158 74.88
53 25.12%
46  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 48
1 2.08
3 6.25
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
47  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 720
56 7.78
26 3.61
98 13.61
0 0.00
0 0.00
540 75.00
180 25.00%
48  โรงเรียนบ้านไทรล่า 106
4 3.77
0 0.00
22 20.75
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
49  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 205
5 2.44
10 4.88
33 16.10
2 0.98
0 0.00
155 75.61
50 24.39%
50  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 103
5 4.85
5 4.85
15 14.56
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
51  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 239
17 7.11
5 2.09
34 14.23
1 0.42
0 0.00
182 76.15
57 23.85%
52  โรงเรียนบ้านดอนแค 105
7 6.67
8 7.62
0 0.00
1 0.95
9 8.57
80 76.19
25 23.81%
53  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 89
6 6.74
0 0.00
13 14.61
0 0.00
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
54  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 147
6 4.08
3 2.04
22 14.97
3 2.04
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
55  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 65
6 9.23
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
56  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 35
0 0.00
2 5.71
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
57  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 371
8 2.16
14 3.77
61 16.44
1 0.27
0 0.00
287 77.36
84 22.64%
58  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 71
8 11.27
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
59  โรงเรียนบ้านเขาแงน 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
0 0.00
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
60  โรงเรียนบ้านยางงาม 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
61  โรงเรียนวัดดอนชัย 60
3 5.00
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
62  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 139
4 2.88
6 4.32
17 12.23
3 2.16
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
63  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 167
5 2.99
5 2.99
26 15.57
0 0.00
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
64  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 368
17 4.62
11 2.99
48 13.04
3 0.82
0 0.00
289 78.53
79 21.47%
65  โรงเรียนบ้านบางหยี 156
4 2.56
5 3.21
21 13.46
3 1.92
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
66  โรงเรียนบ้านปากเลข 77
0 0.00
1 1.30
8 10.39
7 9.09
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
67  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 94
1 1.06
6 6.38
9 9.57
2 2.13
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
68  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 203
5 2.46
3 1.48
33 16.26
0 0.00
0 0.00
162 79.80
41 20.20%
69  โรงเรียนพัฒนศึกษา 233
3 1.29
0 0.00
42 18.03
0 0.00
1 0.43
187 80.26
46 19.74%
70  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
71  โรงเรียนวัดนาทิการาม 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
72  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 64
0 0.00
4 6.25
5 7.81
3 4.69
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
73  โรงเรียนวัดนพคุณ 48
0 0.00
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
74  โรงเรียนบ้านทับช้าง 65
2 3.08
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
75  โรงเรียนวัดพะงุ้น 71
1 1.41
3 4.23
9 12.68
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
76  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 505
20 3.96
18 3.56
52 10.30
2 0.40
0 0.00
413 81.78
92 18.22%
77  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 96
9 9.38
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
78  โรงเรียนบ้านคลองกก 131
2 1.53
1 0.76
19 14.50
1 0.76
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
79  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 57
4 7.02
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
80  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
81  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 97
2 2.06
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
82  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
83  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 105
0 0.00
1 0.95
15 14.29
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
84  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 494
7 1.42
13 2.63
40 8.10
7 1.42
13 2.63
414 83.81
80 16.19%
85  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
86  โรงเรียนบ้านดอนนน 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
87  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
88  โรงเรียนบ้านคลองสง 153
2 1.31
7 4.58
15 9.80
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
89  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
90  โรงเรียนบ้านในหุบ 191
9 4.71
6 3.14
14 7.33
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
91  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 87
4 4.60
1 1.15
8 9.20
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
92  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 74
2 2.70
2 2.70
7 9.46
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
93  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 130
2 1.54
1 0.77
15 11.54
1 0.77
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
94  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
95  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
96  โรงเรียนบ้านปากทรง 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
97  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
0 0.00
3 4.23
62 87.32
9 12.68%
98  โรงเรียนบ้านทรายทอง 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
99  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 48
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
100  โรงเรียนวัดจันทราวาส 83
1 1.20
0 0.00
8 9.64
0 0.00
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
101  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
102  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 121
0 0.00
0 0.00
12 9.92
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
103  โรงเรียนวัดชุมแสง 113
4 3.54
1 0.88
7 6.19
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
104  โรงเรียนวัดนาสัก 105
1 0.95
1 0.95
10 9.52
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
105  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 56
3 5.36
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
106  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
107  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 100
3 3.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
108  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 137
3 2.19
4 2.92
4 2.92
1 0.73
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
109  โรงเรียนวัดหนองบัว 70
1 1.43
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
110  โรงเรียนวัดท้องตม 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
111  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 94
0 0.00
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
112  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 111
4 3.60
0 0.00
3 2.70
0 0.00
1 0.90
103 92.79
8 7.21%
113  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 203
2 0.99
0 0.00
12 5.91
0 0.00
0 0.00
189 93.10
14 6.90%
114  โรงเรียนบ้านในเหมือง 433
11 2.54
7 1.62
8 1.85
1 0.23
0 0.00
406 93.76
27 6.24%
115  โรงเรียนวัดชลธารวดี 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
116  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 194
3 1.55
0 0.00
7 3.61
0 0.00
0 0.00
184 94.85
10 5.15%
117  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 133
0 0.00
1 0.75
5 3.76
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
119  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 56
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%

 

จำนวนนักเรียน  19,586 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,003 5.12
เตี้ย  622 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,566 13.10
ผอมและเตี้ย  464 2.37
อ้วนและเตี้ย  438 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,493 74.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,093 คน


26.00%


Powered By www.thaieducation.net